Drivhusgasser, Klimarealisme i medierne

Methan som drivhusgas

Det fremhæves ofte, at methan er en meget stærkere drivhusgas end CO2, og derfor skal udslip af methan, bl.a. fra pruttende køer, minimeres mest muligt.

Her er et sammendrag af en meget seriøs forskningsartikel om indflydelsen af methan i atmosfæren. Det påvises, at molekyle for molekyle er methan faktisk en svagere drivhusgas end CO2. Det er dog under forudsætning af, at atmosfæren er helt tom for begge gasser. Nu er der imidlertid så meget CO2 i atmosfæren, at effekten af et yderligere molekyle er meget mindre, der er indtrådt en delvis mætning. Methanindholdet, på den anden side, er kun ca. 1,8 ppm og derfor vil et ekstra molekyle give et meget større bidrag til drivhuseffekten, ca. 30 gange højere end CO2.

Methanindholdet i atmosfæren er som nævnt meget beskedent, og selv en fordobling vil have en stærkt begrænset effekt, sammenlignet med CO2. Forfatterne synes derfor ikke, at det tjener noget formål at gribe til drastiske tiltag for at begrænse methanudslippet fra vores aktiviteter. At CO2 ved et forøget indhold ikke giver noget større bidrag til opvarmningen kan synes paradoksalt, men det er der alligevel generel enighed om blandt forskerne. Den globale opvarmning kommer, ifølge teorierne, fordi det stigende CO2-indhold fører til forøgede mængder af vanddamp i atmosfæren, og vanddamp er som bekendt den mest betydelige drivhusgas.

http://co2coalition.org/wp-content/uploads/2019/11/MethaneClimate_WijnGaardenHapper.pdf

Del på de sociale medier

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*