Drivhusgasser, Klimarealisme i medierne

Bedøvelsesgasser

Her er en rigtig slem omgang. Gasser, der bruges til bedøvelse af patienter, der skal opereres, har samme effekt som CO2 og andre klimagasser. De medvirker til opvarmning af jorden, når de undslipper fra operationsstuerne og ud i atmosfæren.

Forfatterne til artiklen her har regnet ud, at ved godt en million operationer i USA slippes der en mængde bedøvelsesgas ud svarerende til, at man afbrænder ca. 1500 tons kul. Det skal sammenholdes med, at kulforbruget i USA sidste år var ca. 500 millioner tons.

Men artiklen anbefaler, at man i stedet for fuld bedøvelse af patienten nøjes med lokalbedøvelse, der giver meget mindre udslip af drivhusgasser.

Reelt foreslås det således, at hensynet til klimaet skal prioriteres højere end de lægelige overvejelser vedr. patientens sikkerhed. Det er uhyggeligt, og ikke mindst fordi effekten på klimaet er absolut nul.

LINK, til originalartikel på BMJ-Journals

Del på de sociale medier

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*