Klimarealisme i medierne

Medierne misinformerer om klimaet, brug andre kilder

 • Dette er et debatindlæg af Ole Friis på Klimarealisme.
  Det udtrykker skribentens holdning. Bragt af Karl Iver Dahl-Madsen

Ole Friis har bragt dette debatindlæg i Nordjyske og på Facebook.

Brug Google til at nuancere klimadebatten

Klimakonferencen i Aalborg i sidste uge sendte et åbent brev til pressen og til klimaminister Dan Jørgensen, hvor man bad ham lytte til 500 videnskabsmænd og professionelle, der siger, at der ingen grund er til alarm omkring klimaet. Som forventet er der ingen medier, der har omtalt brevet, og klimaministeren har heller ikke svaret.

Medierne har helt klart besluttet sig for at være klimaaktivister og ikke klimarealister. Klimadebatten er så ensidig, at man ikke tør/vil omtale synspunkter, der ikke stemmer overens med ”den vedtagne dagsorden”. Det er et nærmest pestbefængt område at bevæge sig over på, når synspunkterne går imod det etablerede.

I dag var der dog et lille lyspunkt, så måske er der ved at brede sig en trodsreaktion. TV2 har med alarmerende overskrifter refereret til en melding fra et panel af forskere, der spår ufattelige lidelser for menneskeheden ved klimaforandringer. I samme forbindelse er der et link til de før omtalte 500 videnskabsmænd, der plæderer for, at der ingen grund er til alarm.

Det havde jeg ikke set komme netop fra TV2.

I Nordjyske torsdag omtales i forbindelse med Mette Frederiksens tale på Landsbrugs og Fødevare mødet også ”de hidtil usete lidelser”, men her er der ingen omtale af den modsatte opfattelse.

DR havde en reportage om skovbrandene i Californien, hvor Steffen Kretz med alvorlig mine fortalte, at det var menneskelig påvirkning af klimaet, der medførte disse ødelæggende begivenheder.

Der var ikke én eneste reference til andre meninger om dette. Kretz kunne, hvis han var en dybdeborende og saglig journalist, have læst, hvad Krystal Becham fra Little Hoover Comission skriver i Washington Examiner den 8. oktober:”Vores skove er dramatisk overbefolkede. Der er nogle steder, hvor der er 4 gange så mange træer, som der skulle være. De kan ikke få vand nok, og så bliver de mere følsomme overfor tørke, insekter og sygdomme og dør og så er brandfaren stor”.

Da den sidste alarmerende rapport fra FN’s klimapanel kom for et stykke tid siden, udbrød klimaministeren på TV: ”Nu er der ingen tvivl om at menneskeheden påvirker klimaet. Nu skal vi handle, og det skal gå stærkt”.
I forbindelse med diskussionen om NOx afgiften omkring Aalborg Portland siger Sofie Carsten Nielsen fra de Radikale: ”Vi har sindssygt travlt, og vi smadrer vores klima, hvis vi ikke tager initiativer nu”.

Politikernes løsning er en reduktion i CO2 udledningen på 70 %. Der er ingen politikere, der overhovedet ved, hvad det indebærer af omkostninger og omlæggelse af livsstil, hvis dette mål skal nås.

I det hele taget viser historien, at CO2 ikke har påvirket de store svingninger i temperaturerne. For 150 millioner år siden var jorden i en frysehustilstand selv om CO2 indholdet i luften var meget højt (4000 ppm mod nutidens 400 ppm)(Krüger: Klimamyten).

Hvis vi vil have oplysninger om vejrforhold, der ikke stemmer overens med den alarmistiske opfattelse af klimaændringer, så hjælper det ikke at konsultere danske medier. Her omtales stort set ikke nogen fænomener, der modsiger tidens trend.

Her må man tage Google til hjælp. Heldigvis er der mange medier og mennesker jorden rundt, der villigt deler artikler og reportager om klima og vejr.

Fra bladet Electroverse kan nævnes, at stort set hele Canada er dækket af sne på nuværende tidspunkt. Det er ikke sket siden 1997. Snedybden i Finland for oktober er ikke set så stor de sidste 60 år. inimumstemperaturerne er også ekstremt lave. Regioner i Rusland har rekorder i snemængder for oktober. Dele af USA har nærmest været i dybfrysen oktober måned. Snemængderne i Milwaukee har slået en 100 år gammel rekord. I Australien er en 100 årig gammel rekord slået, hvad angår lave temperaturer.

Disse lave temperaturer og snerekorder stemmer overens med solpletteorien. Hver gang der er en ændring i solens aktivitet, så er der også en ændring i vejr og klima. (Svensmark). FN’s klimapanel negligerer Svensmark totalt.

Jeg kunne nævne utallige flere oplysninger fra de medier man kan Google sig frem til.

Udsigten til klimaforandringen har fået hele verden på den anden ende, og politikerne taler om gigantiske investeringer.

Mon ikke det var på tide, at beslutningstagerne undersøger klimaproblemet til bunds og tage hensyn til alle opfattelser.. Det skylder man menneskeheden, før man i værste fald bruger milliarder af kroner på noget, der om 10 år kan betegnes som spild.

Fra medierne kan man, trods enkelte lyspunkter, ikke for vente saglig og dybdeborende journalistik, men så vil jeg opfordre til at bruge Google. Her kan man få alle de oplysninger, der bevidst bliver udeladt af den toneangivende dagspresse.

Del på de sociale medier

4 Comments

 1. Det er nærmest uhyggeligt som pressen og oplysende medier refererer fra klimarapporter.
  Nu er jeg ikke forsker, men jeg har alligevel den sunde fornufts argumenter for en normal klimaudvikling.
  Kan en stigning af temperaturen i de seneste 150 år på en enkelt grad være tegn på, at der er noget helt galt med klimaet?
  Ikke efter min opfattelse, når man ser tilbage på de seneste 10.000 års klimaudvikling efter “Younger Dryas”-perioden, det seneste bump af en istid.
  Disse 10.000 år har temperaturen skiftet op og ned med 6-7 grader, og vi er lige undsluppet fra “den lille istid” eller “Mauder minimum”, som betegner en periode med meget lavt solaktivitet, helt i tråd med den moderne videnskab.
  Vi har altså indtil for ikke så længe siden befundet os helt nede i bunden af skalaen for de sidste 10.000 års temperaturudvikling, hvis man kan tro på de af danske forskeres data fra Grønlandske isprøver. Nu vender bøtten, og i 1950’erne oplevede jeg som radioamatør nogle år med massiv solpletaktivitet, der forårsagede åbninger for radiokommunikation, til hele verden, åbninger som for tiden er ret begrænsede, og i længere perioder er helt lukket.
  Går man tilbage til vikingetiden for 1.000 år siden, var der perioder, hvor temperaturen var flere grader højere end i dag, og dengang kunne vikingerne bo, leve og dyrke i Grønland. Det var tider med fremgang for menneskene, hvor man oplevede katedralbyggerier over alt, fordi der var overskud i samfundet, og man kunne brødføde håndværkerne, som ikke behøvede selv at dyrke føden.
  Den lille istid stoppede alle aktiviteter og temperaturen faldt et par grader, og der oplevede menneskene sult og sygdom med den sorte død. Vikingerne måtte forlade Grønland, Londonfloden Themsen frøs til om vinteren, og svenske soltager gik over Storebælt.
  Nu ser det ud til, at temperaturen igen er stigende, den magnetiske nordpol farer af sted hen over polarområdet, på vej mod Sibirien. Sidst den var der, var der iskolde perioder i Irak og Iran, så det vil vi nok se mere af i fremtiden.
  At CO2 skulle være synderen er mig uforståeligt.
  CO2 er dødnødvendigt for alt planteliv på jorden, og stigningen har gjort jorden grønnere, j.fr. NASA.
  De skræksenarier man læser om i nyheder og hører om i TV-avisen kan jeg slet ikke genkende. Havstigninger? Hvor?, da ikke i Isefjorden. Joh.. der er områder der bliver oversvømmet en gang i mellem, men det har intet med havstigninger at gøre. Og helt ærligt, er disse oversvømmelser tiere en tidligere? eller har vi bare bygget husene tættere på fjorden, for at kunne nyde udsigten?

  Efter min mening mangler der saglige dokumenteringer i denne verdensdebat, og jeg er bange for, at når unge mennesker pjækker fra skole med et udsagn som: “Hvorfor skal jeg gå i skole, når jeg ikke har nogen fremtid?”, så er der noget helt galt i den klimadebat, og ansvarlige politikere, hvis de findes, bør stå frem og få rettet ordentlig ind.

 2. Jeg tror ikke, at “Live Battles” er en god idé. Det vil blive for tungt og nørdet for almindelige seere, som helst vil have underholdning. Måske på DR2 men det kræver en upartisk ordfører, og sådan én findes ikke i DR.

 3. Jens elkjær

  Jeg mener heller ikke, at det er et spørgsmål “om”, men alene om “hvorfor”.

  I det hele taget forekommer der at være en A) manglende interesse og vilje til at give seerne/læserne et nuanceret indblik i den mangfoldighed af årsager, der er til klimaforandringer, herunder de uenigheder, der vitterligt er på tværs af eksperterne. Hvorfor ikke arrangere en række “live battles” mellem forskere/eksperter repræsenterende de forskellige sider i klimadebatten? Blot ét eksempel på noget, der burde være helt naturligt, og i øvrigt måtte være “godt tv”.

  B) Hertil kommer, at der er en meget klar tendens til, at konsekvenserne skal “pustes op” med en række eksempler (på konsekvenser af menneskets emissioner), der enten er meget løse eller rendyrket vrøvl. Om denne tendens “blot” skyldes sjusk eller dét, der er værre, skal jeg lade stå hen i det uvisse.

 4. Erling Petersen

  Det er sørgeligt, men du har desværre ret.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*