Debatindlæg

Vandet stiger Jyllandsposten til hovedet

 • Dette er et debatindlæg på Klimarealisme.
  Det udtrykker skribentens holdning
  Bragt af Karl Iver Dahl-Madsen.

I sagaen om Jyllandsposten vs. Klimarealismistiske synspunkter v. Jens Morten Hansen har JMH fundet ud af at trioen From, Dohm og Mernild holder fælles foredrag på Folkeuniversitetet og spørger undrende om det kan være presseetisk korrekt?

Her er JMH’s opslag på FB:

Sammenspist klimajournalistik – mellem to JP-journalister og en bevillingstørstende klimaforsker

Af Jens Morten Hansen,
fhv. statsgeolog og fhv. direktør for Forskningsstyrelsen

Det bliver interessant at følge trioen From, Dohm og Mernild’s fælles optræden som foredragsholdere i bl.a. Læsø Bio tirsdag den 5/11 kl. 19-21. Som en af Folkeuniversitetets lokale foredragsarrangører er jeg opmærksom på, at Aarhus Universitets Offentlige Foredrag, der transmitteres samtidigt til godt 200 biografer, har et fælles foredrag af tre ’sammensvorne’, JP-journalisterne Lars From og Klaus Dohm sammen med klimaforsker Sebastian Mernild. Se herunder, hvorfor der er et problem:

For nylig sendte jeg til JyllandsPosten et kronikforslag med titlen ”Fri os fra det onde – og klimaoverdrivelser”. Få dage senere fik jeg svar fra kronikredaktør Henrik Højgaard Sejerkilde, om at man ville trykke kronikken.

Samme dag fik jeg også en mail fra JP-journalist Klaus Dohm, der spurgte om kronikken var optaget, hvilket jeg bekræftede. Det undrede mig, at Klaus Dohm havde fået information om min kronik, inden den udkom. Også næste dag ringede Klaus Dohm med en række spørgsmål og kommentarer, som jeg besvarede. Han sagde også, at han ville interviewe nogle forskere, der mentes at være uenige med mig. Jeg bad ham sende teksten til min udtalelse, der jo i sagens natur ikke kunne gå på, hvad mine kritikere måtte sige.

Endvidere bad Klaus Dohm mig sende oplysning om en protest mod IPCC’s seneste rapport, der var på vej fra et stort antal forskere, så han også kunne spørge folk, der er enige med mig. Jeg sendte ham protesten og dens liste på flere hundrede underskrevne klimaforskere m.m., men Klaus Dohm bragte ikke udtalelser fra nogen af de mange klimaforskere, der støtter mine synspunkter.

Dette foregik 15/10-19, dvs. inden kronikken udkom den 17/10-19 med overskriften ”Historien om syndfloden er stærkt overdrevet”.

En uge senere (24/10-19) udkom så i JyllandsPosten en flot illustreret artikel over to helsider skrevet af JP-journalisterne Lars From og Klaus Dohm. Overskriften var ”Forskere afviser syndflods-kritik. Jo, havet stiger, som FN viser det”. To af de interviewede kritikere er Jens Hesselbjerg Christensen og Sebastian Mernild, der begge har modtaget meget betydelige bevillinger til deres klimacentre, men som ikke selv har forskningserfaring på havniveau-området.

De hævder samstemmende, at der i min kronik ”kun bliver udvalgt de data, som passer til konklusionen”. Det er imidlertid lodret usandt. Min kronik handler netop om den modstrid, der er mellem de to hovedtyper af data (havnemålinger og satellitmålinger), men hvoraf IPCC for de sidste 25 års vedkommende fravælger de langt mere pålidelige havnemålinger, der har stået på i 2000 havne i op til 200 år, til fordel for satellitmålinger af havets højde. ’Fidusen’ herved er, at IPCC (med Mernild som en af hovedforfatterne) derved kan fremtrylle en pludselig indtruffet vandstandsstigning på 4.2 mm/år eller tre gange dét, som de enkle og derfor pålidelige havnemålinger siger om tiden frem til 1992 (1.0 – 1.5 mm/år), og som – ufortalt af IPCC og Mernild – fortsætter uændret frem til nu uden nogen målbar acceleration.

Det burde derfor være indlysende, at det er IPCC og ikke mig, der kun vælger data, ”som passer til konklusionen”.

Få dage efter artiklens fremkomst sender jeg kronikredaktør Henrik Højgaard Sejerkilde et svar på Lars From og Klaus Dohms to sider lange, ensidige artikel, men han afviser at bringe mit svar.

Til gengæld trykker JyllandsPosten den 28/10-19 en kronik forfattet af Sebastian Mernild. Kronikken fingerer at give mig svar på min kritik af IPCC, men kommer overhovedet ikke ind på de hovedspørgsmål jeg rejste i kronikken: Hvordan forklarer IPCC den store forskel på de to typer af vandstandsdata, og hvorfor fortier IPCC det? Derimod påstår Mernild, at mine spørgsmål og resultater ”savner videnskabeligt belæg”.
Men Mernild forklarer ikke, hvori en sådan mangel består, og fortsætter derved hans udokumenterede nedrakning i både Weekendavisen og Berlingeren af de tidligere professorer og klimaforskere Johannes Krüger, Henrik Svensmark og mig.

Om denne nedrakning af os tre udtalte Mernilds tidligere kollega, lektor Jesper Bartholdy fra Københavns Universitet bl.a. dette i et trespaltet debatindlæg (Weekendavisen 23/8-19): ”Det er simpelthen så langt under bæltestedet, at Sebastian Mernild burde skamme sig”.

Det er simpelthen så langt under bæltestedet, at Sebastian Mernild burde skamme sig

Også efter Mernilds kronik (28/10-19) sender jeg kronikredaktør Henrik Højgaard Sejerkilde et svar på Mernilds udokumenterede kritik og ringeagtende påstande om min person. Sejerkilde returnerer, at svaret er for langt, men at jeg kan tilstås 1900 anslag (mod Mernilds tre gange så lange nedrakning af mig). Jeg sender ham så et svar på den tilståede længde, og Sejerkilde skriver tilbage, at det vil blive bragt mandag den 3/11-19.

Nu begynder det så at blive interessant at følge trioen From, Dohm og Mernild’s fælles optræden – nu som fællesoptrædende foredragsholdere. Som en af Folkeuniversitetets lokale foredragsarrangører bliver jeg opmærksom på, at Aarhus Universitets Offentlige Foredrag har et fælles foredrag af de tre ’sammensvorne’ tirsdag den 5/11-19. Foredragene transmitteres samtidigt til ca. 20.000 personer fordelt i mere end 200 biografer og foredragssale landet over. Foredragenes trykte folder og titler blev udsendt af Aarhus Universitet en uge før det første foredrag skulle løbe af stablen 8/10-19.

Titlen på trioens foredrag er ”Lars From, Klaus Dohm og klimaforsker Sebastian Mernild: Mennesker i klimaets brændpunkter”.

Jeg må derfor spørge, hvordan JP-journalisterne Lars From og Klaus Dohm kan forholde sig journalistisk frit og kritisk til en klimaforsker, som de samarbejder så tæt med? Hvordan kan JyllandsPostens redaktion have tillid til, at de ensidige artikler, som de tre har bragt om mig og min påståede mangel på videnskabeligt belæg? Og er det derfor jeg ikke kunne få lov til at svare på Mernilds udokumenterede og usande kritik i Lars From og Klaus Dohms ’kritiske’ gennemgang af mig og mine forskningsresultater?

Links til Vandstandsobservationer:

Del på de sociale medier

4 Comments

 1. Jon Wichmann

  Villi John Petersen: Jeg vil blot kort henlede opmærksomheden på en fejl i dit tekst. Stigningen målt med tidevandsbøjer er 1-1,5mm/år og ikke 2mm / år som du skriver.

  Vedlagte er klippet direkte fra Climate4You: “Data from tide-gauges suggest an average global sea-level rise of 1-1.5 mm/yr, while the satellite-derived record suggest a rise of more than 3 mm/yr. The rather marked difference between the two data sets has still no broadly accepted explanation, but some of the difference is likely due to administrative changes introduced into the raw data obtained by satellites.”

  I øvrigt mener jeg, at vi skal holde os for gode til at kalde andre for grimme ting – herunder f.eks. perfid. Jeg skal ikke kunne afvise, at du i andre sammenhænge har oplevet Flemming Rasmussen som sådan, men hans indlæg her fejler da ikke noget?

 2. Hans Henrik Hansen

  Forhåbentligt får vi snart en anmeldelse fra Læsø – eller andetsteds! 🙂

 3. Villi John Petersen

  Flemming Rasmussen: Du er som sædvanlig faktaresistent og perfid (forklares senere). Det kan ikke være sandt, at du i f.eks. det øverste link, ikke kan finde frem til side 34 i “Climate for You” (Ole Humlum), hvor det af en graf fremgår, at det af havnebaserede vandstandsmålinger foretaget gennem 120 år fremgår, at den globale vandstand er steget med 2 mm/y. De mere usikre satellitmålinger siger 3 mm/y. Ingen af delene er alarmerende. Og en fremtidig stor havstigning, som IPCC hævder, kan ikke underbygges af fakta.
  Så til det perfide: Du tillader dig – uden nogen begrundelse, helt hen i vejret – at sætte spørgsmålstegn ved til en statsgeolog, statslig tidl. direktør for forskningsstyrelsen, professor lic.scients faglige kapacitet.
  Han har selvfølgelig mange peer reviewed papers på sit merit, bl.a. dette omtalt i Ingeniøren, 2011: ” Sammen med kystmorfologerne Troels Aagaard og Merete Binderup har Jens Morten Hansen i det internationale tidsskrift Boreas netop fremlagt sine forskningsresultater. Og han mener, at prognoserne fra FN’s klimapanel, IPPC, overdriver ganske betragteligt. Se: https://ing.dk/artikel/statsgeolog-jeg-er-ikke-en-lomborg-123314. I øvrigt er Jens Morten Hansen tidligere medlem af Ingeniørens scientarium. Er du kvalificeret til det? I øvrigt er det jo mærkeligt, at du ikke stiller spørgsmål til Sebastian Mernilds kvalifikationer inden for de globale vandstande. Han er glaciolog!

 4. Flemming Rasmussen

  Spørgsmål til Jens Morten Hansen:

  Findes din forskning om dette som en peer reviewed artikel, eller er det “bare” en kronik?

  Jeg har forsøgt at forstå, hvad det er, du vil sige med dine fire links nederst? Er det at havstigningen ikke er accelererende? Jeg kan sagtens se, at på Colorado.edu har man lavet en lineær kurvefitting, men er den nu også den bedste fitting. Min erfaring med kurve fitting siger helt klart “en polynomisk funktion”. Jeg vil dog godt medgå, at der ikke er voldsomt mange datapunkter, men hvis man laver lineær fitting på henholdsvis første og anden halvdel af datasættet, er det tydeligt, at stigningen er væsentlig højere i den anden halvdel.

  I øvrigt vil jeg mene, at det nok er er lidt for tyndt grundlag at udelukke (eller garantere) en fremtidig “syndflod” på, at kigge på så korte dataserier.

  Mvh Flemming

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*