Debatindlæg

Borgerforslag om klimavurdering version 2

Dette er et debatindlæg på Klimarealisme. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning.

Af Lars Nielsen Lind

Her følger anden udgave af Borgerforslaget. Anden udgave er tilrettet med de kommentarer der er indkommet via Klimarealisme.dk på Facebook. Det betyder at der er kommet en lidt anden vinkel på borgerforslaget mens formålet er det samme.

Klimavurderinger – før Folketinget vedtager klimalove

Dette borgerforslag skal sikre at Folketinget træffer beslutninger omkring klimapolitik på et ordentligt oplyst grundlag.

Folketingets beslutninger om klimapolitik har indtil nu ikke været baseret på faktuel viden om klima, som den f.eks. kan findes hos de faktuelle (og ikke politiske dele) af det internationale klimapanel IPCC og hos tusinder af uafhængige klimaforskere herunder den nylige modtager af nobelprisen i (klima)økonomi, William Nordhaus.

I stedet er klimapolitikken baseret på en falsk medieskabt opfattelse af, at nutidens klimaændringer udelukkende er menneskeskabte, at de er og bliver store og farlige og vi nærmere os dommedag samt at det er nemt og billigt at løse dem ved adfærdsændringer (mindre kød, mindre fly), ved hjælp af klimaafgifter og ved en grøn omstilling baseret på energiformer, der virker som vinden blæser.

Det har betydet, at dansk klimapolitik er langt dyrere end nødvendigt og stort set ingen virkning har haft på klimaet.

For at bringe dansk klimapolitik tilbage på sporet foreslår vi, at der vedtages en klimavurderingslov, der sikrer at alle klimapolitiske initiativer baserer sig på realistiske og nøgterne skøn over de fremtidige klimaændringer og deres konsekvenser for samfundsøkonomien. Og ligeledes sikrer, at de samfundsøkonomiske omkostninger ved klimapolitikken ikke overstiger de samfundsmæssige omkostninger ved selve klimaændringerne – kuren må ikke være værre end sygdommen – og at klimalovene er økonomisk optimale – mest klimavirkning for pengene.

Klimavurderingsloven skal sikre følgende:

 • At alle lovgivningsinitiativer og alle ministerielle beslutninger med et klimapolitisk indhold vurderes efter:
  • Om de er baseret på et retvisende billede af den faktisk observerede klimaudvikling og på et realistisk skøn over den fremtidige udvikling.
  • At de klart demonstrerer konsekvensen på klimaet i form af reduceret temperatur- og vandstandsstigning mm. De skal være målbare.
  • At de ikke for dyre i forhold til et realistisk skøn over de forventede samfundsmæssige omkostninger ved de forventede klimaændringer.
  • At de er økonomisk optimale, dvs. giver størst mulig klimavirkning for pengene
  • At der ikke udelukkes nogen virkemidler, som har en meget større og billigere effekt end ensidige danske tiltag.

Loven administreres af Energi- og klimaministeriet, hvor man for at sikre at en ny klimalov baserer sig på et retvisende fagligt grundlag skal gøre følgende:

 • Inddrage synspunkterne fra et bredt spektrum af forskere og videnskabelige tilgange
  • At resultatet af vurderingen sendes til offentlig høring hos alle relevante organisationer og grupperinger
  • At det oprettes et internationalt evalueringspanel, som følger processen. Panelet skal sammensættes således, at det repræsenterer et bredt spektrum af klimafaglige synspunkter
  • Arbejdet gøres løbende tilgængelig for befolkningen.

Herud over skal Energi- og klimaministeriet offentliggøre kendte videnskabelige klimaforandringsfakta således at borgerne kan få hjælp til at i møde gå de skræmmebilleder der måtte opstå blandt andet i medierne og på Internettet.

Vi har allerede de nødvendige fire personer, der skal til for at oprette borgerforslaget. I denne gruppe af personer er der fremkommet et forslag om, at et sådan borgerforslag skal oprettes af en person / personer med en vis form for ”vægt” i forhold til klimaet. Er der nogle af jer som vil bakke om et borgerforslag og vil være stillere for et borgerforslag?

Vil det være en god idé med sådan et borgerforslag?

Hvordan skal sådan et borgerforslag udarbejdes?

Hvad siger I til det?

Der er 52 likes og 41 kommentarer til det 1. opslag på Facebook.

Her på listeform de indkomne forslag:

 1. Et punkt til anbefaling til loven der kræver man kigger på prislisten over tiltag og prioriterer fra bunden af prislisten. Så man får mest for pengene.
 2. Krav til lovgiverne om at de sammen med klimalovforslag fremlægger beregninger på hvor meget klimaet vil blive påvirket i grader Celsius og millimeter havstigning, samt en evalueringsmetode så man efterfølgende kan se om man fik noget for pengene.
 3. Valid konsekvensberegning på effekten af det man sætter i værk. Gøre et politisk ansvar gældende senere hvis et eller andet går galt. Nedsættelse af klimakommission til foretagelse af disse beregninger.
 4. enhver klimalov skal estimeres og offentliggøre hvad den reelle impact vil være. Ikke på DKs udledte CO2 – men på de afledte klimaeffekter af dette hhv i år 2050 og 2100. Det kunne være på antal grader celsius som temperaturen vil påvirkes, antal mm som havvandet vil stige mindre etc.
  Jeg synes der er et stort problem med folkets forståelse af det kvantitative aspect. Det er nok fordi det næsten aldrig bliver nævn. Det der bliver rapporteret er altid kvalitativt. Eksempelvis : “det var den varmeste år”- men aldrig HVOR meget varmere.
  Jeg tror muligvis at en række danskere vil have svært ved at se pointen i at bruge milliarder af kroner på at ændre temperaturen 0.0000001 grad celcius og havvandsstigningen 0.00001mm
 5. Forslag om at Asger Aamund skal fremføre forslaget.
 6. Borgerne skal have adgang til forskningen og god måde at gøre opmærksom på klimarealisme.dk på.
 7. Borgerne skal kunne se relevant viden.
 8. Politikerne tvinges til at tage stilling.
 9. Det vil åbne op for en offentlig diskussion.
 10. Det er en fejl at tro at IPCC består af nogle af verdens førende klimaforskere.
 11. Der er for meget fokus på FN/IPCC.
  Det skal selvfølgelig med at FN/IPCC s videnskabelige grundlag skal vurderes objektivt, men jeg synes i forbindelse til krav til en ny klimalov, at der skulle være krav om at den baseres udelukkende på et videnskabeligt Peer reviewed grundlag og ikke på usikre eller uredelige videnskabelige papirer, og ikke på baggrund af polske organisationer som FN
 12. Man kunne måske høfligt gøre opmærksom at IPCC i starten påpegede at klima er et komplekst/kaotisk system, der ikke kan fremskrives lineært. Alt gæt på fremtidens klima er derfor – gæt. Jeg savner stadig at se en klimamodel fodret med historiske data, der kommer frem til det klima vi har i dag.
 13. Klimarealisme.dk mere synlige
 14. Blåstempler man IPCC ved at nedsætte et udvalg der skal vurdere deres arbejder?
 15. Krav til udvalgets sammensætning – ikke medlem/tidligere medlem af IPCC – og hvor kommer personens finansieringen fra
 16. I steder for klimarealistisk vurdering anvendes alsidig videnskabelig vurdering.
 17. Der er jo et godt grundlag at bygge på i Donna Laframboise bog som omfatter en lammende kritik af IPPC hvilende på et kæmpe stykke research arbejde. Her videoen igen til dem der skulle have glemt den:
 18. Det er lovgivning der skal vurderes – det klima og økonomiske
 19. Det panel/råd – hvem udpeger
Del på de sociale medier

En kommentar

 1. Allan Gorm Larsen

  Ovenstående lyder realistisk.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*