Debatindlæg

Klimakatastrofe eller ej – læseren har ordet i Tysklands WELT Online

Vores glimrende Tysklandskorrespondent, Greta Gallandy Jakobsen, har styr på, hvad der foregår af klimarealistiske tiltag i vores store sydlige naboland. Her er en beretning fra Die WELT.

Det tyske dagblad DIE WELT forstyrrede sine betalende abonnenters søndagsfred på en overraskende måde. Var det virkelig rigtigt, at det store medies udgiver Stefan Aust turde springe ud som klimakritiker eller ”Klimaleugner”, ”dumm” oder ”in fragwürdiger politischer Gesellschaft”? https://www.welt.de/debatte/kommentare/plus194542997/Klimawandel-Warten-wir-doch-bis-der-Klimahype-abgeklungen-ist-Stefan-Aust.html

Han rettede sit skarpe skyts mod den tyske offentligheds panikangst over organisationers og politikeres påståede fremtidige klimakatastrofe.

Overskriften hedder ”Lad os dog afvente, indtil hypen om klimaet er klinget af.” ( Warten wir doch, bis der Klimahype abgeklungen ist.”)

Artiklen starter med en provokation: ”Balladen om jordens opvarmning er fuldstændigt overdrevet.  Endnu engang fører tyskerne sig frem som det selvproklamerede forbillede for alle. Snart er der noget andet, der trækker overskrifter. Hvorfor verden ikke bare går under.”

Aust har ikke meget tilovers for landets energipolitik og den tyske offentligheds panikangst over jordens foranderlige klima.

”På et tidspunkt, måske allerede snart, vil man grine af tyskernes vind-vanvid – dog ikke i Tyskland. Det kunne tænkes at være – bortset fra krige – alle epokers dyreste og mest nytteløse investeringsprojekt.”

Stefan Aust påpeger, at der gennemsnitlig står et vindkraftværk per tolv kvadratkilometer på Tysklands jord og at de frem for alt er ”roterende kirketårne”, der tjener troen på den nuværende form af Tysklands Energiewende. Ellers er deres effektivitet ringe. Han kritiserer tyskernes ukritiske holdning til klimaorganisationerne og dropper et par bemærkninger om Greta Thunbergs bagmand Ingmar Rentzhog.

I sit debatindlæg skriver han åbenbart, hvad mange tænker, men de færreste tør sige højt.

Dagbladet DIE WELT har været i dialog med sine læsere i mange år og giver dem frihed til at kommentere avisens artikler. Der er almindelige etiske regler, som skal overholdes, men ellers er der frit slag.

En meget oplysende detalje er det enkle spørgsmål under debatartiklerne: ”Teilen Sie die Meinung des Autors?” Søndag aften kl. 19.30 havde 3.519 læserne sagt JA til spørgsmålet, om de var enige med artiklens forfatter og kun 234 læsere sagde NEJ. Der var 1.043 kommentarer, som var overvejende positive og taknemmelige over for Stefan Austs kritik.

Læserne var lige kommet sig over deres overraskelse, som det frontale angreb på ”klimahypen” havde udløst, da der pludseligt poppede et debatindlæg op, der udtrykte den modsatte, nemlig den sædvanlige panikslagne position. Det var en yngre kvindelig journalist, årgang 1978, der leverede modangrebet mod den ældre magtfulde herres synsvinkel. Stefan Aust er født i 1946, forfatter til mange bøger og med en betydningsfuld lang karriere, bl.a. som chefredaktør i ugemagasinet DER SPIEGEL og senere DIE WELT. Med et kækt smil og selvbevidst holdning præsenterede Tina Kaiser så sit indlæg: ”Wer menschgemachte Erderwärmung leugnet, kann sich den Flatratern anschlieβen.” (Den, der lyver om klodens opvarmning, kan tilslutte sig fladjordsteoretikerne.)

Som bevis for alle sine synspunkter har hun bl.a. linket til den sidste IPCC rapport. Hun ved det bare: Der findes ”absolut ingen vigtigere opgave for de nulevende generationer, end den, at afværge klimakatastrofen. Det er det kommende årti, som vil afgøre, hvordan levevilkår på jorden vil være i de kommende årtusinder.”

Så fik han den, den grumme, gamle hvide mand! Så kunne han lære det!

Tina Kaiser ved det hele: ”Diejenigen, die am lautesten die Erkenntnisse von 99 Prozent aller Klimaforscher anzweifeln, haben oft nicht einmal eine Naturwissenschaft studiert.“ (De, som mest højlydt stiller spørgsmålstegn ved 99 procent af alle klimaforskeres erkendelser, har ofte ikke engang studeret et naturvidenskabeligt fag.“

Den unge kvinde kender løsningen: ”Tysklands klimapolitik skal blive mere radikal. Regeringen burde gøre det nemt for deres (sic!) befolkning, at leve bæredygtigt. Formlen for det er egentlig enkel: flyvningen, kød, benzin, strøm fra kul – alt, hvad der har et sølle klimaregnskab, skal blive meget dyrere. Hvad der sparer CO2 – toget, regionale grønsager, el-biler, vindenergi, bygningssaneringer – derimod meget billigere.”

(Deutschlands Klimapolitik muss radikaler werde. Die Regierung sollte es ihrer Bevölkerung einfach machen, nachhaltig zu leben. Die Formel dafür ist eigentlich simpel: Fliegen, Fleisch, Benzin, Kohlestrom – alles, was eine miese Klimabilanz hat, muss viel teurer werde. Was CO2 spart – die Bahn, regionales Gemüse, E-Autos, Windenergie, Gebäudesanierungen – dagegen viel billiger.)

Tina Kaiser tænker også på de mange klimaflygtninge, som der snart kunne begive sig på vej til de køligere regioner her i Europa.

”Fordi de, som har opfattet året 2015 med sine godt 1,3 millioner flygtninge i Europa som en overbelastning af demokratiet, burde skynde sig på gaden for klimaets skyld.” Og så et link til en artikel om fridags-for-future bevægelsen.

(„Denn wer das Jahr 2015 mit seinen rund 1,3 Millionen Flüchtlingen in Europa schon als Überforderung der Demokratie ansah, sollte schleunigst für das Klima auf die Straβe gehen.“)

Også reporteren Tina Kaiser får chancen til at spørge sine læsere.

Søndag aften kl. 19.30 trykkede 76 læsere på JA knappen for at vise deres enighed med debatindlægget, 981 var ikke enige. De 467 kommentarer til artiklen var udtalt uvenlige. Læserne har fået nok af den slags udmeldinger.

Mandag formiddag dukkede der en læserkommentar op, som har fået 447 likes. Læseren glæder sig over de to artiklers samtidige udgivelse, fordi de har modsatte budskaber. Men nu mangler der bare en faglig diskussion mellem anerkendte forskere. Læseren foreslår en konfrontation, hvor fx den tyske ”prof. Schellnhuber (klimapave) og prof. Fahrenholz (klimanægter)” får lov til at fremlægge deres synspunkter. Formålet: At give borgerne en chance til at danne sig deres egen mening. 

Dagbladenes afhængighed af deres trofaste læsere

Aviser har det ikke let i vores digitale tidsalder. Læserne finder informationer andre steder end i trykte aviser. Mange borgere læser flere netaviser og danner sig nemt et overblik over det stof, som de er interesseret i.

Fornylig annoncerede THE GUARDIANs chefredaktør Katharine Viner, at der skulle strammes op i avisens sprogbrug, når emnet drejede sig om den globale opvarmning. Nu skulle der bruges stærkere ord for at gøre læserne klar over klimaets truende sammenbrud.

Katharine Viner har arbejdet som chefredaktør i Australien inden hun kom tilbage til London. Den 9. oktober 2013 holdt hun et meget interessant foredrag på Universitetet i Melbourne. Den handlede om læserens tiltagende myndighed og frihed til at vælge sine informationskilder.

Indholdet af dette foredrag passer meget bedre til DIE WELTs strategi om at holde på deres læsere. Formynderi er ikke en del af den. Redaktionen kunne nemt være blevet inspireret af Viners nu seks år gamle anbefalinger til journalister og redaktører. Det er nemlig aviserne, der befinder sig i en dyb krise, allerede før klimaets apokalypse er indtruffet. Hvis journalisterne ikke respekterer deres kunders sans for solid information og objektivitet, mister de dem. Undtaget er selvfølgelig de offentlige medier med deres offentligt betalte driftsudgifter. Det bekymrer dem ikke så meget, når befolkningen lige så stille udvandrer fra deres mindre attraktive tilbud.

Katharine Viner ved, hvad læsernes frihed går ud på. Befolkningen bliver mere og mere fleksibel. Læserne flytter sig bare til andre informationskilder. Hvem gider føle sig til grin, at blive undervurderet og misinformeret? Men hvad kan journalisterne gøre ved det?

Katharine Viner siger: “But if you think journalism is instead for brokering power, influencing power, keeping power, then you will want to close down the web as much as possible and keep debate to minimum.”

Det ville være gavnligt for demokratiet og befolkningens tillid, hvis medierne lukkede op for mangfoldige synspunkter i stedet for at kvæle debatten.

En kommentar fik 149 ”likes”. ”Kompliment kære redaktion af WELT ONLINE. Samme dag 2 artikler til emnet klimaændringer ligeværdigt ved siden af hinanden med komplet forskellige positioner…

Del på de sociale medier

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*