Debatindlæg

Politikere og medier ignorerer vigtige forskningsresultater på klimaområdet. Det har konsekvenser for klimadebatten

KRONIK – Når FN’s klimapanel IPCC hævder, at der blandt forskerne er 97 pct. enighed om, at størstedelen af den globale opvarmning er menneskeskabt og vil få katastrofale følger for kloden, er det et mediestunt, der bruges til at skabe videnskabeligt alibi for politiske beslutninger.

Når nyhedsmediernes mange historier om svigt i sundhedssystemet, om misbrug af sociale midler og om milliardhvidvask er kommet frem i lyset, er det fordi, journalister havde viljen til at stille de rigtige spørgsmål. Men når det gælder klimaforandringer og global opvarmning, mangler medierne den samme vilje til dybdeborende journalistik. De støtter sig til de samme få klimaeksperter, der efterlader det indtryk, at de udtaler sig på den samlede forskningsverdens vegne. Medieeksponering går næsten udelukkende til dem, som støtter IPCC’s påstande.

Manglende vilje til indblik

Spørgsmålet om årsagen til nutidens klimaforandringer er mere kontroversielt end det fremstilles af IPCC og nyhedsmedierne, for observationsfakta viser noget andet end de mangelfulde klimamodeller. Det er vore politikere ude af stand til at opfange og reagere rationelt på, for de lukker sig selv ude fra relevant information, fordi det politiske miljø, ligesom medieverdenen, er stærkt præget af meningspres og selvcensur. 

Den manglende vilje til at få indblik i forskningsresultater, som er ubekvemme for IPCC, forstærkes ved den stadige brug af påstanden om, at der blandt forskerne er 97 pct. enighed om, at størstedelen af den globale opvarmning er menneskeskabt (kaldet AGW) og vil få katastrofale følger for kloden. Påstanden har med mediernes hjælp manifesteret sig i offentligheden, som om hele den globale opvarmning er menneskeskabt. 

Tallet 97 stammer især fra en artikel af John Cook m.fl., hvor 11.944 sammendrag af artikler om klimaforandringer og global opvarmning inddeles i kategorier. Af de læste sammendrag havde 7.930 ingen konklusion om AGW og blev sorteret fra, 3.896 tilsluttede sig påstanden om AGW, mens 118 forkastede den. På den baggrund konkluderer Cook, at 97 pct. af forskerne støtter påstanden om AGW. 

Vildledende resultater 

Historien er kulegravet dels af Brandon Shollenberger i: “The Climate Wars – how the konsensus is enforced”, dels af Andrew Montford i: “Fraud, bias and public relations – the 97 % “consensus” and its critics”. Cooks artikel er vildledende. For det første er det uhørt at frasortere 7.930 relevante artikler. For det andet afslører Cooks datamateriale, at der kun var 41 artikler, som ubetinget støttede påstanden om AGW. For det viste sig, at gruppen på 3.896, der tilsyneladende støttede påstanden om AGW, også indeholdt forskere, der mener, at mennesket kun bidrager med 20-30 pct. til den globale opvarmning, og hvad værre er – også såkaldte skeptikere, der mener, at menneskets bidrag kun er få procent. Et sikkerhedssvigt på en netside afslørede, at Cooks artikel var tænkt som et mediestunt, og det blev den så sandelig også – med ukritiske journalister som budbringere. 

Cooks artikel er manipulerende og er historien om, hvorledes en fjer blev til 97 høns. Påstanden om 97 pct.-konsensus hænger stadig i luften og bruges til at affærdige skeptikere og afmontere enhver seriøs klimadebat, men også til at skabe videnskabeligt alibi for politiske beslutninger, som griber stadig stærkere ind i samfundets aktiviteter og blive mere og mere kostbare. 

Den tidligere norske statsminister Gro Harlem Brundtland har udtalt: “I klimasagen er det umoralsk at tvivle”. Men tvivlen er forskningens og demokratiets adelsmærke, mens antiskepticisme er pseudovidenskab og udfordrer ytringsfriheden. At gennemskue dette er en vigtig samfundsopgave, hvis man ønsker at styrke det oplyste demokrati – ikke mindst op mod et folketingsvalg med klimaet på dagsordenen. 

Desperationen breder sig

På klimaområdet ignorerer politikere og medier den virkelighed, som tegnes – ikke af debatindlægs og alarmforskningens følelsesladede indslag om børns, børnebørns og klodens håbløse fremtid – men af observationsfakta og robuste forskningsresultater. IPCC-skandalerne, de mange videnskabelige fejl, dementier af alarmerende udsagn eller manglende sammenhæng mellem mængden af CO2 og temperaturen – synes ikke at gøre indtryk på den politiske elite. 

Det topper, når politikerne vælger at følge spådomme fra mangelfulde klimamodeller, som IPCC i egne fagrapporter omtaler som uegnede for prognoser. Det er tankevækkende, at IPCC fremkommer med påstanden om 97 pct. konsensus på et tidspunkt, hvor den globale middeltemperatur ikke er steget de seneste mange år. Man fornemmer, at desperationen breder sig i takt med, at naturen ikke arter sig, som klimamodellerne forudsiger.

Del på de sociale medier

10 Comments

 1. jens elkjær

  Lad os få et meget grundigt review af hele fundamentet for den igangværende “klimabølge”, herunder IPCC’s arbejde. Dét kan ingen vel have noget imod?

  Og lad os få en meget mere transparent og åben dækning af “klimastoffet” – herunder af de forskellige “forklaringsmodeller” (f.eks. hvor meget er menneskeskabt vs. ikke menneskeskabt osv…). Gerne i form af et “live battle”(i DR eller lign.) mellem forskere, der repræsenterer de forskellige sider af klimadebatten – tak!

  At centrale medier (f.eks. DR) ikke gør mere for at indvie Hr. og Fru Danmark i denne mangfoldighed bliver ikke just mindre absurd af, at “klimaet” vel er det vigtigste emne i valgkampen. Et evt. “klimabattle” vil jo åbenlyst være “godt tv”, så hvad holder mon medierne tilbage?….. 🙂

 2. Jørgen Staadsen Petersen

  @ Flemming Rasmussen

  At IPCC og den etablerede klimavidenskab i stor stil har fremsat useriøse og alarmistiske forsknings resultater er let at påvise. Se blot på følgende eksempler.

  * Afsmeltning af indlandsisen på Grønlands er i mange årtier blevet beskrevet som faretruende, alarmerende og katastrofal. Virkeligheden er en helt anden. Nettomassetabet på indlandsisen er fortsat kun på lige godt 200 GT pr. år. Dette er absolut ingenting set i forhold til den samlede ismasse på ca. 2,9 mio kubikkilometer.

  * Golfstrømmen er mange gange blevet beskrevet som svækket og at muligvis vil ophøre. Fakta er, at Golfstrømme flyder i bedste velgående. Den kan sålede fortsat holde Nordatlanten isfri igennem hele vinteren helt op til Svalbard.

  * Det er mange gange blevet forudsagt, at isen ved Nordpolen skulle være smeltet væk om sommeren på nuværende tidspunk (d.v.s. år 2018 eller 2019). Men det er den langt fra. Der er fortsat så megen is på Ishavet ved Nordpolen, at såvel Nordøst- som Nordvestpassagen kun bruges i et meget begrænset omfang til sejlars.

  * Om havniveaustigningerne er der i mange årtier blevet fremført, at de vil stige meget kraftigt. Men hvad er der sket i mellemtiden? Havniveaustigningstakten ligger fortsat meget stabilt på ca. 3½ millimeter pr. år jfr. satellit målingerne.

  * Om planteavlen og global opvarmning er der i mange blevet sagt og skrevet, at globale opvarmning er til stor skade for planteavlen. Virkeligheden er bare den stik modsatte. Produktionen af korn og andre vigtige landbrugsafgrøder stiger og stiger sideløbende med at der er sket en vis global opvarmning. I øvrigt er det let at påvise, at den globale opvarmning, som der har været i de sidste 50 – 60 år, har forøget det samlede areal på denne klode, som er egnet til planteavl, ganske væsentligt. Her ud over gavner er højere atmosfærisk CO2-indhold planteavlen via CO2-befrugtning.

  * Estimaterne over klimasensitiviteten er siden årtusindskiftet blevet sat betydeligt ned. De skyldes at temperaturen ikke er steget som de skulle i følge mange af prognoserne.

  * Angående temperaturstigningerne så bliver en enhver temperaturstigning set som et problem. Man sidestiller med andre ord AGW og CAGW. Fakta er bare, at varme er en fordel for såvel planter, dyr og mennesker. Kulde er derimod en ulempe for såvel planter, dyr og mennesker. Konkret har vi haft stor gavn af den temperaturstigninger, som vi har haft i de sidste 100 eller 200 år.

  * Man bruger i stor stil begreberne klimaforandringer og menneskeskabte klimaforandringer. Herved efterlader man det indtryk, at klimaet tidligere var stabilt. Det var det ikke. Klimaet har med andre ord altid været under forandring.

  Jeg kan kun sige, at man skal kigge på de faktuelle forhold og lade dem tale for sige selv. Alarmistiske langtids prognoser kan ikke bruges til noget. Prognoser kan man (som bekendt) få til at se ud som man ønsker det. Det hele afhænger (som bekendt) af de forudsætninger, som man lægger ind.

 3. Oluf Johnsson

  Jens Olsen: Wer zahlt, hat das Sagen = Den, der betaler bestemmer musikken! Capice?
  Det vil føre for langt her at udfolde banaliteter om reviews. Reviews har ofte ingen værdi, og da slet ingen “sandhedsværdi”. Kvatitet er IKKE lig kvantitet. Det er ukyndige studenter, der har sorteret artiklerne. Det er afsløret, at denne sortering var forkert og måske villet, altså for at kunne lave det omtalte stunt. Der er intet at lave stunts over i videnskabelig metode. Det er fusk. Jeg har selv i min afhandling ved Aarhus Universitet på tilsvarende vis afsløret sjusk eller mulig svindel ved at udelade en bestemt gruppe af undersøgelser med en gennemgang af medicinsk videnskabelig litteratur i en rapport udgivet af Sundhedsstyrelsen. Den slags er desværre ikke noget særsyn. Begrundelsen fra de ansvarlige i Sundhedsstyrelsen (“videnskabeligt arbejdende sygeplejesker”). Begrundelsen var, at studenterne nok ikke var det pågældende store europæiske sprog mægtig, og derfor havde de sorteret de pågældende videnskabelige artikler fra, selvom de opfyldte ALLE inklusionskriterier! Den sag var meget anlog til IPCCs sjusk!

  • Flemming Rasmussen

   Ja, “Wer zahlt, hat das Sagen” – og hvem har mon betalt Kruger?

   Dine argumenter om fusk med peer review er selvfølgelig rigtige, men hvorfor er at ALT DET ARBEJDE, der viser AGW blevet fusket med og intet af det andet? – så det er i den grad et “ikke argument”

   Og med hensyn til “at betale”: Der tilflyder alle, der sætter det mindste spørgsmålstegn ved IPCC rigelige midler fra fossilindustrien. Der er så meget mere funding at hente fra den kant end fra den kant, der tager AGW alvorligt.

   Så dit “betal argument” ligner også et selvmål – – –

 4. Jens Olsen

  Desværre ikke rigtigt noget konkret udover kritik.

  Kunne Johannes Krüger ikke prøve at forklare hvorfor de fleste datasæt igennem de sidste mange årtier har udvist øget opvarmning af oceanerne og over land?

  Hvilke anerkendte institutioner støtter Johannes Krügers tanker om klimaændringer? Jeg kender desværre ingen, men oplys venligst nu om den konsensus, der støtter op om Johannes Krūgers teorier om, at det hele er IPCCs fejl, fordi de har fejlfortolket al kendt reviewed forskning?

  • Anders Otte

   1. “Konsensus” er i direkte strid med den videnskablige metode; men for nu at svare på det argument, bør Du se på “Oregon Petition”, som er en rundspørge (i 2 omgange), udført efter Kyoto protokollen i 1997, kun på amerikanske forsknings-anstalter, hvor 31.487,- personer sagde imod og af dem var 9.027,- PhD: http://www.petitionproject.org/ . Nogle forsøger at miskreditere underskriverne, men modsat forespørger jeg dokumentation af, hvem det er, der støtter AGW påstulatet i diverse “konsensus” undersøgelser.
   2. Dernæst bør du se på disse personers arbejde: A. Ned Nikolov & Karl Zeller. B. Henrik Svensmark & Jasper Kirkby et al.. C. Valentina Zharkova et al.. D. Piers Corbyn’s metode for forudsigelse af klima. Heraf er A og D empiriske beviser på, at drivhusgasser ikke har overmåde stor indflydelse på temperaturen, snarre en dejligt udjævnende effekt på døgntemperaturen.
   3. Desuden: Da AGW påstulatet er et videnskabligt påstulat, kræver det et videnskabligt “bevis”. Hvor er det henne og, hvorfor er vi ikke blevet tæppebombet med præsentationer af dette i medierne ?!?

 5. Ole Rohde Andersen

  Ak ja Louis, vi er ilde stedt.
  Stort set alle politikere er svorne tilhængere af, at Co2 er roden til klodens undergang, og hvorfor:
  Jo for det er en bekvem baggrund for at pålægge nye skatter og afgifter, samt andre adfærdsregulerende tiltag.
  At eventuelle klimaforandringer skulle kunne have andre årsager, som f.eks. Solen, anses for udelukket, for det kan en politiker – trods alt- ikke regulere.
  Vor Herre bevars os vel, det bliver der brug for, og klimabevægelsen er jo alligevel rendyrket religion!

  • Flemming Rasmussen

   Rendyrket religion?

   Nej Ole, det du kalder “klimabevægelsen” er videnskab – har du hørt om det? Eller sprøv at google “den videnskabelige metode”, så vil du finde ud af, at man ikke længere kan påstå, at nogen er en heks uden at føre videnskabeligt bevis for det.

   Det er derimod er religion, er de (heldigvis meget få) uoplyste, der forsøger at bortforklare videnskaben med (over)tro. At Svensmarks solpletteori skulle kunne forklare de stigende temperaturer, tror ikke en gang Svensmark på (mere).

   Så, uanset om du kan lide det eller ej, er AGW et videnskabeligt faktum. At CO2 spiller en særdeles betydende rolle i AGW, er ligeledes et videnskabeligt faktum. Og når man argumenterer imod fakta, har man ikke en særlig god sag.

   Det er kun i særdeles begrænsede mørke afkroge af internettet (som dette site f.eks.) der stadig finder en “debat” om, hvorvidt det nu er tilfældet sted.

   Jeg er udmærket klar over, at dette ikke ændrer på din TRO, men prøv alligevel at google “den videnskabelige metode” og se så, hvor meget anti-AGW publiceret materiale, der falder ind under den kategori. Hvis du har mod på det, kan du jo lave samme øvelse med artikler om CO2 induceret AGW.

   Der findes også grupper af mennesker, der tror, hjorden blev skabt af en mand med hvidt skæg for cirka 6.000 år siden, eller at jorden er flad, og de fører også “beviser” for det. Og deres argumenter er fuldt lige så gode som AGW-benægternes – og har det tilfælles med dem, at de tilsidesætter videnskaben.

   • Villi John Petersen

    Flemming Rasmussen: Det er sigende, at der ikke er facts for en femøre i dit indlæg. Kun en autoritativ henvisning til “videnskaben”, som endegyldigt har fundet frem til, at AGW er faktum, og at det er katastrofalt. “97 % af klimaforskerne er enige om, at klimaforandringen/den globale opvarmning er menneskeskabt”. Det er da et fantastisk overbevisende slogan. Næsten bedre end “9 ud af 10 filmstjerner bruger Palmolive håndsæbe.” Dette klimaslogan har da også gået sin sejrsgang over hele verden. Alle ved nu, at “kloden koger” og at afgrunden og katastroferne ligger tæt forude. For klimaet er jo selve vort livsvilkår. At udsagnet om klimaforandringen har samme
    troværdighedsgrad, som det om filmstjernerne, har ingen betydning. Alarmisterne har simpelthen vundet den semantiske definitionsret, og det er fuldstændig afgørende for diskursen. Det er lykkedes for IPCC og konsorter, at gøre en ubetydelig temperaturstigning på 0,8 grader til en klimaændring. Sloganet med de 97% – der påstås at have nået Sigma sandhedsværdi – har fået hoveddiskussionen til at handle om, hvorvidt “klimaændringen” er menneskeskabt eller ej – ikke om den findes eller er betydningsfuld, for det er den jo tydeligvis ikke. Alle andre “klima”-udsagn – udover de 0,8 grader – kan ikke statistisk påvises: der er ingen betydelig havstigning (3 mm/år), der er ikke mere ekstremt vejr, afsmeltningen af is i Arktis og Grønland er højst sandsynlig cykliske (forekom også i perioden 1920-40), og kan ikke skyldes en temperaturstigning på blot 0,8 grader. Desuden har der været tilvækst af is på Antarktis. Men uanset disse videnskabelige fakta, er der dømt klimakrise”. “Grundlaget for vores liv er truet!”. “Så der må gøres noget”! “Intet er for dyrt”! Hvordan kan diskursen blive så afsporet? Fordi ordet “klima” er blevet tømt for indhold. Klima betød jo engang gennemsnitsvejret over mindst 30 år, hvilket i naturen afspejler sig i plantebælterne. Men 0,8 grad er ingen signifikant ændring, derfor er plantebælterne uændret. Man kan faktisk godt bruge et 50 år gammelt atlas til at se nutidens plantebælter. (jeg ser her bort fra CO2 positive indflydelse på plantevæksten). I øvrigt er IPCC ikke et videnskabeligt organ; men politisk udpegede folk, der på tvivlsomt grundlag skriver nogle udvalgte videnskabelige abstracts sammen til “Summary for Policy Makers. Det har intet med videnskab at gøre, og tusinder af klimaforskere, glaciologer, fysikere mm. verden over er dybt bekymrede over, at deres fag bliver misbrugt. M.h.t. facts, så prøv at undersøge hvad det videnskabelige faktum, at CO2´s drivhuseffekt er logaritmisk betyder. Så vil du se, at en CO2-koncentration over 410 ppm – det nuværende niveau – stort sett ingen effekt har. Se også:
    https://ing.dk/artikel/leder-peer-review-har-spillet-fallit-som-videnskabens-vagthund-132870, og undersøg, hvad den canadiske journalist Donna Laframboise har afsløret om IPCC i sin bog “The Delinquent Teenager Who Was Mistaken for the World’s Top Climate Expert”.

 6. Louis H Drewes

  Efter et langt liv, jeg er 93 år og i mange år rejst rundt i det meste af verden, kan jeg ikke være andet end helt enig.

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*