Ledere

Befolkningsudvikling & klima

Af Karl Iver Dahl-Madsen

Rigtig mange, der arbejder på et universitet, kalder sig nu ”klimaforskere” og mener at kunne have en kvalificeret mening om alt mellem himmel & jord, senest med et totalitært forslag om, at Indien skal indføre en et-barnspolitik.

Lag mig lige slå fast, at der ikke er noget ”overbefolkningsproblem” eller nogen ” befolkningseksplosion” i verden. Derimod er der et fattigdoms-/underudviklingsproblem i nogle lande.

Fertiliteten i verden afhænger af indkomstniveauet og falder stærkt i takt med den økonomiske vækst. Den relative befolkningstilvækst toppede i de sene 1960’ere og den absolutte tilvækst i 1980’erne.

Jordens befolkning, graf KIDM

FN’s befolkningsprognoser regner nu med en stagnering af den globale befolkning på omkring 11 mia. (plus/minus et par mia.) omkring år 2100.

Der er ingen materielle/fysiske begrænsninger for, at en global befolkning af denne størrelse kan leve et liv i materiel overflod.

Når vi igen og igen hører noget andet, er det fordi nutidens malthusianere bruger en simplistisk matematisk model for sammenhængen mellem folketal og fodaftrykket på jorden, nemlig den såkaldte IPAT-model som siger:

I=P*A*T

Hvor I er Impact/aftryk, A er Affluence/Velstand & T er Technology/Teknologi.

Heraf fremgår det, at både øget befolkningstal og øget velstand vil øge aftrykket på jorden.

Teknologifaktoren (T) kan gå begge veje, hvis teknologien øger påvirkningen, er den større end en, hvis den mindsker påvirkningen ved at øge ressourceeffektiviteten, er den mindre end en.

Det er her kæden hopper af for de totalitære tænkere. De har ikke indset, at hverken P eller A går mod uendelig, men T kan godt gå mod nul, og dermed reducere og måske ligefrem fjerne aftrykket fra en stigende og stadig rigere befolkning.

Lad mig illustrere det med et eksempel fra landbruget.

Landbrugets suverænt vigtigste aftryk er arealforbruget, så formlen bliver:

Arealforbrug = Antal mennesker * Forbrug af mad pr.  menneske / Udbytte pr. arealenhed.

Forbrug af mad vil stige lidt, efterhånden som vi bliver rigere, da vi får råd til at spise bedre mad herunder kød, som er godt både for vores sundhed og velbefindende, men det har en lav øvre grænse, da vi trods alt kun kan spise os mætte en gang pr. måltid. Så jeg vil se bort fra den faktor i det følgende.

Lige nu bruger vi ca. 7 mio. km2 til at producere det korn (ris, majs, hvede mm.) som vi skal bruge til os selv og vores husdyr.

Hvis vi skulle brødføde menneskene på gammeldags maner med svedjebrug, ville vi skulle bruge 10-100 gange så meget plads. Ikke nemt, da det samlede areal af hele jorden er 510 mio. km2

Med retroteknologi som økologisk jordbrug skulle vi bruge 50 % mere plads. Heller ikke nemt at finde, uden at fælde masser af skov med følgende tab af natur.

I år 2100 skal vi skaffe mad til 50 % flere mennesker. Til gengæld kan vi regne med at udbyttet er steget til det dobbelte – som svarer til at middel udbyttet bliver det som en alm. landmand i den rige del af verden nu kan præstere – og derfor skal vi kun bruge godt 5 mio. km2 til at forsyne os alle med fuldgod kost. Vi har nået ”Peak Farmland”

Leve det teknologiske fix. Det giver alle mennesker i verden et begrundet håb om et liv uden materielle bekymringer.

Del på de sociale medier

5 Comments

 1. Befolkningstallet stiger med ca. 50 mio. mennesker årligt, næsten som Frankrigs indbyggertal.
  ikke i alt, men hvert eneste år.
  For at sørge for bolig, arbejde og transport af disse mange mennesker kloden beriges med, skal der bruges enorme mængder fossil energi, da ingen andre energikilder er i stand til at løse denne opgave.
  Der er stort behov for at udfase fossil energi, hvor den kan erstattes af andre energikilder aht. vore efterkommere.
  Der bliver behov for at øge fødevareproduktionen på mange områder, i Afrika og Indien kan det gøres ved at udbrede viden om planternes ernæring, så der gødes optimalt.
  Forædling kan give et bidrag, udnyttelse af GMO-teknik kan bidrage, desuden kan man øge brugen af drivhuse på steder, hvor der ikke er muligt at drive normal landbrugsdrift. F.eks på toppen af bygninger, i drivbænke etc. At drivhuse kan etableres i flere etager giver muligheder for endog store udbytter på et lille areal.

  Brugen af pesticider bidrager med ca. 30% af det globale udbytte, derfor er det nødvendigt med mere forskning på dette område.

  Det er glædeligt, hvis fertiliteten af faldende, for det er politisk ukorrekt at forsøge at stoppe for fødselstallet, son især er et problem i den fattigste del af kloden.

 2. Erling Petersen

  Særdeles glimtende . Jeg anbefaler, at man går på nettet og søger på Hans Rosling – Som desværre er død alt for tidligt.

 3. Tommy Jørgart

  For meget teori og ønsketænkning Karl Iver.
  Befolkningseksplosionen er reel. Selv her i Danmark. Ud fra Danmarks Statistiks befolkningsdata, kan det udledes, at de tilkomne formerer sig meget mere end danskerne, der er i tilbagegang. Du har givetvis ret i mange af dine anbringender, men de politiske tosserier vil ligne det, der forgår indenfor klima, og ende med at vort land overtages af andre. Jeg vil ikke kunne finde mig i, at vort land kvit og frit stiller arealet til rådighed for negre og arabere, for at det kan hedde sig, at den globale befolkningsudvikling ikke udvikler sig faretruende.

 4. Sven Ove Thimm

  Er du ikke lidt for optimistisk. Jeg har set FNs befolkningsprognoser, men lavere fertilitet på grund af øget rigdom er kun historisk dokumenteret for lande med vestlig livsstil. Afrika og de muslimske lande har jo i de sidste 50 år haft en 4-5 dobling af befolkningen.
  Måske er det også tvivlsomt hvor stor uddannelse og rigdom befolkningen får pga korrupte diktatorer og krige. Der er i øvrigt en interessant kronik i Weekendavisen i dag

  • Karl Iver Dahl-Madsen

   Fertiliteten i alle lande rasler ned. Du har ret i, at der i enkelte lande i mellemøsten ikke helt det samme billede. Og det har sikkert kulturelle grunde. Men ellers er udviklingen fuldstændig entydig i retning af, at verdens folketal flader ud. Og at lige netop Afrika stadig vokser hurtigt er et meget lille problem i betragtning af, at Afrika er verdens suverænt tyndest befolkede kontinent med en tæthed på 40 mennesker pr. km2, hvor holland har 400.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*