Debatindlæg

Force Majeure – Solens rolle for klimaændringer

Med tilladelse fra Henrik Svensmark bringes hermed en oversættelse af “executive summary” fra hans publikation: Force Majeure – The Sun’s Role in Climate Change.

I de sidste tyve år har der været gode fremskridt med at forstå solens indflydelse på klimaet. I særdeleshed har mange videnskabelige undersøgelser vist, at ændringer i solaktivitet har påvirket klimaet over hele holocænperioden (ca. de seneste 10.000 år).

Et velkendt eksempel er eksistensen af ​​høj solaktivitet under middelalderens varm periode, omkring år 1000 e. Kr., og de efterfølgende lave niveauer af solaktivitet under den kolde periode, nu kaldet “Den lille istid” (1300-1850 e.Kr.).

En vigtig videnskabelig opgave har været at kvantificere solens påvirkning på klimaet, og det har vist sig, at energien i jordens system i løbet af den elveårige solcyklus er i størrelsesordenen 1,0-1,5 W / m2. Dette er næsten en størrelsesorden større end hvad der ville forventes fra solstrålingen alene, og indebærer at solaktiviteten må forstærkes af en atmosfærisk proces.

Tre hovedteorier er blevet fremsat for at forklare sol-klimaforbindelsen:

• Ændringer i solens ultraviolette stråler
• atmosfærisk-elektrisk-felt-effekten på skydekselet
• Skyændringer produceret af solmodulerede galaktiske kosmiske stråler (energirige partikler stammende fra det interstellare rum og som rammer vores vores atmosfære).

Væsentlige bestræbelser er gjort for at forstå de mulige mekanismer, og lige nu synes kosmisk strålemodulering af jordens skydække at være ret lovende til at forklare størrelsen af solens indflydelse.

Denne teori tyder på, at solaktivitet har haft en betydelig indvirkning på klimaet i Holocæn perioden.

Denne forståelse er i modsætning til den officielle konsensus fra IPCC, hvor det skønnes, at ændringen i solaktiviteten mellem 1750 og 2011 var omkring 0,05 W / m2, en værdi, der er helt ubetydelig i forhold til drivhusgassernes effekt, som er anslået til omkring 2,3 W / m2.

Eksistensen af ​​en atmosfærisk solforstærkningsmekanisme har imidlertid indflydelse på den estimerede klimafølsomhed for kuldioxid, hvilket betyder, at klimafølsomheden er meget lavere end angivet af IPCC.

Sammenfattende er virkningen af ​​solaktivitet på klimaet meget større end den officielle konsensus foreslår. Solen rolle er derfor et vigtigt videnskabeligt spørgsmål, der skal løses af det videnskabelige samfund.

Del på de sociale medier

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*