Ledere

Debatkultur på Klimarealisme

Af Karl Iver Dahl-Madsen

Klimarealisterne har to debatsider: en på facebook og en på bloggen.

Klimaændringer er om noget, der kan få følelserne i kog hos næsten os alle, og derfor er vi nødt til at holde en vis disciplin på siderne, så de ikke udarter i personangreb og spam med ukvalificerede indlæg fra medier etc.

Foreningen Klimarealisme (under stiftelse) er vært for siderne, og debattørerne er gæster. Som vært har vi ret og pligt til bestemme, hvordan diskussionen skal foregå, og hvis en debattør ikke kan leve med det, må man fortrække. Eller, hvis alle andre muligheder er udtømt, blive blokeret.

I modsætning til den offentlige debat om klima, som energisk forsøger at udgrænse og ligefrem udskamme nuancerede og realistiske synspunkter om klima, har vi intet imod, at der er debattører på vores sider, der siger os imod, og forsvarer den ”fremherskende offentlige mening om klimaet”. Vi opsøger dissens og vil ikke være et ekkokammer, der blindt bekræfter hinanden.

Bad Arguments, figur: Think Liberty

Men hvis man vil debattere på vores sider, er der nogen regler, man ubetinget må følge og disse er:

 1. Lad være med at blive personlig. Gå efter bolden og ikke manden.
  Anvendelse af udtrykket ”klimabenægter”, som er latterligt, da der ikke er nogen, der kan benægte, at der findes et klima, men som har konnotationer til ”holocaustbenægtelse” er ”no go” og giver øjeblikkeligt det røde kort.
 2. Lad være med at spamme os med dagspressens og DR, TV2’s konsekvente udokumenterede alarmisme om ”at klimaet altid udvikler sig værre end ventet”.
  Hvis der er en vigtig nyhed, hører vi den gerne, også selv om den trækker i en alvorlig retning. Men den skal være veldokumenteret og sat i perspektiv. Hvis man f.eks. påstår at Grønlands indlandsis ”smelter hurtigere end før” må man lige være så venlig at vise ”før” og også at sætte det i perspektiv, f.eks. ved at dividere afsmeltningen op i det nuværende is volumen, hvorefter det hurtigt viser sig, at det vil tage ca. 10.000 år, inden al isen er smeltet.
 3. Stop den evindelige appel til en eller anden ”autoritet”. Det er intet værd, da der er millioner af eksempler på, at ”autoriteter” har taget fuldstændigt fejl. Hvis man endelig skal nærme sig dette argument, kan man i det mindste sætte sig ind, hvad IPCC mener om sagen. Vi klimarealister er ikke voldsomt begejstrede for IPCC, da der er alt for meget politisk aktivisme knyttet til foretagendet, hvilket bl.a. viser sig ved, at IPCC konsekvent overvurderer klimaændringernes størrelse, og ikke mindst lige så konsekvent overvurderer de evt. skadelige virkninger.
  Men det ændrer ikke på, at IPCC’s baggrundsmateriale og data er værdifuldt for alle der diskuterer klima. Så inden man fyrer løs med et eller andet vildt alarmistisk synspunkt, kunne man godt læse på IPCC lektien først.
  Vidste du f.eks., at IPCC’s vurdering af den økonomiske virkning af klimaændringer på verdens BNP er 0,2-2 % op til 2 grader C? Ren støj i forhold til andre faktorer i en verden, hvor den økonomiske vækst er mere end 3 % pr. år.
 4. Vi håber, at vores debattører personligt sætter sig ind i sagen og kommer med facts (tal fra anerkendte officielle kilder, f.eks. FAOstat om landbrug), simpel matematik på folkeskoleniveau (dividere to tal med hinanden) og argumenter baseret på grundlæggende logik. Og først og fremmest: En ting ad gangen, i stedet for, hvis man ikke med det samme får opbakning for sin udokumenterede påstand, straks at løbe videre til næste emne.
 5. Og endelig, og det gælder os alle, vær parat til at indrømme, at vi har taget fejl, selv om det er tungt. Som Keynes sagde:
  When the Facts Change, I Change My Mind. What Do You Do, Sir?

Vi vil i den kommende tid lægge mange konkrete debatindlæg og ”faktaark” på siderne. Vi lægger dem op som meddelelser øverst på siden og vi vil opfordre debattørerne til at koncentrere sig om diskussionen af disse. Der må naturligvis gerne posteres andet, men det skal følge reglerne.

Vi siger ligeledes velkommen til debatindlæg på klimarealisme.dk

Så fortsat god debat.

Del på de sociale medier

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*