Debatindlæg

Energiforsyning som vinden blæser

Et moderne samfund kan ikke basere sin energiforsyning på vind (og sol) da vinden ikke blæser i lange perioder og i andre perioder blæser så meget, at man ikke kan komme af med strømmen fordi nabolandene også har for meget.

Det skriver Civilingeniør Søren Kjærsgård bl.a. om i et nyligt læserbrev i Jyllandposten, hvor det hedder om den tyske Energiewende:

Angela Merkels panikagtige beslutning om at lukke de tyske atomkraftværker, der vel næppe kan være begrundet i frygt for disse, siden de får lov til at fungere i indtil 9 år efter Fukushima katastrofen, har medført et øget kulforbrug og en øget afhængighed af russisk gas.

Tyskland har investeret umådelige summer i sol og vindkraft, således at den nominelle kapacitet for disse to energiformer nu er omtrent dobbelt så stor, 104 GW, som det gennemsnitlige elforbrug, 61 GW i 2017.

I november 2017 svingede den samlede ydelse fra vind- plus solkraft i Tyskland mellem 2 og 37 GW varierende ukontrollabelt fra 3 til 60% af forbruget.

I november i år svingede den samlede ydelse fra vind- plus solkraft mellem 2 og 37 GW med et samlet gennemsnit på 16 GW svarende til ca. 25% af forbruget, men altså varierende ukontrollabelt fra 3 til 60% af forbruget. De 16 GW svarer til 15 % af den installerede kapacitet. Hvilket spild af ressourcer.

Tysklands samlede energiforbrug i 2017 svarede til 429 GW. Vind + sol leverede i alt ca. 16 GW svarende til 3,7%.

Den tænksomme iagttager, der har været en tur gennem Tyskland opfordres hermed til at overveje, hvordan Tyskland skal få plads til 25 gange så mange solceller og vindmøller plus endnu ikke opfundne anlæg til at gemme strømmen fra blæsende og solrige perioder til perioder, hvor det ikke blæser og solen ikke skinner.

Dansk Vin og Solenergi 2017, graf: Søren Kjærsgård

Søren Kjærsgård har endvidere lavet en glimrende rapport om Danish Wind & Sun Energy 2017 Hvor i det blandt andet hedder:

Denmark is very dependent on exchange with Norway and Sweden. If Sweden chooses to phase out nuclear power and replace it by wind power the Swedish demand for regulatory power from hydro power will increase
dramatically probably leaving no resources to smoothen out the uncontrollably varying Danish wind power and thus be a catastrophe for Denmark.

Del på de sociale medier

2 Comments

  1. Claus Beyer

    Hvad vil journalisterne, i dette tilfælde studieværten? Er journalisterne dumme? Decideret uvidende og i tillæg uinteresserede i at blive klogere? Eller arbejder de bevidst for at nedbryde landet og de vestlige samfund? Altså en slags levn fra fortidens terroristtænkning. Hvis det sidste er tilfældet, så er deres ageren logisk og fornuftig. Men det er dog et ondskabsfuldt mål at have for sit virke. Hvis det første er tilfældet, er det bare trist.

  2. Hans Henrik Hansen

    Første indslag i aftenens Deadline handlede om den tyske kommissionsbetænkning vedr. udfasning af kulkraft (med virkning fra 2038). Studiegæster var Lykke Friis og Claus Kragh (‘Mandag Morgen’). Som det vel kunne forventes, forholdt studievært og debattører sig ekstremt ‘politisk korrekt’ til kravet om ‘grøn omstilling’! Se det, hvis I kan! 🙂

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*