Klimapolitik, Klimarealisme i medierne

Danmarks klimapolitik står for fald

Hvordan kan den danske regering forsvare, at milliarder og atter milliarder investeres i solcelle- og vindmølleparker, i fangst og lagring af CO₂ samt i fremstilling og distribution af grøn brint? Formålet med de milliardstore investeringer er at reducere de danske udledninger af CO₂. 

Flere og flere klimastudier og klimaforskere fortæller imidlertid, at det ikke kun er CO₂ men også SO₂, svovldioxid, som har ført til den globale opvarmning. Burde man ikke undersøge i hvilken udstrækning, at det er CO₂, som er ansvarlig for opvarmningen, og i hvilken udstrækning at det er SO₂?

Senest fortæller Jyllands-Posten, at tiltag, der skulle gavne miljøet, er en medvirkende årsag til, at den globale temperatur nu er steget med mere end 1,5 grader i forhold til førindustriel tid. De tiltag, der skulle gavne miljøet, er en reduktion af udledningerne af SO₂, som er en sundhedsskadelig forurening, som fører til alvorlig sygdom og død.

Jyllands-Posten og klimaforskeren Eigil Kaas giver følgende forklaring:

Forklaringen handler om en markant mindre udledning af forurening fra kulkraftværker i bl.a. Kina og Indien og de seneste år især om renere energi til skibe. Den kan lyde mærkværdig, men er ikke desto mindre sand, konstaterer klimaprofessor Eigil Kaas fra Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet. Han er leder af Danmarks Nationale Center for Klimaforskning. Ifølge Eigil Kaas har især nye krav til renere brændstof med lavere indhold af svovl på oceangående skibe medført en temperaturstigning, der kan være på helt op til 0,5 grader. 

Her er det vigtigt at få sat nogle begreber på plads. CO₂ bliver ofte betegnet som en forurening, men det er misvisende, og danske medier bidrager aktivt til den misopfattelse. Gang på gang viser danske medier, at sort røg vælter op af skorstene, som en illustration på problemet med CO₂. CO₂ er farveløs og kaldes med rette livets gas. Uden CO₂ intet liv på jorden. Øget CO₂ fremmer plantevæksten og gør planter modstandsdygtige overfor tørke. Inden for de sidste 30 år er Jorden blevet langt grønnere end tidligere.

Den forurening, som Jyllands-Posten og Eigil Kaas omtaler, er SO₂. Er der et sted på Jorden, hvor man kan måle effekten af SO₂, så er det i Danmark. De danske udledninger af SO₂ topper allerede i 1970. Herefter starter en reduktion af udledningerne, som går i nul allerede år 2000. Så længe udledningerne af SO₂ reduceres, har det ført til temperaturstigninger i Danmark. Når SO₂ går i nul, vil kun de globale udledninger af CO₂ føre til mere varme i Danmark.

Fra 2014 er der ingen stigende trend i den årlige gennemsnitstemperatur i Danmark. Der er kun tale om en kort årrække, men udviklingen er alligevel bemærkelsesværdig. Hvorfor stiger temperaturen ikke i Danmark, når den globale temperatur stiger og sætter rekord?

De danske udledninger af CO₂ er i teorien medvirkende til global opvarmning. Imidlertid er udledningerne i global sammenhæng ubetydelige og Danmarks indflydelse er i praksis ikke-eksisterende. 

De danske udledninger af SO₂ har derimod stor indflydelse på temperaturen i Danmark. Hvor CO₂ påvirker globalt, så påvirker SO₂ lokalt. At det forholder sig sådan, forklarer et informationsmateriale fra University of Cambridge.

SO₂ opstår ved afbrænding af fossile brændsler. Når SO₂ udledes til atmosfæren, danner det sammen med molekyler aerosoler, som tilbagekaster Solens stråler samt medvirker til skydannelse. SO₂ har kun en kort levetid i atmosfæren og forlader den igen sammen med regnen.

Andre lande er ikke lige så langt fremme som Danmark og er stadig i færd med at reducere udledningerne af SO₂. Det er sandsynligvis forklaringen på, at temperaturen i nævnte lande er kraftigt stigende, men ikke i Danmark.

Del på de sociale medier

4 Comments

 1. Gasarterne i Jordens atmosfære er under konstant bevægelse/opblanding, og lokale gasudslip (eller elimination af udslip) vil hurtigt blive udlignet og koncentrationen nærme sig planetens gennemsnit. Det er forkert at antyde, at Danmarks mindre SO2-udslip skulle kunne påvirke det lokale klima på nogen måde.

  • Søren Hansen

   Det er rigtigt, når det gælder CO₂, men næppe svovldioxid, der har en kort opholdstid i atmosfæren og derfor ikke når at blive homogent opblandet. Lande, der ikke kontinuerligt pumper ny SO₂ ud i atmosfæren vil således opleve et mindre indhold i luften over dem.

 2. Hugh Sharman

  @Peter Villadsen,
  In this 4 minutes video, athttps://www.youtube.com/watch?v=WE0zHZPQJzA, Professor Jørgen Peder Steffensen from the Niels Bohr Institute, argues pretty convincingly (for me at least), that the mid-1870s was probably the coldest decade during the last 10,000 years
  If he is right, then the selection by the UNFCC/IPCC of the late 19th Century as the arbiter of the World’s “pre-industrial” temperature is nonsensical.
  Oh, and by the way, the Eemian interglacial which preceded the one we are living in just 135,000 years ago, was 5°C warmer than at any time during this Holocene inter-glacial and the seawater 5m higher. Polar bears and penguins did just fine!

 3. Peter Villadsen

  Middeltemperaturen i Danmark er steget med 1.5 grader C siden 1873. Det er i overensstemmelse med stigning i middel temperatur globalt set.

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*