Klimapolitik, Klimarealisme i medierne

Menneskerettigheds-domstolen

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er på banen med spritnye afgørelser i sager anlagt af klima-aktivister. Vi har tidligere omtalt den ene sag, en flok schweiziske ældre damer, der har klaget over, at den schweiziske regering ikke gør nok for, at landet kan bidrage til opfyldelse af Paris-målene. Derved vil den globale opvarmning gå for vidt, og det vil bringe damernes levevilkår og helbred i fare. De mener, at den schweiziske regering, der har skrevet under på menneskerettighedskonventionen, derved har overtrådt denne ved ikke at gennemføre grøn omstilling i tilstrækkeligt omfang.

Sagen var dels anlagt af fire ældre damer, der optrådte som privatpersoner, dels en organisation: Verein KlimaSeniorinnen Schweiz (”Foreningen af klima-seniorinder Schweiz”). Domstolen besluttede i sin uendelige visdom, at de fire enkeltpersoner ikke kunne anlægge sagen, de var ikke ”ofre” i juridisk forstand, men foreningen var til gengæld berettiget til at få sin sag behandlet.

Foreningen havde to klagepunkter. Dels havde de schweiziske myndigheder ikke rigtigt givet den mulighed for at føre sagen ved nationale domstole. Dels havde staten ikke beskyttet deres liv effektivt og sikret respekt for deres privat- og familieliv, inkl. deres hjem.

Menneskerettighedsdomstolen tyggede på sagen i flere år, og den gik fra komité til komité, men endeligt d. 9. april kunne afgørelsen offentliggøres. Dommerne fandt énstemmigt, at foreningens rettigheder til en juridisk prøvning i Schweiz ikke var blevet overholdt. Et flertal af dommerne (men ikke alle) mente endvidere, at konventionens paragraf 8 (der bl.a. omfatter retten til effektiv beskyttelse fra statens side mod de negative følger af klimaforandringerne på liv, helbred, trivsel og livskvalitet), var blevet overtrådt.

Det er jo en fantastisk situation. Her har vi en flok dommere, der givetvis er skarpe jurister, som bliver bedt om at tage stilling til komplicerede spørgsmål dybt forankret i natur- og i samfundsvidenskaben. Det er let at sige, at folk ikke må udsættes for risiko i forbindelse med eventuelle klimaforandringer, men hvad så hvis regeringerne kaster sig ud i mislykkede forsøg på grøn omstilling, der medfører sammenbrud i energiforsyningen og økonomien, og derved påfører befolkningerne langt større lidelser? Hertil kommer selvfølgeligt det faktum, at det er totalt ligegyldigt for klimaet, hvad Schweiz måtte foretage sig, landets udledninger er forsvindende små og har ingen indflydelse på den globale temperatur.

Alt det her aner dommerne tydeligvis intet om, og nu står Schweiz med en afgørelse, man reelt ikke kan få noget positivt ud af.

Domstolen behandlede i samme ombæring en anden celeber sag, der var anlagt af en flok unge portugisere i alderen 10-23 år. (De har helt sikker fået hjælp af nogle stærke og fanatiske pengemænd.) Deres sagsanlæg drejede sig om drivhusgas-udledningerne fra 33 medlemsstater (af konventionen), der bidrager til den globale opvarmning, som bl.a. resulterer i hedebølger med negative følger for sagsøgernes levevilkår og helbred. Sagsøgerne hævdede især, at de 33 lande ikke havde levet op til forpligtelserne i forbindelse med konventionens paragraf 2 (retten til liv) og førnævnte paragraf 8. Baggrunden var landenes manglende initiativer i forbindelse med opfyldelsen af Paris-aftalens mål fra 2015.

Portugiserne mente også, at der var tale om en overtrædelse af bestemmelserne mod diskrimination, idet klimaforandringerne ville ramme unge mennesker hårdere end ældre, da de unge skal leve længere med følgerne af katastrofen.

Domstolen fandt enstemmigt, at sagsanlægget ikke var berettiget og ikke kunne behandles af domstolen. Begrundelsen var meget juridisk, men drejede sig om, at personer fra ét land ikke umiddelbart kunne anlægge sag mod andre landes myndigheder.

I princippet kunne domstolen have kigget på sagen overfor Portugal, der var blandt de 33, men heller ikke det ville man, da sagen ikke i første omgang havde været forsøgt anlagt mod Portugal alene. Så de unge portugisere og deres bagmænd måtte gå derfra med uforrettet sag.

En tredje sag gik heller ikke så godt for sagsøgeren, der var en tidligere borgmester i en mindre fransk by. Igen forsøgte han sig med, at Frankrig havde overtrådt hans ret til et godt og sikkert liv ved ikke at gøre nok imod klimaforandringerne. Her kunne domstolen have peget på, at Frankrig er langt foran nabolandene mht. lave CO2-udslip pga. al kernekraften i elforsyningen. Det gjorde den dog ikke, men i og med at borgmesteren i mellemtiden var flyttet til et andet land, kunne sagen afvises.

Sagerne her – og der er flere på vej – er eksempler på et skræmmende misbrug af domstolene. Menneskerettighedsdomstolen brugte flere år på de tre nævnte sager her, og tydeligvis har man været i vildrede mht. håndteringen. Men dommerne er åbenbart blevet overtalt af de mange ”eksperter”, der har smurt tykt på mht. de farlige klimaforandringer, og da sagen i Schweiz ikke kunne afvises af juridiske årsager, gik den igennem.

Reelt er den schweiziske regering ikke forpligtet af dommen, den har fået, hvad der svarer til en ”næse” i dansk politik, men faktum er jo også, at den i praksis ikke kan gøre noget – i hvert fald ikke uden at anrette meget større skade, end klimaforandringerne nogensinde kan resultere i.

Men nu er opskriften klar på, hvordan man render til menneskerettighedsdomstolen med klimasager, så nu kan vi vel forvente noget af en syndflod?

Del på de sociale medier

13 Comments

 1. Hans Henrik Hansen

  Klog kommentar fra Judith Curry:

  “There will be a continuing need for fossil fuels.  Rapid restrictions to fossil fuels before cleaner energy is available interferes with more highly ranked sustainability goals – no poverty, no hunger, affordable and clean energy, and industry-innovation-infrastructure. There is no human right to a safe or stable climate”

  https://wattsupwiththat.com/2024/04/10/there-is-no-human-right-to-a-safe-or-stable-climate/

 2. Er lige blevet opmærksom på menneskelig CO2 udledning, der sagtens kan nedbringes. EU skal blot vedtage forbud imod Danskvand. Hver gang man åbner en flaske, kan man tydeligt se, hvor meget CO2 der udledes. Ganske forbryderisk.

 3. EU har netop vedtaget det så kælent benævnte “morgenmadsdirektiv”, som blandt andet fastslår, at der skal være mindst 45% frugt i marmelader. Verdens bedst smagende orangemarmelade (KOO fra Sydafrika) indeholder 36%.
  EU giver selvfølgelig “forbrugerbeskyttelse” som forklaring på frihedsindgrebet.
  De “slemme” producenter skal ikke “snyde” forbrugerne.

  Det krænker dog mine menneskerettigheder, at jeg ikke selv må vælge hvad jeg vil spise.
  Efter at markedet igennem tiden har indrettet sig på balance mellem forbrugerønsker og producenter, findes der en hob af marmelader, så der er noget for enhver smag. Men valget kan selvfølgelig (i følge EUs kommissærer) ikke overlades til forbrugeren. EU ved bedre!!!!

  Man kunne ønske, at magthaverne bare engang imellem ville undlade at udøve.
  IF IT AIN’T BROKEN, DON’T FIX IT.

 4. Jesper Jagd Ottosen

  Det juridiske etablissement hører til den grønne omstillings hjælpetropper. Når de økonomiske realiteter resulterer i, at den grønne omstilling får åndenød, kigger klimaaktivistiske pressionsgrupper mod overnational juridisk bistand eller forfatningsdomstole. Menneskerettigheder er blevet et trumfkort til at omgå parlamentarisk kontrol. Og netop menneskerettigheder har indtaget en central placering i internationale domstoles grønne fødekæde.

 5. Hugh Sharman

  Thank you so much, Søren!
  Europe risks drowning in “bureaucratic procedures”, of which this hilarious but completely totally bizarre case highlights.
  This “Court” costs us tax-paying, European, energy consumers citizens €85 million per year.
  See https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Budget_ENG

  The European Union’s “global net zero by 2050” energy policies, which our democratically elected leaders seem to be so proud to be committed to, simply cannot ever be delivered, let alone ESG compliantly nor by 2050, for the very simple reasons Klimarealisme.dk has been chronicling since its foundation!

  Let’s only hope that, as the political and financial consequences of this bizarre ruling become known to Denmark’s (and the rest of Europe’s) citizens, the EU elections in June, 2 months from now, begin the necessary process of reforming and simplifying the absurd, undemocratic and costly bureaucracies that dominate in Europe today!

 6. Knud Larsen

  PS:
  Hvad siger seriøse danske jurister til dette galimatias?
  Nu må de “på banen”, hvis dette ikke skal køre helt af sporet.

  • Hans Henrik Hansen

   I USA ser det ud til, at juridiske eksperter omsider tager til genmæle:

   “A number of current and former government officials, ex-military personnel and legal scholars are pushing for the Supreme Court to pick up a key climate change liability lawsuit in Hawaii and take it out of the state’s jurisdiction…”

   https://wattsupwiththat.com/2024/04/09/grave-threat-calls-mount-for-scotus-to-intervene-in-key-climate-lawsuit-against-major-energy-companies/

   • Henning Holm Sørensen

    En lille ekstra
    ‘Seriøse danske jurister’ burde være en pleonasme men glider mod oxymoron.

  • Henning Holm Sørensen

   Angående seriøse danske jurister.
   I sin tid fik man en flok jurister til at udfærdige en rapport der konkluderede at tiltrædelse af Lissabon-traktaten ikke behøvede at foretages gennem en folkeafstemning. Begrundelsen var at der ikke var afgivelse af suverænitet. I guder der var. Med Lissabon-traktaten blev den europæiske menneskeretighedserklæring ophøjet til en del af EUs grundlov. Erklæringen er et juridisk makværk f.eks. Intet hierarki hvor en paragraf nævner religionsfrihed, og en at man er født fri.
   Klimarealistens artikel ovenfor viser helt klart, at domstolen er aktivistisk og at tredelingen af magten effektivt er sat ud af spil.

 7. Knud Larsen

  Stort set enig med Michael Rasmussen og Sven Ove Thimm:

  For mig at se bryder alt sammen, hvis vi nu, ved alskens internationale “domstole” skal til at sagsøge hinanden for alskens overtrædelser af alskens påståede “forbrydelser” mod alskens påståede dogmer.

  Jeg kan ikke undlade at drage paralleller til heksebrændingerne for 350-450 år siden.

  Tænk, at vi er nået så “vidt” i år 2024.
  Jeg græmmes.

 8. Sven Ove Thimm

  Juridiske dommere, uden naturvidenskabelig viden, har her godkendt en påstand om, at de observerede klimaforandringer primært skyldes menneskets udledning af CO2. Reelt er deres “bevismateriale” blot, at det er muligt at fremstille computermodeller, der viser dette. Det har interessante perspektiver, hvis computermodeller i fremtiden skal tages som bevis i retssager. Hvis NN’s sundhedsdata puttes ind i en computer, som derefter udregner, at NN sandsynligvis vil begå en forbrydelse næste år, kan man så allerede nu idømme ham en fængselsstraf?

 9. Michael Rasmussen

  Fint.
  Så må vi andre, selvstændigt tænkende, vel også kunne anlægge en sag mod staten fordi de evige trusler om kvælende og omklamrende begrænsninger i vores måde at leve på, samt den stigende inddragelse af vores surt tjente penge i form af såkaldte klimaafgifter, gør vores liv til et uforudsigeligt helvede, hvor al tro på fremtiden er væk.
  Det er jo det, som er den største trussel mod vores såkaldte menneskerettigheder.

  • Ian Ditlevsen

   God fornøjelse med det, er sikker på, du vil blive modarbejdet hele vejen. Nogle er mere end andre i den her post George Orwelske verden 😳

   Men jeg vil da håbe, gode kræfter lammer domstolen med den slags modsager.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*