Debatindlæg, Klimapolitik, Klimarealisme i medierne

Opbrud i klimadebatten

Greta Thunberg, som kunne samle tusindvis af unge til klimaprotest, er endt, som hun startede. Her sidder hun i klimaprotest foran Rigsdagen i Stockholm med en lille gruppe tilhængere.

En godt formummet Greta til venstre

I Danmark har de unge for længst glemt alt om klimaet. Ved det netop overståede skolevalg spillede klima ingen rolle. I Berlingske fortæller en ligeledes ung om situationen blandt unge i dag. Han advarer voksne mod at tro, at ungdommen redder os fra klimaændringer: »Unge vil have frihed til at forbruge.«

Den grønne ungdom er blevet gammel, og de nye teenagere siger »o.k., doomer« til Greta Thunbergs klimapanik. De ved fra corona, at tilværelsen kan lukke ned fra det ene øjeblik til det andet, og vil have frihed og lov til at forbruge uden at skamme sig, mens tid er.

De unge lider ikke mere af klimahysteri. Det gør til gengæld de voksne politikere i Folketinget, men deres klimahysteri bygger på et tvivlsomt grundlag, og alligevel vil politikerne investere stadig flere milliarder i den falske grønne omstilling med vindmøller, solceller, fangst og deponering af CO2 samt fremstilling af brint med grøn strøm.

Det hele bygger på en tro på, at menneskelig udledning af CO2 vil føre til et fremtidigt varmere klima og mere ekstremvejr.

På Mauna Loa på Hawaii har man siden 1958 målt atmosfærens indhold af CO2:

Menneskelig udledning af CO2 starter længe før 1958. Ved industrialiseringens start lå indholdet af CO2 i atmosfæren på 280 ppm. Ppm betyder parts per million, så det er en forsvindende lille del af atmosfæren, som består af CO2. CO2 er en drivhusgas.

Som det fremgår af kurven accelererer verdens udledninger af CO2, men det dækker over, at nogle lande reducerer udledningerne, hvor andre lande gør det modsatte.

Årlige udledninger af CO2 fra udvalgte lande, 1750-2022

Der er ikke kun Kina og Indien, som udleder mere CO2. Generelt er de sydøstasiatiske lande vækstøkonomier, som ligeledes udleder stadig mere CO2.

FN og hovedparten af medlemslandene vil gøre de gamle rige industrilande ansvarlige for klimaforandringerne og de økonomiske konsekvenser, men det er først, da Kina og de nye industrilande starter massiv udledning af CO2, at opvarmningen for alvor kommer i gang. Det sker samtidig med, at de gamle industrilande begynder at reducere udledningerne af CO2. Dermed ikke sagt, at hovedårsagen til global opvarmning er CO2.

For hovedparten af verdens fattige lande gælder det om at få sat gang i en industriel udvikling af landet, for at få befolkningen bragt ud af fattigdomsklemmen. Derfor er det en illusion, når den danske regering tror, at danske forsøg på at begrænse udledningen af CO2 har nogen effekt på den globale udledning.

Det burde bekymre, men forskere har andre kandidater end CO2, som årsag til de klimaændringer som vi ser, så fremtiden tegner ikke så mørk, som man skulle tro.

DMI’s målinger af årsmiddeltemperaturen viser, at opvarmningen i Danmark først for alvor kommer i gang fra omkring 1990.

Hvorfor skal der gå mere end 100 år fra menneskelig udledning af CO2 starter, til opvarmningen sætter ind? Det virker ikke særligt logisk.

I Danmark får vi mere solskin og dermed færre skyer i forbindelse med opvarmningen.

Er færre skyer et resultat af opvarmningen, eller har det reducerede skydække forårsaget opvarmningen? Jeg tror det sidste.

Et klimastudie fortæller, at klimamodellerne underestimerer skyers kølende effekt. Når skydækket som i Danmarks tilfælde reduceres, må det derfor have en varmende effekt.

Andre klimaforskere mener, at Jordens stigende befolkningstal og urbaniseringen, hvor folk flytter fra land til by, er en væsentlig årsag til global opvarmning. Måler man temperaturen i byområder og samtidig i landområder, er temperaturen i byområder højere end i landområder. Astrofysikeren Willie Soon har forsket i dette område og er sammen med andre kollegaer kommet frem til, at temperaturen i byområder er steget med 0,89 grader celsius for hver 100 år, men den tilsvarende stigning i landlige omgivelser kun er på 0,55 grader C for hver 100 år.

Endelig skal nævnes naturlige klimaforandringer, som altid har eksisteret. Forskeren Judith Curry mener, at 50% af den globale opvarmning er forårsaget af naturlige klimaforandringer.

Medierne beretter hele tiden om klimakatastrofer, som bliver forbundet med stigende udledning af CO2. Klimakatastrofer er ikke noget nyt og statistikken viser ingen stigende trend. Det gælder også skovbrande. Global opvarmning har dog ført til stigende regnmængder som følge af øget fordampning fra verdenshavene.

Havet stiger ligeledes, men det er ingen alarmerende stigning. Bjørn Lomborg er fortaler for, at det er billigere at bygge diger end at bruge milliarder på at reducere CO2-udslippet.

Det er ikke kun de unge, som er trætte af klima-alarmismen. I en stor vælgerundersøgelse sidste år konkluderer professor Jørgen Goul Andersen, at vælgerne er blevet mindre grønne.

Der er også fordele ved mere CO2 og global opvarmning. Ifølge IPCC har gødningseffekten af øget CO2 og global opvarmning medført, at jorden i de sidste 30 år er blevet langt mere grøn end tidligere. FAO fortæller om stigende høstudbytte, og NASA fortæller, at en grønnere jord i de sidste 40 år har reduceret den globale opvarmning med 0,2-0,25 grader C. Det er på grund af fordampning fra planter og træer.

Del på de sociale medier

9 Comments

 1. Vi kan endnu ikke læne os tilbage i vores lænestole.
  https://energmester.hu/klima/szorongas/2klimahos_unicef.jpg
  Denne ungarske plakat fra Unicef og HuPCC har følgende inskriptioner:
  Klimaets helte
  60% af de unge i landet er bange og bekymrede for klimakrisen.
  Og en tredjedel af dem er vrede over klimakrisen.

  Ungarske professorer holdt oplæg om forskning i klima angst >>> https://energmester.hu/klima/szorongas

 2. Peter Villadsen

  I Danmark får vi mere solskin og dermed færre skyer i forbindelse med opvarmningen.

  Hmm, danske astronomer fortæller at denne vinter har været kendetegnet af konstant skydække, så det har været umådeligt svært at foretage observationer fra jorden det sidste halve år.

  • Søren Hansen

   Peter, du er aldrig bange for at fortælle os andre, at et enkelt års eller en enkelt vinters begivenheder ikke siger noget om klimaet – det er vejr. Det gælder nok også skydækket over Danmark. Keinickes illustration siger, hvad der er fakta her.

 3. Peter Villadsen

  Havet stiger ligeledes, men det er ingen alarmerende stigning.

  Læs venligst nyere forskningen .

  • Søren Hansen

   Peter, læs venligst artiklerne her på siden fra de seneste dage, om rapporterne fra WMO og Ole Humlum og den om havstigningerne og NASA’s krumspring. Det er svært at få øje på nogen “acceleration”.

 4. Peter Villadsen

  Spørgsmål: Hvorfor skal der gå mere end 100 år fra menneskelig udledning af CO2 starter, til opvarmningen sætter ind? Det virker ikke særligt logisk?

  Svar: der blev i 80erne indført globalt krav om røgrensning for svovlpartikler fra kulkraftværker. Svovlpartiklerne røg tidligere i atmosfæren og begrænsede indstråling.

  • Søren Hansen

   Denne effekt bliver ofte brugt af klima-alarmister som det halmstrå, der skal redde teorien om drivhusgasser som den eneste kontrolknap mht. den globale temperatur. Men den kølende effekt af partiklerne er generelt overvurderet. Der er ikke kommet så mange flere til op gennem det 20. århundrede, fordi i takt med de menneskelige udledninger har omfanget af naturbrande været faldende.
   https://klimarealisme.dk/2021/06/14/sod/

 5. Per Mikkelsen

  Jeg finder … grund til at præcisere nogle faktuelle forhold vedr. “jordens forgrønnelse”. Mindst en tredjedel af forgrønnelsen skyldes tilvækst af industrielt landbrug, ikke mindst i Kina. I forlængelse heraf spiller udbredelsen af energikrævende kunstvanding i “brune områder” også en rolle. Udnyttelsen af CO2 har således også en pris … en pris der betales med mere CO2. Klimaregnskabet bliver ikke bedre af den slags forgrønnelse.
  En saglig kilde i den sammenhæng: https://science.ku.dk/presse/nyheder/2019/klimagevinst-gaar-floejten-landbrugsmarker-faar-kloden-til-at-se-groennere-ud/

  [Forkortet af red.]

  • Søren Hansen

   Ingen benægter, at måske en tredjedel af den grønnere Verden skyldes mere landbrug – og skovrejsning – i lande som Indien og Kina. Men så er der to tredjedele tilbage, og kigger man på NASA’s kort, ser man, at områder som Sibirien og det nordlige Canada også bliver grønnere – og dér er er ikke noget landbrug af betydning. Området lige syd for Saharaørkenen bliver også grønnere – og det skyldes i hvert fald ikke, at de er begyndt at vande som gale, for vand i det omfang har de slet ikke adgang til der.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*