Klimaadfærd, Klimarealisme i medierne

Vranglære i skolerne

Kip Hansen har på WUWT en fin artikel om undervisningen i klimaspørgsmål i amerikanske skoler i staten Virginia, og han giver et meget illustrativt eksempel, der handler om ”forsuring” af verdenshavene som følge af de stigende indhold af CO2 i atmosfæren. Allerede her er der grund til at råbe vagt i gevær, havvandet bliver ikke mere ”surt” med stigende CO2-indhold; havvandet er basisk og det eneste, der sker, er at det bliver en smule mindre basisk.

Denne kendsgerning vil imidlertid gå hen over hovedet på de 5-6 klasses elever, der skal udsættes for undervisningen her. De har ikke noget kendskab til pH-skalaen og definitionerne på surt og basisk, de har heller ingen indsigt i det faktum, at pH-skalaen er logaritmisk, med alt hvad det indebærer, når man kigger på tallene.

Men nu skal Virginias børn have indpodet en god gang klima-alarmisme, og hvordan gør man så det? Der er ikke nogen bedre måde at lære på, end ved at gennemføre praktiske eksperimenter. Her følger så vejledningen for de lovende unge mennesker:

De skal først se en video om forsuring, og her fortæller man om et eksperiment med en gulvspand med søpølse-larver i. Den bliver grundigt gennemboblet med CO2, og herefter kan man konstatere, at larverne vokser lidt langsommere. Herfra når man frem til, at den ekstra CO2 gør havvandet ”surt”, og det opløser skaldyrenes skaller, og de dør.

Nu svarer havets optag af CO2 jo på ingen måde til en massiv gennembobling, og resten af budskabet er bevisligt forkert. Men nu er børnene kommet i den rette stemning og er klar til at se tingene med egne øjne.

De får udleveret en række væsker: Citronsaft, eddike, cola, ammoniakvand og vand.

 1. De skal nu måle pH på hver af de væsker. Med den viden, de har fået fra videoen, skal de forudsige, hvilken effekt de forskellige væsker vil have på små stykker æggeskal. Hvad sker der, hvis man putter æggeskallen ned i cola, eddike eller vand? Hvilken væske vil have den største effekt på skallerne?
 2. Nu skal der lægges et stykke æggeskal ned i hver sin lille skål.
 3. Med en dråbetæller skal der derpå tilsættes de forskellige væsker til hver sin skål, og skålene skal påsættes en etiket med typen af væsken.
 4. Se hvad der nu sker. Hvilken væske reagerer først med æggeskallen?
 5. Ud fra observationerne med æggeskallerne, hvad kan tænkes at være konsekvensen for skaldyrene af forsuringen af havet? Hvordan kan man teste sådan en teori?
 6. Lad skallerne blive i væskerne natten over og foretag en ny observation den følgende dag.

Uden at have gennemført eksperimentet vil undertegnede godt vove et gæt på, at æggeskallerne i colaen, eddiken og citronsaften er væk dagen efter, mens ammoniakvand og vand ikke har haft nogen virkning.

Og det er også alt, hvad eksperimentet viser. Syre, med pH langt under 7, opløser kalk, mens havvand med pH omkring 8 ikke har den mindste effekt. I øvrigt opbygger skaldyrene et beskyttende lag uden på deres skaller, derfor kan f.eks. snegle og muslinger trives i ferskvand i søer og vandløb, hvor pH i mange tilfælde er væsentligt under 7.

Men det er selvfølgeligt ikke det budskab, børnene skal bibringes. I lærervejledningen står der følgende om de sagesløse elever:

De skal udveksle deres observationer og teorier. De har her direkte set den effekt, som forsuringen af havet kan have på dyr med kalkskaller. Udsat for eddike, som er en syre, begynder der at komme CO2-bobler fra æggeskallen i takt med, at den opløses. Skallerne og skeletterne på levende dyr kan blive ramt på samme måde i takt med at havet forsures. Hvis skaldyrene bliver ramt, vil det også gå ud over alle de dyr, der er afhængige af dem i fødekæden. Få eleverne til at diskutere, hvordan vi kan reducere CO2-udledningerne.

Så er troen udlevet totalt. Det handler slet ikke om at bibringe børnene naturvidenskabelig indsigt, men derimod om at få dem indoktrineret mht. klimasagen.

Hvordan mon det ser ud i danske skoler?

Del på de sociale medier

7 Comments

 1. Claus Beyer

  Hvorfor den voldsomme og vedvarende beskyldning imod venstreorienterede som værende ansvarlige for den massive misinformation? Sovjetunionen og Rusland var om nogen fokuserede på videnskab. De russere og østarbejdere, jeg har mødt og arbejdet med, har været meget vidende og dygtige. De har da også alle haft en solid, russisk uddannelse.
  De, som skal bebrejdes, er de kyniske kapitalister, som har tjent fedt på den DANSKE misinformation. De har tjent millioner på, at vores egne danske politikere ingen naturvidenskabelig forståelse har og derfor kan skræmmes til at poste penge i umulige vind, sol, power to X, CO2, ..o.s.v. projekter, som disse skruppelløse kapitalister finder på for at hente endnu flere penge op af det arbejdende folks lommer. Det må naturligvis ske via de overtroiske politikere, der i kraft af deres uvidenhed hopper på hvad som helst, skræmmes og lokkes og dernæst henter pengene – ikke i deres egne lommer – i det arbejdende folks lommer.
  Det er rendyrket kapitalisme, der desværre får lov til at udfolde sig uhæmmet i et samfund, hvor politikerne er håbløst uvidende og naive og derfor ikke fatter realiteterne og derfor ikke laver de love, som ville tjene det danske folk.

  • Søren Hansen

   Nu var der ikke mange russere – heller ikke i Sovjetunionens tid – der var særligt venstreorienterede. Russerne var, før Putin for alvor skejede ud, et meget praktisk folkefærd.
   De venstreorienterede, der tales om i klimasammenhænge, er de sværmeriske typer, der altid vil have “et andet samfund”. Påskuddene har været forskellige gennem tiderne, først skulle “arbejderklassen” befries, så var det miljøet og nu er det så klimaet. Hver gang er der et udbredt medløberi fra de herskende klasser, politikere, kendisser, mediefolk og andre snakkehoveder.
   Det private erhvervsliv halser efter, fordi der er udsigt til at tjene gode penge på dumhederne. Det er ikke kapitalisterne, der fører an her, men som altid er de klar til at sælge det reb, som de selv skal hænges i (var det Lenin, der sagde det?).
   Og situationen tiltrækker også de mere brådne kar, f.eks. energihandlerne og CIP, der scorer på resultaterne af politisk uduelighed og monumentalt uvidende medløberi fra diverse beslutningstageres side (f.eks. hos pensionakasserne).

 2. Lars Bjarne Jensen

  Det foregår skam også i Danmark, nærmere betegnet på folkeskole i Aabenraa, og sådan har det været i årevis. Det er naturligvis på en skole, som også bekender sig til verdensmålene. Det lader til, at det er overladt til den enkelte lærer, om der undervises i fup eller fakta.

 3. Bastardo

  Venstreekstremisternes march gennem institutionerne.

 4. P.M.Hansen

  I behøver ikke at gå så langt: Her fra WWF
  Forsuring | WWF undervisning
  MERE CO2 GØR LIVET SURT I HAVET
  Vi udleder CO2, som er med til at gøre vandet i verdenshavene mere surt. I år 2100 regner forskerne med, at menneskelig aktivitet vil have fået havets surhedsgrad til at stige med 170 procent. Hvad betyder det for havet og for dig?
  Koncentrationen af CO2 i atmosfæren stiger, når vi bruger fossile brændstoffer som olie, kul og gas for at skaffe energi til el, transport, varme og produktion. Du har sikkert hørt, at det fører til global opvarmning med is, der smelter, og stigende vandstand, men hvordan påvirker det vores havmiljø? ……. NÅR HAVET BLIVER SURERE, FALDER PH
  pH angiver koncentrationen af H+-ioner i en væske og måles på en skala fra 0-14. Væsker med pH under 7 er sure og indeholder flere H+-ioner end væsker med pH over 7, der er basiske. Mere CO2 betyder altså flere H+-ioner og et fald i pH.
  De seneste århundreder er den gennemsnitlige pH-værdi i overfladevandet i verdenshavene faldet fra 8,2 til 8,1. Havet er med andre ord basisk, men fordi pH falder, bliver det mere surt. Et fald i pH på 0,1 lyder ikke af meget, men det svarer til, at verdenshavene er blevet 26 procent mere sure, for små ændringer på pH-skalaen er ensbetydende med drastiske ændringer i koncentrationen af H+-ioner. Og det går stærkt, vi skal tilbage til før dinosaurernes tid for at finde et tidspunkt i jordens historie, hvor forsuring skete så hurtigt som i dag.
  Forskerne forudser, at pH kan være faldet til under 7,8 i år 2100. Spørgsmålet er, hvordan forsuring påvirker biodiversiteten i havet nu og i fremtiden.

 5. Michael Rasmussen

  Velkommen til Østblokken.
  Som i alle de andre kommunistlande må du ikke tænke selv, men skal hjernevaskes til at sige de rigtige ting som magthaverne vil have, ellers bliver du afhentet af Stasipolitiet og sendt på genopdragelsesanstalt.
  Velkommen til vores spændende fremtid.

 6. Michael Johansen

  Jeg måtte lige checke datoen på artiklen. Næh, der står ikke 1. april.

  Det er jo sygt.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*