Debatindlæg, Klimapolitik

Biokul

Nedbringelse af CO2-udslippet, som iht. klimaloven i 2030 skal være sat ned med 70% i forhold til 1990 for derefter at nå klimaneutralitet i 2050, skaber større og større desperation. Det betyder, at tanken om løsninger, som kunne tænkes at indebære en eller anden form for afkast (f.eks. sol, vind, geotermi, PtX osv. osv.), i videre og videre omfang erstattes af løsninger, som man ikke tjener på. Man har opgivet at tjene noget og kigger i stedet på enten at indfange (noget af) den CO2, der allerede er blevet lukket ud i atmosfæren, den såkaldte “kulstofopsamling og -deponi” (CCS) eller “opsamling og genbrug” (CCU). En tilsvarende løsning er, hvor man undlader at afbrænde biomasse og i stedet omdanner den til biokul.

Begge metoder er voldsomt omkostningstunge. Hvad CCS angår, er der afsat håndører på 30 mia. kr. til formålet, som er rene nettoudgifter (skatteyderudgifter), idet der intet afkast er af øvelsen og dermed ingen forrentning af den investerede kapital.

Biokul er det nyeste påfund, hvor processen er, at biomasse (først og fremmest halm og husdyrgylle) uden tilstedeværelse af ilt varmes meget voldsomt op, den såkaldte pyrolyse. Herved omdannes produktet til kul, der kan smides ud på markerne, hvor det ligger til noget nær evig tid. Her sker der ikke nogen omdannelse til CO2, hvorved man indtil videre undgår et udslip til atmosfæren.

Udover at kullene kan holde på lidt fugt, og at der bliver noget biogas og -olie som restprodukt ved pyrolysen, som kan nyttiggøres, er der heller intet afkast af investeringerne i pyrolyseanlæg og dermed ingen forrentning af den investerede kapital. Ved pyrolysen i stedet for afbrænding af biomassen undgås der selvsagt CO2-udledninger, der af projektmagerne beskrives som reduktioner, men det er en pudsig (næh snarere manipulerende) argumentation.

Sagen er jo den, at afbrænding af biomasse ved en skrivebordsøvelse ikke belaster CO2-regnskabet, fordi sådan afbrænding modsvares – siger man – af plantning af nye træer og af, at ikke fældede træer vokser og i begge tilfælde med opsugning af yderligere CO2 til følge.

Det er helt samme manipulerende argumentation, man hører i forbindelse med etablering af de geotermi-anlæg, der er under opførelse, f.eks. i Aarhus, hvor det bemærkelsesværdige ræsonnement altså er, at det ikke giver et minus i CO2-regnskabet, når man afbrænder biomasse, men at vi kan tælle det med som en reduktion, når man undlader afbrænding, det være sig fordi vi trækker energi op af jorden gennem geotermi, eller vi omdanner biomassen til kul.

Biokul

Dette nye påhit med biokul har i den seneste tid fået betydelig omtale i medierne, hvor interessenterne besværer sig over, at den fornødne lovgivning halter efter den stor-skala produktion, man tripper efter at få igangsat. Medieomtalen er begejstret, men imidlertid synes der ikke at foreligge beregninger, der viser, hvilke anlægsinvesteringer, som vil være nødvendige for at nå den reduktion på 2 mio. ton CO2, man forestiller sig, men som utvivlsomt også ligger i milliardklassen. Tilsvarende har offentligheden ej heller fået informationer om, hvilke driftsudgifter, der knytter sig til anlæggene, herunder hvor meget og hvilken slags energi, der skal anvendes i driften. Der er heller ikke kommet noget frem om hvilke driftsindtægter, der vil kunne forventes ved salg af biprodukterne biogas og -olie. Endeligt vides det ikke, om landmændene skal betale for biokullenes udbringning på markerne (som landmanden ikke synes at have nogen økonomisk eller landbrugsfaglig interesse i) eller om det (også) vil være en skatteyderbetaling.

Alt i alt synes projektet biokul at være nichepræget og ikke gennemarbejdet og uden samfundsmæssig gevinst (bortset fra salg af CO2-kvoter til udlandet, som synes at indgå i projektmagernes forestillinger), men det hindrer selvsagt ikke en igangsætning, således som det nu sker i Vrå i Jylland.

Del på de sociale medier

5 Comments

 1. Mette elsker ‘handlekraft’. Barbara elsker ‘handlekraft’.
  Hvis blot politerne ikke besad ‘handlekraft’, ville vi spares for megen tåbelighed, og talløse milliarder.
  Dette er dog ikke noget nyt fænomen. I flæng et par ældre:
  – Krav om stænklapper et år før forskerne fandt ud af, at de var trafikfarlige.
  – Krav om nye postkasser ved skel et år før alle, også det offentlige, holdt op med at sende breve.
  – Krav om udfasning af benzindrevne busser et år før man fandt ud af, at dieseldrift vat meget farligere.

  Men selvfølgelig bliver skaderne ved ‘handlekraft’ større og større, jo flere og oftere handlemuligheder, politikerne får præsenteret.

 2. Inden vi slagter idéen om biokul, bør vi undersøge nærmere, om der måske kan være “system i galskaben”: I Amazonas har indianerne gennem årtusinder tilført jorden trækul (som jo er det der dannes ved pyrolyse af halm mv.) Begrebet hedder Black Soil eller Terra Preta (Se Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Terra_preta), og de gjorde det for at forbedre jordbundsforholdene og gøre jorden mere frugtbar.
  Rundt omkring i verden findes områder med sortjord, som er karakteriseret ved deres høje frugtbarhed (se Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Chernozem).
  Måske – og absolut måske – kan vi benytte denne teknik til at forbedre landbrugets marginaljorde.
  Det er et kontrolleret forsøg værd – inden vi henretter idéen!

  • Søren Ferling

   Enig i at der kunne være muligheder, men man skal være klar over at de to jordtyper med højt kulindhold er ret forskellige i både opståen og egenskaber. Jeg læste mig også til på dit link at det er afgørende, hvordan man laver biokul til at blande i jorden. Man burde nok forske lidt mere i, hvad der vil ske i jorden med tiden – det er jo ikke til at samle op igen.

 3. Niels Christensen

  Jeg er forundret.!
  Undres over den kollektive dumhed, som vi gang på gang oplever.!

  Det er som om Alle i den vestlige verden, jævnligt rammes af en Massepsykose af dumhed..! Eller er der, som nogen mener, “nogen” der trækker i “tråde”,,, dvs , presser den vestlige verden til at agere tåbeligt.?

  Eksempel. Håndteringen af, en normal influenza, som end ikke er så farlig som en A influenza. Alle lande gik i Massepsykose.. (selv dele af Kinas ledelse)! Reelt var der jo ingen der døde, lidt flere dør nu hvor de er vaxxede…. Alt i alt,, Massepsykose.
  ( min familie arbejder på sygehuse, og i sundheds sektoren under hysteriet. Og der var INGEN syge..! Vi var der, det hele var en løgn 😳😳)

  Og nu.!
  “ de Carbon “, psykosen..😳🤡
  Hysteri om CO2. Hysteri om at temp stiger ,,,LIDT,,, meget lidt, ca. 1 gr. C, siden 1650, hvor der var meget koldt. CO2 ppm er ca 415, hvilket er ret lavt set over 2-300 mill år…. Der er altså IKKE noget problem.
  Planter, trives dårligt under 350 – 400 ppm. ! ……!
  🤡 og så vil “man”, => det Dumme flertal, “Fange CO2 og grave det ned” 🤡😳😳😳😳
  Den tids periode man kalder den Cambriske revolution, der var CO2 ppm ca 7000, og ALT på jorden blomstrede, havet vrimlede med liv…!!
  Man pumper CO2 i drivhuse, så planter ikke “sulter CO2”..! Sådan er det.!!

  ????? Så hvor kommer den kollektive Dumhed fra.?

  Universitetsprofessorer kan kun få penge hvis de Synger Klima sange..!
  (Henrik Svensmark, DTU, spares væk fordi han ikke synger med. Han kommer med Videnskab,,, så væk med ham).!

  At folketinget vedtager en klima lov, fyldt med tåbeligheder, er helt utroligt.🤡😳
  Vi fylder landbrugets marker med Kinesiske sol celler, som kun er effektive en lille del af året, om dagen…! Uden plan for hvad vi skal med de spidsproduktioner af strøm i juni, juli og august.. (ja brint og ammonium, er muligheder, men teknikken er ikke klar).! Desuden, disse solceller fra Kina, er fremstillet ved hjælp af KUL, og stor udledning af CO2…. 🤡.. er der ikke en Voksen tilstede..!
  Kæmpe vindmøller der æder Så mange resurser til fremstilling, og opsætning, at de skal køre fejlfri i 35-45 år før de går i 0,0 mht energi og CO2. (Entropien i dem er helt gal.!)

  Al denne Galskab sker i den vestlige verden! Canada, USA, EU, Australien, New Zealand …. HVORFOR..?

 4. Mikael Thau

  Vi må lige huske at få med at ved pyrolysen er der risiko for dannelse af de stærkt kræftfremkaldende stoffer tilhørende PAH gruppen.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*