Klimapolitik, Klimarealisme i medierne

Energilagring

Præsident Joe Biden har jo besluttet at kaste milliarder af dollars efter den grønne omstilling. Der er noget for enhver. Vindmøller og solceller får rundhåndet støtte, og der ydes også masser af penge til nye fabrikker til udstyret, f.eks. batterier. Og så er der selvfølgeligt forskningen, hvor der er blevet annonceret et program til 325 millioner dollars til arbejdet med energilagre til langtidsopbevaring. Alle mulige har kunnet søge om pengene, og følgende forslag er nu accepteret af regeringen til nærmere drøftelser. Det er på mange måder en bemærkelsesværdig liste.

Bud på fremtiden energilager, her fra Form Energy (forslag nr. 9)

1. Genbrug af bilbatterier

Her vil man opstille et lager baseret på udtjente bilbatterier til at sikre en mere stabil energiforsyning til to boligbyggerier og en erhvervsskole. Batterierne skal udjævne forbruget, formentligt så det passer bedre til en forsyning fra sol og vind. En af udfordringerne med brugte bilbatterier er, at de er i en meget forskellig tilstand, og det er ikke så nemt at få dem til at spille sammen i en større installation, men det skal projektet her kigge på.

2. Mere genbrug af batterier

Samme mål som det første projekt, men tilsyneladende skal de brugte bilbatterier undersøges mere nøje, inden de bliver indbygget i det nye lager.

3. Backup til New York

Her skal der udvikles og bygges et batteri, med en teknologi, der skal kunne opskaleres til New Yorks behov for backup til sol og vind. Batteriet skal være baseret på zink og mangan i elektroderne, det er metaller, der er forholdsvis billige og til rådighed i store mængder. Zink og mangan i batterier er noget, man har arbejdet på i mange år, uden den helt store succes. Teoretisk set kan de opnå energitætheder i nærheden af litiumbatterierne, men de har dårlige egenskaber, når det drejer sig om genopladning, hvor der opstår brint i cellen, der derefter nedbryder mangan-elektroden.

Det smarte ved ansøgningen her er naturligvis sammenkædningen med New Yorks energiforsyning, der jo er truet af voldsomme ambitioner med grøn omstilling.

4. Vanadium-flow batterier til brug på landet

Vanadium-flow-batterier er ikke nogen ny opfindelse, her har man ikke faste elektroder, men derimod to tanke med forskellige væsker, der føres sammen i en beholder, kun adskilt af en membran, hvor der så opstår spænding hen over membranen. Derved aflades den ene af væskerne, og den kan derefter oplades igen ved tilførsel af strøm. En forholdsvis velbeskrevet teknologi, med en effektivitet, der ikke er imponerende, og pladskravene er store. Hertil kommer, at vanadium lynhurtigt kunne blive en flaskehals, det er et sjældent metal, der primært bruges i legeringer af stål.

Det nye i projektet her er således, at man vil stille et vanadium-batteri op ude på landet, hvor de åbenbart har en mindre stabil elforsyning.

5. Backup til et hospital

Her vil man opstille et zink-bromid flowbatteri ved et hospital for at sikre en stabil forsyning i tilfælde af strømsvigt udefra. De skulle blive mere hyppige i fremtiden som følge af klimaforandringerne, flere storme, oversvømmelser osv. Zink-bromid-teknologien er på niveau med vanadium-batterierne og det synes ikke at være meget nyt her.

6. Backup til strømforsyning

Der er meget lidt konkret i omtalen af projektet her, bortset fra, at det drejer sig om at opstille nogle zink-bromidbatterier til backup og udjævning af forsyningen fra (antageligvis) nogle solceller eller vindmøller.

7. Lagring med CO2

En gammel kending, Energydome, der opbevarer luftformig CO2 i en stor bælg, og derpå bruger strøm til at køle den ned og gøre den flydende. Den flydende CO2 kan herefter få lov til at fordampe, udvide sig og derved drive en generator. Der er intet nyt her, det er teknologi, der aldrig vil få nogen betydning i større skala.

8. Varmelager til strøm

Et projekt, der skal løse problemerne med vindmøller i fjerne egne af Alaska. Overskudsstrøm bruges til at varme betonklodser op. Når der mangler strøm kan man bruge en ”heat engine” til at konvertere varmen tilbage til strøm. Hvordan det fungerer i praksis, fremgår ikke af ansøgningen, men mon ikke det er i stil med lageret med varme sten, som man arbejdede på her i Danmark, men som nu mere eller mindre er opgivet?

9. Jern-luft batterier

Kernen i projektet er et firma Form Energy, der markedsfører batterier baseret på jernelektroder i en væske. Ved afladning tilføres en ren jernelektrode ilt og den dannede rust giver elektrisk energi. Ved opladning får man rusten til igen at splittes ad i jern og ilt.

Batterierne siges at være meget store og tunge, og langsomme at lade op. Til gengæld kræver de ikke dyre metaller som litium el.lign., og må derfor forventes at være meget billigere at opstille i større skala. NASA, bl.a., har arbejdet på opfindelsen siden 1960-erne men tilsyneladende uden at nå frem til noget brugbart.

Ansøgningen her skriver smukt om anvendelse i lokalsamfund osv., men der er vel i virkeligheden tale om statsstøtte til endnu et privat firma med en god idé.

– – – – – – – –

Sammenfattende må man sige, at det er ikke meget, den amerikanske regering får for sine 325 mio. dollars. Der er ingen af de projekter her, der kommer til at give det mindste bidrag til redningen af en energiforsyning baseret på variable sol og vind. Energilagring er svær, for ikke at sige umulig, og aktiviteterne her vil ikke bringe os spor nærmere en løsning. Men der er beskæftigelse til mange og en god mavefornemmelse for endnu flere.

Please follow and like us:
Del på de sociale medier

12 Comments

 1. Erik Bresler

  Ved ikke om jeg hører til kleresiet eller menigheden i VE-kirken, som jeg kan læse mig til, at mange interessere sig meget for, men jeg købte en solcelle på et ophørsudsalg og forbandt den med et par kasserede kørestolsbatterier og havde efterfølgende solgenereret elektrisk lys i min skrivebordslampe i over 30 år for ca 20 kr pr år. Tvivler på det havde været billigere at købe strømmen.
  Har andele i en 29 år gammel vindmølle, hvor jeg i 18 år var formand og møllepasser. For godt 15 år siden beregnede vi, at den havde betalt investeringen tilbage med renter og siden har den hvert år givet en pæn skilling i fortjeneste, så en kirke der giver dividende i stedet for at kræve almisser bekymrer det mig ikke at tilhøre:)

  • Søren Hansen

   Det er helt fint, hvad du beretter her, og undertegnede må da indrømme at vi har solceller på taget herhjemme og derved skærer en del af den årlige elregning. Men både du og jeg lever højt på, at når vores små hjemlige kilder ikke giver noget, så er der stabil strøm i stikkontakten. Og den kommer så i mange tilfælde ikke fra sol og vind.

  • En ting er private solceller, hvor man har nettet som backup.

   Noget helt andet er national energiforsyning, der skal virke 24/7/365, og hvor backup til store mængder utilregnelig energi er en helt anden kostbar hovedpine … noget den grønne kirke ikke snakker for højt om.

   Derfor kan man ikke overføre erfaringer fra et lille privat anlæg til et nationalt system, hvor store mængder utilregnelig energi, giver store omkostninger til backup …. de tal skal lægges sammen, før man har den endelige pris.

   Vi kan godt blive enige om, at dividende ikke er det værste. Men det er da bedre at få dividende fra et billigt system baseret på tilregnelige energikilder, end fra et dyrt system med utilregnelig VE + kostbar backup, hvor det er den endelige regning (VE + Backup + infrastruktur + arealfråds + råstoffråds ++++++), når århundredet er omme, der må være mest interessant.

   Og så er vi nogen, der mener, at sol og vind i industriel skala er alt andet end grønt, og alene af den grund er uønsket, uanset at det måtte være billigt, hvad det så heller ikke er.

   Her har er den danske vind-industri lykkedes med en fortælling om at lavt CO2-udslip = grønt, hvilket jo langt fra er hele historien.

   Hvad med alt det, der rent faktisk er grønt? Landskaber, natur, UNESCO-nationalparker, backup-floder hvor fiskelivet udslettes, fugle der hakkes i stykker af vindmøller, ødelagt nærmiljø og den voldsomme visuelle forurening, vi alle skal kigge på, når store arealer der er synlige langt væk, plantes til med sol og vind … det er jo ikke grønt, hvis man tænker sig lidt om.

   Det grønne har også en værdi … hvordan værdisætter vi f.eks. en uvurderlige UNESCO-nationalpark?

   Hvad med al areal-frådset fra VE, er det grønt?

   Hvad med al råstoffrådset fra VE, er det grønt?

   Hvad med vandkraft-backup fra Norden, er det grønt?

   Hvad med gavntræ og ikke-bæredygtig biomasseafbrænding, er det grønt?

   Ja, man kunne blive ved … fakta er, at danskerne gennem årtier er blevet udsat for en massiv propaganda, hvor man ikke er blevet fortalt hele historien … den kan man så heldigvis læse på disse sider 😉

 2. Hugh Sharman

  Søren!
  Many thanks!
  Can you kindly provide a link or links enabling me to see where this information comes from? In fact, because all Europe (including Denmark) is rapidly running out of dispatchable capacity, very large, long duration, affordable electricity storage will become the only way for large manufacturing processes (food for example) to ensure electricity supply when grid failures loom.
  Paul-Frederik Bach’s recently published article, “A Flipflop Electricity Market”, downloadable from http://pfbach.dk/, illustrates with hard numbers that the difference in price per MWh between dispatchable power (powered by gas and coal) and weather/time-of-day dependent “renewables” (wind and solar) is large enough to invest in storage.
  I respectfully disagree with your comment about EnergyDome.com which is very likely the only ESG compliant battery on the Global market today!
  Happy to discuss further, of course!

  • Søren Hansen

   Hi Hugh, You will find all the relevant references as links in the first paragraph (in blue). Just click on them.
   And I heartedly disagree regarding EnergyDome, in the text you will also find a link to my earlier analysis of this crackpot idea. The CO2 bellow is the central feature that will doom this contraption.

 3. I vore nabolande har man forstået at det ikke er døde investeringer som lagring af energi, der ikke bidrager med mere energi midt i en energikrise, men kun bidrager med tab af energi, tab af penge til konstruktion og drift, samt til at øge kompleksiteten af et el-system, man har brug for.

  Et moderne industriland har derimod brug for:

  “Nya kärnkraftsreaktorer som kan byggas där elsystemet behöver dem som bäst är avgörande för att Sverige ska kunna klara av att elektrifiera industrin. Ett leveranssäkert elsystem som kan leverera stabila och konkurrenskraftiga elpriser är målet för att bibehålla svensk industri, konkurrenskraft och bana väg för grön omställning”

  https://regeringen.se/pressmeddelanden/2023/11/regeringen-tillsatter-utredning-om-ny-karnkraft–ett-andra-steg/

  Også i Norge er der planer i kulissen, et land der har så rigeligt med, for det grønne, så destruktiv vandkraft, og i forvejen verdens “bedste” (vand)batteri (ikke “bedste” mht. alt det grønne).

  “we can have nuclear power in place in 10 years, depending on how quickly the authorities process the application…

  With good maintenance, the plant can last up to a hundred years. It will therefore be able to deliver cheap electricity to the inhabitants for many decades after it has been paid off.

  Norsk Kjernekraft aims to build, own and operate SMR power plants in Norway in collaboration with power-intensive industry”

  Bid mærke i “aims to build, own and operate SMR power plants”.

  Hele den planøkonomiske debat i Danmark, hvor gamle OOA folk og Brian Vad Mathiesen fra (D)AAU argumenterer med at kernekraft er for dyrt, falder til jorden lige der.

  Det er kun i en planøkonomi man har behov for at diktere hvilke energikilder, staten (der ved bedst) mener en socialiststat skal have.

  I en fri økonomi, dropper man al ammestuesnakken, og lader markedskræfterne vise, hvad der er bedst.

  Her har staten ingen risiko, idet private virksomheder bygger, ejer og driver kraftværkerne på egen økonomiske risiko.
  Modsat Danmark, hvor staten spiller hazard med skatteydernes surt tjente penge, når de helt efter en planøkonomiske bog man fandt i ruinerne efter CCCP, investerer store trecifrede mia. beløb i destruktiv taberteknologi.

  https://world-nuclear-news.org/Articles/SMR-power-plant-proposed-in-Norway

  Bid også mærke i hvor lidt areal det kræver at “This corresponds to an increase in Norway’s power production of about 8%”

  Med kun 12 af disse kraftstationer, ville man kunne nå 100%, og rense Norges unikt smukke landskaber for flodblokader, og istedet opbygge en mia. turistindustri, nu med et endnu smukkere land, og floder der myldrer med fiskedirversitet og springende Laks, efter den Islandske succes model.

  Hvis Nordmændene også kan se det geniale i den plan, mister Danmark (heldigvis), det bærende element i vores VE-respirator, hvilket ville tvinge Danmark over i en ægte grøn omstilling, uden sort VE.

 4. Den grønne kirke gider ikke at ulejlige sig med at læse hvad der skrives her på siderne, hvor man ellers ville vide, at Gen. 4 kernekraft har passiv sikkerhed (uden nødprocedurer mennesker skal udføre), og hvor en nedsmeltning er en umulighed gennem et design, med “simple is beautiful” in mente.
  Hvor det rent faktisk er lykkedes at gøre små Gen 4 SMR´s langt mindre komplicerede, og hvor netop backup kølesystemer, blot for at nævne en enkelt ting, er barberet væk fordi man netop kan barbere det væk med et nyt mere simpelt design…Simple is beautiful.

  Hvorfor skal vi her på siderne, i en endeløs kampagne, næsten dagligt belemres af grøn kirke propaganda der ikke har hold i virkeligheden? Hvorfor? mener grøn kirke det er rimeligt?

  Det er jo ikke blot en anden legitim synsvinkel der præsenteres af den grønne kirke, det er jo rendyrket spin, propaganda og faktuelt forkerte oplysninger der afspilles igen og igen og igen, og tilbagevises igen og igen og igen…hvad skal vi bruge det til, udover at det røver vores tid? og hvor længe skal dette cirkus fortsætte?

  Hvorfor skal vi bruge udenlands ekspertise, når vi har to danske kernekraft virksomheder?

  Derudover har vore naboer mod NØ tilbudt os at vi ikke behøver at opfinde hjulet to gange, vi kan blot adoptere det system de gennem flere årtier har udviklet….noget grøn kirke ville vide, hvis grøn kirke havde fulgt lidt bedre med, og havde lidt mere indsigt, før den udtalte sig.

  Ellers helt korrekt, at den stat der ved bedst, kun formår at imødekomme tid, pris og specifikationer i et ud af hver 200 offentlige byggeprojekter…netop derfor skal vi købe samlebånds producerede hyldevarer i Danmark, når det offentlig i den grad har spillet fallit, og hvor der ikke mangler penge i det offentlige, men fornuft og dømmekraft.

  At nævne Hinckley point, er OOA cherry picking af et “first of its kind” kraftværk, og ikke repræsentativt for hvad et lille land som Danmark ville vælge (moderne SMR teknologi på samlebånd, hvor vi tilmed selv har to kernekraft virksomheder).

  Helt typisk grøn kirke spin, og gammelt spin vi har hørt for længst, hvor den grønne kirke igen spilder vores tid, og ikke har ulejliget sig med først at læse på lektien herinde, før der spredes møg.

  Ikke det rigtige sted at smide røgbomber over realiteterne, her ved realisterne…noget vi så rigeligt skal lægge øre til ved bla. (D)DR´s public service programmer.

  https://www.atomkraft-jatak.dk/kommentarer-til-fakta-om-atomkraft/

  “Indledningsvist, er det vigtigt at få klargjort, at forskerne begår nogle betydelige fejl, der gør deres senere konklusion; at atomkraft er alt for dyrt og langsomt i en dansk kontekst, misvisende. Til sammenligningen mellem energikildernes pris og byggetid udvælger forskerne nemlig tre af de dyreste og mest forsinkede atomkraftværker i verdenshistorien: Olkiluoto 3 i Finland, Flamanville 3 i Frankrig og Hinkley Point C i Storbritannien, og definerer således disse som repræsentative for atomkraftteknologien. Forskerne undlader at forholde sig til, hvorfor projekterne blev så dyre og forsinkede. Årsagen er, at landene valgte et uafprøvet reaktordesign, der end ikke var færdigdesignet, da anlægsarbejdet blev påbegyndt. Langt de fleste atomkraftværker i verden, også de der er bygget i de sidste 20 år, er dog bygget til konkurrencedygtige priser og langt hurtigere end de tre udvalgte atomkraftværker. ​”

  Det hjælper ikke at afspille den for længst uddøde traver med affaldsproblem. Vi ved bedre, og den grønne kirke ville også vide bedre hvis den gad læse hvad der skrives herinde…så igen, hvorfor færdes den grønne kirke på disse sider, hvis den grønne kirke ikke ønsker at blive klogere? men kun ønsker at spilde vores tid med grøn religion? har den grønne kirke ikke andet at bruge sin tid på ? Ved den grønne kirke ikke man man præcis i Danmark, og lige nu, også udvikler en “waste burner”?.

  https://www.atomkraft-jatak.dk/atomaffald-et-allerede-loest-problem-der-alligevel-aldrig-bliver-loest-nok/

  Det er skadeligt for en proces, hvor formålet er at dele viden og fakta, så vi alle kan blive klogere, at den grønne kirke fortsætter kampagnen med at sprede politisk spin herinde.

  Spin vi har hørt så mange gange før, spin der ikke har hold i de realiteter, men blot er politisk spin der ikke tjener andet formål end at sabotere en proces, der har til formål at øge læsernes indsigt og viden om realiteterne.

  Hvis den grønne kirke ikke selv ønsker at tilegne sig ny viden herinde, men kun ønsker at sprede møg, mener jeg den grønne kirke er gået forkert.

 5. En anden simpel og god regel er, at man altid skal læse, hvad der står, før man kan kommentere, hvor jeg finder det svært at tro på, man kan misforstå hvad “system” betyder i denne kontekst.

  Derudover kommer f.eks. Copenhagen Atomics ikke til at sælge reaktorer hvor man behøver at bekymre sig om Gen 4 reaktoren, en teknologi et grønt kirkemedlem måske ikke forstår, men som Copenhagen Atomics fuldt ud forstår.

  De sælger kun energi til en fast kWh(t)-pris, og står selv for al drift og vedligehold af deres kraftværker, hvor kunden og de danske skolelærerer i den grønne skole, kun skal bekymre sig om at betale alle VE-dummebøderne, vi nemt kan komme til at hænge på de næste 60 år … ja ikke engang forsyningssikkerheden behøver man, med en lille brigade af smr’s, at bekymre sig om.

  Nåå ja, og en noget større bekymring ved sol, vind, vand og biomasse end ussel mammon, i en grøn omstilling, hvis man da er grøn. Det er jo alt det grønne vi sælger ud af med denne, for det grønne, så ødelæggende VE-teknologi.

  Så kører vi igen, hvor det er tydeligt at den grønne kirke enten ikke evner, eller ikke vil forstå hvad der skrives herinde … så hvorfor så egentlig spilde sin egen og vores tid herinde, med en endeløs række af nonsens? Hvad er formålet med denne aktivitet?

 6. Peter Villadsen

  “1. Simple is beautiful…er et rigtig godt udgangspunkt, hvis man ønsker at designe et system hvor alt overflødig isenkram er barberet væk. Hvor “isengram” koster og skal vedligeholdes.”

  Hvis agendaen er akraft, så er det lysår væk fra tanken om at simple is beautiful.
  Der er tale om dybt tekniske installationer med backup og nødprocedurer, der skal virke i tilfælde af uheld. Udenlandsk ekspertise, sikkerhedsorganisationen i mega klassen, gigantisk byggeprojekt…

  Se blot Hinkley Point.

  Det uløste affaldsproblem er et andet spøgelse som akraft-lobbyen undgår at se ind i.

  Atomkraft hører til i store lande, hvor mange værker over tid giver mening.
  I et land som Danmark ville vi ved indførelse af akraft, først en byggeskandale, senere højere elpriser i 60 år, før man kan nedlægge værket igen. Så et uløst affaldsproblem.

  ‘Simple is beautiful’ findes ganske enkelt ikke i energiforsyningen, så simpelt er det

  • Søren Hansen

   Det simple ved kernekraft er, at der er tale om et værk på et lille område, og herfra udgår der en stabil forsyning af el. At der så er en kompleks teknologi inde på værket, er jo omverdenen uvedkommende. Et kernekraftværk er ikke mere kompliceret at drive og vedligeholde end mange procestekniske anlæg – og dem har vi styr på.

   Hinkley Point udviklede sig til et engelsk IC4-projekt, hvor myndighederne faldt over hinanden i deres iver efter at designe nyt og anderledes – langt ind i byggefasen. Det kan vi undgå i Danmark ved simpelthen at købe en hyldevare – de findes og er endda godkendt sikkerhedsmæssigt af EU. Og så bliver det hele meget mere overskueligt.

   At der stadigvæk skulle være et affaldsproblem er en myte, som opretholdes af folk, der instinktivt er imod kernekraft – og har været det de sidste 40-50 år. Det er udelukkende et politisk spørgsmål, snak f.eks. med finnerne om det.

   “Simple is beautiful” er ikke på nogen måde en vending, man kan bruge om en kludetæppe-forsyning baseret på solceller og vindmøller, med diverse backup fra biomasse, batterier, brint, Power to X og hvad man ellers drømmer om, og som enten ikke er bæredygtigt eller ikke er opfundet endnu.

 7. Med to gyldne grundregler for øje, kan enhver normalbegavet person der ikke har fået sløret sit syn af en tilfældig ideologi og en dumstædig tyrkertro – blottet for indsigt – på at det nok skal virke, hurtigt se, at der er noget helt galt ved den måde et el-system, baseret på utilregnelige energikilder, nødvendigvis må skrues sammen.

  1. Simple is beautiful…er et rigtig godt udgangspunkt, hvis man ønsker at designe et system hvor alt overflødig isenkram er barberet væk. Hvor “isengram” koster og skal vedligeholdes.

  2. El skal optimalt produceres i takt med at den forbruges, og forbruges i takt med at den produceres, for minimum-tab af penge og energi, og for bedst at kunne efterleve regel nummer 1 herover.

  Så glem alt om at langtidslagre energi, udover ved norsk vandkraft, der så også på sigt burde lukkes, grundet alle dets negative effekter på alt det grønne.

  Med utilregnelige energikilder som sol og vind, er det kun muligt at efterleve regel nummer 1 og 2 herover, hvis man accepterer, at der kun er energi til rådighed, når vejrguder, jordens bane om solen og jordens rotation om sin egen akse tillader, at der kan høstes energi.

  I et moderne samfund fungerer det ikke, hvis vi kun har energi noget af tiden.

  Det, der gør sol og vind til en utopi, er dels alle de negative sideeffekter af deres lave energitæthed, hvor Ørsted lige nu kan tale med om at priserne på råmaterialer pr. produceret energienhed gør råstofkrævende taberteknologi som vindmøller, særdeles sårbare for prisstigninger her.

  https://www.atomkraft-jatak.dk/vores-hang-til-naturlige-loesninger-er-til-skade-for-naturen-og-mennesker/

  Det forholder sig lige modsat med f.eks. kernekraft, der grundet den fantastiske energitæthed med tilhørende minimalt råstoffrås, kombineret med lave brændselsudgifter, påvirkes meget lidt af udsving i råstofpriserne og brændselspriser.

  Hvis man ønsker at basere sin el-infrastruktur på en utilregnelig rygrad af sol og vind, og det samtidig er et krav, at vi har forsyningssikkerhed, er man derfor nødt til også at investere gigantbeløb i et gigantisk kludetæppe af en VE-respirator (VE-backup)…hvorved man lige der har forbrudt sig mod regel nummer 1 herover.

  Og det får konsekvenser, store konsekvenser, for en VE-respirator er ikke gratis, når den kræver:

  – En energibørs med et marginalprissystem, der sikrer at den dyreste leverandør sætter barren

  – Kostbare HVDC søkabler til nabolande, der lige dér fjerner forsyningssikkerheden, når fjendtlige stater helt uden at blive opdaget nemt kan klippe disse.

  – Masser af statstilskud til Storm. P. backup-løsninger, hvor der næsten er statsgaranti for at pengene er smidt i havet, og hvor man nu i forceret tempo smider pengene i havet.

  – Masser af speciel VE-infrastruktur, med kostbare kabler på kryds og tværs af landet.

  – Tåbelige biogasanlæg, hvor store dieseltraktorer i døgndrift slider landevejen ned, når de i pendulfart fragter L… rundt på de danske landeveje, til stor gene for øvrige trafikanter, og nærmeste naboer, der skal sniffe metan.

  – En voldsom kostbar og ikke bæredygtig import af biomasse, med tilhørende skovhugst, hvor den største VE-kilde i Danmark hidtil har været vores kostbar og ikke-bæredygtig biomasse.

  – Vandkraft fra Norge, med masser af unikt fiske DNA, og ødelagt natur på samvittigheden

  osv. osv. osv

  Dertil kommer den voldsomt invasive sol og vind i sig selv, hvor man skulle være gået til Louis Nielsen, hvis man ikke kan se forskel på et 300 år smukt gammelt egetræ, og 450 m høj VE-industri af beton, stål og epoxy.

  Som et alternativ til dette gigantiske kludetæppe af en voldsom kostbar, ineffektiv og for naturen destruktiv VE-respirator + VE, kunne man nemt efterleve de to regler herover med fossil kraft som vi gennem et par århundreder har forfinet, eller moderne kernekraft, hvor vi har brændsel nok til den dag hvor solen bliver en rød kæmpe, og opsluger rumskib Jorden.

  Der hvor den grønne kirke fejler, er at de dumstædigt nægter at forstå, at der følger en voldsom og til dels ubærlig pris med, hvis man forbryder sig mod de to grundregler herover.

  De har set sig fuldstændig blinde på deres VE ideologi, så blinde at al fornuft lukkes ind af det ene øre, og ud af det andet, som vi så rigeligt også har fået syn for sagn på, her på disse sider.

  • Hans Henrik Hansen

   “Det forholder sig lige modsat med f.eks. kernekraft, der grundet den fantastiske energitæthed med tilhørende minimalt råstoffrås, kombineret med lave brændselsudgifter, påvirkes meget lidt af udsving i råstofpriserne og brændselspriser”

   – hvis man bor i Storkøbenhavn, kan dette måske have interesse:

   “Reel Energioplysning (REO) og UNF, afholder i samarbejde et seminar om kernekraft Lørdag d. 25. nov fra 10:00 til 17:00. Det kommer til at blive en spændende dag med foredrag og workshops, som afholdes på Nærum Gymnasium, Nærum Hovedgade 30, 2850 Nærum…”

   https://unf.dk/aktiviteter/2023-11-25/endagsseminar-om-co2-fri-kernekraft/

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*