Havstigninger, Klimarealisme i medierne

Havstigninger og sociale problemer

Man kan aldrig ophøre med at forundres over den kolossale videnskabelige litteratur, der bliver udgivet i forbindelse med klimaet. Utallige videnskabsfolk forsker, skriver, får godkendt og publicerer artikler, der aldrig ville se dagens lys, hvis det ikke var pga. troen på de farlige klimaforandringer.

Her er f.eks. en artikel, hvor en flok forskere har kigget på Miami i Florida, og hvad der sker, hvis havniveauet stiger op til 3 meter. Miami ligger meget lavt, og pga. heftig byggeaktivitet synker grunden under byen. Normalt ville man jo ikke bruge krudt på at overveje stigende vandstand over måske flere 100 år og konsekvenserne for en eller anden tilfældigt udvalgt by. Det spørgsmål kunne man trygt overlade til de kommende generationer at få løst hen ad vejen. Men nu kædes havstigningen sammen med den menneskeskabte globale opvarmning, og så har sagen en helt anden interesse. Ikke så meget bekymringen for Miamis fremtid, men derimod som et indspark i hele klimasagen og argumentationen for en hurtig grøn omstilling.

Artiklen, der er offentliggjort i Environmental Research Letters, kigger på konsekvensen af en havstigning for forskellige segmenter af indbyggerne. Specielt med hensyn til de sårbare grupper opnår man fuld plade i woke-bingo, alt er medtaget i en stor tabel. Man opstiller nu en model som vist på fig. 1.

Fig. 1: Opad: Mere social sårbarhed, Henad: Højere havniveau. “Displaced” = fordrevet, “Trapped” = fanget, “Stable” = uforandret “Migrating” = flyttet (af egen drift)

Her ser man på virkningen af et stigende havniveau på folk afhængigt af deres sårbarhed. Herved kan man opdele resultaterne for befolkningen i fire kategorier, hvor de bedst stillede ikke mærker noget, mens de værst stillede simpelthen bliver fanget (trapped) af vandmasserne og ikke kan gøre noget. Det lyder jo ikke rart. 

Artiklen anfører, at den forventede havstigning frem til 2060 vil være 70 cm i forhold til det nuværende havniveau. I modellen regner man nu med hhv. 0 (nutiden), 1, 2 og 3 meters havstigninger, se fig. 2.

Fig. 2: Miami ved hhv. 0, 1, 2 og 3 meters havstigninger. a) 0 meter, b) 1 m, c) – f) hovedårsag til oversvømmelser i de 4 tilfælde: Grøn: Regnvejr, blå: Stormflod, orange: Havniveau

Ved 3 meter vil det kun være 7,8% af Miamis befolkning, der er uberørt. Lige nu er kun 15,8% berørt i ny og næ (primært pga. oversvømmelser fra regnvejr), men det tal vil så stige til 92,2% ved de 3 meter. Størstedelen af befolkningen havner så i kategorierne ”fanget” eller ”fordrevet”.

WUWT har et kort indslag om artiklen, og her er medtaget kurven for havniveauet vist på fig. 3. Udviklingen de seneste 110 år har været en stabil stigning på omkring 2,6 mm/år. Hvis vi i årene frem til 2060 skal have 70 cm ekstra, vil det kræve gennemsnitlige årlige stigninger på næsten 20 mm/år. Det lyder jo, mildt sagt, ikke særligt sandsynligt.

Fig. 3: Vandstanden ud for Floridas kyst, målt 1910-2022 og IPCC’s fremskrivning til 2060

Efter alt at dømme vil havniveauet, relativt til Miami, fortsætte med de 2-3 mm pr. år og det vil give myndighederne og indbyggerne masser af tid til at tilpasse sig. Ingen bliver jo boende i et hus, hvor vandet stiger op til køkkenbordets højde, uden at gøre noget. Så hele ideen med, at nogen bliver ”fanget”, er meningsløs.

Skulle havet virkeligt gå hen og stige mere, end vi ser i øjeblikket, er der masser af løsninger, f.eks. bygning af diger. Det kan gøres for en brøkdel af de penge, en grøn omstilling vil koste. Og fordelen ved digerne er, at det er en løsning, man ved virker, hvorimod ingen kan forudsige effekten af en grøn omstilling på den globale temperatur og klimaet. Illusionen om, at vi kan ”styre” klimaet, er farlig, for nu at udtrykke det diplomatisk.

Del på de sociale medier

7 Comments

 1. Om I-landene har noget ansvar af betydning for de globale havvandsstigninger, forelægger der vist ikke helt skudsikre videnskabelige beviser for. Derudover var I-landende ikke I-lande, uden den fossile tidsalder.

  Hvor meget af den globale havstigning der kan tilskrives I-landene, om nogen, ved man ikke.

  Man vandrer i blinde med det “grønne” projekt, og på sin vej tramper man alt det grønne ned.

  Og hvis der ikke var I-lande, hvordan ville U-landene så være stillet? hvor skulle de få deres ulandsbistand og medicin fra…fra medicinmanden?

  Før den fossile tidsalder var levetiden den halve, osv., så et voldsomt forvrænget og voldsomt naivt verdensbillede, overhovedet at snakke om skyld til I-landene.

  Det er faktuelt forkert at påstå, og naivt grøn kirke sludder, at natur ødelæggende dansk VE på nogen måde kan være godt for noget, eller har indflydelse på en global vandstand, eller fattige landes ve og vel. Det har I-landenes rigdom derimod.

  Det er også hyklerisk at påstå man vil de lavtliggende fattige lande det godt, hvis man samtidig i ind og udland bekæmper den energikilde, man ikke bare tror, men som historisk har bevist, hurtigst kan reducere CO2 udledninger, og billigst.

  https://www.atomkraft-jatak.dk/wp-content/uploads/2023/06/Billigst-og-hurtigst-i-maal.pdf

  Var man oprigtigt bekymret for de lavtliggende fattige landes ve og vel, havde man selvfølgelig ikke valgt ineffektiv VE som det forbillede andre lande skal kopiere, så havde man for længst valgt kernekraften.

  Det er også frygteligt naivt at forestille sig planetens godt 8 milliarder indbyggere kan blive enige om en fælles indsats om i forceret tempo at stoppe CO2 udledningerne, hvorfor det alene af den grund er en tabersag.

  For alle der evner at tænke rationelt, ligger det lige til højrebenet, at det der vil tjene verdenssamfundet bedst, er at gøre som vi altid har gjort, at tilpasse og udvikle os, så vi sikrer os at vores velstand bliver brugt på at gøre godt, og ikke skidt, som det er tilfældet lige nu.

  Med den danske grønne omstilling smider man trecifrede milliardbeløb efter en grøn omstilling der reelt er det modsatte, en misforstået luxus vi ved ingen effekt vil få for de fattige lande, udover at vi så har et tilsvarende milliardbeløb mindre, til at gøre godt med.

  Havet har de sidste mange milliarder år steget og faldet langt, langt, langt, langt mere end hvad der er udsigt til de næste par hundrede år.

  Varierende vandstand har altid været, og vil altid være noget af det mest naturlige man kan opleve på denne planet, hvor dyr og mennesker hidtil har formået at tilpasse sig.

  Ja, såmænd ikke noget vi behøver at snakke så meget om…hvor moder natur jo helt trivielt bare gør hvad moder natur altid har gjort, og hvor der kun er to muligheder når vandet stiger. At flytte eller at købe sig tid med kystsikring.

  Og mht. FN, er det en grøn kirke præmis at FN´s regnemaskine altid regner rigtigt, på samme måde som at det også er en falsk præmis at flertallet altid har ret. Det er ene og alene dem der har ret, der har ret.

 2. Per Mikkelsen

  Citat: “ Skulle havet virkeligt gå hen og stige mere, end vi ser i øjeblikket, er der masser af løsninger, f.eks. bygning af diger. Det kan gøres for en brøkdel af de penge, en grøn omstilling vil koste. Og fordelen ved digerne er, at det er en løsning, man ved virker, hvorimod ingen kan forudsige effekten af en grøn omstilling på den globale temperatur og klimaet. ”
  Miami og Danmark, for den sags skyld, er samfundsøkonomisk godt stillet og vil nok lykkes med at bygge dæmninger så flytning af større befolkningsgrupper, bysamfund mv. undgås. Det er vi enige om.
  Men hvad med de store befolkninger i u-landene, hvor der ikke er national økonomi til den slags. FN har jo regnet på konsekvenserne og skrevet regningen til i-landene, der har (og tildeles) ansvar for noget af de nu uafvendelige stigninger. Skal man forebygge (omstilling) eller reparere/hjælpe. Begge veje blive nok bekostelige. Men globalt politisk og økonomisk bliver det interessant at følge. Hvad tænker klimarealisterne her i vejkrydset? Hvilken politik?

  • Søren Hansen

   Bangladesh er et godt eksempel på et fattigt uland, der har formået at afbøde langt de fleste negative effekter af oversvømmelser og ekstreme vejrbegivenheder. Hvis andre ulande hævder, at de ikke kan det, så er det som oftest, fordi de hellere vil bruge samfundsmidlerne på korruption, præsidentpaladser og -privatfly end at sikre befolkningens tarv. Uanset hvor meget, ilandene hælder i det sorte hul i form af kompensation for “tab og skader”, så hjælper det ikke et hammerslag.
   Du glemmer at “forebyggelsen” (omstillingen) er et højst usikkert projekt. Ingen aner, om vi kan begrænse havstigningerne ved at plastre Verden til med vindmøller og solceller. Formentligt kan vi ikke. Konkret afhjælpning – skulle det blive nødvendigt – vil i alle tilfælde være en meget bedre måde at bruge ressourcerne på.

   • Per Mikkelsen

    Tak Søren. Det er klar tale. Men det er ikke Miami og Bangladesh, der repræsenterer verden. I første omgang er det vel kombinationen af (lidt) højere vandstand og varmere klima i visse områder, der udløser katastrofer. Det er ikke det “normale” varmere vejr, der er problemet. Det er spidserne, så at sige. Der er lande hvor det givetvis rammer hårdere end i Bangladesh med lave deltaer, der bremser tingenes udvikling. Men befolkningstætheden udfordrer givetvis Bangladesh.
    Hvis vi ser vindkraft, som det primære greb mht. omstilling, er det nok det billigste produktionsapparat til el, man har. Og det er decentrale/lokale løsninger uden den samme risiko for korruption og spild, som vi kender fra olieindustrien … specielt i den tredje verden.
    Mange steder i den tredje er solenergi dog nok den mest effektive og økonomisk overkommelige omstilling. Olie er simpelthen for dyrt og kontrolleret af oligarker og selskaber, der laver aftalerne magthaverne. Det ser vi bl.a. i det centrale Afrika. Det er ikke noget kønt syn. Og befolkningens sikkerhed trues af den slags.

    • Søren Hansen

     Per, jeg er lidt skuffet over, at du ikke har forsøgt at lære det mindste ved at færdes her på siden. Vind er ikke den billigste måde til at producere el på, fordi vindens omskiftelighed reelt gør den uegnet til en moderne elforsyning. Intet uland kan være tjent med strøm, der kommer og går; det kan aldrig sikre landet nogen økonomisk udvikling. Solcellerne holder op med at producere hver aften, det kan heller ikke danne rygrad i en stabil energiforsyning. Så er vi tilbage til alle de finurlige backup-løsninger, der ikke rigtigt fungerer, men til gengæld sikrer, at sol og vind pludseligt ikke er billige mere, men tværtimod udgør den dyreste løsning for energiforsyningen.
     Det her er fakta, som vi ikke skal bruge mere tid på at diskutere her i kommentarsporene.

 3. Anstændig håndtering af observerede data tilsiger nærmere mellem 15 og 30cm.

 4. Ja, pengene kan kun bruges en gang.

  De trecifrede mia. beløb staten smider ud på at ødelægge økonomi, landskab og natur i ind og udland med VE (hvor det danske bidrag faktuelt ikke har nogen målbar effekt på et globalt klima), er for altid tabt.

  Det samtidig med at man blokerer for kernekraft vi kunne have fået uden at miste en eneste krone i statsstøtte til sort VE taberteknologi.

  Og det i en verden, hvor intet menneske ved, om en global opvarmning samlet set har flere positive end negative konsekvenser, og da slet ikke mht. Danmark, der på mange fronter nyder godt af et varmere klima og mere af livets gas til alt det grønne.

  I en verden hvor de fleste (heldigvis) ikke er med på vores VE selvmål.

  Hvad vi derimod med sikkerhed ved, er at den “grønne omstilling” ikke er grøn, men en ægte katastrofe for økonomi, miljø, nærmiljø,trivsel,velfærd, natur og dyreliv. Hvor VE faktuelt er en af de sorteste teknologier man kunne vælge.
  Et faktum alle nemt kan lave et faktacheck på, ved at gå ud til VE industrien, og mærke efter om det føles grønt.

  Hvad føles grønnest…en vindmøllepark eller en naturpark. En brusende elv med hoppende Laks, eller en betondæmning med døde Laks. En blomster eng eller en sort solcelle ørken. Sort sol ved vadehavet, eller 450 meter høje kødhakkere. En grøn naturskov, eller en ryddet biomasse skov. osv.

  Ja, man behøver såmænd ikke gøre hvad der er åbenlyst, kompliceret. At kværulere over let forståelige sammenhænge i flere generationer, medmindre det er ens levebrød at kværulere, eller ens hippie identitet der er i spil.

  Vi ved også med sikkerhed at den “grønne omstilling” er hyklerisk og falsk, alene når den grønneste af de grønne energikilder, bekæmpes i ind og udland.

  Et helt frisk eksempel på hykleriet er den seneste skat på luftfart, hvor det grønne endnu engang misbruges som argument for at belaste folket med endnu en helt almindelig skat, hvor halvdelen af skattekronerne går til helt andre formål der ikke er “grønne”, og hvor grønt jetbrændstof er en af de frugter i toppen af træet, man skal plukke til sidst, eller endnu bedre, aldrig plukke.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*