Debatindlæg, Energipolitik

Det er jo ikke grønt, sagde den lille dreng

Den ”grønne omstilling” handler ikke om at gøre planeten grønnere, tværtom, så hvorfor kalde den ”grøn”, når det nu handler om CO2, fossilt brændsel og en mere eller mindre pseudovidenskabelig hockeystav?

Selv definerer jeg grønt som noget, der er godt for naturen, og som uspoleret natur hvor mennesket ikke har blandet sig, hvor den grønne omstilling i Danmark er det modsatte.

Vi ved alle, eller kommer snart alle til at vide, hvor voldsomt ødelæggende det bliver, ikke bare for økonomien, men også for det grønne, når landet snart er plastret til med visuelt forurenende og støjende VE-industri, plantet midt i alt det grønne.

Grønt?

Vi ved også alle, hvor skadeligt for det grønne det danske overforbrug af biomasse er.

Men hvad så med den norske og svenske vandkraft, vi gennem sårbare søkabler har gjort os helt afhængige af. Er den heller ikke grøn?

Nej, selvfølgelig er det ikke grønt når Sverige og Norge tilsammen har mere 3000 vandkraftværker der blokerer naturlige vandveje, når kernekraften nu for længst er opfundet.

Der kan siges rigtig meget godt om vandkraft, ikke mindst om økonomien i vandkraft hvis man værdisætter skadevirkningerne til nul, at det er regulerbar kraft, samt helt trivielt at man kan regulere vandmasserne (så længe dæmningen holder). Men grønt og naturligt er det ikke.

Størstedelen af de oprindelige bestande af vilde Østersø-laks er forsvundet. Historisk set har 84 floder, der løber ud i Østersøen, haft bestande af den atlantiske laks, men nu er der kun 10 floder tilbage, der naturligt har levedygtige bestande med et betryggende antal dyr. Der foretages udsætning af laks i stor skala, primært for at kompensere for den naturlige formering, der er gået tabt pga. vandkraftværker, der blokerer de adgangsveje, der tidligere fandtes.

Kilde: Research Gate. Se også SVT produktionerne ved DR. 

Når vi nu er enige om, at hverken sol, vind, biomasse eller vandkraft kan betegnes som ”grønt”, jamen hvad er der så egentligt tilbage af grønne energikilder i den danske ”grønne omstilling”, hvor den mindst invasive energikilde af alle, den grønne kernekraft, paradoksalt nok er tabu blandt dem, der kalder sig grønne i Danmark?

Selv fossil kraft, der udleder livets gas, blokerer ikke vandløb, øger ikke skovhugsten, støjer ikke i naturen, ligesom den visuelle forurening heller ikke er værd at snakke om sammenholdt med vind og sol.

Man kan kalde den danske omstilling hvad man vil, men en ”grøn omstilling” til gavn for alt det grønne, det er det ikke.

Del på de sociale medier

19 Comments

 1. Hørte en af de enfoldige grønne diciple, genafspille en slidt grøn kirke spin plade, om at en solcelleørken har mere biodiversitet, end en majsmark.

  En ofte anvendt grøn kirke spin strategi, hvor man blander lidt sandhed sammen med den tykke løgn man gerne vil sælge, og hvor den enfoldige og dermed sårbare grønne dicipel, spiser det hele råt, præcis som den grønne kirkes spindoktorer, havde håbet det ville ske.

  Sandheden består i at det sagtens kan være sandt, at der er mere biodiversitet i en solcelleørken, end i en effektivt drevet majsmark.

  Løgnen der sælges, er så at der ikke er mere biodiversitet i en solcelle ørken, end i en “Skov med meget dødt ved, naturskov og vildskov har stor betydning for mangfoldigheden af arter og biodiversitet”. Man jo kunne have anvendt arealet til, såfremt man ikke havde valgt istedet at plante solcelle industri.

  https://faktalink.dk/biodiversitet

  Typisk grøn kirke samlebånds nonsens og manipulation af de sårbare, at sammenligne energiproduktion med fødevare produktion, hvilket giver lige så meget mening som at sammenligne en cykeldynamo med en banan, hvorfor man tilføjer facit et modsat fortegn, som den grønne kirke altid gør det.

  Hvis vi udskiftede alle fødevare-producerende marker med solcelle ørkener (fordi man så angiveligt får mere biodiversitet), ville vi rigtig nok få masser af biodiversitet. Men ikke så meget grundet solceller ørkenener, men fordi en stor del af menneskeheden iløbet af få uger ville uddø, uden fødevareproduktion.

  Laver man istedet en sammenligning der giver mening, hvor man sammenligner solcelle-ørkener med anden energiproduktion, f.eks. moderne kernekraft, vil man erfare, at solceller forbruger over 1000 gange så meget areal pr. produceret energienhed sammenlignet med kernekraft.

  Det betyder, at for hver 1000 marker der tilplantes med solcelle-ørken, kunne man istedet nøjes med at tilplante en enkelt mark med moderne kernekraft, og så tilplante de resterende 999 marker med “Skov med meget dødt ved, naturskov og vildskov har stor betydning for mangfoldigheden af arter og biodiversitet”

  https://www.atomkraft-jatak.dk/100-vindenergi-kraever-hele-jyllands-areal-vindmoeller-industrialiserer-naturen-atomkraft-giver-den-plads/

  Dertil kommer at man med kernekraft også sparer den destruktion af biodiversitet og natur der altid går hånd i hånd med VE, som destruktiv Nordisk vandkraft, og et ikke bæredygtigt dansk biomasse overforbrug.

  Men så langt evner de enfoldige grønne diciple slet ikke at tænke, hvilket de grønne pengebagmænd, vel kun kan være tilfredse med.

  Den samme enfoldige grønne dicipel sagde også at han spiste økologisk, fordi det var bedre for det grønne…men er det nu også sandt? eller er det blot endnu en slidt grøn spin plade der genafspildes?

  Lad os lave et fakta check:

  “Det vil sige, at vi med en storstilet omlægning til økologi vil få den samme mængde mad, men mindre vild natur og flere marker – til skade for både klima og biodiversitet”

  https://www.atomkraft-jatak.dk/vores-hang-til-naturlige-loesninger-er-til-skade-for-naturen-og-mennesker/

  Altså samme problem som med solcelle-ørkenerne….det tager langt mere end det giver.

 2. Det er heldigvis ikke kun den lille dreng, der kan se den grønne omstilling ikke er grøn. Det kan landbrugets advokater også.

  https://landbrugsavisen.dk/bekymret-advokat-r%C3%A5dgiver-landm%C3%A6nd-om-solceller-vi-ved-lidt-om-forurening

 3. Glemte… de grønne agenter efterlyser kommentarer til de partsindlæg den grønne kirke har camoufleret som videnskabelige afhandlinger, leveret af vores vindmafia fra AAU og gamle OOA folk.

  Den sædvanlige fremgangsmåde fra den grønne kirke…man har et politisk mål, hvorefter man får et “uvildigt” råd eller “uvildige” videnskabsfolk fra den grønne kirke til at udarbejde partsindlæg, man så kalder noget andet, og som efterfølgende benyttes til at retfærdiggøre den politik man som udgangspunkt ønsker.

  Disse fremgangsmåder har vi selvfølgelig for længst gennemskuet her på klimarealisme.dk, og det er der også andre der har.

  https://www.atomkraft-jatak.dk/kommentarer-til-fakta-om-atomkraft/

  Men som sagt…vi behøver ikke at misbruge skatteydernes penge på dette cirkus. Sæt kernekaften fri, og lad den konkurrere på lige vilkår med VE, hvor skadevirkningerne på naturen også skal prissættes.

  For vi ønsker vel alle den billigste og samtidig grønneste energi i en grøn omstilling?….eller gør vi alle det?

  • Herunder en lille smagsprøve på, hvad det er, staten (der jo ved bedst) bruger vores skattekroner på, når de med vores penge betaler “uvildige” forskere (bl.a. med spidskompetence i hvordan man bekæmper kernekraft), for at undersøge tingene nærmere.

   Det er jo rystende læsning, for alle os der hylder et frit demokrati.

   “Det er vigtigt at pointere, at ingen af forskerne bag notatet er uddannet med speciale eller yderlige kompetenceprofil i implementeringen af atomkraft. Vi finder bl.a. Henrik Lund blandt forskerne, der er kendt for sin fortid i anti-atomkraftbevægelsen OOA, der arrangerede atommarcher i 70’erne og 80’erne. Henrik Lund er også en af de centrale figurer bag den energisystemmodel, som benyttes i notatet. Henrik Lund har for et par år siden udtalt til DR:

   “For mig er atomkraft ikke en drøm. Det er et mareridt. Min drøm er vedvarende energi.”

   Mens forskerne ikke ser ud til at have uddannelsesmæssig kompetence indenfor atomkraftens implementering i energisystemer, er deres kompetenceområde til gengæld primært 100% vedvarende energisystemer, hvori atomkraft ikke indgår. Det er derfor vigtigt at have in mente, at forskerne bag rapporten ikke nødvendigvis har den tilstrækkelige ekspertise til at lave et fyldestgørende ”Input til debatten om atomkraft”.”

 4. Man hører igen og igen den søvndyssende pladeudgivelse fra den grønne kirke, med at sol og vind (inkl. backup) ikke bare er grønt og billigt, men også at det bliver billigere og billigere.

  Det samtidig med at branchen nu klynker efter “bankpakker” og Ørsted ikke kan levere billigere med dyrere.

  Med andre ord, den grønne kirkes plade er nu så slidt, at den er gået i hak. Og det er tilsyneladende umuligt at få pickuppen op af hakket uanset hvad der end sker ude i den virkelige verden.

  Måske det er på tide at skille sig af med pladespilleren, så de hårdt prøvede realister ikke dagligt og helt urimeligt skal lægge øre til fortidens ligegyldige propaganda, der også afspilles alle andre steder i samfundet.

  Vi lever i et samfund hvor de frie markedskræfter (nogen gange) hyldes, så ingen grund til at tage planøkonomiske ligegyldige debatter og afhandlinger om hvad der er billigst.

  Alt hvad kernekraften beder om, er at få lov til at konkurrere på markedskræfter, vel at mærke uden statstilskud…og så er den vel ikke så meget længere.

  Lad være med at forbyd kernekraft samtidig med at man beskylder den for at være dyr….slip kernekraften fri, og lad markedet bevise hvad der er billigst.

  Men nej, der er nok en god grund til at vores vindmafia er bange for at slippe kernekraften fri.

  Indtil det sker, gider jeg ikke høre et eneste ord om at kernekraft er for dyrt i forhold til VE, hvor det tillige er umuligt at sammenligne to så forskellige leverandører 1:1…

  Et frit marked vil afsløre hvad der er billigst, og den afsløring er man så bange for i DK, at man bekæmper kernekraft med arme og ben i ind og udland.

  Vi har ikke brug for flere skattyderbetalte partsindlæg fra Brian Vad Mathiesen, AAU eller grønne agenter på disse sider.

  Vi har brug for et frit energimarked.

  Sæt kernekraften fri.

 5. Hvis man skal sætte tingene lidt i perspektiv, så kan en Thorium kugle med en diameter på kun 3,37 cm, levere al den energi et moderne menneske forbruger på 100 år, inkl. alt…EL, benzin, flyrejser, energi forbrugt til fremstilling af tøj, mad, fragt osv, osv.

  En 450m høj vindmølle plantet midt i en UNESCO vadehavspark, vil derimod i vindstille ikke levere nogen energi, men den visuelle forurening vil (i klart vejr), kunne observeres indenfor en diameter af 182 km fra møllen.

  https://www.youtube.com/shorts/lld7hJnJi6w

 6. JENS JAKOB KJÆR

  Glimrende indlæg. De røde tror de er grønne, men i virkeligheden er de sorte. Hvis det ikke var for de røde havde vi haft atomkraft for lang tid siden og så havde vi været sparet for oceaner af CO2, skove af vindmøller, myriader af solceller, bjerge at bilbatterier, 28 COP-møder og meget mere.

 7. Typisk for politisk spin, at forsøge sig med at gøre noget, der i bund og grund er uhyre simpelt, kompliceret.

  At blokere vandveje der i millioner af år (eller siden sidste istid) har flydt frit, er ikke grønt…og så er den egentlig ikke længere, Punktum.

  ———————-

  Herunder så lidt ekstra info.

  Overfiskning er også et problem, men et andet problem.

  Sygdom og parasitter har været et vilkår for livet de sidste millioner eller milliarder af år, så heller ikke noget nyt under solen der.

  Lakseparasitten angriber kun laks (og kan dermed ikke bruges som undskyldning for alt andet liv vandkraften udrydder), hvor mennesket igen ødelægger lokale specialiserede økosystemer, når de begynder at få smarte ideer som at blande genetisk materiale (grundet vandkraftens ødelæggelser), der naturligt har været adskilt….som med lakseparasitten.

  Så at der også findes sygdom, parasitter og overfiskning er ikke nogen formildnende faktor for vandkraft, men et skærpende forhold, hvis bestanden i forvejen er belastet.

  Derudover kan man sige, at hvis vandkraften i første omgang har udryddet en stamme i en elv, er der ikke nogen af disse fisk tilbage, man kan overfiske eller slå ihjel med sygdom….vandkraften har allerede udryddet dem.

  Her en historie mere fra Norge, hvor nogle elve har været lukket i årtier, grundet lakse-specifikke parasitter, der grundet den destruktive vandkraft, efterfølgende blev introduceret i Norge.

  Som lystfisker skal man huske at desinficere alt fiskeudstyr, hvis man har fisket i en elv, og går videre til en ny lakse-elv, grundet faren for spredning af lakseparasit.

  Præcis det samme problem har man set med andre dyrearter, hvor en lokal dyreart gennem måske millioner af år har tilpasset sig lokale parasitter, men hvor det går helt galt, når mennesket spreder disse parasitter til andre egne af planeten, hvor det lokale dyreliv først skal bruge nogle tusinde år på at tilpasse sig den nye parasit.

  Den norske historie

  I Norge betød udbygningen af vandkraft, at laksebestanden i mange elve blev decimeret eller udryddet, som det er sket så mange andre steder. For at opretholde laksebestanden blev kraftværkerne pålagt at udsætte laksesmolt. I 1974 besluttede man at udsætte svenske laksesmolt fra Østersøen i elven Vefsna, og det var dumt.

  Østersølaksen er nemlig resistent mod Gyrodactylus, da parasitten er naturligt hjemmehørende i Østersøen. Det betød, at de udsatte laksesmolt tog parasitten med sig til Vefsna, hvor de lokale atlanterhavslaks ikke er tilpasset gyrodactylus. Bestanden af laks i Vefsna blev derfor udryddet, og Gyrodactylus blev spredt til over 50 elve. Ofte ved man ikke, hvordan Gyrodactylus er blevet spredt, men lystfiskere har helt sikkert flere gange været med til at sprede parasitten pga uvidenhed om faren.”

  https://fiskogfri.dk/gyrodactylus-glem-den-ikke/

  Så langt så godt.

  Sandheden, som den lille dreng der endnu ikke har været udsat for en livslang indoktrinering, klart kan se det, er, at hverken sol eller vind og heller ikke VE respiratoren (vandkraft og biomasse) er grønt.

  Spørgsmålet, der står tilbage, er så, om vi ønsker at leve lykkeligt på den grønne kirkes livsløgn, eller om vi ønsker at blive ægte grønne, som den grønne kirke prædiker vi skal.

  I så fald betyder det vi skal glemme alt om utilregnelig sol og vind med et nordisk vandbatteri som VE respirator.

 8. Felix Krull

  “Grøn” er bare et salgstrick. Det drejer sig jo slet ikke om natur, miljø eller CO2. Det drejer sig om penge.

  Mit bud er at det drejer sig om at sabotere den europæiske industri og velfærd. De eneste penge der er i “grøn” energi, er skattekroner.

 9. Felix Krull

  Et vandkraftsreservoir bygges typisk i dalstrøg – dvs. de bjergområder, hvor der er størst biodiversitet – og reservoiret er noget nær en biologisk monokultur med kun en håndfuld arter.

 10. Kom også til at tænke på et andet scenario.

  Især i Norge, elsker de med god grund deres natur, der nok aldrig for lov til at blive lige så skamferet som den danske natur er på vej til at blive det.

  Hvad ville der ske, hvis man i Norge og Sverige besluttede at man vil skrue lidt ned for vandkraften, og lidt op for det grønne og den ægte grønne kernekraft, nu når Danmark har været så letsindige at gøre sig afhængig af backup fra udlandet.

  Så mister vi noget af vores vandbatteri mod Nord, samtidig med at vi mangedobler vores utilregnelige “grøn kirke” teknologi.

  Moderne kernekraft stormer jo frem lige nu, så tingenes tilstand kan hurtige ændre sig i vore nabolande mod Nord…ikke mindst når kernekraft på samlebånd hurtigt kan implementeres…hvor kernekraft ikke er egnet som backup til Vind og sol, på samme måde som Norsk vandkraft.

  Måske Norge ikke til evig tid vil finde sig i at Danmark tørlægger deres elve.

  Man kan jo se hvordan det er gået Tyskland, fordi de ikke tog ansvar for egen energiproduktion…er Danmark ved at begå præcis den samme fejl, hvor vi med en utilregnelig rygrad af sol og vind, gør os dybt afhængig af udlandet, samt at en fjentlig stat ikke klipper forbindelserne?

  Jo, hazardspillet med den danske energiforsyning er i fuld gang, samtidig med at vores (forbudte) danske kernekraft også stormer frem.

  Vi behøver ikke at ødelægge vores energisektor og det grønne i medkøb. Det er blot noget vi har valgt at gøre.

  Herunder nyheder fra igår.

  “One step up! Copenhagen Atomics has moved to a new site where we have 11,000 m2, which allows us to scale up to the next level. At this new site near Copenhagen Airport, we can build and test several prototype reactors and later build the first 10 commercial reactors.

  We are not allowed to start the reactor with real chain reactions here, but we can heat the salts with electricity and run all the tests related to thermal cycling and corrosion, pumps, heat transfer, etc. There are very few, if any, other nuclear start-up companies anywhere in the world that have a facility where they can build 10 commercial reactors. It is indeed a step with exciting potential.

  We already have the first two prototype reactors running at the site. We expect to grow to ~300 employees at this new site. Nuclear regulators from all over the world are scheduled to visit us and learn about molten salt reactor technology, which is not easily available anywhere else in the world.”

 11. I Research Gate linket herover kan man endvidere læse

  “1. The Atlantic salmon in the Baltic Sea is genetically irreplaceable in that it represents one of three major evolutionary units of the species. Each present salmon river harbors at least one genetically distinct population.

  2. The extinction of a large number of wild populations has been harmful to the Baltic salmon; the capacity for retaining genetic variability has decreased as a consequence of a reduced genetically effective population size of the global population.”

  Genmaterialet fra Østersølaksen er unikt, og kan ikke erstattes, idet den repræsenterer en af 3 hovedgrupper af laks.

  Dertil kommer at genmaterialet i hver flod også er unikt, samt at det er et problem for genpoolen at så meget af genmaterialet for evigt er gået tabt.

  De fleste kan nemt forstå, at hvis floden er blokeret af et eller en lang række af vandkraftværker, eller hvis VESTAS har tørlagt flodsengen, har de anadrome fiskearter, der ikke er begrænset til laksen, ikke en chance for at reproducere sig selv ved deres gydepladser.

  Et fundamentalt problem, hvor unikt gen materiale for evigt går tabt i hver enkelt flod, kommer man således ikke udenom, uanset hvor meget man forsøger at kværulere udenom, er vandkraften.

  Selv tabet af unikt genmateriale fra en enkelt flod, er et tab for evigt der udvander genpoolen.

  “Impassable hydropower dams is perhaps the main reason for extirpation of salmon populations throughout its entire native range, particularly when the dams are located in the lower main-stem.

  Dams hinder and delay salmon migration, even where fishways may provide passage opportunities. ”

  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/faf.12628

  Jeg kan i øvrigt kun anbefale, at man ser de smukke smukke smukke SVT produktioner om emnet, i det mindste den første, der er linket til herover.

  Og i Norge siger de:

  “I used to say that we could tell by looking at the river if it was windy in Denmark”

  https://norwegianscitechnews.com/2022/06/norwegian-rivers-need-to-be-better-protected/

  Hvad sker der mon så ikke med at det grønne mod nord (og i DK) hvis vores vindmafia lykkes med at mangedoble mængden af utilregnelig sol- og vindindustri, i det man kalder “grøn omstilling”?

  Ja, vores vindmafia bekymrer sig ikke så meget om UNESCO-områder, så hvorfor skulle de bekymre sig om udryddelsen af anadrome fiskearter?

 12. Per Mikkelsen

  Mht. vandkraft i Østersøen og vildlaks er der som Paul C. påstår en sammenhæng. Men den er noget mere kompliceret end som så. Det drejer sig både om sygdomme via “industrilaks”, fiskekvoter, rovfiskeri, mislykkede udsætninger af arter mv. Lystfiskere beskriver det detaljeret i f.eks. denne tråd: http://123nu.dk/Lystfiskeri/forum/forum_posts.asp?TID=46521 (lang tråd med mange konkrete udredninger).
  I Norge, der nok leverer mest vandkraft til DK, er forholdene anderledes, da der er tusindvis af elve unden vandkraft. Men problemerne er lidt de samme pga. sygdomme/parasitter og blanding af laksearter via “industrilaks”: http://ulnits.dk/biologi/laksenyt-fra-norge/
  Vandkraft har en række naturødelæggende konsekvenser.

  [Forkortet af red.]

 13. Anadrome fiskearter, som f.eks. Laksen, er ret unikke på mange områder.

  De er helt afhængige af at komme tilbage og gyde hvor de selv blev født, hvor hver flod har udviklet deres egen genetisk unikke stamme, der er tilpasset den specifikke flod, og som for altid er uddød, når man har udryddet bestanden i en flod.

  Så når “de grønne” med deres utilregnelige vind og sol, har gjort Danmark helt og aldeles afhængig af nordisk vandkraft, betyder det også at vi har udryddelse af unikke anadrome fiskestammer på samvittigheden.

  Er det grønt, eller bare mere end sørgeligt?

  “Laks er en anadrom fisk. Det vil sige, at den vandrer fra havet til ferskvand for at gyde. Laksen vender normalt tilbage til det vandløb, hvor den er klækket.

  Det har vist sig at være laksens evne til at huske lugten af det vandløb, hvor den levede som ung, der gør den i stand til at vende tilbage.[3]

  Derfor er laksene i de enkelte vandløb tilnærmelsesvis genetisk isolerede, fordi en laks fra et vandløb sjældent parrer sig med en fra et andet. Der findes derfor forskellige stammer af laks, der gennem tiden har tilpasset sig til de specifikke forhold i de enkelte vandløb.”

  https://da.wikipedia.org/wiki/Laks

  Og så er der alle de fisk der dør i en tørlagt flodseng, når danske vindmøller sender EL til Sverige. Så også når vi sender utilregnelig VE EL mod Nord, får vi fisk på samvittigheden.

  I Norge er der regler for en minimum vandmængder der altid skal strømme i floderne, men det har der hidtil ikke været i Sverige.

  Og så er der naturoplevelsen for os mennesker, der bliver noget større uden vandkraft.

  Jo, der er store mængder energi og penge i spil. Men man skal ikke bilde sig selv ind at nogen former for EL kan produceres uden en pris, og da især ikke når vi taler sol, vind, biomasse og vandkraft.

  At den grønne kirke ikke har produceret så meget propagandamateriale omhandlende bagsiden af medaljen ved deres “grønne teknologi”, er ikke det samme som at der ikke er en grim grim grim bagside, vi danskere snart får helt “up-front”.

  Her i Danmark kan den grønne kirkes kynisme meget godt illustreres af planerne om 450m høj VE industri midt i vores UNESCO område vadehavet, hvor der forøvrigt arrangeres et protest arrangement d. 25 November 2023.

  https://www.facebook.com/events/295492240104175?active_tab=about

  https://www.skrivunder.net/nej_til_450_meter_hoje_vindmoller_i_unesco_verdensarv-nationalpark_vadehavet

 14. Claus Beyer

  “Grøn” er bare et salgstrick. Det drejer sig jo slet ikke om natur, miljø eller CO2. Det drejer sig om penge. Masser af penge. Udelukkende om penge. Men det kan man jo ikke sige. Sandheden er ilde hørt. Gad vide, hvornår den menige dansker indser fupnummeret?

 15. Per Mikkelsen

  Sjovt forsøg på at kapre omstillingsdiskursen ved at omdefinere den gængse forståelse af “grønt”. Også sjovt at der hentes hjemmel via H.C. Andersens eventyr.

  [Forkortet af red.]

  • Søren Hansen

   Per,
   man er efterhånden i tvivl om hvem, det egentligt er, du forsøger at overbevise med dine meget lange indlæg. Er det i virkeligheden dig selv? Men prøv at være mere kort og koncis, og hold dig til fakta og ikke synsninger.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*