Debatindlæg, Klimapolitik

Vandstandsmålinger afslører alarmismen

Fortidens klima er blevet en kampplads imellem realister og alarmister. Hvis naturlige svingninger i fortiden har ændret klimaet, så vil naturlige svingninger i nutiden og fremtiden også ændre klimaet. Sådanne realistiske betragtninger er gift for alarmismen, som mener, at kun menneskelig udledning af CO2 fremover har indflydelse på klimaet. Derfor udvisker alarmisterne den nære fortids globale klimaændringer.

Vandstanden i havene afslører naturlige globale klimaændringer. I en varmeperiode stiger havet, fordi havet udvider sig ved højere temperaturer. Gletsjerne, indlandsisen i Grønland og iskappen på Sydpolen smelter og smeltevandet løber ud i havet. Til gengæld sker det modsatte i en global kuldeperiode. Havet skrumper og gletsjerne tager på. Som et resultat falder vandstanden i verdenshavene.

I Norge finder man nu, hvor gletsjerne smelter, efterladenskaber fra fortidens nordmænd, som indtil nu har været skjult af isen. Det viser, at klimaet har ændret sig i Norge, men er det kun en lokal ændring? Det kan vandstanden i havet give et svar på.

Den amerikanske klimaforsker Michael E. Mann har i en graf (hockeystaven) konstrueret 2000 års klimahistorie. Temperaturen er flad indtil nutiden, hvor temperaturen stiger kraftigt på grund af menneskets udledning af CO2. IPCC har i sin seneste rapport adopteret Manns version af klimahistorien, se fig. 1:

Fig. 1

Den middelalderlige varmeperiode fra 900-1300 er ikke at se i Manns kurve. Det var i den periode, at vikingerne drog på lange sørejser og bosatte sig i Grønland.

Perioden er velbeskrevet i den tyske udgave af National Geographic. Her kan man læse, at vandstanden steg 60-80 cm. Tilsvarende var vandstanden i Roskilde Fjord i vikingetiden 1/2 meter højere end nutidens vandspejl. Kilde: Erling Bonnesen, geologiprofessor ved RUC og arkæologerne ved Vikingeskibsmuseet.

Oceanerne er som forbundne kar og vandstandsændringer forplanter sig over alle oceanerne. Vandstandsstigningen i Nordsøen, og Roskilde Fjord er så markant, at middelaldervarmen må have gjort sig gældende over størstedelen af jorden. Michael E. Manns hockeystav-kurve er falsk og naturlige klimaændringer som middelaldervarmen har ramt hele jorden.

Informations chefredaktør Rune Lykkeberg havde i december 2021 en samtale med Michael E. Mann, som starter samtalen med at udtale, at klimabenægterne har tabt. Jeg kender ingen klimabenægtere. Derimod kender jeg mange alarmister, og alarmisterne møder nu stigende modstand.

Tilbageslag med voksende modstand rundt omkring i Europa mod politikere, som begrundes med klimaændringer, får den grønne agenda til at begynde med at falde fra hinanden. Kilde: Reuters. 27. september 2023.

Ledende politikere fra de store EU-lande ønsker af hensyn til landenes industri, at den grønne omstilling går langsommere. Frankrigs præsident. Emmanuel Macron mener ligefrem, at ny EU-klimalovgivning skal sættes på pause. Dette vil på afgørende vis bremse den grønne omstilling.

Fig. 2

Alarmismen har fået en kort opblomstring, fordi den globale temperatur henover sommeren er steget kraftigt (fig. 2). Meget tyder på at der er tale om en midlertidig opvarmning fremkaldt af vulkanen Hunga Tonga, som sendte enorme mængder vanddamp op i atmosfæren, hvor vanddampen forstærker opvarmningen. Siden slutningen af september har den globale temperatur været kraftigt faldende og nærmer sig nu det niveau, som var gældende før opvarmningen satte ind i juni måned. Dette er derfor ikke resultatet af stigende CO2. Derimod er der tale om en naturlig ændring i temperatur.

Iskerneboringer fra indlandsisen på Grønland viser hvordan klimaet altid har bølget naturligt. Det fremgår også, at jorden i øjeblikket befinder sig i en kold periode sammenlignet med tidligere tiders klima, se fig. 3.

Fig. 3

NASA måler med satellitter vandstanden i verdenshavene. Siden 2016 har takten i vandstandsstigningen været faldende, fig. 4.

Fig. 4

FN’s generalsekretær Antonio Guterres siger, at Helvedets porte har åbnet sig. Vandstanden viser, at det har Helvedets porte ikke, og at vi måske står midt i et vadested. Det haster ikke med den grønne omstilling. Heldigvis er ledende politikere i Europa ved at ændre kurs. Det kommer Mette Frederiksen også til at gøre.

Del på de sociale medier

3 Comments

 1. Frank Carlsen

  Kommentarer:
  1)
  ”Hvis naturlige svingninger i fortiden har ændret klimaet, så vil naturlige svingninger i nutiden og fremtiden også ændre klimaet. Sådanne realistiske betragtninger er gift for alarmismen, som mener, at kun menneskelig udledning af CO2 fremover har indflydelse på klimaet. Derfor udvisker alarmisterne den nære fortids globale klimaændringer.”

  – Nej, de fleste er udmærket klar over, at klimaændringer har haft naturlige årsager og kan have naturlige årsager – det er der absolut intet problem i. Der er bare intet belæg for at påstå at sidste 100 års klimaændringer er rent naturlige, tværtimod.
  2)
  ” Den middelalderlige varmeperiode fra 900-1300 er ikke at se i Manns kurve. Det var i den periode, at vikingerne drog på lange sørejser og bosatte sig i Grønland.”

  -Mon ikke årsagen er at Manns kurve viser ændring i den globale overflade temperatur og der er ikke evidens for at påstå, at varmeperioden i middelalderen var en globalt samtidig hændelse.
  3)
  ”Oceanerne er som forbundne kar og vandstandsændringer forplanter sig over alle oceanerne. Vandstandsstigningen i Nordsøen, og Roskilde Fjord er så markant, at middelaldervarmen må have gjort sig gældende over størstedelen af jorden. Michael E. Manns hockeystav-kurve er falsk og naturlige klimaændringer som middelaldervarmen har ramt hele jorden.”

  -Manns kurve er en kurve for ændringen i den globale temperatur, ikke en kurve for ændringen i det globale havniveau.
  4)
  ”Meget tyder på at der er tale om en midlertidig opvarmning fremkaldt af vulkanen Hunga Tonga, som sendte enorme mængder vanddamp op i atmosfæren, hvor vanddampen forstærker opvarmningen. Siden slutningen af september har den globale temperatur været kraftigt faldende og nærmer sig nu det niveau, som var gældende før opvarmningen satte ind i juni måned. Dette er derfor ikke resultatet af stigende CO2. Derimod er der tale om en naturlig ændring i temperatur.”

  -Problemet er at den kraftige stigning i år, kommer oveni en i forvejen forøget temperatur og derfor har større påvirkning, end hvis der ikke havde været global opvarmning.
  5)
  ”Iskerneboringer fra indlandsisen på Grønland viser hvordan klimaet altid har bølget naturligt. Det fremgår også, at jorden i øjeblikket befinder sig i en kold periode sammenlignet med tidligere tiders klima, se fig. 3.”

  -Dette er en gammel traver. Det er veldokumenteret at Easterbrooks angivelse af år 2000, som nutid var en fejl og at det skulle være år 1950.
  Således ender kurven år 1855, derudover viser kurven temperaturændringer i Grønland og ikke globalt.
  Man kan læse mere på linket nedenfor, samt se kurver der er opdateret til 2018.
  https://www.carbonbrief.org/factcheck-what-greenland-ice-cores-say-about-past-and-present-climate-change/

  6)
  ”NASA måler med satellitter vandstanden i verdenshavene. Siden 2016 har takten i vandstandsstigningen været faldende, fig. 4.”

  -Ser man på kurven kan man finde mange forskellige tidsintervaller, hvor stigningshastigheden er større eller mindre end nuværende. Man er nødt til at se på den langsigtede trend.

  • Søren Hansen

   OK, det var hele det klimakonforme budskab i en nøddeskal. Det bliver det dog ikke mere rigtigt af.

   Michael E Mann påstår rigtigt nok, at Middelaldervarmen (og Den Lille Istid) var lokale europæiske fænomener, men det stemmer meget dårligt overens med al den forskning, der viser en tilsvarende og samtidig udvikling i resten af Verden.

   Der er generel enighed i Klimarealisme om at den nuværende opvarmning formentligt er en kombination af de menneske-udledte drivhusgasser og så naturlig udvikling. Sidstnævnte mener IPCC så ikke er tilfældet, fordi i så fald ville der ikke være nogen “klimakrise”.

   Påstanden om at de seneste 100 års opvarmning er “uden fortilfælde” er naturligvis noget sludder, da vi kun i de sidste 50 år har noget, der kan kaldes globalt dækkende tal. Hockeystavkurverne lider alle under det problem, at man koger en masse proxyer sammen og derved får man udjævnet resultatet (det giver “skaftet”), bl.a. fordi dateringen af proxyer sagtens kan være gal med 100 år eller mere, hvorefter man selvfølgeligt ikke kan udtale sig om udviklingen i kortere tidsrum.

   Og havstigningerne. Ja, de svinger over tid, men der har ikke været nogen acceleration over de sidste 150 år og der er vist heller ikke udsigt til nogen, da både isen på Antarktis og på Grønland har det fint.

 2. Claus Beyer

  Tak for endnu en god artikel. Det meste er nok kendt af de fleste her i gruppen. Jeg vil blot henlede opmærksomheden på, at maxima i temperaturkurven er faldende. Siden den Minoiske opvarmning er toppene blevet mindre. Dette kan muligvis skyldes, at vi har passeret maksimumvarmen i denne mellemistid og nu bevæger os imod en kommende stor istid, som langsomt (heldigvis) vil komme om ca. 5000 år, hvis den nuværende mellemistid har en varighed som de sidste, altså cirka 20.000 år. Undervejs vil der komme svingninger med flere kuldeperioder som den kendte “Lille Istid”, hvoraf den første er varslet om 5-10 år ud fra solaktiviteten.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*