Klimarealisme i medierne, Vind og Sol

Ikke mange møller

Vores ven, Francis Menton fra The Manhattan Contrarian, har gjort status over vindenergien ud for USA’s østkyst. Netop havvind i Atlanterhavet er en hjørnesten i den påtænkte udbygning af den amerikanske vedvarende energi, som ifølge regeringen skal føre til ”netto-nul” i udledninger inden 2045 eller 2050 – eller hvad man nu aktuelt drømmer om.

Menton bemærker til indledning tørt, at på trods af 30 års snak om sagen, befinder der sig p.t. kun 7 (syv) kørende havvindmøller ud for hele USA’s østkyst. 5 ud for Rhode Island og to ud for Virginias kyst.

Nu har præsident Joe Bidens regering imidlertid store planer for udbygningen af vindenergien. Bidens planer for ”netto-nul” indbefatter 30 gigawatt (GW) nye havvindmøller i Atlanterhavet inden 2030. Det lyder af meget, indtil man kommer i tanke om, at USA i alt har en el-fremstillingskapacitet på 1300 GW! Så de 30 GW vil udgøre 2-3% af den samlede kapacitet. Og da møllerne kun vil køre 30-40% af tiden, bliver deres bidrag til forsyningen på under 1%, i gennemsnit, hvor de ind imellem ikke vil bidrage med noget som helst. 

Men hvordan går det i praksis med den påtænkte udbygning? Der er støtte-dollars at hente i Bidens store plan for grøn omstilling, med det lidt ulogiske navn Inflation Reduction Act (”Lov til nedbringelse af inflationen”). I New York alene er der planer om at opstille 9 GW, hvoraf der ifølge den lokale styrelse ”NYSERDA” allerede er 4,3 GW under ”aktiv udvikling”. Her er et uddrag af NYSERDA’s begejstrede omtale af status i fjor:

I juli 2022 udsendte staten New York sit tredje udbud for at skaffe minimum 2 ekstra GW havvind til New Yorkerne …. I den tidligere gennemførte 2. udbudsrunde blev 2 projekter udvalgt: Empire Wind 2 og Beacon Wind, på tilsammen 2,5 GW, nok til at skaffe strøm til 1,3 millioner husstande… New York har nu 5 havvind-projekter under aktiv forberedelse – den største portefølje af projekter i USA, med en samlet effekt på mere end 4,3 GW.

Havvindprojekter ud for New York State

Det så rosenrødt ud indtil omkring marts 2023. Men derefter begyndte det at gå mindre godt og ifølge en opdatering fra 1. september i år er situationen nu den, at udviklerne bag 4 havvindprojekter i New York har anmodet om forhøjelser på de garanterede priser på næsten 50%. Det er Sunrise Wind (Ørsted & partner), Empire Wind 1, Empire Wind 2 og Beacon Wind. De beder om mellem 27 og 66 % forhøjelser af de garanterede priser. Den højeste af de nye priser er hele 19 amerikanske cents pr. kWh, hvilket er 1,33 danske kroner. Det er strømprisen før nettarif, skatter, afgifter m.v. Samtidigt oplyses det, at naturgasfyrede kraftværker kan levere strøm for ca. 5 cents pr. kWh.

Bemærk i øvrigt, at de to sidstnævnte projekter er de samme, som bliver nævnt i NYSERDA’s jubel-besked. Ud af NYSERDA’s 4,3 GW er således 3,3 GW nu i krise og mangler penge.

Og længere nordpå er den også gal. Robert Bryce, som vi har stiftet bekendtskab med for nyligt, skriver:

Det eneste, der er dummere end landvind, er havvind. De gode nyheder for elkunder, skatteydere, fugle, flagermus, landskaberne, udsigtspunkter og den truede nordatlantiske rethval er, at begge aktiviteter nu bliver ramt af markedskræfter, der gør deres projekter uøkonomiske.

Og her ud for staten Massachusetts kyst har der også været en stribe skrinlagte aktiviteter. Det er foreløbigt gået ud over fire store projekter på tilsammen 5,3 GW. Her er der endda ikke tale om, at projektmagerne bare fisker efter flere penge, de har officielt opgivet projekterne og betalt bøder til staten på over 100 millioner dollars. Blandt projekterne er også et, der blev forestået af Ørsted.

Efter at Menton skrev sin artikel, er det i øvrigt kommet frem, at NYSERDA i New York har afvist de ønskede prisforhøjelser. Så her kan vi nok se frem til yderligere aflysninger.

Francis Menton slutter sin artikel med ordene:

Vil et eneste af disse vildt uøkonomiske havvindprojekter nogen sinde blive bygget? Lad os håbe, at svaret er nej.

Man kan kun være enig med ham.

Del på de sociale medier

One Comment

  1. Og da staten (danskerne) har masser af penge i Ørsted, ligesom pensionsselskaberne også har det, taber vi igen masser af penge på de trearmede tyveknægte.

    Ikke noget at sige til vi nu er nødt til at arbejde ekstra, så vi kan betale af på alle statens og pensionsselskabernes dumheder.

    Når staten og vælgerne ikke vil lytte, må danskerne jo betale.

    https://nyheder.tv2.dk/business/2023-11-01-oersted-fremlaegger-dundrende-underskud

    https://energiwatch.dk/Energinyt/Renewables/article16572456.ece

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*