Anmeldelse

Anmeldelse, “Troen på klimaet”

Denne gang er der tale om en anmeldelse, der i første omgang blev udsendt af mediet Indblik og som her gengives med venlig tilladelse. Anmeldelsen er skrevet af Henrik Gade Jensen. (Læs mere om bogen her).

Hvis man vil læse en forståelig og god indføring i klimakrise og grøn omstilling ud fra en kritisk vinkel er Søren Hansens bog Troen på klimaet et godt sted at begynde. Bogen er kritisk overfor FN´s klimapanels beregninger og tilsvarende overfor den grønne omstilling, som hvis den realiseres efter planerne kan ødelægge det danske samfund, som vi kender det.

Tilbage i videnskabshistorien har der været store debatter om den rette fortolkning af verdens tilstand. Kendtest er striden om jorden eller solen var i centrum for vores planetsystem. At komme frem til det nye verdensbillede tog flere hundrede år og mange videnskabelige delopdagelser, ihærdige stridigheder, anonyme udgivelser, forfulgte videnskabsmænd og ikke mindst mange søvnløse nætter hos den nye kosmologis fortalere.

Vi står i dag lidt i samme strid om klimaet. Her er paradigmer også i konkurrence og der kæmpes ikke kun med teori og fakta, men også med institutioner og forskningsmidler og aktivist-kampagner.

At der findes klimaforandringer, er en banalitet. For 10.000 år siden lå der 100 meter tyk is hen over Danmark. Noget er sket. Men hvorfor og hvordan. Og ikke mindst: hvad sker der lige nu?

Ingeniør Søren Hansens bog Troen på klimaet. En Hvidbog anlægger en kritisk vinkel overfor det dominerende paradigme i dag indenfor klimaforskningen, nemlig FN’s klimapanel IPCC’s rapporter og med efterfølgende kritik af de efterfølgende politiske handleplaner (den grønne omstilling).

FN’s klimapanel mener, at der er sket en stigning i temperaturen, en global opvarmning, de sidste 40 år. Dernæst mener IPCC, at årsagen alene kan henføres til øget CO2 i atmosfæren. Det sidste betvivler Søren Hansen. Ifølge ham kan der være flere årsager til temperaturstigningen. Temperaturen har hele tiden ændret sig, også i menneskehedens historie, som da vi havde den varme periode i middelalderen og den lille istid i 15-1600-tallet, som først ophørte helt frem i 1800-tallet. At CO2 skulle være eneste årsag, anser Søren Hansen for usandsynligt. Over 500 mio. år i klodens historie har temperatur og CO2 slet ikke fulgt hinanden, men steget og faldet gennem de geologiske tidsaldre statistisk uafhængigt af hinanden.

Dertil kommer en lang række naturlige fænomener, som kan forklare ændringerne i klimaet tilbage i tiden, som variationer i jordens kredsløb om solen, jordens hældning og voldsomme vulkanudbrud. Det er disse faktorer, som har bestemt klimaet hidtil.

Søren Hansen kritiserer primært teorien om den nære kausale forbindelse mellem CO2 og temperatur, som FN’s klimapanel forudsætter, både som forklaring og som politik fremadrettet. Han kalder det en tro, og det er korrekt, at al videnskab bygger på paradigme-antagelser af mindre beviselig karakter.

Videnskab bygger på tro i betydningen metafysiske, hypotetiske antagelser. Den katolske kirke mente ikke, at Guds skabte verden indeholdt uendelig små størrelser, og forhalede udviklingen af differentialregningen, som først fik momentum efter reformationen og en mere almægtig Gudsopfattelse med plads også til det infinitesimale.

Klimaet er et kompliceret system med mange faktorer i spil. Og det er også et valg, hvad der fokuseres på, og et skøn hvad der fremhæves.

Søren Hansen kommer også ind på de politiske konsekvenser af IPCC’s forståelse af CO2 som eneårsag til opvarmning. Vi kender det: masser af vindmøller og solceller i landskabet, afvikling af fossilt brændstof, forbud mod køer og dermed mælkeprodukter, elbiler på vejene fremfor benzin- og dieseldyr.

Hvis planerne for reduktion af CO2 virkelig skal gennemføres som vedtaget, vil det danske og andre europæiske samfund ende med mangel på elektricitet, periodevise strømsvigt og blackouts, voldsomt velstandstab, mangel på hospitalsudstyr, forbud mod kunstgødning med fødevaremangel og måske sult i befolkningen. Til sidst måske borgerkrigslignende tilstande med selvtægt og bander. Kort sagt: sammenbrud af samfundsordenen.

Det er et skrækscenario, men næppe overdrevet, for vi ved alle, at fossile brændstoffer er helt afgørende for store dele af vores civilisation. Ikke bare til transport men også til plastic og meget af det vi bruger.

Løsningsforslag som Power to X og brint giver Søren Hansen ikke meget for. Dels er de ikke udviklet til anvendelighed endnu, og kan måske aldrig blive det. Dels indebærer de store energitab, når strøm fra sol og vind skal gøres til flydende brændstof. Brint indebærer også energitab og er svær at håndtere og med dårligere brændværdi end naturgas.

Alligevel udbasuneres Power to X som det, der skal afhjælpe sol og vinds ustabilitet, selvom det endnu ikke kan lade sig gøre.

Søren Hansen har sidst i bogen skrækkelige eksempler på, hvordan der fortrænges og bedrages i den gode sags tjeneste. Virkeligheden skal skæres til teorien og så må virkeligheden makke ret. Det er især når videnskaben bæres over i aktivistiske organisationer, at der drives hetz mod anderledes synspunkter. Således blev Bjørn Lomborgs opslag på facebook blokeret, om at der var flere isbjørne end nogensinde. Selvom det var faktuelt og beviselig korrekt. Når en ideologi dominerer, er der altid håndgangne unge mennesker, rødgardister eller komsomoller, der med chikane og angivelser ønsker at fremme den gode sag. Sådan har det altid været. Nutiden ingen undtagelse.

Også mekanismen at den gode sag godt kan tåle lidt snyd på vægten, kan genkendes fra førhen. Gutgemeint ist das Gegensatz zur Wahr, siger man på tysk, altså det velmenende står i modsætning til sandhed. For når overbevisningen er at være på den rigtige side af den ideologiske kamp, som ovenikøbet i egen selvforståelse gælder klodens overlevelse, så går man ikke op i petitesser eller fakta. Så oversprøjter man også gerne klassiske malerier på museerne for at gøre opmærksom på kampen.

Det var ikke til at forudse for få år eller årtier siden, at vi skulle opleve en så forbenet fanatisme omkring klimaet, som aktioneres ud i disse år.

Men heller ikke var det til at forudsige, at vores samfunds beslutningstagere i fælles kor valgte at afvikle energiforsyningen til det danske samfund, som vi kender den. Og så bilde befolkningen ind, at sol og vind er realistiske alternativer.

Hvorfor vælger et oplyst samfund at ødelægge sig selv?

Del på de sociale medier

3 Comments

 1. Knud Larsen

  Kære Claus Beyer
  Det er mig umuligt at læse et indlæg som dit ovenfor: Du skriver udieenkøreudenafsnitsinddeling.

 2. JENS JAKOB KJÆR

  Mit svar på hvorfor et oplyst samfund ødelægger sig selv er at vi har overladt styringen af samfundet til en flok dommedagsprofeter. Vores samfund er opbygget nedefra og op, men samfundet nedbrydes oppefra af en intellektuel elite som plejer deres egne interesser og er ligeglade med befolkningen. Det er en udbredt misforståelse at folk bliver klogere af at få en lang bolig uddannelse. Det er desværre ikke tilfældet. Folk bliver bare dummere på et højere plan. Vi kan derfor ikke overlade styringen af samfundet til en intellektuel elite. Ødelæggelsen af vores samfund skal derfor stoppes nedefra og op. Med andre ord folket skal vågne op.

  • Claus Beyer

   Jens Jakob Kjær: Der er ingen grund til at fyre op under hetzen imod akademikere. Slet ikke at ønske, at “folket” skal overtage styringen. Derimod skal man lytte til de eksperter, der faktisk har sat sig ind i problemerne og ved, hvad det drejer sig om. Hvis det er et problem, at disse eksperter “politiserer”, må løsningen være at lytte til flere eksperter, i offentlige høringer. Jeg er qua min geologiuddannelse ekspert i enkelte emner beslægtet med miljø, klima og energi. Det er ikke så få gange, at jeg oplever “folkets” totale uvidenhed om de emner, der diskuteres her på Klimarealisme. Så arrogant at affeje akademikere, eller eksperters viden på den måde, du – og flere andre – gør, er IKKE vejen frem mod mere fornuftig politik på disse områder. Tværtimod. Vejen frem er, at få genoprettet en god undervisning i folkeskolen og i gymnasiet, så alle fremtidens danskere kan læse, skrive og regne og har haft elementær undervisning i geografi, kemi, fysik. At vi i dag har politikere, der til tider afslører en afgrundsdyb uvidenhed om elementære emner indenfor det, som de træffer ekstremt dyre beslutninger om, er katastrofalt. Det løses ikke ved, at de ikke vil lytte til akademikere eller eksperter. Tværtimod skal de netop lytte til eksperter frem for at være til fals for de første og bedste dygtige lobbyister, som altid har vældig travlt. Tempo tempo er deres valgsprog. Hvis politikerne ikke tager sig tid til at sætte sig ind i tingene eller ikke magter det på grund af manglende undservisning i skolen, vil vi fortsat blive ledet af lobbyister, som har den primære opgave at tjene penge til deres opdragsgivere. De er sandsynligvis bedøvende ligeglade med CO2 og klima og miljø, hvis bare de tjener penge. Et godt eksempel er den nuværende megen tale om landmænds skyld i iltsvind i nogle fjorde. Enhver, der kan læse, kan kigge i værket “Danmarks Natur” og skaffe sig viden om alle de miljøer, som helt naturligt bliver iltfattige, om alle de aflejringer i den geologiske historie, som består af sedimenter aflejret i et iltfrit (anaerobisk) miljø – bla. de aflejringer, hvorfra al vor olie kommer fra. De kan læse om alle de lokaliteter, hvor iltfrie bundforhold og dermed organiskholdige aflejringer dannes helt naturligt uden hjælp fra menneskelig aktiviteter, f.eks. Sortehavet og Østersøen hvor vægtfyldeforskellen mellem salt- og ferskvand bevirker en lagdeling med stillestående iltfattigt saltvand under det ferske vand tilført fra floderne. Desuden kan man læse om de danske fjordes tilbagevendende iltsvind grundet samme mekanisme. Iltsvindet er sæsonafhængig og mest sandsynligt i september-oktober (altså netop nu) inden efterårsstorme har skabt omrøring og dermed fornyet ilt-tilførsel til bundvandet. Boringer i fjordsedimenter har vist, at organiskholdige aflejringer fra iltfattige perioder har forekommet langt langt tilbage i historien. Dette og mere til kan man læse, hvis man vil og tager sig lidt tid til det. Problemet er, at vore politikere ofte ikke tager sig den tid der skal til for selv at skaffe sig viden. Alternativt at de ikke magter det. Begge dele er galt. Og rasende dyrt for borgerne.

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*