Debatindlæg, Klimapolitik

Grøn omstilling møder modstand

EU-Parlamentet har erklæret Europa i klimanødstilstand. Selvom Danmark ikke tilsvarende har erklæret Danmark i klimanødstilstand, så har EU-Parlamentets beslutning stor indflydelse i Danmark. EU-Parlamentet forbereder mange love og regulativer, som når det er godkendt af Ministerrådet, gør Folketinget til et ekspeditionskontor. EU-Parlamentet er besat af bureaukrati og planøkonomi.

Sidste nye fra EU er rapportering om bæredygtighed, som er omtalt i Børsen. Børsen har givet det overskriften: ”Om 4 måneder rammer nye krav virksomhederne: Mange er ikke klar.”

Industrien i Europa møder stigende konkurrence fra de nye industrilande i Fjernøsten. Danmark er afhængig af europæisk industri, og det går ikke godt. Det mest alvorlige indgreb fra EU er dog forbuddet mod forbrændingsmotoren, som først træder i kraft fra 2035. Det risikerer at ødelægge den europæiske bilindustri, fordi Kina sidder på råvarer til elektriske batterier og selv fremstiller teknologisk avancerede elbiler.

EU-Parlamentets klimanødsituation skaber arbejdsløshed og lægger en dæmper på væksten i samfundet. Indtil nu har landene i EU-samarbejdet i høj grad finansieret grøn omstilling med lån og ved at trykke flere penge. Det har skabt inflation og højere renter. Det vil være svært at køre videre ad den vej. Hvordan vil man så skaffe pengene? Det kan man ikke i et omfang, som kan dække behovet for finansiering.

Rapporten om bæredygtighed illustrerer hvilket bureaukrati, som EU-Parlamentet skaber. Børsen skriver:

De nye krav fra EU pålægger alle europæiske virksomheder at aflægge en årlig rapport om ansvar og udvikling indenfor bæredygtighed. De nye regler træder i kraft fra 2024, og i første omgang er det de store virksomheder, der vil blive ramt af lovgivningen.

Lovgivningen er blevet kritiseret af erhvervslivet og eksperter for at være for omfattende i forhold til den tidshorisont, som virksomhederne har til at implementere arbejdet.

Grøn omstilling er langtfra billig, og det er ved at ødelægge de europæiske landes erhvervsliv og økonomi. Den franske økonom og regeringsrådgiver, Jean Pisany-Ferry har udarbejdet en rapport, som fortæller, at økonomien i Frankrig vil blive udsat for en chokbølge, som er forårsaget af den grønne omstilling. Det vil koste det franske samfund 70 milliarder euro frem til 2030, og det vil få negative konsekvenser for vækst, beskæftigelse, investeringer og inflation. Samtidig vil det forøge uligheden i Frankrig.

Modstanden mod grøn omstilling er voksende blandt Europas ledere. Det fremgår af et telegram fra Reuters 27. september. Europa står over for et voksende tilbageslag mod politikker, der skal håndtere klimaændringer og beskytte miljøet, hvilket får dens grønne dagsorden til at begynde at bryde sammen. Her er nogle lande, hvor udviklingen er mere markant:

STORBRITANNIEN

Premierminister Rishi Sunak sagde den 20. september, at han ville udsætte et forbud mod salg af nye benzinbiler og mål for boligopvarmning indtil 2035 for at fastholde samtykke fra det britiske folk i overgangen til netto nul, blandt andre ændringer af klimastrategien.

Sunak afviste, at han udvandede Storbritanniens klimamål og gentog tidligere kommentarer om, at Storbritannien havde råd til at gøre langsommere fremskridt, fordi det var “så langt fremme”.
Storbritanniens klimarådgivere sagde i juni, at man ikke gjorde nok for at nå landets netto-nul-mål fra midten af århundredet.

En regeringsbestilt gennemgang fandt også, at virksomheder klagede over svagheder i Storbritanniens investeringsmiljø, herunder inkonsekvent engagement i energiomstillingen.

Fremskridt inden for land- og havvind er blevet hæmmet af regelændringer, hvilket har fået nogle udviklere til at advare om, at de vil finde det svært at investere i Storbritannien uden bedre incitamenter.

TYSKLAND

Tyskland vil på ubestemt tid standse planer om strengere bygningsisoleringsstandarder, sagde miljøminister Robert Habeck den 24. september, efter industriklager over at foranstaltningerne er for dyre og skader den pressede byggesektor.

Tysklands underhus i parlamentet vedtog i september et lovforslag om udfasning af olie- og gasvarmesystemer, selvom lovgivningen blev kritiseret af konservative som for dyr og af miljøforkæmpere som ikke stærk nok.

Skænderierne om loven havde bragt den regerende koalition tæt på at kollapse, indtil den gik med til at udvande det oprindelige lovforslag.

Sprækken har været med til at drive det højreekstremistiske Alternativ for Tyskland til andenpladsen i meningsmålingerne. Partiet bestrider, at menneskelig aktivitet er en årsag til klimaforandringerne.

Vrede over tiltag for at reducere antallet af biler ramte også støtten til De Grønne ved delstatsvalget i år, siger meningsmålere.

Repræsentanter for luftfartsindustrien, herunder Lufthansas CEO Carsten Spohr, har også advaret om, at det ikke vil være muligt at nå EU’s nye mål for bæredygtigt flybrændstof (SAF) med den nuværende produktion.

ITALIEN

Italiens højreorienterede regering skubber tilbage på en række EU-initiativer, der sigter mod at gøre økonomien grønnere, og argumenterer for, at lokale virksomheder ikke har råd til overgangsmål.

Italien har krævet, at EU udvander et direktiv, der tager sigte på at forbedre bygningers energieffektivitet, omskriver planer om at udfase biler med forbrændingsmotor og sætter spørgsmålstegn ved et ønske om at reducere industrielle emissioner.

Under de nuværende politikker er Italien bagud med at nå CO2-reduktions-målene for 2030.
Samtidig fortsætter regeringen med andre aspekter af den grønne dagsorden. For eksempel sagde den i juli, at den ønskede at bruge EU-penge til et investeringsprogram til en værdi af omkring 19 milliarder euro (140 milliarder DKK) til at styrke el- og gasnettene og gøre dets økonomi grønnere.

HOLLAND

Partiet BBB eller BoerBurgerBeweging (Landmænd-Borgere-Bevægelsen), grundlagt i 2019 i opposition til regeringens planer om drastisk at reducere kvælstofforurening på landbrugsbedrifter, har oplevet en voldsom stigning i meningsmålingerne.

Som følge af en bølge af protester mod regeringens miljøpolitik slog den uventet det konservative VVD-parti ved regionale valg i marts.

Protester i Holland

BBB’s stigning var et stort slag for den seneste koalitionsregering, som kollapsede i juli.
En meningsmåling foretaget af Ipsos forud for et parlamentsvalg i november placerede BBB – som vandt et enkelt underhussæde i 2021 – på fjerdepladsen med 9,5 %, næsten 8 procentpoint efter VVD.

Hvis BBB opnår store gevinster, kan det sætte hollandsk politik om kvælstofbegrænsninger på kollisionskurs med EU.

POLEN

Polens regering, der længe har været konservativ med hensyn til miljøpolitikker i hjemmet og står over for valg i oktober, er gået et skridt videre ved at sagsøge Bruxelles.

Indtil videre siger den, at den har indgivet klager til Domstolen over EU’s 2035-forbud mod forbrændingskøretøjer, stigningen i blokkens emissionsreduktionsmål, reduktionen af gratis CO2-tilladelser og det, den kaldte indblanding i national skovforvaltning.

Over for pres fra minefagforeninger har Polen også udskudt en plan om at reducere sin afhængighed af kul ved at nedgradere status for sin kommende energipolitik til blot en “høring”.

FRANKRIG

Den franske præsident Macron forlanger af hensyn til fransk industri, at EU holder pause med ny klimalovgivning.

– – – – – –

I Danmark er der også blandt befolkningen voksende modstand imod grøn omstilling. Professor Jørgen Goul Andersen har lavet en vælgerundersøgelse, som viser, at danskerne er blevet mindre grønne, og at den offentlige debat med stort klimaengagement ikke afspejler danskernes holdning. Mange mener også, at klimahysteriet er gået for vidt.

Den voksende modstand i Europa mod grøn omstilling omtales overhovedet ikke i danske medier. Danske medier, danske politikere og politikerne i EU-Parlamentet lever i en drømmeverden uden realitetssans.

Please follow and like us:
Del på de sociale medier

7 Comments

 1. Per Mikkelsen

  Her er en god baggrundsartikel om det polske valg og kullets betydning. Den uddyber via interview og reportage de forhold, Keinicke lidt summarisk beskriver: https://www.information.dk/udland/2023/10/modstandskampen-eus-groenne-agenda-kulminerne-lukker-lukker-vores-samfund-ogsaa?kupon=eyJpYXQiOjE2OTcwMTIzNzIsInN1YiI6Ijk3NTY6ODAzOTQ1In0.zZEZfdKcrYEBMaPVZQohXA

 2. JENS JAKOB KJÆR

  Det er et uhyggeligt vanvid vi er vidner til. Det var kommunisterne i Sovjetunionen der under den kolde krig plantede flower-power-hippie-bevægelsen i Vesten for at nedbryde os. Vi tror Vesten vandt den kolde krig, men giften de plantede ender med at blive Vestens undergang.

 3. Per Mikkelsen

  Citat: Den voksende modstand i Europa mod grøn omstilling omtales overhovedet ikke i danske medier.
  Det er ikke korrekt. De fleste betalingsmedier, som danske dagblade, omtaler modstanden i både artikler, reportage og ledere. Dagbladet Information (som jeg læser dagligt) har egne journalister, der i flersiders reportager præsenterer AfD (Tyskland) og den udprægede modstand i flere delstater. Information har også haft journalister i Holland for at interviewe BBB’s folk og rapportere fra aktioner mv. UK og Sunaks ny politik er også præsenteret, tillige med Melonis energipolitik i Italien. Politisk analyse af SD og V’s dobbelttungede tale om omstilling analyseres og diskuteres næsten daglig. Så der er helt forkert, at der ingen omtale er.
  Citat: Danske medier, danske politikere og politikerne i EU-Parlamentet lever i en drømmeverden uden realitetssans.
  Det er en voldsom alarmisme, man møder i Keinickes indlæg. Så galt som præsten prædiker, kommer det ikke til at gå. Omstillingen er ikke den katastrofe, Keinicke udråber den til. Og EU er ikke kun bureaukrati og drømmeverden. Men Keinicke har ret i, at vi ser en (ideologisk) kampplads tage form og en modstand vokse frem. Hidtil har er den mest blevet formuleret af højrefløjspopulister. I Danmark er kun Ny Borgerlige og Danmarks Demokraterne (det navn!) med på vognen. Lad os gøre status om et par år og se hvordan det går med “planøkonomien” og “fantasiverdenen”.

  • Søren Hansen

   Du er begyndt at kalde berettiget kritik af drømmerierne om grøn omstilling for “alarmisme”. Det er en ukorrekt betegnelse, fordi analyserne af den grønne omstilling – baseret på ustabil sol og vind – éntydigt viser, at den ikke kan lade sig gøre. Mere herom i de kommende dages artikler.

 4. Hugh Sharman

  Dear Mr Keinicke,
  Thank you for this splendid article today! It was greatly encouraging to read about the setbacks to the progress of “the green energy transition” in other European countries.

  The “green” transition, as defined by the IEA/UNFCC and taking shape today, after no less than 27 annual COP meetings, delivered only 7.5% of Global Primary Energy, last year, 2022. So it is clearly not, in any way effective nor popular, electorally, around the World.

  Fossil fuels delivered 82% of all energy consumed last year.

  The intrinsic high cost of most renewables and the subsidies being paid, mostly by relatively poor, European and North American tax payers and energy consumers to “ESG-compliant” international banks, financing institutions and hedge funds is widening the already wide financial gap between “normal” citizens in the democratic OECD and the new “élite” of asset managers, civil servants and politicians..

  The worst of it is that it is completely infeasible, simply because its requirement for metals and minerals in order to deliver Global “net zero” by 2050, requires such a vast quantity of metals and minerals that is far beyond the ability of our World to deliver them,. let alone remotely ESG-compliantly. Global “net zero” simply cannot be delivered, as I have done my best to explain in a presentation that I delivered to a Scandinavian Geological Survey earlier this year.

  So hopefully sooner, rather than later, a huge majority of European voters will understand this and require even the unelected EU Commission to reverse its insistence that “net zero” must be implemented.

  The total population of Europe and North America comprises only 14% of the World’s population today. Asia, which comprises 60%, is focused on poverty alleviation. Asia’s growing CO2 emissions far exceed the rather modest reductions achieved in North America and Europe, since 1990. The great nations of Asia are delivering more renewable energy and wealth than the whole of the rest of the World.

  My fear, as an 82 year old grandfather, is that “net zero’s” futility and costs will bankrupt our great civilisation and that my children and grandchildren in UK and Denmark, and all yours, you readers, will be stuck with repaying the unconscionable debts that an unreformed “net zero” is imposing on them.

  My telephone is +45 40551760 and my email is sharman@incoteco.com. Any readers of this comment who would care to receive my presentation and/or chat with me, are more than welcome to do so.

 5. Michael Johansen

  I USA er der nu 14 stater der er igang med at indføre anti-ESG lovgivning. Man kan håbe det kommer her.
  https://www.glennbeck.com/contributor/14-states-anti-esg-laws

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*