Arktis, Klimarealisme i medierne

Spåmænd og klimaforskere

Spåmænd forklæder sig som klimaforskere og fortæller, at havisen ved Nordpolen vil smelte helt om sommeren. Det er endnu ikke sket, men sker det, vil det ikke være den store ulykke. Smeltende havis får ikke havet til at stige. Den helt store fordel opnår man imidlertid, hvis man kan oprette en sejlrute nord om Rusland i den isfri periode. Men det er endnu ikke sket uden store problemer, hvor skibene på grund af tidlig is både i 2021 og 2022 sad fast. Skibene kom kun fri med assistance fra store atomdrevne isbrydere.

I 2007 fortalte Information i en overskrift: “Klimaforsker: Nordpolen isfri i 2013”.

Selvom artiklen i Information er fra 2007, så indvarsler forskernes sprogbrug den samme remse, som alarmistiske forskere har brugt lige siden, hvor stigende udledninger af CO2 er skyld i det hele, og hvor vi nærmer os tipping point, hvor det er for sent at gøre noget.

Spåmænd kan ligesom klimaforskere tage fejl. I 2013 var havisarealet ved smeltesæsonens afslutning større end i 2007.

I 2016 fortalte Jyllands-Posten i en overskrift: ”Klimaforsker: Inden for 2 år vil man kunne sejle over Nordpolen.”

Peter Wadhams, en af verdens førende Arktis-eksperter og professor ved Cambridge Universitetet, var kilden til Jyllands-Postens historie. Han tog fejl. To år senere var havisarealet større end i 2016.

Selv i dag kan man ikke sejle over Nordpolen. Siden 2007 har havisarealet været stabilt og svinget lidt fra år til år.

Havisarealet har man kun målt i en kort årrække,  så længe man har haft satellitter. Derfor skal man også tage det roligt, når medierne fortæller, at nu er det det laveste areal nogensinde. I varmeperioden i 30’erne og 40’erne har havisarealet været lige så lavt som idag. Man vidste det bare ikke.

I 2023 fortæller Aarhus Universitet: “Havisen vil snart forsvinde fra Arktis om sommeren – og det er faktisk sket før”.

Forskerne fortæller, at Arktis var isfrit om sommeren for 10.000 år siden. Det viser sedimentprøver, som også viser, at temperaturen var nogenlunde som i dag.

Forskerholdet konkluderer, at sommerhavisen smeltede på et tidspunkt, hvor temperaturerne var på et niveau, som vi hastigt nærmer os igen i dag.

Det er svært at spå om fremtiden, men temperaturen i Arktis bølger med en bølgetop i slutningen af 30’erne og igen i 2016. Set over en 90 årig periode er temperaturen i Arktis ikke steget. Temperaturmålinger før satellitterne er fra få målestationer.

Korrelationen imellem global opvarmning og temperaturer i Arktis finder kun sted i en kort årrække. Som nævnt bølger temperaturen i Arktis og det er i modsætning til atmosfærens indhold af CO2, som hele tiden stiger. Forskerne i Aarhus erkender,  at varmeperioden for 10.000 år siden var naturlig skabt i modsætning til i dag, hvor CO2 er årsag til stigende temperatur i Arktis. Hvordan kan CO2 styre klimaet i Arktis, når korrelationen mangler?

Forskerne fortæller, at vi kan ændre på situationen ved at udlede mindre CO2. Det er en utopi. Atmosfærens indhold af CO2 stiger fortsat. Det skyldes, at landene i Fjernøsten hele tiden bygger nye kulkraftværker. Kina bygger i øjeblikket 2 kulkraftværker hver uge. Derfor er Danmarks CO2-reduktioner helt uden betydning.

For 10.000 år siden var havniveauet globalt mere end 60 m lavere end i dag. Isen i Danmark var smeltet, men nord for Danmark var stadig store ismasser, som bandt vandet. Alligevel var det for 10.000 år siden varmere end i dag på grund af naturlige svingninger i klimaet.

Også når det drejer sig om Indlandsisen, har spåmænd udklædt sig som klimaforskere. Jeg har udvalgt 2 af de mere alarmistiske spådomme.

I 2019 fortalte DR i en overskrift: “Ny stor rapport: Grønland mister is syv gange hurtigere end i 1990’erne”.

Og i underubrikken: “Afsmeltningen betyder, at 40 millioner mennesker mere end hidtil anslået vil blive ramt af kystoversvømmelser i 2100”. Ifølge rapporten havde man inden da kun regnet med, at 360 millioner ville blive ramt, men det var før rapporten udkom.

En af medforfatterne til rapporten, professor Rene Forsberg, DTU Space udtaler: ”Afsmeltningen er ikke statisk. Den vil accelerere i fremtiden. På længere sigt vil afsmeltningen stige endnu mere. Det er der ingen tvivl om. Vi har sat en proces i gang, som ikke kan stoppes”.

Professoren tog fejl. Ifølge GEUS har afsmeltningen i de sidste 11 år være markant mindre end i de foregående 11 år.

Periode.                                  Samlet massetab i perioden
2002/2003 til 2011/2012                  2.486 Gt
2012/2013 til  2021/2022                1.756 Gt

I 2022 fortalte DR i en overskrift: Gletsjere i Nordgrønland skrumper hastigt ind. “Vi har aldrig set isen smelte med en sådan fart”.

Professor Abbas Kahn, DTU Space er hovedforfatter til studiet. Han siger til DR: “I det nordligste Grønland er temperaturen om sommeren steget med to grader i de seneste 30 år. Det er væsentlig mere end i det sydlige Grønland, hvor temperaturen er steget med cirka en grad. Det er alt sammen en del af den globale opvarmning.

Temperaturen i Grønland bølger med en cyklus på 70 år. Abbas Kahn har målt temperaturen fra bunden af bølgen, hvor det er koldt, til toppen af bølgen, hvor det er varmt. Det giver et misvisende billede. I de sidste 90 år er temperaturen i Grønland ikke steget. Her har DMI målt temperaturen over en længere periode.

I 30’erne trak gletsjerne sig lige så langt tilbage som i nutidens varmeperiode. Det viser et klimastudie fra Sydøstgrønland fra Københavns Universitet. Studiet blev offentliggjort i 2012 og Abbas Kahn var medforfatter.

Man kan også spørge, hvor smeltevandet bliver af? NASA måler vandstanden i verdenshavene. Siden 2016 har stigningstakten været aftagende, fordi afsmeltningen fra indlandsisen har været mindre end tidligere.

Forskerne tager fejl af udviklingen i Arktis, fordi forskerne tillægger CO2 og global opvarmning alt for stor betydning. Det, som først og fremmest har indvirken på klimaet i Arktis, er naturlige svingninger. Klimaet i Arktis bølger. Det samme gør solaktiviteten. Noget tyder på, at solaktiviteten spiller en rolle, men det er ikke hele forklaringen. Temperaturen i Grønland har været stabil siden 2010 og i Arktis siden 2016. Det sker i en periode med faldende solaktivitet, men stigende CO2.

Solaktiviteten vil fortsat være lav i årene, som kommer, eftersom solcyklus 25 er ved at kulminere på et lavere niveau end normalt, hvorefter aktiviteten falder i de næste 6 år. Temperaturen burde derfor ikke stige, men som før nævnt, solaktiviteten kan ikke forklare det hele. Dog er der i lange perioder korrelation imellem solaktivitet og temperatur i Arktis.

Klimaet i Danmark bølger også. Det var varmt i jægerstenalder, bronzealder, vikingetid og nutiden. Sådan har det altid været og sådan vil det fortsat være.


Del på de sociale medier

10 Comments

 1. John Niclasen

  Ang. grafen om “Indlandsisens afsmeltning 1986-2022”.

  Man får det indtryk af artiklen, og måden denne graf benyttes på, at det er solide data; at det er fakta.

  Disse data er ikke rigtige, solide data i videnskabelig forstand, da det ikke er målt.
  Desuden bliver datasættet massivt manipuleret af GEUS.
  Historiske værdier bliver ændret i stor stil fra version til version.

  Se dette indlæg med dokumentation:

  Massebalance Grønland 06-10-2023 10:14
  https://www.klimadebat.dk/forum/data-stabilitet-d12-e2995-s200.php#post_93107

  I har desuden ikke error-bars med, som er ganske store i dette “datasæt”.

  Den såkaldte “klimavidenskab” står langt værre til, en de fleste er klar over – selv blandt klimarealister.

 2. Peter Villadsen

  Det er forkert kun at se på isudbredelsen. Isens tykkelse og alder er væsentlig og indgår desværre ikke i ovenstående.
  Derfor ikke specielt relevant indlæg.

  • allan astrup jensen

   Du bedes forklare, hvorfor den arktiske havis’ tykkelse og alder er mere væsentlig end isens udbredelse!
   Den is, der ikke smelter i løbet af den varmeste sommer i september, må være meget gammel, måske tusinde år eller mere, mens nyisen, der dannes igen om vinteren, kun kan blive ca. 1 år gammel. Det er indlysende, men hvad kan det bruges til?
   Derudover er tykkelsen af isen proportional med udbredelsen, som vi også kan se når vore søer og indre farvande fryser til. Man kan på NSIDC’s afbildninger også se, at den yderste del af isen er tyndere end centralt.
   Udbredelsen af havisen er den bedste indikator for vurdering af havisens udvikling og kan let måles hver dag af satellitter, og det er nok årsagen til at både NSIDC og IPCC mfl. først og fremmest interesserer sig for isudbredelsen i deres forudsigelser af fremtidig udvikling og en mulig sejlads af skibstrafik nord om kontinenterne. Disse organisationer gør ikke opmærksom på og skjuler dermed, at der ikke har været nogen statistik signifikant ændring i september isen i de sidste 17 år.
   De medtager altid de meget høje is udbredelser fra før 2007.
   Det samme gør en modelundersøgelse publiceret i år i Science Communications, som konkluderer, at sommerisen i Arktis er totalt væk om 10-20 år! Artiklens resultat er helt hen i vejret på baggrund af, der ikke har været nogen ændring i minimums isudbredelsen i de sidste 17 år.

  • peter villadsen

   Ingen kan udtale sig om, hvornår præcist Arktis’ is er helt væk om sommeren. At isens tykkelse er af betydning siger sig selv og behøver ikke yderligere forklaring.
   Isen påvirkes af en række faktorer, havstrømme, vinde, havtemperaturer og udvikler sig derfor forskelligt år efter år. Det er derfor, der skal ses på udviklingen over lang tid, her har vi desværre ikke store mængder af valide måledata, da satellitmålingerne først startede i 70’erne. Før den tid var målingerne optegnelser fra tilfældigt forbipasserende skibe, der mødte iskanten mv.

   At nogen råber op om, at Arktis snart er væk er lige så uinteressant som dem, der tror, at vi snart går imod en kuldeperiode og IPCC tager helt fejl.
   Når man ser på den globale issituation er 2023 helt unikt pga. det meget store tab af havis ved Antarktis.
   [forkortet af red.]

   • Søren Hansen

    Pudsigt nok bruger du den stik modsatte argumentation ved Nordpolen i forhold til Sydpolen. Du forklarer den stabile udbredelse af den arktiske havis med, at den i stedet bare er blevet tyndere, så der er stadigvæk tale om et katastrofalt tab. Omvendt, udbredelsen af havis ved Antarktis er mindre, netop fordi at den i år er tykkere – det har man konstateret ved satellitmålinger. Men her tæller argumentet om tykkelsen ikke – fordi så bliver det ikke katastrofalt nok. Hvad vil du?

    • Peter Villadsen

     Jeg nævnte blot, at se på udbredelsen uden at se på tykkelsen er noget overfladisk. Det er jo ikke ligegyldigt om der er 2 meter is eller 10 cm. Har intetsteds nævnt noget om katastrofale tab – læs dog igen. Har heller ikke udtalt mig om tykkelsen af havis omkring Antarktis, læser videnskaben, når jeg gerne vil vide hvordan det står til.

     [Forkortet af red.]

     • Nu er havisen jo ikke en ubrudt overflade af variabel tykkelse. “Havisens udbredelse” er defineret som områder af havet med mere end 15% isdække. Dvs. reelt er et hav “isdækket”, hvis der sejler isflager eller -stykker rundt, der tilsammen dækker 15% eller mere af arealet. Det var pointen med det mindre isdække i Antarktis i år, hvor sydgående vinde havde skubbet isflagerne sammen, så de fyldte mindre i areal, men til gengæld var der mere is pr. kvadratkilometer. Det havde man konstateret med satellitmålinger.
      Men klima-alarmister råber op om “mindre havis” ved Antarktis og samtidigt er den større udbredelse omkring Nordpolen nok udtryk for “tyndere is”. Galt skal det være, uanset hvad!

     • Peter Villadsen

      Det skal være slemt…
      Det er det, det er. Hverken mer eller mindre.

      https://zacklabe.files.wordpress.com/2023/02/seaice_moving.gif

     • Peter Villadsen

      PS: det ser ikke ud til Søren Hansens forklaring angående vinde, der skulle reducere isudbredelsen i Antarktis ikke holder for 2023, kilde NSIDC.
      Oceanerne opvarmes synes at være et tiltagende problem også for Antarktis havis.

      While weather conditions like winds and temperature control much of the day-to-day variations in ice extent, the long-term downward trend is a topic of much debate. The overall, trend in the maximum extent from 1979 to 2023 is 0.1 percent per decade relative to the 1981 to 2010 average, which is not a significant trend.

      However, since August 2016, the Antarctic sea ice extent trend took a sharp downturn across nearly all months (Figure 4c in previous post). Most research has suggested that changes in the near-surface ocean heat content is responsible for the sluggish growth in the past several months. A downturn in 2016 was attributed to a series of storms in the Weddell and Ross Sea regions that pushed the ice edge southward (Turner et al., 2017). Similar extremes in long-lived weather patterns like the record Amundsen Sea Low strength are implicated in the generally low ice extents of 2022 (Turner et al., 2022). However, this more recent excursion, beginning in May of 2023, and the general persistence of low sea ice extent near Antarctica since 2016, is now thought to be linked to warming in the uppermost ocean layer caused by lateral and upward mixing of warmer water (Zhang et al., 2022; Haumann et al., in press)

 3. Tilbage står spørgsmålene

  Hvem ved og hvem har retten til, for borgernes regning, at diktere hvad der er den korrekte temperatur, vandstand og atmosfæriske CO2 indhold på planeten Jorden?

  Hvem har retten til, for borgernes regning, at diktere kuren ikke er værre end en påstået sygdom?

  Den værste sygdom vi ikke mindst herhjemme er ramt af, handler ikke om klimaet, men om vort selvdestruktive system, hvor enfoldige vælgere får lov at vælge enfoldige politikere, til skade for alt og alle. Hvor tro trives, hvor misinformation trives, hvor formynderi trives, hvor et magtfuldkomment system trives. Og hvor rationel tankegang / videnskab undertrykkes, som menneskeheden altid har gjort det.

  Det er således ikke klimaet der skal have en kur, men det store enfoldige flertal i vort folkestyre der trænger til en kur, en kur (D)DR og vore magthavere gør alt for at forhindre kommer frem i tide.

  Vi har et problem.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*