Debatindlæg, Energipolitik

Ministeriet er klima-usmart

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet siger nej til at være klimasmart. Det som ministeriet siger nej til er:
 • At Danmark medvirker til at reducere globalt udslip af CO2.
 • At Danmark medvirker til at reducere global opvarmning.
 • At Danmark medvirker til at verden bliver et grønnere sted at være.
 • At Danmark medvirker til, at hundrede tusindvis af mennesker undgår at blive syge og lide en alt for tidlig død.

Det må være dyrt at gøre de ting, tænker du, men det koster ikke Danmark 1 krone. Tværtimod vil statskassen i stedet for vokse betragteligt. Det indebærer heller ingen ulemper for befolkningen.

Danmark skal ganske enkelt blot følge anbefalingerne fra IPCC. Energistyrelsen fortæller, at anbefalingerne er fra 2005. Jeg kan ikke tro andet end, at anbefalingerne fortsat er gældende med alle de fordele for klima og sundhed, som er angivet ovenfor.

Anbefaling nr. 1 fra IPCC: Skifte til mindre CO2-intensive fossile brændstoffer.

Naturgas, kul og olie er i dag hovedbestanddelen i verdens energiforsyning.

Det er naivt at tro, at verden vil erstatte fossile brændsler med sol og vind. Sol og vind kan kun levere energi, når solen skinner eller vinden blæser. På længere sigt er atomkraft et langt bedre alternativ. I Finland har man netop indviet et nyt atomkraftværk. Det har ført til lavere priser på el i Finland men også i Sverige, når man har importeret el fra Finland.

Atomkraft er konkurrencedygtig i modsætning til sol og vind, som kræver tilskud for at kunne konkurrere. Atomkraft er ikke et supplement til sol og vind, fordi atomkraft skal køre hele tiden, for at være rentabel. Atomkraft er en erstatning for sol og vind.

I Tyskland er det grønne blevet til vanvid. Tyskland har lukket de sidste atomkraftværker. Det har tvunget Tyskland til at åbne helt nye brunkulslejer. Det for at kunne skaffe den energi, som mangler med lukningen af atomkraftværkerne.

Naturgas er det reneste fossile brændstof som findes. Det viser sammenligningen med andre brændstoffers udledning af CO2.

                             g CO2/kWh

Naturgas.                    201

Olie.                            266

Kul.                              338

Træ.                             368

Ved at erstatte kul med naturgas reduceres udledningerne af CO2 med 40%.

Verdens udledninger af CO2 er stadigvæk opadgående. Det skyldes ikke mindst, at verdens forbrug af kul fortsat stiger. Ifølge Det Internationale Energiagentur satte verdens største kulforbrugere Kina, Indien og Indonesien rekord i forbrug af kul i 2022, og alt tyder på, at tendensen fortsætter i år, hvor forbruget ventes at stige 3 til 4%.

Ministeren bør gøre som Norge og Storbritannien og udnytte de store kendte naturgas-reserver i den danske del af Nordsøen og sætte gang i eftersøgningen efter nye felter. For at motivere energifirmaerne mest muligt, bør begrænsningen til 2050 ophæves. Den indvundne naturgas bør hurtigst muligt bringes på verdensmarkedet til erstatning.

Anbefaling nr. 2 fra IPCC: Forøge CO2-optaget i planter og træer.

Det er velkendt, at træer og planter optager og lagrer CO2. Når Danmark i andre lande køber træpiller fremstillet af landenes skove, så forsynder man sig mod anbefalingen fra IPCC.

Hertil kommer, at nyeste forskning påviser, at planter og træer udover at optage CO2 også køler temperaturen. Det sker ved biofysiske processer, hvor træer og planter skaber kølende skyer.

Et nyt studie offentliggjort i Nature påviser, at Kina ved intensivt landbrug og træplantning har reduceret opvarmningen lokalt med 39,4 +/- 13,9%.

Danmarks forvaltning af natur-nationalparker og statsskove skader klimaet. I natur-nationalparkerne skover man træer uden genplantning og i statsskovene skamferer man sunde træer, så skoven ældes hurtigere.

NASA fortæller, at verden og også Danmark er blevet grønnere. Det bekræftes af IPCC som fortæller, at verden i de sidste 20-30 år er blevet 22-33% grønnere. Det skyldes ifølge IPCC blandt andet global opvarmning og gødningseffekten af mere CO2 i atmosfæren.

Ifølge NASA har det reduceret global opvarmning siden de tidlige 1980’erne med 0,2-0,25 grader C.

Anbefaling nr. 3 fra IPCC: Medvirke til at Verden bliver et grønnere sted.

Danske kraft/varmeværker brænder skove af i form af træpiller. Træ udleder imidlertid mere CO2 end andre fossile brændstoffer. Ministeren kalder det biobrændsel, fordi de i følge ham ikke udleder CO2, fordi der bliver plantet nye træer til erstatning for de gamle træer, som bliver fældet. Den forklaring gælder kun set over mange år. Hvis et træ er 50 år gammelt, når det bliver fældet, så vil der gå 50 år, før det nye træ er vokset ud, og optager lige så meget CO2. Har vi tid at vente 50 år? Og så hjælper træer i høj grad på klimaet og ikke kun ved CO2-optag. Det fortalte jeg mere om i forbindelse med anbefaling nr. 2.

Anbefaling nr. 4 fra IPCC: Forebyg sygdom og for tidlige dødsfald

Global opvarmning er ligesom global udledning af CO2 et globalt problem, og her kan Danmark gøre en stor forskel i Afrika.

I Afrika bruger man i dag kul, træ og kogødning til opvarmning i forbindelse med madlavning. Afrika har store reserver af naturgas, som i stedet kunne bruges til madlavning. Herved ville man, som IPCC anbefaler, kunne reducere Afrikas udledning af CO2. Det ville også være en stor gevinst for sundhedstilstanden i Afrika. Hundrede tusindvis af afrikanere bliver årligt syge og dør tidligt på grund af partikelforurening. Det kunne man undgå ved brug af flaskegas.

Danmark har med en række vestlige lande lavet aftale om ikke at yde lån til Afrikas udnyttelse af naturgasreserverne. Danmark har ligeledes sammen med andre vestlige lande lagt pres på Verdensbanken for ikke at yde lån til Afrika til naturgas. Danmarks handlemåde bliver mødt af kritik fra mange sider blandt andet fra DIIS. En DIIS-forsker siger, at Danmark er foregangsland i grøn kolonialisme.

– – – – – – –

Nedsættelsen af Klimarådet er et misfoster, fordi Klimarådet kun ser på CO2 ud fra et nationalt perspektiv.

Global opvarmning er et globalt problem, som skal løses globalt og alt, hvad der kan reducere global opvarmning skal indgå i handlingsplanen. Jeg har skrevet til ministeriet, som har placeret min henvendelse i Energistyrelsen. Her kan man selvfølgelig ikke svare på, hvorfor ministeren ikke følger anbefalingerne fra IPCC. Man trøster mig med, at jeg indgår i statistikken for borgerhenvendelser.

Del på de sociale medier

En kommentar

 1. “I Tyskland er det grønne blevet til vanvid. Tyskland har lukket de sidste atomkraftværker. Det har tvunget Tyskland til at åbne helt nye brunkulslejer. Det for at kunne skaffe den energi, som mangler med lukningen af atomkraftværker.”

  Tyskland er igen på vildspor.

  Hvis man er troende som man er i Tyskland som flest, og dermed mener det haster med at gøre noget, ville det jo give mening at gøre noget der kan adressere “haster”, som f.eks. ikke at lukke sin grønne kernekraft, samt omgående at smide flere penge efter kernekraft Gen. 3 der er en hyldevare, smide penge efter Gen. 4 der snart er en hyldevare, eller smide penge efter Gen 3,5 SMR kernekraft, der har indbygget passiv sikkerhed.

  Men Nej, Tyskland fortsætter deres besynderlige slingrekurs, lukker eksisterende kernekraft, og smider nu penge efter en type kernekraft (fusion) der ikke er hyldevare og måske ikke bliver hyldevare de næste 1000 år.

  Er man i en akut krise og energikrise som Tyskland, ville det jo give mening først at bruge pengene på noget man ved virker her og nu, og derefter på noget der måske kommer til at virke om 1000 år.

  Dette alene fordi Thorium reaktorer (der kører i dag), i praksis forventes af flere at blive bedre end fusion (forudsat at fusion nogensinde bliver en meningsfuld realitet) på en række parametre, herunder billigere i drift, bl.a. fordi de kan masseproduceres som SMR reaktorer, og fordi brændslet, ligesom ved fusion, næsten ikke koster noget.

  Måske igen symbolpolitik, så man kan dikte en historie om at man gør noget, og hvor 1 mia. Euro jo forslår som skrædder i Tyskland.

  https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Germany-plans-massive-investment-in-fusion

  Energiøen i Nordsøen ser også ud til at være sunket

  https://energiwatch.dk/Energinyt/Politik___Markeder/article16417423.ece

  Mens ingen vil investere i havvind

  https://energiwatch.dk/Energinyt/Renewables/article16417857.ece

  Hvad vil Tyskland så gøre? bare fortsætte med at lime sig selv fast til vejbaner, solceller og vindmøller?

  Problemet er, at Tysklands problemer også er Danmarks problemer.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*