Klimapolitik, Klimarealisme i medierne

London i uføre

Som en forsmag på fremtidens restriktioner i klimaets og miljøets navn har London taget forskud på glæderne ved at erklære hele byens område for en ”Ultra-Lav-Udlednings-Zone”, ULEZ på engelsk. Alle biler bliver nu klassificeret efter deres brændstof og alder, og hvis de ikke opfylder betingelserne, koster det en afgift på ca. 100 kr. pr. dag at køre i zonen.

For at opfylde kravet skal en benzinbil være registreret i 2006 eller senere, mens en dieselbil skal være registreret i 2015 eller senere. Varevogne og lastbiler tungere end 3,5 tons er ikke omfattet af ordningen, mens motorcykler og knallerter skal være yngre end fra 2007.

Afgiften skal betales hver eneste dag i året, undtagen juledag, 25. december. Området, hvori den gælder, blev kraftigt udvidet d. 29. august i år, og dækker nu langt det meste af Storlondon, se fig. 1.

Fig. 1: Kort over London. Den røde kurve markerer en “særlig tæt-trafik-zone”, den blå ULEZ fra 2019 og den violette den udvidede ULEZ, der trådte i kraft 29. august.

Til at sikre opkrævning af afgiften og pågribelse af snydere er der opsat en lang række kameraer i byen, de affotograferer nummerpladerne og systemet tjekker, om bilen lovligt kan køre, enten fordi den overholder udledningskravene, eller der er betalt afgift. Hvis ingen af delene er tilfældet, vanker der en bøde på 180 pund eller omkring 1600 kr.

Systemet her er, som sagt, nok kun en forsmag på, hvad vi kan vente os af tiltag i klimaets eller miljøets navn. F.eks. kan man oprette zoner kun for elbiler og automatisk håndhæve ordningen inkl. dispensationer for f.eks. invalidebiler eller det offentliges biler, der naturligvis skal kunne komme frem.

Nyskabelsen i London vil volde en masse mennesker store problemer. Små erhvervsdrivende, der er afhængige af kørsel med deres varevogne – f.eks. håndværkere – vil pludseligt se sig tvunget til en ekstraudgift på op til 30.000 kr. om året. Mange af dem har ikke råd til at udskifte deres biler – og en dieselbil fra f.eks. 2014 kan jo ikke på nogen måde betegnes som gammel. Forslaget rammer befolkningen hårdt og uretfærdigt – og det går som sædvanligt værst ud over de fattige. 

Ikke så mærkeligt er ordningen stødt på betydelig modstand. Og folk er ganske kreative med deres løsninger. F.eks. er der en undtagelse for veteranbiler fra før 1983, så de bliver pludseligt revet væk fra bilhandlerne.

Interessant var også den hætte- og maskeklædte hævner, der med en havesaks på en lang stang begyndte at klippe ledningerne til de forhadte kameraer over. Tilskuere på en nærliggende fortovsrestaurant lod vedkommende arbejde i fred. Hærværk kan normalt aldrig accepteres, men der må også være en grænse for, hvor langt overvågningen og reguleringen af almindelige menneskers liv skal drives.

At det her hurtigt får noget med klimaet at gøre, er ganske åbenbart. Således udtalte Londons borgmester:

Jeg har ikke tænkt mig at gå tilbage fra, forsinke eller udvande grønne politiske tiltag som ULEZ, hvilket ikke bare vil redde liv og beskytte børnenes lunger ved at oprense forurenet luft, men også hjælper os med at bekæmpe klimakrisen.

At hjælpe på luftforureningen er selvfølgeligt et værdigt formål. Borgmesterens kontor offentliggjorde et studie, der hævdede, at luften i det centrale London har set en nedgang på 46% i NOx og 41% af partikler siden 2019, hvor den første ULEZ blev indført. Imidlertid foreligger der ikke nogen rigtig undersøgelse. Man har foretaget målinger efter indførelsen, men man har kun gættede tal for tiden før 2019. Kurverne ser også mistænkeligt flade ud i 2020 og 2021, hvor der ellers var en kraftig reduktion i trafikken pga. Covid-19. Så noget tyder på, at resultaterne var skabt til lejligheden.

Det engelske universitet Imperial College udførte til gengæld en lille undersøgelse hhv. 12 uger før og efter indførelsen af ULEZ og fandt en reduktion i NOx på 3% og stort set ingen ændring i partikelindholdet i luften.

Generelt har luftforureningen i London været nedadgående siden 1970, som det fremgår af fig. 2. Her ser man ikke nogen ændring i partikeludsendelsen fra 2018 til 2020. Partikler er et specielt problem, fordi elbiler i realiteten udleder næsten lige så mange som dieselbiler. Det skyldes, at en stor del af partiklerne kommer fra dæk og bremser, og her producerer de væsentligt tungere elbiler mange flere.

Fig. 2: Udviklingen i luftforurening i London, 1970-2021, blå, NOx; orange, større partikler; grå, små partikler; mørk blå, svovldioxid. Nedgang i procent af tallene fra 1970.

Klima- og miljø-fanatisme hos politikerne giver sig udslag i en udbredt kynisme over for almindelige menneskers kår. Der er masser af tilsvarende forslag i støbeskeerne rundt omkring, og kun som vælgere kan folk forsvare sig. Det skete allerede for den politiker i Canterbury, der ville indføre de forkætrede 15-minutters zoner, der reelt ville stavnsbinde folk. Han blev ikke genvalgt til sin post.

I Danmark er der også tiltag mod bilismen, men ellers er det største problem her nok p.t. de vidtløftige planer om at plastre landskabet til med kolossale vindmøller til skade for naboerne i kilometers omkreds. Det forlyder, at mere end 1000 vindmøller er klar til at blive opført og kun afventer myndighedernes godkendelse. Det ville være en katastrofe for ufatteligt mange mennesker, hvis de blev til noget.

Del på de sociale medier

4 Comments

 1. Nedlæggelse af industri kan vi leve med, hvis vi producerer andet af høj værdi. Midlertidige kriser kan gennemleves uden industriproduktion.
  Men den nedlæggelse af fødevareproduktionen, som borgens konfirmander planlægger, er katastrofal. Den betyder, at danskerne (og andre) under midlertidige kriser kommer til at dø af sult.

 2. Søren Kjærsgård

  Det rammer de lavere indkomster hårdest. Ja naturligvis. Hele øvelsen går jo ud på at banke underklassen på plads, så det igen bliver sjovt at være rig og kunne føle sig hævet over pøblen.
  Eksempel: Da SF og vist også De Radikale for et par valgperioder siden insisterede på en betalingsring omkring København, sagde en af mine bekendte med bopæl uden for denne og arbejdsplads indenfor. “Helt fint. Så får vi alle proletarerne væk fra gaderne. Jeg vil kunne komme hurtigere til og fra arbejde. Og ekstraudgiften, vil jeg kunne sætte på firmaet, så den har jeg rigeligt råd til.”

 3. Michael Johansen

  Jamen hvis man vil vide hvad der er på vej skal man da blot checke https://www.c40.org/what-we-do/scaling-up-climate-action/transportation/ som København er medlem af. Jeg gætter på det er de færreste Københavnere der ved hvad det går ud på.

 4. “Som en forsmag på fremtidens restriktioner i klimaets og miljøets navn”

  Ja, det er desværre kun en forsmag på hvad der venter, og kun toppen af isbjerget.

  Udover helt konkret at forringe trivsel og livskvalitet for især de mennesker der ikke har råd til at købe de biler der er politisk korrekte lige nu, er det jo bare en fortsættelse af den trend vi har set i årtier, hvor regeringerne i den vestlige verden kontrollerer og styrer borgernes liv i større og større grad, hvor der kun bliver flere og flere tåbelige regler og nye afgifter, vi alle skal lide under.

  Den politiske magt og korrekthed er gået rogue, og er blevet til en selvdestruktiv adfærd.

  Al denne overvågning og administrationen bag, koster penge (borgernes penge), og den stigende mængde data der indsamles til overvågning af de borgere der selv betaler for at blive overvåget, kan og vil blive misbrugt, hvilket der også er utallige eksempler på.

  I Danmark har denne totalitære magtfuldkomne politisk korrekte tankegang spredt sig til de fleste partier, således at man nu kan samle et flertal for indførelse af endnu en glidebane i den lange række…roadpricing startende med transportsektoren. Hvor endnu et kostbart og ikke produktivt lag af satellit overvågning og kontrol af borgerne (for borgernes penge), indføres.

  Hvor værktøjer som kunstig intelligens bliver stadig mere kraftfulde, så man med kirurgisk præcision kan knægte alle dem der sætter sund fornuft og deres frihed højere end grøn religion og politisk korrekthed, og hvor 6 millioner borgere i Danmark skal indordne sig under flere og flere tåbeligheder, dikteret af ned til 90 medborgere, der som flest er udstyret med en afvigende forståelse for hvordan man bedst udfører sit job med at tjene borgerne.

  Tror ikke den brede befolkning helt forstår konsekvenserne af når f.eks. Tyskland (og måske Danmark som den næste i rækken) er i fuld gang med at afindustrialisere deres land, grundet for høje energipriser og for meget grønt tågesnak.

  Hvis Tyskland er bundproppen i det europæiske badekar, og hvis proppen trækkes, bliver alt det snart lunkne vand skyllet med ud…herunder Danmark. Hvor Danmark er foregangsland i at sælge vindmølle fæller og grønne drømme til vores nabo mod Syd, og dermed også en af de hoved-medskyldig hvis bundproppen ryger.

  Har man først nedlagt sin industri, den industri der de sidste flere hundrede år har været altafgørende for vores velfærd, kommer den ikke bare lige op at køre igen over en eftermiddag. Meget af den kommer måske aldrig igang igen….tænk lige over det, inden man fortsætter forbi “point of no return” i sin grønne rus.

  Tid til at blive ædru igen, hvis vores tømmermænd ikke skal blive for alvorlige.

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*