Isbjørne, Pingviner og andre dyr, Klimarealisme i medierne

Pingviner i klimakamp

En ny videnskabelig artikel, Fretwell et al., kom med meget alarmistiske konklusioner vedr. kejserpingvinerne i Antarktis. Forskerne havde overvåget pingvinernes kolonier ved hjælp af satellitbilleder, hvor små brune pletter på billederne angiver, at dyrene er til stede. I de seneste 6 år har havisen omkring Antarktis haft mindre udbredelse end i de foregående år. Denne udvikling tilskrives naturligvis den globale opvarmning – så det er vores skyld.

Pingvinerne yngler på den landfaste is. Det er lag af is, der ligger lige ved kysterne og som dækker store arealer. I modsætning til havisen længere ude, der brydes op og transporteres rundt af vind og havstrømme, ligger den landfaste is stille. Den bruges så af pingvinerne, når de skal yngle. De ruger på deres æg der, og passer efterfølgende på ungerne, der i starten ikke har nogen vandtæt fjerdragt, og derfor skal blive på fast grund og passes i mindre flokke af enkelte voksne, mens måske begge forældrene er ude for at søge føde. Fig. 1 viser forløbet hvor ungerne passes i oktober-november og udvikler deres voksne fjerdragt i december.

Fig. 1: Pingvinernes yngleperiode, tv. perioden med kollektiv pasning, th. tidsrummet, hvor de får deres voksne fjerdragt. Kurverne viser havisens udbredelse over perioden.

Hvis isen af en eller anden grund bryder op i denne periode, er det mest sandsynlige, at årets kuld af unger går tabt, hvorimod de voksne pingviner selvfølgeligt overlever.

Fretwell et al., har nu på deres satellitbilleder set, at 5 pingvinkolonier gik til grunde i 2022 og alle ungerne formentligt gik tabt. De fem kolonier befinder sig i Bellingshausen-havet vest for Den Antarktiske Halvø. Det var jo en katastrofe og deres artikel fik da også titlen: ”Rekordlav 2022 udbredelse af den antarktiske havis medførte en katastrofe for kejserpingvinernes ynglen”. Artiklen konkluderede, at hvis den globale opvarmning fortsætter, vil over 90% af alle kejserpingvin-kolonier være mere eller mindre udslettet ved dette århundredes afslutning. I medieomtalerne fik den ikke for lidt:

Kejserpingvin-unger

USA Today havde således overskriften: ”Klimaforandringerne rammer kejserpingvinen: Ungerne er døende og arten trues af udryddelse, ifølge forskningsartikel.” I teksten kan man læse: ”På grund af det dramatiske tab af havis, vil flere kolonier af kejserpingviner stå over for at blive så godt som udryddet i de kommende årtier.”

CNN skrev: ”Katastrofalt tab: Enorme kolonier af kejserpingviner havde slet ikke nogen overlevende unger sidste år i takt med at havisen forsvinder.”

Det britiske institut for forskning i Antarktis, BAS, nævnte, at ”artiklen klart påviste sammenhængen mellem tab af havis og udslettelse af økosystemer. Klimaforandringer smelter havisen med alarmerende hast.”

Jim Steele kommenterer nu på WUWT, at der ikke er nogen som helst dokumentation for, at der er tale om smeltning af havis omkring Antarktis. Temperaturerne er for lave. Havisen brydes op af vind og strøm, og netop i Bellingshausen-havet er der specielle forhold med stærkt vekslende forhold.

Kolonierne i Bellingshausen-havet er heller ikke særligt gamle, de er først blevet registreret inden for de seneste 5-10 år, hvad der også fremgår af Fretwell et al. Det stemmer meget godt overens med de data, der findes vedrørende størrelsen af kolonierne. De er forholdsvis små, sammenlignet med hvad der findes på resten af kontinentet, som vist på fig. 2. De er slet ikke ”enorme”, som hævdet af CNN.

Fig. 2: Kejserpingvinkolonier rundt om Antarktis. Farven angiver, hvordan kolonierne er fundet, størrelsen af cirklerne giver et mål for det skønnede antal individer i kolonien. Bellingshausen-havet er markeret med den røde oval.

Der er således tale om, at kejserpingvinerne har forsøgt at etablere sig på mere marginale steder, hvor forholdene ikke er så gode og stabile, som i resten af Antarktis. Sådan noget går godt nogle gange, og galt i andre år.

Men Steele er ikke i tvivl om, at Fretwell et al.’s hovedærinde var at fremme ”bedrageriet vedrørende klimakrisen”.

Del på de sociale medier

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*