Debatindlæg, Klimapolitik

Foregangsland?

Søren Hansen skrev i sit indlæg d. 26. august følgende: ”Men det nytter jo ikke noget, at vi så bruger metoder, som de andre ikke kan kopiere. Hvor meget ”foregangsland” er der i at importere andre landes skove og brænde dem af her hos os?”

Spot on-analyse der udstiller hvor lidt foregangsland vi er, løgnen vi lever på, og alle de åbenlyse paradokser, der er i det, man kalder grøn energipolitik.

Hvis man vil være foregangsland for noget, man i den danske regering betragter som et globalt problem, skal løsningerne selv sagt også kunne kopieres i global skala, hvis det skal have en global effekt, der giver mening.

Og det er ikke nok; man skal også sikre sig, at det store flertal er med på Danmarks grønne ideologi, før man kan få andre til at kopiere noget, man ønsker, de skal kopiere, hvilket heldigvis heller ikke er tilfældet.

Et biomasseoverforbrug hverken kan eller bør kopieres i global skala.

Vind og sol med tilhørende backup og voldsom kostbar elektricitets-infrastruktur efter dansk model hverken kan eller bør kopieres i global skala.

– CO2-opsamling og -deponi (CCS) har hidtil været en fiasko, hvor det alene af økonomiske årsager ikke bare er tåbeligt, men også urealistisk at skalere CCS i global skala.

Paradokser:

– Man vil biodiversitet og flere uberørte skove, samtidig med at man øger skovhugst og støvsuger skovene for præcis det affaldstræ der også giver biodiversitet.

– Man vil hurtigt nedbringe CO2 udledningerne med bla. 2030 mål, samtidig med at man brænder præcis det brændsel af der udleder mest CO2 frem mod 2030….biomasse.

– Man vil være grøn, samtidig med at man laver voldsom visuel forurening af vores natur og landskaber med sol og vind industri…. hvor visuel forurening ikke er at være grøn.

– Man vælger sol og vind der er voldsomt råstofkrævende, hvilket ikke er at være grøn.

– Man vælger voldsomt arealkrævende sol-industri i et nordisk land som Danmark, hvor der er mindst sol (ja næsten ingenting) på den årstid, hvor vi har mest brug for energi, så der er færre arealer til grønne skove og økologisk landbrug, hvilket ikke er at være grøn.

– Man vælger økologisk landbrug, der kræver betydeligt mere areal end konventionelt landbrug, så der er mindre areal tilbage til grøn natur.

– Man vælger ekstremt kostbare “grønne løsninger”, en lavværdi-luksus fattigere lande ikke har råd til at kopiere.

– Man vælger ekstremt kostbare “grønne løsninger”, så der er færre penge til ægte grønne løsninger…som mere skov f.eks., og færre penge til sundhedsvæsen, kystsikring, den nyeste og bedste medicin, skattelettelser osv., hvor man til dels har glemt, at der er andet i livet end at være grøn.

– Man lukker for udvinding af bl.a. den gas i Nordsøen, der præcis ville være meget grønnere end biomasse, og da især mht. et 2030-mål.

Så ja, blot endnu en tyk løgn, at Danmark skulle være et foregangsland. Tværtom, det ville meget hurtigt gå meget galt, hvis resten af verden forsøgte sig med at kopiere den danske model.

Helt faktuelt er det umuligt at skalere vores model i global skala, hvorfor det alene af den grund faktuelt også er umuligt, at Danmark kan være et foregangsland.

Skræmmende at det er muligt at overbevise et helt folk om at en så tyk løgn skulle være sandheden, hvor biomassen, alene fordi den udgør 2/3 af det man kalder VE, måske er den største grønne løgn.

Del på de sociale medier

15 Comments

 1. JENS JAKOB KJÆR

  Kul er gammelt træ, træflis er nyt træ, men røgen er den samme.

 2. Allan G Larsen

  Ting der undrer mig er hvorfor vi bliver ved med at fælde skov til afbrænding i fyr og kraftværker, samtidig med at vi producerer CO2, som normalt bliver optaget af, netop skovene og bliver omdannet til ilt, som både mennesker eller dyr har behov for, hvis vi vil overleve.

  • Ja det undrer også flere af os andre.

   Det korte svar er, at for regeringen er det mindre vigtigt hvad der sker i den virkelige verden (i vores atmosfære), eller hvor mange af danskernes penge de bruger på ikke løsninger, sålænge CO2 mål blot opfyldes på papiret, og sålænge de ikke får skrammer i deres grønne identitet hvor fossil energi og kernekraft på forhånd er udelukket.
   Dette uagtet at denne praksis reelt er at betragte som regnskabssvindel, og uagtet den lange række af negative konsekvenser i den virkelige verden, hvor du så rigtigt beskriver en af dem.

   EU har (indtil videre) godkendt at Biomasse afbrændinger kan bogføres som CO2 neutrale, og det er alt hvad regeringen, Ørsted, Hofor og alle de andre biomasseværker har brug for at vide.
   Sålænge loven opfyldes, en lov man fra dansk side og af danske lobbyister helt sikkert har arbejdet hårdt på ikke ændres nede i EU, er det underordnet at loven ikke forholder sig til realiteterne og den virkelige verden vi andre lever i.

   Man kan således i Danmark og EU benytte sig af “falsk” lovgivning til at legalisere en tilsvarende “falsk” politik.

   “Både Hofor og Ørsted henviser til deres brancheorganisation, Green Power Denmark, som påpeger, at selskaberne lever op til europæiske og danske love”

   https://watchmedier.dk/nyheder/klima/article15279353.ece

   Når 2/3 dele af vores såkaldte VE er biomasse, understreger det at vind og sol ikke kan stå alene, slet ikke. Vi har også brug for at 2/3 af vores “VE” er pålidelig grund eller regulerbar last, hvor biomassen så er det eneste der er tilbage, når regeringen har skudt sig selv i foden ved at forbyde den i realiteten her langt bedre og billigere fossile energi og kernekraft.

   Tilbage er så kun ikke løsningerne som Biomasse, CCS, energilagring, køb af afladscertifikater, og alle de andre voldsomt omkostningstunge og ofte helt urealistiske ikke løsninger.

   Et godt eksempel på at vi har brug for at politikere træder et skridt tilbage fra områder de ikke har forstand på, som her energipolitik, og lader folk der ved noget som sagen og har rationelt funderede løsninger, træde et skridt frem.

 3. REO har netop udsendt “kort nyt” 142 (der snart bliver tilgængelig på deres hjemmeside https://reo.dk/), hvor dette indlæg så bliver langt nyt.

  Har får vi en tilståelse, hvor der til forfatteren Robert Zola Christensen´s store ros for hans mod (god ven af Sebastian Mernild), bliver tilstået at modstanden mod kernekraft, i høj grad handler om identitet og følelser, mere end om rationel tankegang.

  Denne tilståelse finder jeg interessant og relevant i forhold til Klimasagen, idet de samme mekanismer er i spil her, hvor det ikke er rationel tankegang, men følelser og identitet der bliver “debatstoppere”, for man kan ikke debattere med én, der er frelst i sin tro.

  Et interessant indblik i hvordan en klimaaktivist tænker, hvor det, mange vidste i forvejen, så igen bliver bekræftet.

  Måske der er lys for enden af tunnelen, hvis flere fra den grønne kirke har mod nok til at indrømme at det, de kæmper for, mere handler om identitet og følelser, end hvad der er bedst for alle, hvis man tager udgangspunkt i rationel tankegang.

  Lidt saks lånt fra REO´s kort nyt 142.

  “Det drejer sig om identitet!

  Der er nok nogle stykker, der undrer sig over, at uanset hvor dramatisk klimaet tér sig, og uanset hvilken andel af de klimatiske katastrofer, der tilskrives udslip af CO2 fra menneskelige aktiviteter, så er der blandt klimafolket ingen, der omtaler kernekraften. Nu er forklaringen kommet. Den 1. august sendte DR i P1 Morgen et indslag med klimaforskeren Sebastian Mernild, som i mange år har været ledsaget på sine rejser af forfatteren Robert Zola Christensen. De blev venner og har sammen skrevet bogen: ”Da kulden forsvandt”, der udkom i februar 2022. I udsendelsen på P1 udtalte Robert Zola Christensen følgende (udskrift så tro som muligt mod talesproget):

  ”Nu begynder nogen at snakke om atomkraft igen som en ren energikilde, og det passer ikke i den fortælling vi har (heller) om, hvordan vi klimaaktivister ser på verden, så vi er imod det, vi vil ikke en gang anerkende det som en option, fordi det tør vi ikke, for det passer ikke med det billede af os selv. Så i det menneskelige humanistiske aspekt så har vi fortælling om os selv, vi bekender os til at få identitet igennem, som gør, at vi har nogle bestemte holdninger.”

  Holdning er i samme skuffe som følelser. Så disse udtalelser passer ind i Bertel Haarders omtale af ”debat-stoppere” i Berlingske Tidende 17. august: ”Lige så med følelsesargumenter. De er også debatstoppere:

  Jeg har ret, fordi jeg føler eller oplever noget. Det kan der jo ikke argumenteres imod med rationelle argumenter. Derfor er krænkelseskulturen ikke blot egoistisk, den standser også debatten og hører ikke hjemme i et oplyst retssamfund, hvor det bør være argumenter og fakta, der tæller. ”Jeg føler” er ikke noget argument.”

  Sebastian Mernild er mediernes foretrukne klimaekspert, altså naturvidenskabsmand med klima som speciale. Et interessant spørgsmål er, om han også er klimaaktivist og deler vennens opfattelse? De to klimaaktivister (Sebastian Mernild og Robert Zola) har gang i et nyt projekt, der binder humanisme og naturvidenskab sammen. Måske skulle de indbyde Bertel Haarder til at være medforfatter?”

  I forhold til fortællingen om Danmark som foregangsland, hvor VE og alt det grønne skal være en del af vores nationale identitet, passer denne indrømmelse jo også fint som forklaring på flere af de løgne og besynderlige rationaler, eller mangel på samme, der ligger til grund for den danske energipolitik.

  Spørgsmålet er så om en (kostbar) national grøn identitet er noget der hører hjemme i et moderne oplyst retssamfund? Eller om man skal mestre at holde grøn identitet og stat adskilt, før man måske kan gøre sig fortjent til titlen som foregangsland i et moderne verdenssamfund.

 4. Selv for dele af den grønne kirke blev løgnen for tyk, hvorfor bla. Ørsted og HOFOR i foråret blev meldt til forbrugerombudsmanden.

  Klimarådet sætter også spørgsmålstegn ved om Danmark kan markedsføre sig som “foregangsland”.

  Så mangler vi blot at der handles på kritikken, eller at man som et minimum fjerner “foregangsland” fra den danske varedeklaration.

  ” Men da Klimarådet i sidste uge gjorde status over den danske klimaindsats, stod der i deres rapport, at biomasse “generelt ikke er klimaneutralt”, og at Danmarks store forbrug er en “hindring for at sige, at vi er et foregangsland”.”

  “Opgørelsesmetoden skjuler den anvendte biomasses mest alvorlige klimapåvirkninger”

  ” Forbrugerombudsmanden har gjort klart, at man skal kunne dokumentere, at produktionen af ens produkt ikke har forringet miljøet og tæret på klodens ressourcer til skade for de kommende generationer, hvis man bruger begrebet bæredygtig”

  “Nej, Danmarks forbrug af biomasse per indbygger er ikke bæredygtigt. Vi forbruger fire gange mere biomasse per indbygger, end hvad der er bæredygtigt globalt. Og fremskrivninger viser, at vores forbrug er stigende, lyder den klare konklusion fra Peter Mølgaard, formand for Klimarådet.”

  “Hverken Ørsted eller Hofor vil stille op til interview…”

  https://www.energy-supply.dk/article/view/903005/hofor_og_orsted_meldes_til_forbrugerombudsmanden_for_at_greenwashe_biomasse

 5. JENS JAKOB KJÆR

  Når Danmark fyrer med træ i den målestok er det fordi det står i Varmeforsyningsloven, at man af hensyn til forbrugerne, skal bruge det billigste brændsel og det er træ fordi det ikke er afgiftsbelagt. Det hele pakkes så ind i grønne fortællinger.

  • Tak! Jens Jakob.

   Ja, at man i Danmark belønner dem der fyrer med noget af det mindst grønne brændsel, er blot endnu et paradoks her i Danmark hvor man markedsfører sig selv som grønt foregangsland, og hvor det heller ikke her kan anbefales, at man ude i den store verden kopierer den danske afgiftsmodel.

   Her en analyse fra 2016 af vores egen Poul-Frederik Bach (MSc in electrical engineering, Copenhagen 1964 Bcom in accounting, Kolding 1975), der i mange år har arbejdet for ELSAM med kraftværker og netværks planlægning. Mon ikke den fortsat er gyldig et godt stykke hen af vejen?

   “From a socioeconomic point of view, the use of biomass for electricity production seems to be particularly expensive. The wrong forecasts and the taxation system seem to make biomass profitable to the power plant owners,but loss making to society.”

   “The cost of biomass is two or three times the cost of coal and at the same level as the gas price. The owners of coal-fired power plants can save fuel taxes by converting to biomass. Several Danish coal and gas fired CHP1 units are being converted to biomass. The profitability seems to be acceptable to the owners of the power plants. Otherwise, they would not make the investment.”

   http://pfbach.dk/firma_pfb/pfb_profitability_of_biomass_conversions_2016_06_13.pdf

   http://pfbach.dk/

   • JENS JAKOB KJÆR

    Flyveasken fra kulfyrede kraftværker kunne bruges til cementfremstilling, mens asken fra træflisfyrede anlæg køres på deponi. Det bruges ikke en gang som gødning på grund af komplicerede miljøregler.

 6. Erling Petersen

  Paul: Du skriver til Claus, at “Man ligger jo som man har redt, eller i dette tilfælde, stemt”.
  Nej, det gør vi netop ikke. Ved valget i 2019 stemte mere end 90% af vælgerne for 40% reduktion, og da havde vi allerede reduceret med de 35%. Men efter valget lavede hele Folketinget (minus NyeBorgerlige) det om til 70%. Så vi ligger som politikerne har valgt. Ikke som vælgerne har valgt. Men ellers er jeg selvfølgelig enig i det du skriver.

  • Hej Erling

   Tak for god info, og din gode pointe er forstået.

   Ja, så nærmer vi os jo (igen) noget nogen vil kalde vælgerbedrag, men som andre måske bare vil kalde “som det altid har været”.

   I sidste ende skelner man ved optællingen af stemmesedler jo ikke mellem om stemmen er afgivet på grundlag af misinformation fra DR, om vælgeren har ladet sig bestikke af en varmecheck 3 dage før valget, osv.

   Selvom DR med glæde hjælper til med folkeoplysningen, er det altså fortsat vælgernes eget ansvar at sætte sig ind i tingene inden man sætter sig ind i stemmeboksen, hvor der trods alt fortsat også er forskel på EL og NB. Derfor, at man ligger som man har stemt, er de kolde spilleregler i det danske folkestyre, hvor folket så heldigvis har Klimarealisterne til at hjælpe sandheden lidt på vej.

   Nå, men tilbage til løgnen og de mange paradokser.

   – Man hører fra den grønne kirke at Danmark ligger i smørhullet mellem Norge, Sverige og resten af Europa, og at man i EU har fundet ud at man får den billigste EL hvis man har samhandel med EL (sandheden er jo at Danmark har brug for backup til vores utilregnelige VE), og hvor EL-prisen direkte fra møllehat i den forbindelse samtidig ofte nævnes.

   Denne samhandel foregår i vores hjørne af EU vha. NordPool, der paradoksalt nok ikke sikrer, at vi får EL til den billigste pris, men i kraft af marginalprissystemet og de grønne købmænd sikrer, at al EL altid sælges til prisen fra den dyreste producent, hvorefter de grådige og til tider kriminelle grønne købmænd også tager deres procenter, hvorefter vi skal betale for tusindvis af km kostbare HVDC forbindelser over nettarifferne, så vi kan have denne (billige) samhandel.

   Jeg ser ikke det fornuftige i, at resten af verden kopierer vores dyre samhandelsmodel, hvor forbrugeren sikres en særdeles høj EL-pris og stor sårbarhed mht. forsyningssikkerhed, hvorfor Danmark heller ikke her er et foregangsland.

   Samhandel med EL kan være fornuftigt nok, men ikke efter Dansk model.

   https://politiken.dk/indland/art9485138/De-presser-prisen-kunstigt-op-fordi-de-handler-med-sig-selv-og-el-regningen-f%C3%A5r-du

 7. Claus Beyer

  Udmærket opsummering af alle løgnene. Jeg tror dog ikke, det er lykkedes at “overbevise et helt folk om, at en så tyk løgn skulle være sandheden”. Der er mange mange, mennesker, der ikke tror på løgnen. Men dels bliver de udsat for massiv manipulation og decideret undertrykkelse af regeringen og dens følgere, dels bliver tilværelsen for mange mennesker mere og mere vanskellig økonomisk set på grund af de fortvivlede forsøg på at virkeliggøre løgnene, så mange mennesker har ikke overskud til at deltage i frihedskampen, som prisværdigt føres af Karl Iver, Søren Hansen og andre vidende skribenter i klimarealisme. Mette Frederiksens totalitære regering er en katastrofe for landet. Jeg ved ikke, hvor mange spindoktorer hun har. Men alene ville hun garanteret ikke evne jobbet som statsminister. Det kræver personer af en hel anden støbning, personer med personlig integritet, vidende og reflekterende personer. Jeg tror ikke Mette Frederiksen har nogle af de egenskaber. Der findes heldigvis sådanne personer i Europa. Jeg har med interesse fulgt dokumentarerne om diplomatiet i forbindelse med Ukraine konflikten. Dokumentaren “Da Macron ringede til Putin” og “Putins krig mod vesten” er meget interessante og på sin vis opmuntrende, idet den viser kløgtige, specielt franske, diplomaters arbejde med forberedelser og afholdelse af møder med Putin og hans diplomater. Det var opmuntrende, næsten betryggende at få et indblik i hele det diplomatiske arbejde, som heldigvis udføres af kloge mennesker. (ingen dansker medvirker i dokumentarerne).

  • Temmelig enig i dine betragtninger Claus. Og mht. “et helt folk”, hvor vi nu er oppe på mindst 3 der ikke tror på løgnen, vil jeg høfligt henvise til min kommentar til Erling.

   Så mangler vi blot at folket også ved stemmeurnen viser at det danske folk ikke støtter den grønne omstilling i Danmark, som den rulles ud lige nu. Hvor et jordskredsvalg er en mulighed og magt vælgerne har, hvis de ikke på anden vis kan få talt vore tjenere til fornuft.

   Man ligger jo som man har redt, eller i dette tilfælde, stemt.

   Men vi har et problem, og det er den tykke grønne løgn, der fortsat er for mange der tror på, og hvor jeg kan se vi heldigvis er enige om at det ikke er “et helt folk”, der tror på den.

   Så hvis der er nogen der har flere eksempler på de grønne løgne og paradokser, er det jo bare at føje dem til den lange liste.

   Vores opgave er jo at fortælle sandheden, så skal vi ikke bare fortsætte med at gøre det?

 8. Erling Petersen

  Du skriver: Skræmmende at det er muligt at overbevise et helt folk om, at en så tyk løgn skulle være sandheden,

  Jeg tror ikke, at “et helt folk” tror på løgnen. Jeg gentager, at ved folketingsvalget i 2019 stemte mere end 90 % af vælgerne på et parti der gik ind for 40%. Vindmøllefabrikanterne, pressen og græsrodsbevægelserne tror på den. Politikerne tror på det, som de tror, at de fleste vælgere tror.

  Jeg tror, at når det går op for vælgerne, hvor unødvendig og dyr “den nødvendige grønne omstilling” er, så kommer jordskreddet. Og hvis vi ser på England, Tyskland og Holland, så varer det nok ikke så længe.

  • Nej, så bogstaveligt ved du selvfølgelig godt det ikke skal læses, for både du og jeg tror jo ikke på løgnen, og så mangler vi jo allerede de første 2 danskere i at det er hele folket.

   Men man kan jo bare tørt konstatere at i et folkestyre er det folket der bestemmer, eller sådan burde det jo være, selvom vi på det seneste både har set grundlovsbrud og vælgerbedrag, hvorfor det selvfølgelig er på den baggrund at du skal læse hvad jeg skriver. Og det tror jeg nu også godt du ved ;-).

   Så medmindre den grønne omstilling som vi ser den, er endnu et vælgerbedrag, må man jo konkludere at det danske folk har fået præcis de tjenere inde på borgen som de har valgt ind.

   Om det så kommer til at ændre sig ved næste valg, eller om de valgte tjenere kommer på andre tanker, må vi jo se. Og iøvrigt helt enig med dig i at tingene rykker sig lige nu i flere målinger, men om det er nok til radikalt og i tide at ændre noget, vil jeg se før jeg tør tro på det.

   Men hvis vi skal tilbage på sporet der handler om at man sælger Danmark som et grønt foregangsland, ja så er det en tyk løgn. Og det må bla. være en klimarealist´s mission at gøre opmærksom på den løgn vores grønne omstiling er baseret på, hvilket hermed er gjort.

   Her vil jeg så benytte lejligheden til at gøre opmærksom på endnu et paradoks.

   Hvis man vil en grøn energisektor hvor “grøn” i Danmark øjensynligt i stor udstrækning er defineret ved små CO2-udledninger, har bla. Frankrig og Sverige for længst vist at man hurtigst bliver ægte grøn med kernekraft, hvor Danmark så paradoksalt nok forbyder…ja rigtig gættet, kernekraft.

   Fortsæt selv listen med paradokser i den danske “grønne” omstilling.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*