Klimarealisme i medierne, Original Temperatures

Temperaturrekord, sådan gør man

Europa fik slået sin temperaturrekord under den nylige ”historiske” hedebølge, hvor vejrkortene var orange, mørkerøde og sorte – eller som en vittig hund formulerede det: De lignede en pizza, der var blevet efterladt for længe i ovnen. Langt de fleste af de frygteligt høje temperaturer, der blev nævnt i dagspressen, var dog meteorologernes spådomme (vist nok baseret på kaffegrums) eller i nogle få skammelige eksempler temperaturer, der var målt på jordoverfladen, f.eks. en asfaltvej.

Men rekorden blev alligevel slået på regulær vis, i form af en måling fra en rigtig vejrstation på Sardinien. Her nåede man 48,2 grader celsius! Stationens navn er Jerzu og det var ganske vist, som vist på fig. 1.

Fig. 1: Temperaturrekorden udbasuneres

Det tyske klimaministerium skrev om sagen og gjorde opmærksom på, at den temperatur ville have været helt utænkelig uden de menneskeskabte klimaforandringer. Her citerer man WWA – World Weather Attribution (Verdens Vejr-Sammenkædning), som vi har stiftet bekendtskab med tidligere og som har specialiseret sig i at finde sammenhæng mellem alle typer ekstremvejr og så den globale opvarmning fremkaldt af menneskenes CO2-udledninger.

Nu har gode mennesker imidlertid kigget nærmere på vejrstationen i Jerzu og fundet, at den måske ikke helt lever op til de fornødne standarder. Faktisk gør italienerne selv opmærksom på, at den slet ikke er officielt godkendt.

Fig. 2 viser et billede af stationen (den hvide cylinder), og man bemærker, at den er omgivet af høj vegetation. Hertil kommer, at den er placeret kun 2 meter fra en asfaltvej. Begge dele er en sikker opskrift på at få forhøjede temperaturmålinger.

Fig. 2: Vejrstationen i Jerzu (den hvide cylinderformende genstand)

Verdens Meteorologiske Organisation, WMO, har retningslinjer for hvor nøjagtige, man kan betragte en vejrstations målinger, afhængigt af placeringen. Fig. 3 viser kravene, hvis nøjagtigheden skal anses for at være én grad celsius. Det fremgår umiddelbart, at Jerzu overtræder to af kravene her, dels nærheden til asfaltvejen og dels buskadset omkring den.

Fig. 3: Kravene til en vejrstation, hvis dens målenøjagtighed skal defineres til 1 grad celsius. Figuren til venstre viser hvor stor en del af overfladen under måleren, der må være belagt med asfalt, beton el.lign., her maks 5% indenfor 5 meter og 10% inden for 10 m.

Vi er derfor snarere i den kategori, der er vist på fig. 4, hvor usikkerheden på målingerne skal sættes til 2 grader. De problemer, der er med målestationen, vil i alle tilfælde give en kunstigt forhøjet temperatur, så i stedet for de 48,2oC er det nok mere sandsynligt, at der var tale om måske 46-47 grader. Og så er der desværre ikke tale om nogen rekord mere, og WWA kan – nok meget mod deres vilje – slappe af igen.

Fig. 4: Tilsvarende krav, hvis nøjagtigheden skal være 2 grader celsius
Del på de sociale medier

2 Comments

  1. De såkaldte journalistuddannelser burde have et obligatorisk eksamensfag i Statistik (og sund fornuft). Ikke mange ville kunne bestå!

  2. Hans Henrik Hansen

    “Fig. 2 viser et billede af stationen (den hvide cylinder), og man bemærker, at den er omgivet af høj vegetation. Hertil kommer, at den er placeret kun 2 meter fra en asfaltvej”

    – hos WUWT har den stedlige ‘Rasmus Modsat’ (Nick Stokes) kigget nærmere på placeringen:

    https://wattsupwiththat.com/2023/07/29/sardinia-temperature-record-set-in-middle-of-undergrowth-and-yards-from-road/#comment-3757528

    Sædvanen tro får han masser af ‘minus points’ og mishagsytringer, men han bestræber sig i hvert tilfælde på at få sagen belyst fra flere sider.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*