Klimapolitik, Klimarealisme i medierne

Krigsforbrydelser

Vi har i snart hundrede år talt om begrebet ”folkemord”, som er en forbrydelse, der kan lede til retssager ved krigsforbryderdomstolen i Haag. En perlerække af folk har været forbi den domstol, ikke mindst nogle af de serbiske slyngler fra borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien. Nu raser krigen i Ukraine, og på russisk side har det ikke skortet på halv- eller helkriminelle tiltag, både i lille og i stor målestok.

En af de værre begivenheder var sprængningen af den store dæmning ved byen Kherson. Ret beset er der ingen fældende beviser mod russerne, og i teorien kunne dæmningen bare være styrtet sammen pga. overbelastning eller fejl i konstruktionen. Det er slet ikke emnet for artiklen her, men den interessante pointe er, at selveste Greta Thunberg lagde vejen forbi Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Hun nævnte dæmningens sammenbrud, der jo medførte store oversvømmelser, 100 døde, flere ødelagte landsbyer og en god del forurening, da vandet tog en masse ting med sig ud i Sortehavet.

Men Greta brugte en anden vending for begivenheden, økomord (Ecocide). Økomord er i manges optik en forbrydelse, der er lige så alvorlig som folkemord. Med økomord gør man skade på naturen i bredeste forstand, og nu kan de opmærksomme læsere måske ane, hvor det her bærer hen. 

Hos CNN kunne man læse følgende:

I takt med at Verden fortsætter med at være vidne til økologiske katastrofer, der overskrider landegrænser, er det sjældent, at nogen kan holdes ansvarlige, delvist pga. en mangel på tilstrækkelig lovgivning og efterforskningsmetoder.

Det faktum, at økomord ikke kun vil finde sted i forbindelse med væbnede konflikter, kunne være en forhindring. Det finder også sted i fredstid, og anklagen kunne rettes mod firmaer, f.eks. store olieselskaber, som måske udfører økomord i forbindelse med deres handlinger.

Allerede for over 10 år siden var der lignende tanker fremme:

En politisk kampagne for at kunne erklære omfattende ødelæggelser af økosystemer for at være en international forbrydelse – ved siden af folkemord og forbrydelser mod menneskeheden – bliver igangsat i England.

Forslaget går ud på at få FN til at acceptere ”økomord” som en femte ”forbrydelse mod freden”, som kan behandles af den Internationale Forbryderdomstol (ICC) i Haag.

Denne radikale ide ville få en vidtgående effekt på industrier, der beskyldes for at have forvoldt omfattende skader på miljøet, som f.eks. fossile brændstoffer, minedrift, landbrug og skovbrug.

Tilhængere af en ny økomord-lovgivning mener også, at den kunne bruges til at retsforfølge ”klimabenægtere”, der forvansker videnskaben og fakta for at tage motivationen fra vælgere og politikere til at skride til handling over for global opvarmning og klimaforandringer.

Så her ville være den ideelle vej til at komme efter alle de firmaer og selskaber, man ikke kan lide, f.eks. fordi de producerer kul, olie eller gas, fødevarer eller alle mineralerne (der i øvrigt skal bruges til den grønne omstilling). Man ser det efterfølgende kaos for sig.

Og så kan begrebet ”økomord” føre til, at klimarealister slæbes til Haag til retsforfølgelse. Undertegnede skal nok sende et postkort fra Haag, når vi når så langt.

Tak til Eric Worrall fra WUWT

Klimarealister?
Del på de sociale medier

3 Comments

 1. Svend Erik Holm

  Hmmm… Mon ikke der også er nogle miljømæssige udfordringer med udvinding og produktion af f.eks.litiumcarbonat?

 2. Ja, men vi kommer desværre nok til at dele celle med onkel Dan og Robert Habeck. Det er jo trods alt nok en større klimasynd at bekæmpe grøn grundlast til fordel for brune brunkul … mon de kalder dem Saurkohle dernede?

 3. Hans Henrik Hansen

  Og så kan begrebet ”økomord” føre til, at klimarealister slæbes til Haag til retsforfølgelse

  – der er såmænd allerede tilløb hertil!:

  1. “The directors of oil major Shell are being personally sued over their climate strategy, which the claimants say is inadequate to meet climate targets and puts the company at risk as the world switches to clean energy.
  Environmental lawyers ClientEarth have filed the lawsuit against the 11 directors at the high court in England. It is the first case in the world seeking to hold corporate directors liable for failing to properly prepare their company for the net zero transition, ClientEarth said…”

  https://www.theguardian.com/environment/2023/feb/09/shell-directors-personally-sued-over-flawed-climate-strategy

  2. “Højesteret i Norge afsagde her til morgen en dom i en stort anlagt sag om udnyttelse af nye oliefelter i Barentshavet.
  En række miljøorganisationer – herunder Greenpeace – havde lagt sag an mod den norske stat, fordi de mener, at det strider imod den norske grundlov, når politikerne tillader nye olieboringer.
  I den norske grundlov er der nemlig en paragraf, der bestemmer, at alle nordmænd har ret til “et miljø, der sikrer sundheden og en natur, hvis produktionsevne og mangfoldighed bevares”. Og miljøorganisationerne mener, olieudvindingen går ud over klimaet og dermed naturen…”

  https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/miljoeaktivister-taber-principiel-klimasag-i-norge

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*