Anmeldelse

Anmeldelse: ”Klima og Katastrofer”

Professor i arkæologi og kulturarvstudier, Felix Riede har her skrevet en interessant bog om klimaet i Danmarks oldtid, dvs. stenalderen, bronze- og jernalderen. Bogen, hvis fulde titel er “Klima og Katastrofer i Danmarks Oldtid”, har som hovedformål at vise, hvordan klimaforandringer i fortiden havde en til tider afgørende indflydelse på de daværende samfund og menneskenes tilværelse.

I den danske jægerstenalder førte klimaforandringer således på et tidspunkt til, at menneskene delvist gik væk fra at leve af jagt og spiselige planter og i stedet satsede mere på fiskeri og andre ting fra havet. I bronzealderen opstod der store civilisationer omkring Middelhavet, de blomstrede op, når klimaet var gunstigt, hvorefter klimaforandringer til det værre, f.eks. kulde eller tørke, kunne føre til disse samfunds sammenbrud.

En særlig rolle spillede vulkanudbrud, der kunne medføre, at solens lys blev sløret i gennem flere år med misvækst i landbruget til følge. Rekordudbruddet var i år 535, det ramte tilsyneladende hele Jorden og gav bl.a. formentligt inspiration til myterne om Fimbulvinteren. Det mærkelige ved dette udbrud er, at man aldrig har fået lokaliseret, hvor det egentligt fandt sted.

Klimaforandringer har der således været hele vejen igennem menneskehedens historie, og konsekvenserne har man tydeligt kunnet se i de arkæologiske udgravninger. Ændringer i vaner og skikke, tegn på mangel af fødevarer osv.

Det er en forholdsvis kort og letlæst bog, Felix Riede har skrevet her, med masser af meget fine illustrationer, fotos og diagrammer/landkort. For en arkæologisk og historisk interesseret person som undertegnede var mange af bogens passager rent guf at læse. Riede nævner, at dansk er hans 3.-sprog, men det mærker man nu ikke meget til ved læsningen, teksten er klar og velformuleret.

Mht. klimasagen er bogen interessant. Den lægger ikke skjul på, at forfatteren er overbevist om, at vi står over for alvorlige klimaforandringer nu, og forhistorien giver så eksempler på, hvor alvorlige konsekvenser sådanne klimaforandringer kan have. Riede begynder dog ikke ligefrem at prædike, at vi skal gennemføre en grøn omstilling, og tak for det!

Til gengæld kommer han ufrivilligt til at røre ved et af klimasagens kernepunkter. Hockeystaven over fortidens temperaturer er grundlaget for påstanden om, at der i fortiden slet ikke var nogen temperaturændringer og dermed heller ikke nogen klimaforandringer af betydning. Det tilbageviser bogen her grundigt, og den giver grundlag for en berettiget tvivl om, hvorvidt det, vi oplever nu, virkeligt er ”uden fortilfælde”.

Anmeldelsen kunne for så vidt slutte her, men bogen blev også anmeldt i Weekendavisen af en Sophus Helle, som vi faktisk har mødt før her på siden. Helle refererer bogen i detaljer, men til sidst giver han så udtryk for, hvad der efter hans mening burde have stået i bogen:

Riede erklærer, at hans bog ikke er ment som »en prædiken om klimatruslen«, men det er svært ikke at drage paralleller, og de paralleller er alt andet end opmuntrende.

Hvis læren fra oldtiden er, at sårbare samfund rammes hårdere af klimaforandringer, ser det skidt ud for os. Den kapitalistiske globalisering af produktion har gjort, at vores mad og overlevelse er afhængig af et verdensomspændende handelsnetværk, der i stadig stigende grad presses til det ekstreme. Og når systemer presses, bliver de mere sårbare.

Medmindre der snart sker et radikalt skift i vores tilgang til klimakrisen, vil store dele af klodens tropiske og subtropiske breddegrader blive ubeboelige inden for de næste århundreder. Og de folk, der bor i de områder, vil kun have Riedes sidste strategi at ty til: migration.

Så er det på plads. Alle bøger om klimaet bør nævne den kommende klimakatastrofe og nødvendigheden af grøn omstilling. Tak til Felix Riede for ikke at falde i den grøft.

Del på de sociale medier

2 Comments

 1. Karin Egede

  Den bog skal da læses – fordi i Bronzealderen for 3.500 år siden, eksisterede der iflg. en kompetent Geolog ikke en mose på det sted i Odsherred Kommune, kaldet Trundholm Mose, hvor en Hest for Plov i anno 1902 for første gang pløjede den øverste muldjord og ramte det, der viste sig at være en “Hest med en Solvogn” – idet geologer i det dybere jordlag kan se, det lå under saltvand i bronzealderen!
  Derfor har jeg for længst spurgt Nationalmuseet m.fl., om ikke det kan tænkes, at “Solvognen” stammer fra Vikingetiden? – enten fra plyndringstogt i Irland, England eller ved Middelhavet – fordi Vikinger gravede deres værdier ned i jorden, for at gemme dem af vejen ….og hvem ved hvad, der så skete? Måske Vikingen fik en på panden eller glemte, hvor han havde gravet sin værdifulde Guldbelagte bronze-Solvogn ned!? – Men indtil videre uden at få medhold i min teori!
  Det er jo et spændende spørgsmål, også idet Odsherred er UNESCO Geopark og det faktum, at Geologien røber alt om alder på jordlag og Klimaforandringer i hele jordklodens eksistens….., uanset hvad Arkæologer i første omgang tror, de har fundet…..men mange gange senere, eksempelvis som ved forskning af Egtvedpigen, finder ud af noget helt nyt, netop ved forskning i geologien!? Måske Felix Riede har en mening om det…. (?)

 2. Her er det så at de grønne disciple må forstå, inkl. Jesper, at hvis man tror på at et “radikalt skift” vil gøre mere godt end skidt, endsige er en realistisk mulighed, så er det kun hvis hele verden gør noget koordineret (hvad der jo ikke er tilfældet), at man kan opnå et radikalt skift, i hvilken sammenhæng vi er så heldige i lille Danmark, at vi er så mikroskopisk et samfund at vi absolut aldrig vil kunne gøre noget som helst radikalt på globalt plan, hvorfor vi med god samvittighed kan fortsætte med at pumpe god gas op af Nordsøen, til gavn for os alle.

  Den eneste undtagelse hvor lille Danmark måske kan gøre en forskel på globalt plan, og samtidig for dansk økonomi, er jo så lidt tragikomisk også præcis den undtagelse man i Danmark for enhver pris bekæmper i ind og udland.

  Derfor er der ikke meget tyngde bag de tomme ord, når regerings forslidte kliche om at Danmark (for skatteydernes penge) skal være et foregangsland, gentages igen og igen og igen og igen og igen, når realiteterne jo er at man fra Dansk side og med alle midler, inkl. skattydernes midler, og for fulde sejl kæmper for at Danmark bliver det modsatte, hvor den ene op til 450m høje skamstøtte efter den anden lige nu rejses i de dele af Nordsøen der er udpeget som “hall of shame”.

  Det er jo tåkrummende pinligt, at vi ved danske universiteter udklækker professorer som Brian fra AAU, der i den grad har misforstået hvordan man laver en god energiinfrastruktur.
  Mon ikke kassedamen fra Føtex kunne have gjort mindre skade på Danmark, hvis hun i stedet blev udnævnt til energiprofessor.

  Lad os derfor udskifte planerne om radiale skift med planer om realistiske skift der bygger på princippet om rettidig omhu, til gavn for Danmark, danskerne og planeten.
  Der er jo ingen der vinder på at regeringen og professorer fra AAU opfører sig uansvarligt for andres penge, eller at vores meteorologer går ”rogue”.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*