Energipolitik, Klimarealisme i medierne

Strandede aktiver

Det har ikke skortet på forudsigelser om de fossile brændstofselskabers snarlige undergang. Den grønne omstilling – og troen på at sol og vind allerede nu er billigere energikilder end kul, olie og gas – og i fremtiden bliver endnu billigere – fører til at brugen af de fossile brændstoffer vil falde drastisk inden for få år. De stakkels olieselskaber vil således stå tilbage med boreplatforme, olierørledninger og andet dyrt udstyr, der intet er værd. De vil være ”strandede aktiver”. Men forholder det sig således?

Herom har Francis Menton fra The Manhattan Contrarian skrevet en meget oplysende artikel, som vi bringer her i oversættelse, let forkortet. Der er aldrig noget som begivenhederne i den virkelige Verden, der kan sætte en stopper for ønsketænkningen:

Vi har hørt det i årevis: Fossile brændstoffer er forældede, og de installationer, der bruges til at producere dem, samt alle nye installationer med samme formål vil snart blive værdiløse. Disse installationer vil være ”strandede aktiver”. Og ethvert energiselskab, der er dumt nok til at investere mere i udvinding af fossile brændstoffer, vil uundgåeligt lide totalt tab. 

Tror I på den forudsigelse? De, der kommer med den, befinder sig blandt de aggressive forkæmpere for en omlægning af energiforsyningen til påståede overlegne kilder som vind og sol. Forudsigelserne er blevet brugt bredt i et forsøg på at banke energiselskaberne hen imod en nedtrapning eller lukning af deres investeringer i kul, olie og gas. Men hvis fossile brændstoffer virkeligt var forældede og vedvarende energi overlegen og billigere, hvorfor er der så brug for at banke nogen? Ville investeringerne ikke bare naturligt flyde over til vind og sol?

Her er til indledning et par eksempler på udtalelser om, at fossile brændstofinstallationer snart vil være ”strandet”:

 • ”Vi har beregnet, at de globale strandede fossile brændstof-installationer som nutidsværdi af fremtidig tabt fortjeneste i olie og gas-sektoren overstiger 1 billion US$ i forbindelse med sandsynlige ændringer i forventningerne om effekterne af klimapolitikken.” Semienuk et al., 2022.
 • ”I takt med at Verden bevæger sig væk fra drivhusgas-udledende aktiviteter for at holde den globale opvarmning pænt under 2 grader celsius (og ideelt set 1,5 grader) i overensstemmelse med Paris-aftalen om klimaforandringer, står fossile brændstof-selskaber og deres investorer over for stigende økonomiske risici (kendt som omstillings-risici) inklusive udsigten til at stå med strandede aktiver i massivt omfang.” MIT News
 • ”I sin tale sagde Mr. Guterres [FN’s Generalsekretær] at de rige lande skulle nedtage deres kul-infrastruktur med henblik på total udfasning i 2030, mens andre lande skulle gøre det inden 2040 …. ’Deres støtte til kullene ville ikke bare koste Verden klimamålene,’ sagde han, ’Det er en tåbelig investering – som fører til milliarder i strandede aktiver.’” New York Times
Strander den snart?

Imens, her ude i den virkelige Verden, ser investeringerne i fossile brændstoffer ud til at være alt andet end ”strandede”. Her er nogle oplysninger om de store olieselskabers indtjening:

Exxon tjente et rekordbeløb: 11,4 milliarder dollars i første kvartal af 2023, og Chevron skovlede 6,6 milliarder ind. Saudi Arabiens Aramco oplyste i marts, at det indtjente 161 milliarder i 2022, det største overskud nogensinde for et børsnoteret selskab.

Og for hele året 2022 tjente ExxonMobil næsten 56 milliarder dollars, hvilket var en årsrekord ikke bare for dem selv, men for alle amerikanske eller europæiske olieselskaber. Understøttet af høje oliepriser tjente konkurrenten Chevron 35 milliarder dollars, på trods af et skuffende 4. kvartal.

Exxons administrerende direktør, Darren Woods, udtalte at grunden til Exxons succes var at man ”lænede sig ind, hvor andre lænede sig ud”.

Woods henviste til Exxons beslutning om at fortsætte med investeringerne i produktion af olie og gas, mens flere andre store olieselskaber skar ned og kom med latterlige løfter om at reducere deres ”udledninger”, som om de havde glemt, hvilken branche de er i. Førende blandt selskaberne, der forsøgte sig med klima-dydighed var de to europæiske giganter, BP og Shell. Hvordan er det så gået? Ifølge Daily Telegraph, ikke så godt:

”Først BP, nu Shell. En efter en vender giganterne tilbage til det, de kan bedst – koncentrere sig om fossile brændstoffer og prioritere afkast til aktionærerne – i u-vendinger der nødvendigvis må komme på bekostning af klimaløfter.”

Det ser ud til at BP og Shell er sakket agterud i forhold til konkurrenterne mht. indtjening på olie og gas, mens de investerede i forskellige politisk ønskede grønne energiprojekter. Ikke mere. Her er hvad Daily Telegraph skriver om Shell efter den seneste drejning:

”Shell indrømmer uofficielt, at biobrændstoffer, brint, ladning af elbiler og CO2-opsamling og lagring – de fire områder, der var øremærket til investeringer – er i den mere spekulative og udokumenterede ende af den grønne omstilling. Fraværet af planer for investeringer i andre, langt mere veletablerede kilder til ren energi som f.eks. vind og sol – som ellers tiltrækker rekordstore investeringer over hele Verden – er iøjnefaldende.”

Og vedrørende kul er der her ny statistik om Vietnam og Kina:

Vietnam får nu 60% af sin strøm fra kulfyrede kraftværker. Siden 2009 er Vietnams kulfyrede elforsyning tidoblet og der er mere vækst på vej. Sidste år satte landet 1900 megawatt nye kulkraft i drift.

Kina, der står for over halvdelen af det globale kulforbrug og 52% af al elektricitet fra kul, ser en fortsat vækst i forbruget. I de første fem måneder af i år steg forbruget således med 6,6%. Og den tendens vil fortsætte. I 2022 gav Kina tilladelser til 2 nye kulfyrede kraftværker pr. dag.

Fig. 1 viser udviklingen i kulfyret elektricitetsproduktion i de forskellige verdensdele.

Fig. 1: Udviklingen i kulfyret elfremstilling, 1985-2021 for de enkelte verdensdele, i terawatt-timer/år

Sammenligner man olie- gas- og kul-aktiver på den ene side og vind- sol- og batteri-aktiver på den anden, tror jeg at det er nemt at forudse hvilke, der vil ”strande”. Samme dag som en regering ophører med sin støtte til vind, sol eller batterier, vil de aktiver omgående ”strande”.

Ja, så sandt som det er sagt. Om 30-50 år vil folk se tilbage på vores tid og undre sig højlydt over forsøgene på at indføre ubrugelig og vejrafhængig teknologi som grundstammen i vores energiforsyning. Alt vrøvlet om at sol og vind er åh-så konkurrencedygtige, og markedet vil drive os den vej, vil være afsløret på et tidspunkt. Sol og vind overlever kun så længe, der er et massivt politisk ønske om disse energikilder og dermed en villighed til at spilde samfundets ressourcer på ineffektive tekniske løsninger.

 

Del på de sociale medier

6 Comments

 1. Mikael Thau

  Lidt supplerende

  Er det ikke rigtigt at såvel Indien som Kina først har lovet at have udfaset kul i 2070. De to lande repræsenterer vel ca. 1/3 af jordens befolkning.

  VE og sol har selvfølgelig en plads i en flerstrenget energiinfrastruktur. Ligeledes er en fortsat elektrificering af samfundet ret logisk. Men der skal være balance i tingene. Der kommer Paul’s VE respirator (en ret fed betegnelse) selvfølgelig ind. Kernekraft er en logisk mulighed, som vi pt. ser flere lande igen åbner op for.

  Grønne brændstoffer tvivler jeg på bliver af stor betydning foreløbigt, men jeg synes det er OK at forske i disse og også på store anlæg, så vi i stor skala kan få indblik i potentialet.

  Jeg læser lige nu at Jesper Theilgaard er meget bekymret for fremtiden og opfordrer medierne til at skrue op for retorikken, idet han mener at danskerne endnu ikke har forstået alvoren. Min viden herom er begrænset og jeg skal ikke være en kloge Åge. Men jeg har dog forstået at man ikke skal lægge alle sine pensionsmidler i én kurv.

  Så til de, der vil sætte det hele på grønne pensionsfonde – så tænk lige en gang til.

  • DMI inkl. Jesper udtaler sig altid politisk korrekt (måske de mest tænker på deres budget fremover). For det er svært at tro de højtuddannede meteorologer inde på DMI virkelig er så naive, at de tror det vi gør i lille Danmark har nogen som helst betydning for hvad man gør i resten af verden, herunder det globale klima.
   I så fald har selv DMI helt misforstået hvad klima er for en størrelse.

   Ja i Danmark er det bedste vi kan håbe på lige nu nok en flerstrenget energiinfrastruktur, inkl. kernekraft i bedste fald.

   Men på en lidt længere bane, og i takt med at alle får øjnene op for hvad Gen 3 og Gen 4 kernekraft pakket ned i SMR reaktorer kan tilbyde, håber jeg personligt vi helt kan komme af med VE, dels så vi helt slipper for den visuelle forurening, men selvfølgelig også fordi vi så helt kan slippe af for at betale for to tåbelige energisystemer VE + VE respiratoren der jo 100% skal kunne træde ind når der hverken er sol eller vind. Og hvor VE – respiratoren i dag i stor stil er drevet af vores ikke bæredygtige og kostbare VE overforbrug de fleste er enige om er kørt helt og aldeles af sporet.

   Jeg håber også vi kommer af med havmølle installationerne og tåbelige energiø´er selvom der ikke skulle være så generende visuel forurening fra disse såfremt de ligger langt nok ude.
   Dels grundet den dårlige økonomi og forsyningssikkerhed i hele vores VE cirkus, men også grundet at der ikke er nogen forsyningssikkerhed i en energiinfrastruktur der er afhængig af sårbare søkabler. Det gælder både HVDC kabler fra havmølleparker, men også kabler fra f.eks. Norge der i dag er en del af VE – respiratoren.

   Endelig, hvis man vil lave grønt brændsel, er det helt tåbeligt at belaste vores EL infrastruktur ved at levere utilregnelig VE til kostbare P2X anlæg der skal køre 24/7 for at være rentable, hvor VE – respiratoren vil skulle levere energi i en stor del af tiden, måske det meste af tiden, hvor forbrugerne skal betale nettariffer for den infrastruktur der belastes (hvor seneste lovgivning gør at forbrugeren kommer til at betale meget mere til infrastrukturen), hvor lang transport af energi skaber yderligere tab af energi og penge, og hvor VE ikke kan levere procesvarme til P2X anlæg.

   Hvis Copenhagen Atomics dels lykkes, og dels får ret mht. hvilke priser deres Thorium reaktorer kan levere energi til + at de også kan levere fjern og procesvarme, jamen så bliver VE helt uinteressant alene grundet den kæmpe økonomiske fordel der vil være ved helt at skrotte VE med tilhørende VE – respirator, og i stedet satse på lokale SMR reaktorer med en tilhørende minimal infrastruktur + muligheden for fjern og procesvarme.

   Vil man lave P2X, skal det selvfølgelig foregå som ø-drift som Copenhagen Atomics, Topsø og Alfa Laval vil gøre det i fjernøsten. Hvor reaktor og P2X anlæg er en del af det samme anlæg, så procesvarme kan udnyttes, så tab og infrastruktur minimeres, og så resten af energiinfrastrukturen ikke belastes.

   Og hvis Copenhagen Atomics ikke lykkes, vil nogen af de mere end 50 SMR designs der lige nu udvikles, helt sikkert lykkes.

   Mht. grønne brændstoffer er der et kæmpe energitab forbundet ved at konvertere energi frem og tilbage. Derfor, før disse bliver interessante skal teknologien forfines, ligesom den input energi der benyttes skal være billig.

   Lige nu synes jeg ikke det giver så meget mening at spilde en masse energi på at lave grønne brændstoffer, langt bedre hvis man prioriterer først at forsyne verden med energi før man tænker i løsninger der spilder en masse energi.

  • Kan se der har sneget sig lidt forskellige taste/redigerings fejl ind i mit seneste svar, der kan besværliggøre forståelsen af det skrevne. Således skulle der ikke stå ”kostbare VE overforbrug” men kostbare biomasse overforbrug.

   Graver man lidt mere i hvorfor DMI mon agerer som de gør, kan man i deres seneste årsrapport bla. læse følgende.
   https://www.dmi.dk/fileadmin/user_upload/Bruger_upload/Om_DMI/DMI_s_AArsrapport_2022.pdf

   DMI ”er et institut under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet (KEFM). ”

   Deres chef er således vindmølle lobbyist nummer 1, Lars Aagaard https://klimamonitor.dk/nyheder/art8699083/%C2%BBDe-fleste-politikere-tror-han-er-medlem-af-deres-parti%C2%AB

   Selv videnskabsfolk skal jo have mad på bordet hver dag, hvorfor det måske ikke er en så stor overraskelse at DMI´s politiske korrekthed ikke afviger så meget fra vindmølle lobbyisternes særinteresser.

   Endvidere kan man læse ” DMI er regeringens klimavidenskabelige rådgiver og formidler viden om klimaforandringer og den klimavidenskabelige udvikling i Danmark og Grønland ”

   Regeringen og DMI er således ikke kun mht. næste års budget flettet godt ind i hinanden. Mon ikke det også er bare lidt koordineret hvad DMI formidler?. Man skal jo ikke være naiv mht. hvilke strenge en trænet lobbyist kan spille på, samt hvad menneskets natur har af indflydelse på hvad et menneske udtaler, (eller hvad en håndbolddommer dømmer).

   I Danmark gør man nok klogt i at være lidt kildekritisk overfor alt hvad der kommer fra regeringen, eller institutter der er på finansloven, herunder vore ”public service kanaler”…eller skal vi ikke bare kalde en spade for en spade, de skatteyder finansierede propaganda kanaler.

   Et flerstrenget energisystem er noget sol og vind er helt afhængige af, ligesom sol og vind er afhængige af en gigantisk (kostbar) VE infrastruktur hvor energi kan sendes over store afstande i henhold til princippet om forbundne kar.

   Fortalere for VE vil således også være fortalere for et flerstrenget energisystem og at vi skal sende energi over store afstande (hvilket ikke er gratis), samt at vi skal udveksle energi i stor skala indenfor EU bla. via NORDPOOL og deres problematiske marginalprissystem der forgylder sol og vind og en masse energihandlere.

   Men hvorfor have et stort kludetæppe af vind, sol, biomasse, biogas, varmelagring, søkabler osv der kræver et gigantisk (kostbart) distributions netværk. Al sammen sekundavarer der er kostbare og ineffektive, hvis vi kan strømline vores energisystem omkring stabil og billig lokal grundlast fra SMR reaktorer der primært lokalt og stabilt også leverer fjern og procesvarme med kort transportvej for energi?

   Derfor, som Søren så klogt siger, vil alle de aktiver der hører til den gigantiske VE – respirator strande den dag, og den dag kommer før mange tror, den dag moderne kernekraft støt og roligt overtager rollen som planetens primære energikilde for resten af planetens levetid.

   Og hvorfor kan vi være så sikre på at det sker, jo fordi intet vil kunne slå pris, forsyningssikkerhed og den energitæthed der er i grøn kernekraft og de ubegrænsede energimængder vi har til rådighed med kernekraft…fission nu, og måske fusion senere, hvis fusion til den tid vil kunne konkurrere på pris med fission.

 2. “Om 30-50 år vil folk se tilbage på vores tid og undre sig højlydt over forsøgene på at indføre ubrugelig og vejrafhængig teknologi som grundstammen i vores energiforsyning”

  Ja helt sikkert, at forsøge sig med ikke bare at indføre, men at forcere en utilregnelig sekundavare igennem som grundstammen i et industrisamfunds energiforsyning, blot for symbolværdiens skyld, er en tåbelig og misforstået luksus selv Danmark ikke har råd til i længden.
  Hvor symbolværdien ved at have voldsomt arealkrævende VE, og alt for synlig VE med tilhørende voldsom visuel forurening og en tilhørende voldsom kostbar VE respirator, jo ikke er noget der i sig selv er en Storm. P. løsning der kan bære et industrisamfund videre…Der skal noget helt andet til.

  Det er ligeledes voldsomt naivt at tro man på globalt plan kan skifte energiteknologi på et par årtier, det kommer nok til at tage mindst 50 – 100 år endnu før fossile brændsler ikke udgør den primære energikilde, og det vil kræve vi har modnet og masseproduceret ny teknologi der er lige så godt eller bedre til at afløse de fossile brændsler.

  Derfor bør alle investorer allerede idag betragte VE investeringer som strandede investeringer, der ikke alene mht. havvind hænger i tynde HVDC tråde, men også rent politisk hænger i en tynd tråd, hvor folket så småt er ved at vågne, og hvor realiteterne under alle omstændigheder før eller siden vil indhente fantasterne.

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=593879426095010&set=a.471563494993271&type=3&theater

  Det er kun de aktuelle politiske vinde der forgylder VE, og de kan hurtigt skifte.

  Det er derfor med stor bekymring man kan erfare at regeringen ønsker at investere voldsomme mængder af skatteydernes penge i aktiviteter man allerede i dag må betragte som strandede, og ikke mindre bekymrende at pensionsselskaberne følger trop.

  • Hans Henrik Hansen

   “og ikke mindre bekymrende at pensionsselskaberne følger trop”

   – mon ikke pensionsselskaberne er begyndt at ‘lære lektien’?:

   “Det største pensionsselskab i Danmark er ATP. ATP-koncernen offentliggjorde i sidste uge årsregnskab for 2022, der viste et samlet tab på investeringer på cirka 300 milliarder kroner svarende til cirka 100.000 kroner per erhvervsaktiv dansker.

   ATP skriver ganske vist i en pressemeddelelse, at ”ATP-koncernen fik i 2022 et negativt resultat på 56,8 milliarder kroner.”

   Hvad ATP ikke skriver i pressemeddelelsen er, at formuen faldt fra 947 milliarder kroner ved udgangen af 2021 til 678 milliarder kroner ved udgangen af 2022…”

   https://www.computerworld.dk/art/281971/helt-forkert-fokus-atp-taber-300-milliarder-kroner-og-skaber-ikke-de-nye-virksomheder-som-vi-skal-leve-af-i-fremtiden

   • Ja man skal tænke sig om inden man overlader kontrollen over sin pension til et pensionsselskab.

    Det er jo ikke ligegyldigt hvilket selskab man vælger, hvis man overhovedet har lyst til at andre skal forvalte ens penge, eller bruge dem på projekter man dybest set er imod hvor penssionsselskaber jo kan virke som borgens forlængede arm.

    Rystende læsning mht. ATP

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*