Debatindlæg, PME, Vind og Sol

Danske vindmøller, ny rekord

Energinet viser hele tiden øjebliksbilleder af den danske elektricitetsforsyning, hvor meget producerer og importerer vi, og hvor meget eksporterer vi og fra/til hvem. Det kan godt være et lidt forvirrende billede, fordi vi samtidigt kan både eksportere og importere. Men over længere perioder er vores indenlandske produktion sammenlagt mindre end forbruget, så Danmark er en netto-importør af strøm.

Det er ikke (endnu) fordi vi mangler kapacitet, vi har stadigvæk almindelige kraftværker med en kapacitet på 6-7 gigawatt (GW). Hertil kommer vores 7 GW vindmøller og 2 GW solceller. Forbruget svinger mellem 2,5 og 5,5 GW. Så vind og sol kan sagtens levere alt, hvad Danmark har brug for, hvis ellers solen skinner og vinden blæser tilstrækkeligt. Det gør de også ind i mellem, men til andre tider dækker de ikke så meget af forbruget. Søndag d. 25. juni var bemærkelsesværdig, fordi vindmøllerne om formiddagen leverede rekord-lidt strøm, se fig. 1.

Fig. 1: Energinets oversigt over el-produktion og forbrug d. 25. juni 2023 (forbruget er de grå søjler). Tallene i kasserne nedenunder er fra kl. 8 morgen som angivet.

De 7 GW installeret kapacitet, svarende til 7.000 megawatt (MW) producerede her kl. 8 om morgenen bare 17 MW. Det svarer til 0,25% af kapaciteten. Det er så meget mere bemærkelsesværdigt, når man tænker på, at vi har vindmøller til havs og på land, helt fra Bornholm og Østersøen til Nordsøen og Vestjylland. Men hele landet var ramt af vindstille.

Det er blevet nævnt, at møller nogle gange afstilles, hvis priserne på el er meget lave. Det kan dog ikke have været problemet kl. 8, dagens priser er vist på fig. 2. Man bemærker også, at solcellerne fik lov til at producere, da solen kom højt nok op på himlen. Men hele dagen var Danmark dybt afhængig af kraftig import fra udlandet, op til 2 GW.

Fig. 2: Strømpriser time for time d. 25. juni. Kilde: Norlys

De seneste uger har generelt ikke været gode for vindkraften. Fig. 3 viser hele ugens (op til d. 25/6) forløb fra den tyske hjemmeside Energy-Charts:

Fig. 3: Oversigt over det danske forbrug og produktion af el fra hhv. solceller (orange), landvind (lys grå) og havvind (mørk grå). Timeværdier for uge 25, afsluttende med d. 25/6.

Det er et meget broget billede, men stort set hele tiden producerer vores 9 GW sol og vind mindre, eller væsentligt mindre end forbruget. Ugen før var situationen endnu værre, se fig. 4. Her ser vi, hvordan selv en firedobling af vindkapaciteten, som bebudet af politikerne, slet ikke ville kunne levere strøm nok til at dække forbruget. Når solen går ned, leverer møllerne i mange perioder under 500 MW tilsammen.

Fig. 4: Som fig. 3, men for den foregående uge, uge 24.

Hertil kommer generelt de voldsomme svingninger i produktionen, med en større kapacitet vil de variationer blive tilsvarende større for backup-systemerne at jævne ud. Det kan let vise sig at blive en umulig opgave, og ”redningen” i form af brint- og Power to X-produktion har vi endnu til gode at se køre i stor skala under realistiske betingelser.

Solceller og vindmøller er ikke en teknologi, der er velegnet til en stabil elektricitetsforsyning. Det er heldigvis en erkendelse, der begynder at brede sig i samfundet.

Del på de sociale medier

14 Comments

 1. Vi får i hvert fald ikke den fulde sandhed at vide…

 2. Den er også gal når der produceres for meget VE EL.

  I EU giver man statsstøtte til overproduktion af VE EL…Det giver jo god mening.

  Hvor mange skattekroner vil mon i fremtiden forsvinde til den statsstøttede VE overproduktion, i takt med at mere og mere god landbrugsjord plastres til med visuelt forurenende VE, VE der grundet den lave energitæthed fråser med de sjældne metaller, arealkrævende VE der så sænker skatteindtægterne fra landbruget så vi til gengæld kan få mere statsstøttet VE overproduktion og mindre mad i verden?

  ”Der er flere grund til, at det kan være o.k. for producenterne at sælge strømmen til en negativ pris. Det kræver, at man går ned i det enkelte anlæg og ser på de støtteordninger, der findes.
  Blandt andet har nogle en ordning, hvor selvom prisen er negativ, så far man støtte fra staten.”

  https://www.berlingske.dk/danmark/solskin-og-blaesevejr-her-er-forklaringen-paa-negative-elpriser

  Intet er gratis udover lommeuld, forbrugerne får i sidste ende lov til at betale for den ”billige” VE og en energisektor der udviser sygdomstegn, næste gang der skal betales skatter og afgifter.

 3. claus nielsen

  Det bør vel anføres at i eksemplet fra Energinet.dk leverer “Værker over 100MW” kun 356MW.
  Der er således rigeligt med produktion fra egne værker til rådighed.
  Når der importeres så voldsomt – må det skyldes prisen på el eller ønsket om minimal CO2-emission?
  Det er iøvrigt ofte et forhold der er gældende!
  Hvorfor importerer vi, når vi selv kan producere?
  Jeg har faktisk forespurgt om dette forhold ved Energinet.dk – men som forventet – ingen respons!!!
  Måske er det en konsekvens af handel på Nordpool?

  • Hej Claus

   Gode tanker, og ja, der lægges jo røgslør udover hvad er foregår.

   Så hvis vi skal gætte, tror jeg, at du har fat i noget mht. prisen, hvor man rent politisk har vedtaget, at vores overforbrug af biomasse, og nu også gavntræ, er CO2-neutralt (hvad det selvfølgelig ikke er), hvorefter der kun er prisen tilbage samt hensynet til at biomasselagrene skal være fyldte før vinteren.

   Med vores overforbrug af biomasse følger en for stor efterspørgsel. En efterspørgsel så stor at man nu også brænder gavntræ af, hvilket igen har fået prisen på biomasse (og gavntræ) til at eksplodere, med skadelige følgevirkninger som konsekvens, følgevirkninger der spreder sig som ringe i vandet.

   Så mon ikke en del af forklaringen skal findes i at vores VE-respirator er så dyr at drive, at man først importerer det EL man kan, før man fyrer med gavntræ, selvom der skulle være blandet tyske brunkul med i importen.

   Joo, i Danmark er man grøn, men måske mest når ens aktiviteter er synlige og kan bruges som propaganda i public-service kanalerne, og når man ikke er grøn, eller når det grønne ikke er billigt, lægges røgsløret ud.

   Hvis vi allerede nu brænder gavntræ af, hvad mon vi så brænder af om nogle år, når VE-respiratoren må vokse i takt med at vi ansætter flere utilregnelige barnepiger?

   Ja nu nævner jeg det igen. Havde vi idag haft stabil grøn kernekraft-grundlast, hvor brændslet er så billigt, at det bedst betaler sig at køre på 100% hele tiden (når vi taler Gen 3 værker), ville behovet for import være mindre, hvorved tyskerne istedet kunne få glæde af den norske vandkraft, så tyskerne kunne spare lidt på deres brunkul.

   I linket herunder kan man få en ide om, hvad kernekraft-EL idag ville have kostet i Danmark, hvis vi dengang havde fulgt svenskernes gode eksempel.

   https://en.wikipedia.org/wiki/Ringhals_Nuclear_Power_Plant

 4. allan astrup jensen

  Det er bekymrende, hvis Klimarealisterne først og fremmest ønsker at promovere kernekraft, og samtidigt kommer med usande og ufuldstændige påstande i den henseende. Jeg troede klimarealisme gik ud på, at modbevise forkerte påstande fra IPCC og deres støtter om klimaets udvikling og mennesket som årsag hertil. Der er nemlig et stort behov for saglig og objektiv dokumentation og kommunikation om klimavidenskabernes resultater.
  Hvis Klimarealisterne kun er en energipolitisk pressionsgruppe, der subjektivt mener, at indførelse af kernekraft i Danmark er en tilstrækkelig og bæredygtig løsning på vore klimaudfordringer, så er det ikke noget for mig!

  • Søren Hansen

   Klimarealisme har intet ønske om “først og fremmest” at promovere kernekraft. Den er ikke nævnt med et ord i artiklen her. Klimarealisme tager derimod fat i overtroen om “den grønne omstilling”, hvor sol og vind kan være kilder til en stabil og billig energiforsyning i den nærmeste fremtid. Det koster allerede nu samfundene ufattelige milliardbeløb, og det bliver kun værre i de kommende år, hvis ikke nogen råber vagt i gevær. Hvis vi kommer til fornuft og dropper sol og vind, så er der i første omgang kun fossile brændstoffer at falde tilbage på, men hen ad vejen kan kernekraften så komme ind i billedet.

  • Hej allan

   Nu er jeg ikke selv medlem af klimarealisme.dk, men har det til trods ikke observeret at klimarealisme.dk nogen steder har en dagsorden som du beskriver, ej heller at klimarealisme.dk er kommet med usande påstande i den henseende, tværtimod.

   ” først og fremmest ønsker at promovere kernekraft, og samtidigt kommer med usande og ufuldstændige påstande i den henseende”

   Men præcis som fossile brændsler kan levere grund og variabel last af en langt højere kvalitet end hvad utilregnelig vind og sol kan, og helt uden en tilhørende kostbar VE – respirator der iøvrigt endnu ikke er opfundet i en bæredygtig grøn version, kan kernekraft jo det samme…spørg bare Svenskerne.

   Og selvom man er klimarealist, er der vel ikke nogen god grund til at dømme moderne kernekraft ude blot fordi den ikke er fossil? Hvor det der idag ville være aktuelt nok primært er kernekraft Gen 3,5 og Gen 4 når den snart er klar, hvilket er noget helt andet end de værker man omtaler i den generelle energidebat.

   Tværtimod, potentialet for bla. de Thorium reaktorer Copenhagen Atomics arbejder på er ganske enkelt enormt, og hvorfor skulle man sige nej tak til store mængder billig energi hvis de skulle lykkes, blot fordi det f.eks. kommer fra en sikker Thorium reaktor “made in Denmark”, hvor Kina allerede har en forsøgsreaktor i drift?

   Klimarealisme handler vel netop om at være realistisk mht. hvad man gør som et alternativ til hvad regeringen forcerer igennem lige nu, hvor det der foregår steder i samfundsdebatten og på borgen, er alt andet.

   Klimahysteriet i Danmark, hvor man nogen steder nægter plejehjems beboere en god bøf, er helt ude af proportioner. Ligesom energisektoren lige nu fylder rigtig meget i debatten, og af mange gode grunde, hvorfor det er helt naturligt også her, at snakke om de alternativer der findes til VE der både kommer til at true vores økonomi, vores arealer og vores forsyningssikkerhed, blot for at nævne 3 af de store trusler ved VE i overmål.

   Her er det relevant at tale om olie, kul og gas, men selvfølgelig også kernekraft hvis man ønsker at leve i et moderne industrisamfund, hvor disse energikilder har det tilfælles at de alle er barnepiger man kan stole på møder op på arbejde som aftalt.

 5. Hej Mikael

  I EU ved man også godt at den er gal med biomasse, hvor man har overvejet om biomasse fortsat skal kategoriseres som VE, idet biomasse jo her og nu udleder mere CO2 end hvis man blot brændte kul af + den lange række af andre problemer med biomassen, som skovhugst / biodiversitet og problemet med at den danske Biomasse sektor er så omfattende at den som bare en af følgevirkningerne skader hele den danske træ-industri, og dermed også danskerne der som en konsekvens både kommer til at betale overpris i skat, overpris for deres energiregning, og overpris for træ nede hos trælasten.

  Rådet for grøn omstilling udtaler:

  “brugen af biomasse i Danmark er kørt fuldstændig af sporet. Biomasse tæller i regnestykket som en CO2-neutral energikilde, men faktum er, at træet udleder enorme mængder CO2 i det øjeblik, hvor det brændes af.” Ja faktisk mere end kul.

  Men som altid kæmper Damark imod det gode der trods alt også er en lille smule af nede i EU, ligesom man fra dansk side også på EU plan bekæmper grøn kernekraft (der kan udkonkurrere danske vindmøller), mens man desinformerer danskerne ved at sige det modsatte til os, at man ikke har noget imod kernekraft udenfor landets grænser, hvad regeringen jo tydeligvis har.

  I linket herunder fremgår det at:

  “EU har for nylig vedtaget, at træ skal bruges, før det skal brændes. Det er sket i forbindelse med et direktiv, som endnu ikke er implementeret i dansk lov.”

  I EU går man altså direkte imod den praksis der er i Danmark, mens man i Danmark sylter implementeringen af denne EU lov.

  Hvorfor, jo selvfølgelig fordi uden det biomasse overforbrug der nu er Danmarks største ”VE” energikilde, og som for en stund fortsat er stemplet som grønt, ville det være tydeligt for enhver hvor stor en fiasko vores satsning på vind og sol i grunden er, mht. regeringens ønske om at blive grøn ved ensidigt at satse på VE som Danmarks ledeløse rygrad.

  “Hos NGO’en Rådet for Grøn Omstilling er direktør Bjarke Møller rystet over fortællingen om, at dansk gavntræ bliver kørt direkte til afbrænding.”

  Viggo Hertz fra Dansk Træemballage udtaler:

  “I det seneste halve år har vi oplevet, at adgangen til dansk træ er gået markant ned. Vi har ikke den samme betalingsevne som kraftvarmeværkerne, der kan sende regningen videre til forbrugerne i den anden ende. ”

  Hvor der jo er noget galt med den grønne omstilling i Danmark, når regeringens lovgivning (som med marginalprissystemet ved NORDPOOL forvrider markedet for EL), går ind og konkurrence forvrider markedet for træ, når biomasseværkerne har skattefordele ved at fyre med problematisk biomasse, herunder bliver belønnet for at fyre med gavntræ.

  Hvor biomasseværkerne blot sender regningen for at afbrænde bla. gavntræ videre til forbrugerne der ikke har andet valg end at betale energiregningen, mens dansk træindustri skal konkurrere på markedsvilkår mod statsstøttede biomasseværker der nu støvsuger det danske marked, for det gavntræ private virksomheder er afhængige af.

  Lektor på Københavns Universitet Niclas Scott Bentsen, har undersøgt tingene og:

  “Tidligere i år stod han bag den første kortlægning af Danmarks samlede forbrug af træ. Her kom han frem til, at 87 pct. af det samlede træforbrug gik direkte til forbrænding i 2018, hvor de seneste data er fra. ”

  samt

  “jeg er ikke overrasket, hvis det er tilfældet, at mere gavntræ bruges til energiformål. Prisen på træ til energi er steget rigtig meget, og det øger konkurrencen mellem energitræ og de billigste former for gavntræ, der ikke er steget på samme måde”

  Hos Dansk fjernvarme, der er i ledtog med regeringen, har man en ganske anden arrogant og magtfuldkommen tilgang til tingene, hvor Marie Dahl Hedegaard til spørgsmålet “Har jeres medlemmer ikke et ansvar for at holde fingrene fra det træ, der kan bruges til bedre formål end at brænde det af?” ganske kynisk udtaler :

  “Hvis der er så store problemer for Dansk Træemballage, kunne de jo også betale, hvad det koster”

  Hovmod står for fald, så lad os åbne danskernes øjne for hvorfor en lægte nede ved trælasten er blevet så dyr, og hvorfor vores VE – respirator er kørt helt af sporet….man kan jo ikke fortsætte med at udbygge VE sålænge man ikke har en tilhørende velfungerende VE – respirator.
  Men hvad gør regeringen, de hakker blot hælene i siden på VE hesten, så den løber endnu stærkere.

  Måske vi blot skulle have fortsat med at brænde kul og gas af i Danmark, indtil politikerne tager sig sammen til at få købt noget kernekraft, som vore nabolande gør det, med nettilslutning allerede fra 2029, hvis alt går efter planen.

  https://finans.dk/impact/ECE16147866/helt-absurd-danske-energiselskaber-smider-brugbart-trae-direkte-i-ovnen/

  Måske vi tillige gør klogt i snarest at få indkøbt de IKEA møbler vi mangler, før Dansk fjernvarme også støvsuger IKEA´s varelager for brændbare møbler, for derefter blot at sende regningen videre til danskerne. Og måske fulgt op med en kommentar fra Marie om at Danskerne jo bare kan købe møbler der ikke er lavet af træ.

 6. Mogens+Bendtsen

  Der er kun ca. 2,1 person i en husstand i Danmark

  • Mange tak for info M + B.

   I så fald bliver det så en lille halv million danskere der må leve med et dagligt blackout af varierende længde, længst i de mørkeste og koldeste vintermåneder, hvor denne lille halve million mennesker flere måneder i træk må leve med en permanent tilstand af blackout det mest af tiden gennem de lange kolde vinternætter, og hvor de fleste må leve med brownout gennem de få timer med lav solhøjde og få dagtimer over et skydække der kan vare i flere uger.

   Det er mig en gåde hvordan denne solcelleindustri skulle kunne levere EL til en lille halv million menneskers forbrug af varmepumpe, elbil og resten af EL-forbruget om natten og om vinteren hvor behovet er størst, når netop denne periode samtidig er perioden hvor solcelle industri intet producerer eller kun producerer en lille brøkdel af den installerede effekt i en brøkdel af tiden på vore breddegrader.

   Dette gælder når påstanden er at 2 x 500 MW installeret solcelle effekt som de siger “hver vil kunne forsyne omkring 120.000 husstande med EL.”

   Det er derfor noget frygteligt sludder at koble installeret (ikke leveret) vind og sol effekt sammen med et antal huse der kan forsynes, som man ofte ser det, hvor folk får et indtryk af at det bogstaveligt talt er sådan det hænger sammen, hvor det jo i virkeligheden er VE – respiratoren der sikrer EL til varmepumpen i ca. 80% af tiden og nærmere 100% af tiden gennem de mørkeste perioder af vinteren, en VE – respirator der nu også kører på gavntræ.

   Det er manipulation og desinformation af groveste kaliber efter min mening, for realiteterne er jo at vind og sol ikke kan stå alene i et moderne industrisamfund, der skal også en kæmpe og kostbar VE respirator til der aldrig eller sjældent omtales samtidig, en stor VE respirator der skal køre i langt hovedparten af tiden, en stor VE respirator der har affødt følgende kommentar:

   “Danmarks brug af biomasse er kørt helt af sporet, lyder det fra Rådet for Grøn Omstilling.”

   I Danmark er man ikke glad for at snakke for meget om VE – respiratoren, og det forstår man jo godt, for den er stor, dyr og problematisk.
   Og så sidder den del der skal erstatte biomassen fortsat som fugle på taget.
   Ja faktisk blev biomassen fra VE – respiratoren jo den største “VE” producent sidste år, hvis BRIO og EUR – paller også tæller med som certificeret biomasse ;-), hvilket jo blot understreger problemet ved at satse så voldsomt på sol og vind.

   Hans Jørgen Nielsen illustrerer også fint problemet med utilregnelig VE i hans vidunderlige bog ”alt det ingen har fortalt os om atomkraft”, hvor man må skelne mellem værdien af en energiforsyning man kan regne med og en man ikke kan regne med.

   Den utilregnelige barnepige (vind og sol) der kun møder op på arbejde fra tid til anden, har ikke nær den samme værdi som den barnepige der møder på arbejde hver gang det er aftalt (grund og variabel last), hvor man i den grønne debat sjældent skelner mellem den store forskel der er mellem utilregnelig produktion og produktion man kan regne med (som i dette solcelle eksempel), ligesom marginalprissystemet ved NORDPOOL paradoksalt nok ligefrem tildeler den utilregnelige barnepige den største profit.

   Var det ikke både nemmere og langt bedre at spare hele VE – respiratoren og al den specielle VE – infrastruktur væk, og så i stedet gøre som vore nabolande (grønne Tyskland undtaget), og satse på kernekraft med fossil backup, indtil en bedre teknologi er modnet.

   2030 og 2050 mål er rene politiske mål, og man kommer som Søren også så fint illustrerer alligevel ikke i mål ved blot at hovedløst at installere mere og mere og mere sol og vind, uanset hvor mange 100 milliard krone sedler man kaster i Vesterhavet.

   Før eller siden bliver borgen tvunget til også at kigge på den barnepige man kan stole på.

   Derfor skal vi have noget klimarealisme på borgen, så VE galskaben kan stoppe inden landet også kører af sporet.

 7. Claus Beyer

  Skete omstillingen til træpillefyring på kraftværkerne ikke samtidigt med, at GoldmanSachs investerede massivt i træpilleproduktion i Canada, og købte sig ind i DONG, hvor de fik veto ret i bestyrelsen. Det var da et pudsigt sammenfald. Som altid: De kloge snyder de mindre kloge (vore politikere hører desværre ikke til den første kategori).

 8. Så er den gal igen med desinformationen omkring den grønne omstilling.

  Nordjyske.dk informerer os alle om at man i smukke Nordjylland vil omdanne hele 1.000 Hektar smukke grønne arealer til sort VE industri, samt at de to områder med sort solcelle industri hver med en installeret effekt på 500 MW “hver vil kunne forsyne omkring 120.000 husstande med el.” til en samlet pris på ca. 4 Milliarder gode danske kroner.

  Lidt hurtig hovedregning med alle forbehold. Man regner altså med at den ene GW vil kunne forsyne omkring 1/4 mio husstande med EL, og hvis vi antager der i gennemsnit bor 4 personer i en husstand, giver det så ca. 1 mio mennesker, eller 1/6 af Danmarks befolkning,

  Hvad der ligger i udtrykket “forsyne” står så frit for læseren at fortolke, men mon ikke man håber hr. og fru. Danmark læser det som at når den sorte solcelleindustri har dækket de grønne marker, så er ca. 240.000 husstande forsynet med EL 24/7.

  https://nordjyske.dk/nyheder/vesthimmerland/vildt-to-af-europas-stoerste-solcelleparker-skal-ligge-i-nordjylland/2994771

  Kigger man på Sørens fine kurver herover, kan man godt se at den holder måske ikke helt, hvis der 365 dage om året ud af 365 dage kan forventes blackout om natten, ligesom man det meste af vinterhalvåret samt en stor del af de overskyede sommerdage må forvente brownouts i stor skala, medmindre den ene GW sorte solcelle industri, der i henhold til REO kun har en beskeden lastfaktor på 16.8 %, tilsluttes en VE respirator (der også koster penge at bygge og drive) der så i gennemsnit skal klare forsyningen de resterende 83,2 % af tiden, før vi er oppe på en effekt der svarer til hvad 1 GW kul, gas eller kernekraft kan levere 24/7 kun afbrudt af planlagte driftstop og enkelte ikke planlagte driftstop man aldrig vil kunne undgå, men med en lastfaktor over 90% til sammenligning hvis vi kigger på f.eks. de svenske BWR kraftværker.
  Nu skrev jeg 83,2% af tiden herover, der så bliver til 73,2 % af tiden hvis vi antager kul, gas og kernekraft har en lastfaktor på 90%, og sol + respirator tilsvarende skal nå op på en lastfaktor på 90%.

  https://reo.dk/?p=3123

  1 GW installeret effekt blev således til 168 MW leveret effekt i gennemsnit, ingenting om natten, næsten ingenting i de mørkeste vintermåneder, og næsten ingenting når et frontsystem med tykke skyer skærmer for fotonerne.

  Og det kalder man “hver vil kunne forsyne omkring 120.000 husstande med el.”

  Og mht. prisen på de ca. 4 Mia DKK, så er det 4 mia dkk + konstruktion af tilhørende VE respirator + driftudgifter til VE respirator + afledte effekter af VE respirator, som når man i biomasseanlæg fyrer med brugstræ, der så rammer danske pallefabrikanter, samt alle de andre domino brikker VE respiratoren vælter, + 1.000 Hektar grønt landskab, + drift af 1 GW solcelle industri.

  Til sammenligning er listeprisen for 300MW SMR reaktor ca. 1 mia. USD + driftudgifter der er små med kernekraft. (hvad prisen bliver i Danmark ved vi ikke, regeringen ønsker ikke at få det undersøgt)

  En investering der ikke holder i 25 år, men i 60 til 100 år, hvor gennemsnitseffekten ikke er 168 tilfældigt leverede MW i 25 år, men + 270 stabile MW leveret 24/7 i 60 til 80 år, og det helt uden ekstra udgifter til opførelse og drift af VE respirator, og uden alle de følgevirkninger afbrænding af biomasse medfører.

  Har jeg glemt noget i regnestykkerne? blot så vi ikke også desinformerer her.

 9. Mht. VE respiratoren, der trækker vejret for vind og sol når disse ikke leverer, har Danmark gennem mange år haft et ikke bæredygtigt overforbrug af biomasse. Et overforbrug politikerne år efter år har lovet nok skal komme ned, men som vi alle ved, harmonerer det politikerne udtaler ikke altid med det de gør.

  Således sprængte vores overforbrug af særdeles problematisk biomasse sidste år alle rammer så biomasse var den største “VE” energikilde, ja misbruget af biomasse rykkede sidste år op i superliga´en for misbrug, hvor man opkøbte godt nyttetræ, og lod det gå op i røg så dampen kunne holdes oppe i VE respiratoren, til skade for dansk træ-industri der godt kunne have brugt den sparsomme ressource af nyttetræ mere fornuftigt end hvad borgen tillader.

  Mon al nyttetræet der gik op i røg var korrekt aflads certificeret?

  Man kunne jo næsten fristes til at antyde borgen spreder disinformation mht. at den grønne omstilling er grøn, samt hvad den skjulte dagsorden for vores biomasse overforbrug er.

  Mon professorerne fra AAU har husket at indregne alle de afledte skadevirkninger fra VE respiratoren?.

  Således udtaler en pallefabrikant:

  “»Helt absurd«: Danske energiselskaber smider brugbart træ direkte i ovnen”

  https://finans.dk/impact/ECE16147866/helt-absurd-danske-energiselskaber-smider-brugbart-trae-direkte-i-ovnen/

  https://ing.dk/artikel/danmarks-forbrug-af-omdiskuteret-biomasse-slaar-alle-rekorder

  Hvad bliver det næste når VE nu meget snart skal fire-dobles, og VE respiratoren tilsvarende må vokse.?

  Måske man vil benytte metoder fra krigstiden, som at Fru Mette Frederiksen på et tidspunkt udsteder et dekret, hvor danskerne opfordres til at indlevere al biomasse inventar til nærmeste biomasse fyrbøder, inkl. børnenes BRIO, og hvor de ti danskere der udviser den største offervilje for fædrelandet, tildeles medaljen, “Helt af grønne Danmark”

  • Mikael Thau

   “Mon al nyttetræet der gik op i røg var korrekt aflads certificeret?”

   Så vidt jeg husker har EU dispenseret for kravet om anvendelse af certificeret biomasse i forbindelse med lukning af gas fra Rusland. Således kan EU’s medlemslande frit fælde skov uden hensyntagen til fornuftig skovdrift, bæredygtighed og biodiversitet.

   Måske er dispensationen endnu ikke ophævet. Måske andre ved noget om dette.

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*