Klimarealisme i medierne, Tørke og Skovbrande

Skovbrande og CNN

I nyhedsmediet CNN kunne man læse en længere artikel om skovbrande og klimaforandringer. Naturligvis bliver skovbrandene kædet sammen med de menneskelige CO2-udledninger, og her går man specifikt efter nogle store energiselskaber. Artiklen indledes med følgende:

Millioner af hektarer forkullet af naturbrande i det vestlige USA og Canada …. kan spores tilbage til kulstof-forurening fra Verdens største fossile brændstof-selskaber og cementfirmaer, meddelte nogle videnskabsfolk for nyligt.

Artiklen, skrevet af Foreningen af Bekymrede Videnskabsfolk (Union of Concerned Scientists), konkluderede, at 37% af de brændte arealer siden 1986 ….  kan tilskrives den planet-bagende forurening fra 88 af Verdens største brændstofleverandører og cementproducenter, hvoraf de sidstnævnte alene står for ca. 7% af alle CO2-udledninger. 

Kombinationen af alvorlig tørke og rekordhøj varme, der udtørrer vegetationen pga. klimaforandringerne, har forstærket naturbrandene i Vesten. Og forskere har konstateret, at siden 1901 har forbruget af fossile brændstoffer fra ovennævnte virksomheder, inkl. ExxonMobil, BP, osv., opvarmet planeten 0,5 grader celsius – næsten halvdelen af den totale opvarmning i den periode.

Sådan! Forskerne er naturligvis nået frem til resultaterne ved computermodelberegninger, hvor de simulerer situationer uden de 88 virksomheders udledninger og tilsvarende mindre CO2 i luften, resulterende i en mindre global opvarmning. Under de omstændigheder sættes computeren så til at beregne omfanget af naturbrande.

CNN fortsætter med at gengive historien om, at de store olieselskaber allerede i 1970-erne vidste, at CO2-udledninger ville føre til katastrofal opvarmning men valgte at fortie oplysningerne for at beskytte deres forretning. De er nogle værre nogen!

De bekymrede forskere benytter sig bl.a. af et nyt begreb, kaldet ”damptryk-underskud” (vapor pressure deficit), der beskriver hvor ”tørstig” atmosfæren er efter fugt. Det skulle være en nøglefaktor for brandrisiko og tørke, det måler hvor meget fugt, luften suger ud af jorden og planterne, som så bliver brændstof til naturbrandene.

CNN giver det sidste ord til en af de bekymrede forskere, der vist snarere er en rendyrket aktivist:

Hovedbudskabet, som folk skal tage med sig fra dette forskningsprojekt, er, at de fossile brændstofproducenter skal holdes ansvarlige for at forværre ekstreme vejrbegivenheder som naturbrande, som bringer folks liv i fare.

”Det behøvede ikke at være sådan”, siger hun, ”de burde betale deres rimelige andel af omkostningerne ved disse klimafølger.”

CNN’s artikel fik den formidable Anthony Watts på banen med en kraftig tilbagevisning på Climaterealism.com:

CNN’s artikel refererer et tvivlsomt studie fra Foreningen af Bekymrede Videnskabsfolk (FBV) – en politisk orienteret klima-aktivistisk organisation, der selv indrømmer at ”Vi bruger videnskab til at få gennemført forandringer”. For FBV er videnskab ikke et redskab til at fremskaffe viden, men snarere et middel til politiske forandringer.

Desværre var CNN ikke i stand til at skelne mellem de to ting og behandlede FBV’s pressemeddelelse, som om den var rigtig videnskab, snarere end politisk motiveret klima-aktivisme forklædt som videnskab.

Om begrebet damptryk-underskud skriver Watts, der selv er meteorolog, at det er en ny og meget lidt brugt fysisk størrelse. Den er næsten det samme, men ikke helt, som relativ fugtighed. Damptryk-underskuddet er således et tal for hvor meget vanddamp, der er i luften, i forhold til den maksimale mængde, der kan være, dvs. ved 100% luftfugtighed. 

Watts påpeger, at FBV har brugt computermodeller i stedet for faktiske målinger. De har derfor ikke nogen reelle tal for, hvad damptryk-underskuddet måtte være i de forskellige situationer. Watts har ikke meget fidus til computermodellerne, der i deres simuleringer af de globale temperaturer regner helt urealistisk højt, og han påpeger, at der absolut ikke er noget videnskabeligt grundlag for en sammenkædning af de senere års klimaforandringer og naturbrande.

Men det er værre endnu. FBV-artiklen refererer til et andet videnskabeligt studie for at underbygge sin påstand om stigende damptryk-underskud. I det omtalte studie – fra 2020 – bliver der vist faktiske data for det vestlige USA og Canada. Og overraskende nok viser det sig, at de områder, der har været hårdest ramt af naturbrande, har haft en stigende luftfugtighed, dvs. mindre damptryk-underskud, se fig. 1. Det er i total modstrid med FBV’s påstande.

Fig. 1: Udviklingen i damptryk-underskuddet, 1901-2017, i det vestlige USA og Canada. Grønne områder har et reduceret underskud, dvs. mere fugtighed.

Hertil kommer, at FBV er meget selektive i deres udvalg af data for omfanget af naturbrande. De regner kun fra 1986 og fremefter, uagtet at der findes statistik, der går helt tilbage til 1926. Det er så meget mere bemærkelsesværdigt som at deres damptryk-underskud-data går meget længere tilbage – til 1901. Men udviklingen i naturbrande er vist på fig. 2 og her ser man det velkendte billede, at der var mange flere, og langt større ramte områder for knap 100 år siden.

Fig. 2: Tv. det totale areal, der er ramt af naturbrande, 1926-2020. Th den kurve, der nu kan ses på de amerikanske brandmyndigheders hjemmeside – et klima-alarm-fremkaldende udsnit af den gamle.

Det interessante ved fig. 2 er, at de amerikanske myndigheder fjernede alle de tidligere års data fra deres hjemmeside, så kurven nu kun går fra 1983 og frem. Formålet var givetvis at kunne vise en stigning i omfanget af naturbrandene. (Herom har vi skrevet tidligere.) Men nu er der efterhånden ikke meget substans tilbage i FBV’s ”forskningsresultater”. Det fremgår klart af fig. 3, hvor udviklingen i naturbrande sammenlignes direkte med ændringerne i atmosfærens CO2-indhold. Fra 1986 og fremefter ser der ud til at være et sammenfald, men kigger man på hele perioden tilbage til 1926, bortfalder sammenhængen fuldstændigt.

Fig. 3: Sammenhængen mellem CO2-indholdet i atmosfæren (blå kurver) og arealet ramt af naturbrande pr. år. A. som FBV-artiklen viser det, og B. som realiteterne ser ud, når man går længere tilbage i tiden.

Watts afslutter sin kritik med følgende guldkorn:

CNN fejlede totalt mht. ved sammenligning med de til rådighed værende data at tjekke fakta i FBV’s påstande. I stedet genopgylpede CNN bare påstandene fra en politisk organisation, der producerer ”videnskab til at få gennemført forandringer”.

Enhver tvivl om, at FBV er noget som helst andet end en ”udlejning af videnskab”-organisation, kan let bortskaffes ved det faktum, at min hund, Kenji, blev medlem af FBV bare ved at indbetale kontingentet. Alt, hvad der kræves for at blive en ”Bekymret Videnskabsperson”, er at stille med et gyldigt kreditkort.

Kenji, medlem af Foreningen af Bekymrede Videnskabsfolk

Tydeligt nok er FBV og CNN gået i hundene, når det drejer sig om videnskabelig ærlighed og præcis rapportering af videnskab til offentligheden.

Please follow and like us:
Del på de sociale medier

One Comment

  1. Hans Henrik Hansen

    Ross McKitrick skriver om skovbrande:

    “We’re told we should listen to the science, but the science on forest fires is that they peaked in the 1980s”

    https://financialpost.com/opinion/truth-about-forest-fires-up-in-climate-change-smoke

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*