Energipolitik, Klimarealisme i medierne

Sydafrika i vanskeligheder

Sydafrika er et vidunderligt land at være turist i. Der er smuk og meget varieret natur med masser af vilde dyr af enhver art. Folk er generelt flinke og imødekommende, og maden er god og billig. Dertil kommer, at man kan rejse derned, når det er vinter i Danmark, der er ingen tidsforskel af betydning, men man ankommer til sol og sommer, hverken for varmt eller for koldt.

På safari i Kruger National Park

Desværre har Sydafrika også problemer med økonomien, der er udbredt korruption og stor arbejdsløshed. Det er en skam, fordi landet fra naturens side har mange værdifulde ressourcer. Der er minedrift og masser af muligheder for landbrug, og da landet er tyndt befolket, er der god plads til alting.

En god økonomisk udvikling fordrer en stabil og rigelig energiforsyning ikke mindst i form af elektricitet. Sydafrika får 80% af sin strøm fra kulkraft, og kullene udvindes lokalt. Men hermed er man kommet i klimafanatikernes søgelys, og der er lagt pres på landet for at nedbringe forbruget af kul. Det har så igen medført manglende investeringer i nye kraftværker, til en voksende befolkning, men der er også sparet på pengene til vedligehold af de eksisterende værker.

Resultatet er, at værkerne tit bryder sammen og skal repareres. Det betyder igen, at befolkningen må klare sig uden strøm i kortere eller længere perioder. For at kunne styre situationen har elforsyningsselskaberne indført kontrollerede skiftende strømafbrydelser (rolling blackouts) af op til 10 timers varighed pr. gang.

Det går naturligvis hårdt ud over industrien og medfører en yderligere forværring af økonomien og menneskenes leveforhold.

Til gengæld har det medført, at Sydafrika faktisk allerede er foran sine klimamål for 2025. De mange ufrivillige stop af elværkerne har simpelthen nedsat kulforbruget så meget, at CO2-udledningerne ligger under, hvad man havde sat sig for.

I øvrigt havde Sydafrika et relativt ambitiøst mål for 2030, som man også ser ud til at kunne opfylde. Målet var forudsætningen for nogle favorable klimalån fra rige lande. I planerne indgik at nogle kulkraftværker skulle tages ud af drift i den nærmeste fremtid, men det har man nu udskudt, da værkerne alligevel ikke kører så meget, og man har brug for al den strøm, man kan få.

At Sydafrikas målopfyldelse ser så fin ud, ville visse personer måske betragte som en god nyhed, men faktum er jo, at Sydafrika er i en økonomisk krise, der går hårdt ud over befolkningen, og det er ikke godt for nogen.

Tak til Climate Depot

Del på de sociale medier

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*