Debatindlæg, Klimapolitik

CO2-hysteriet og den mekaniske grønne omstilling

CO2-hysteriet koster det danske samfund milliarder, og får erhvervslivet til at satse på den forkerte hest. Fremtidsudsigterne for fremtidens danskere er sorte.

Regeringen ønsker at reducere den globale opvarmning. Det er målet. Midlet hertil er, at Danmark går forrest og reducerer Danmarks udledninger af CO2. Det kan ikke gå for hurtigt, mener man. Derfor har man nedsat Klimarådet, som skal holde øje med, om Danmark hurtigt nok gennemfører de reduktioner af CO2, som er nødvendige for at leve op til Paris-aftalen. Midlet er blevet til målet. Derfor er det berettiget at tale om CO2-hysteriet, ikke mindst fordi politikerne er blinde overfor andre løsninger end mekaniske, hvis man vil løse problemet med global opvarmning.

HC Andersen har i eventyret Nattergalen beskrevet situationen. Den ægte nattergal synger i det uendelige, men den mekaniske nattergal bliver slidt og går i stykker. Den ægte nattergal repræsenterer naturen, som kan reducere global opvarmning. Den mekaniske nattergal repræsenterer solceller, vindmøller og mekanisk fangst og deponering af CO2. Som den mekaniske nattergal, så kan solceller og vindmøller blive slidt. Folketinget har netop vedtaget en kraftig udvidelse af vindmøllekapaciteten, men det er ikke en engangsinvestering. Havvindmøller har en levetid på 25-30 år. Har man først sagt ja til en mekanisk løsning, så starter en uendelig historie om fortsatte investeringer, fordi levetiden af solceller og vindmøller er meget begrænset.

I eventyret er det den mekaniske nattergal, som får hele opmærksomheden. Muligheden for ved naturens hjælp at løse klimaproblemet er i Danmark helt fraværende. Herved ignorerer man den billigste, hurtigste og mest attraktive løsning på klimaproblemet.

IPCC fortæller, at verden i de sidste 20-30 år er blevet 22-33% grønnere. Det skyldes ifølge IPCC blandt andet global opvarmning, udvidet vækstsæson og gødningseffekten af mere CO2 i atmosfæren. Et grønnere areal har ifølge IPCC på grund af biofysiske processer dæmpet opvarmningen lokalt. IPCC nævner, at der ikke er bevis for, at det har påvirket opvarmningen globalt.

NASA derimod fortæller, at global opvarmning i de sidste 30 år på grund af et større grønt areal er reduceret med 0,2 grad. Da den globale temperatur i samme periode er steget med 0,6 grad, har en grønnere verden alene reduceret global opvarmning med 25%.

Ændringen i det gennemsnitlige bladareal, 2000-2018 pr. kvadratmeter pr. år. Kilde: NASA

Det er ikke kun verden, som bliver grønnere. Det gør Danmark også. I Danmark bruger vi mange penge på klimaforskning, men hovedparten af pengene bliver brugt på konsensusforskning. Hvorfor findes der ingen danske klimastudier, som har undersøgt, hvor meget det danske grønne areal er steget i de sidste 30 år, og har undersøgt hvor meget, det har reduceret global opvarmning? Det kunne man så sammenligne med, hvor meget mekaniske løsninger i samme periode havde nedbragt opvarmningen.

Danmarks grønne areal er steget på grund af højere temperatur og mere CO2. Det har dæmpet temperaturen i en eller anden udstrækning, og det har været helt gratis.

Politikere, medier og forskere er imidlertid uvidende om, at Danmark i de sidste 30 år er blevet grønnere. Det er bare at kigge på kortet fra NASA.

Regeringen har netop bevilliget 8 milliarder til mekanisk at opfange CO2 og deponerer det i den norske del af Nordsøen. Et nyt klimastudie fortæller, at det er en dårlig ide. At bruge naturen til dette formål er både mere effektivt og mindre ressourcekrævende end den mekaniske metode, og samtidig er det billigere. Det kræver, at man anvender specifikke biologiske metoder for at opfange og lagre CO2. Det sker ved at genopretter skove, græsarealer og vådområder. Samtidig skal landbruget drives på en holdbar måde.

Staten kunne gå foran og ophøre med at fælde træer i naturnationalparkerne og genplante de mange træer, som man allerede har fældet. Samtidig kunne man ophøre med i statsskovene at skamfere sunde træer. I stedet bør man fjerne de skamferede træer og genplante.

Danmark og de øvrige vestlige lande har reduceret udslippet af CO2. Alligevel stiger atmosfærens indhold af CO2. Det skyldes, at de nye industrilande med Kina i spidsen hele tiden har brug for mere billig energi. Det er for at udvikle industriproduktionen og forbedre befolkningens levestandard.

Sådanne lande ligger ikke under for CO2-hysteriet, men benytter sig af naturmetoden for at reducere global opvarmning. Kina har skabt et langt grønnere Kina ved at intensivere landbruget kombineret med aggressiv træplantning. Et nyt klimastudie offentliggjort i Nature i januar i år fortæller, at Kina har reduceret opvarmningen i Kina med 39,4 +/- 13,9%. Indien har gjort det samme men i mindre målestok.

Hvis man ønsker at reducere global opvarmning og at få hele verden med, så er naturmetoden det eneste rigtige også i Danmark.

I Danmark har klimaindustrien stor magt og indflydelse og har skabt en stor lobbyorganisation: Green Power Denmark med tidligere Venstreminister Kr. Jensen, som direktør. Concito er også delvis sponseret af klimaindustrien. Medierne i Danmark og især DR og TV2 agerer tit mikrofonholdere for repræsentanter for klimaindustrien, Green Power Denmark og Concito.

Jeg tror, at løbet er kørt i Danmark, og at politikerne først vågner op, når befolkningen mærker konsekvenserne af den mekaniske grønne omstilling og gør oprør. Så er det desværre nok for sent. Energi bør i fremtiden være naturgas og atomkraft. Danmark bør øjeblikkelig ophøre med at afbrænde andre landes skove i kraft/varmeværker, da det fremmer den globale opvarmning.Del på de sociale medier

7 Comments

 1. Per Arne Bjørkum, Norsk professor, fortæller meget mere om den grønne jord, og træernes blade, som udleder vanddamp fra bladene, som værende årsag til forøget vanddamp i atmosfæren. Da vanddamp er en klimagas, stiger temperaturen…
  Mere interessant læsning kan findes her:
  https://geoforskning.no/author/pbjorkum/

 2. Jørgen Keinicke

  Svar til Karl Ivers bemærkning nr2:

  Når NASA skriver, at global green up slows warming, så tror jeg på det. Også fordi et klimastudie offentliggjort i Nature i januar i år siger: biophysical impacts of Earth greening Can substantially mitigate regional land surface temperature warming.
  https://www.nature.com/articles/s41467-023-35799-4

  Jeg vil ikke gå ind i en ufrugtbar diskussion om, hvorvidt jeg har fortolket rapporten fra IPCC korrekt.

  Kunne du ikke dokumentere din påstand om, at en grønnere verden ikke dæmper global opvarmning.

 3. Jørgen Keinicke

  Svar til Karl Iver:
  I indlægget er der links til NASA og IPCC

  NASA skriver: scientists say the global greening since the early 1980’s May have reduced global warming by as much as 0.2-0.25 deg. C.
  Temperaturudviklingen har jeg taget fra UAH

  IPCC skriver: any local land changes that redistribute energy and water vapour between the land and the atmosphere influence regional climate (biophysical effects (High confidence)), however, there is no confidence in whether such biophysical effects influence global climate. Senere skriver IPCC: dampened by cooling from biophysical effects (medium confidence).

  Afsluttende vil jeg glæde mig over at mange klimastudier påviser, at en grønnere verden er resultatet af mere CO2 og at det igennem biofysiske processer dæmper global opvarmning. Hele mit indlæg går ud på, at regeringen skal bruge mange flere penge på en naturlig grøn omstilling og mindre penge på en mekanisk grøn omstilling(vindmøller, solceller og resten af baduljen).

  • Karl Iver Dahl-Madsen

   På hvilken side og hvor skriver NASA det?
   Og præcis hvor skriver IPCC det du påstår, og har du hele sammenhængen med? Eller fortolker du bare det du godt kan lide at høre?
   Du skriver hele tiden som om dit postulat om at “grønningen” dæmper temperaturen er en givet ting. Det passer ikke. Det er en meget usikker og omdiskuteret ting, som kan gå begge veje. Hvilket du bør skrive fremover, i stedet for at være så skråsikker.
   Jeg er enig med dig i at “grønningen” i sig selv er en meget god tid. Så nøjes med at skrive det i stedet for fremover. Der er ingen grund til at ødelægge et godt argument med usikre overdrivelser.

 4. Karl Iver Dahl-Madsen

  Ingen af disse påstande har du dokumenteret:
  “et grønnere areal har ifølge IPCC på grund af biofysiske processer dæmpet opvarmningen lokalt”
  Hvor står det?
  Eller denne:
  “NASA derimod fortæller, at global opvarmning i de sidste 30 år på grund af et større grønt areal er reduceret med 0,2 grad. Da den globale temperatur i samme periode er steget med 0,6 grad, har en grønnere verden alene reduceret global opvarmning med 25%.”

 5. jens Møller Thygesen

  Jeg var til et møde den anden aften om a-kraft/VE.
  Det klogeste indlæg var en som sagde: “Befolkningen vågner først op, den dag der ikke er lys i deres eget køleskab på grund af nedbrud”

 6. JENS JAKOB KJÆR

  Energistyrelsen har en glimrende oversigt over afmeldte vindmøller i Danmark. Jeg fik gennemsnitet til 17,5 år, men du kan selv regne efter. https://ens.dk/service/statistik-data-noegletal-og-kort/data-oversigt-over-energisektoren

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*