Havstigninger, Klimarealisme i medierne

Accelererende havniveau?

Baseret på satellitmålingerne af havniveauet bliver det ofte fremhævet, at havstigningerne er accelererende. Det passer så godt ind i klimafortællingen, fordi årsagen kun kan være en stigende afsmeltning af gletsjere og iskapperne på hhv. Grønland og Antarktis. Den globale opvarmning vil således føre til oversvømmelser i kystnære byer osv. osv.

Det er jo mange gange blevet påpeget, at de kystbaserede målinger af havniveauet ikke viser nogen acceleration i stigningen. De viser også en lavere stigningstakt end satellitterne, målt i mm pr. år. Hvor sidstnævnte viser en årlig stigning på omkring 3,5 mm, måler man ved kysterne under 2 mm/år.

Der er således en berettiget tvivl om, hvorvidt satellitterne er velegnede til at måle havniveauet, der er jo krav om en uhyre præcision, når man skal detektere en ændring på en mm eller mindre. I tilgift har der været tvivl i forbindelse med overgangene fra en satellit til den næste i rækken, hvor det kan påvises at ”accelerationen” faktisk kommer fra, at to satellitter måler forskelligt.

Her er imidlertid en anden vinkel, hvorfra man kan anskue problemet. Fig. 1 viser NASA’s udgave af målingerne, de strækker sig efterhånden over 30 år. Det skal her bemærkes, at 30 år nok stadigvæk er i underkanten, hvis man vil have klarhed over tendenser i længere tidsrum – og det er jo netop, hvad klimaforskningen forsøger på.

Fig. 1: Den blå kurve er de målte tal for havniveauet 1993-2023. Den røde kurve er en retlinet tilnærmelse, den grønne et andengradspolynomium.

Fig. 1 viser en ret linje (den røde) gennem målepunkterne, og man kan godt forsvare at bruge den, da den generelt følger punkterne pænt. Men man kan også vælge et andengradspolynomium, den grønne kurve, og den følger punkterne endnu tættere. Den resulterer i en acceleration, de årlige havstigninger forøges gradvist. Man kan nu bruge den formel til at beregne fremtidens stigninger og de vil hurtigt blive meget voldsomme, akkurat som IPCC har forudsagt. Men det er farligt på den måde at ekstrapolere, dvs. forlænge kurven ud i fremtiden. Den mindste fejl nu vil blive forstærket mange gange i fremtiden.

Når vi ser på målepunkterne i forhold til den rette linje, kan vi se, at de skiftevis befinder sig over og under linjen. Det kan man kigge lidt nærmere på ved for hvert måletidspunkt at udregne forskellen mellem linjen og det målte niveau. Det giver en kurve som vist på fig. 2.

Fig. 2: Røde punkter: De målte havniveauer over årene, fratrukket den røde gennemsnitskurves værdier (jfr. fig. 1). Grøn kurve: Andengradspolynomiet. Orange kurve: En tilnærmet sinuskurve.

Her får vi et helt andet billede. Det ser ud til, at afvigelsen svinger periodisk op og ned, og så er andengradspolynomiet ikke mere nogen god tilnærmelse. Det fortsætter opad her frem mod i år, mens forskellen til den rette linje er faldende.

Periodiske svingninger beskrives meget bedre med en sinuskurve, som vist på fig. 2 med orange farve.

Sinuskurven kan nu lægges ind i det oprindelige diagram, og så ser det ud som vist på fig. 3. Her ser man den bløde svingning, og hvordan den faktisk ligger endnu tættere på de målte punkter, end polynomiet gjorde.

Fig. 3: Sinuskurven fra fig. 2, tillagt værdierne fra den retlinede gennemsnitskurve (gul).

Man kan således konkludere, at accelerationen var stigende frem til ca. 2020, hvorefter den begyndte at falde igen, se fig. 4.

Fig. 4: Accelerationen målt (blå prikker) og tilnærmet med sinuskurven (røde prikker).

Umiddelbart ligner det her ikke nogen katastrofe.

Del på de sociale medier

3 Comments

 1. BØRGE KROGH

  Man ved ikke nok om de mange forhold der bestemmer vandstanden til at kunne fremskrive en stigning. Det er det som svenske Mörner m.fl. er kommet frem til.
  Det kan anbefales at læse i bogen “KLIMAMYTEN” hvor Johs. Krüger forklarer i tekst og billeder så enhver kan forstå, at vandstanden ikke er en klimatrussel som menneskelig aktivitet kan være årsag til.

 2. Svend Stouge

  Igår blev to kvinder af ‘moden’ alder interviewet i TV2’s udsendelse Go’Morgen Danmark. De var helt og holdent overbevist om at store dele af Danmark – i dette tilfælde København og omegn – vil blive oversvømmet indenfor den nærmeste fremtid pga af havets ‘voldsomme’ stigning. Men de havde også en løsning på problemet, men den var meget uklar. Indslaget var lige så morsomt som det var uvirkeligt, men de to ‘eksperter’ var helt overbevist om, at de var på rette spor. Gad vide hvorfor den slags kommer på TV2 , men det skal vel ses i forbindelse af TV2’s kampagne og deres ‘høje stole’?

 3. jens Møller Thygesen

  jeg har netop fået en advarsel på et fb indlæg, et billede af frihedsgudinden fra vandsiden. “Ude af kontekst” Selvfølgelig kan jeg være blevet narret af fotoshop, men det ser grangiveligt ud til at havet er lige så højt som for 100 år siden.

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*