Debatindlæg, Energipolitik

Problemer med grøn omstilling

Mediet Bloomberg tager åbenbart klimasagen meget alvorligt og har bl.a. arrangeret konkurrencer om hvem, der kan bidrage med de mest grønne ideer eller opfindelser. I en større artikel gennemgås en lang række forslag, mange af hvilke ville gøre Storm P. misundelig.

Her har vi f.eks. stålfremstilling, hvor man kan erstatte den kulfyrede højovn, der arbejder ved 1600 grader celsius, med en proces ved 60 grader! Det lyder for godt til at være sandt, men det er ganske vist. Det er småt med konkrete oplysninger, men tilsyneladende er fidusen den, at man skal opløse al sin jernmalm i syre(?), se fig. 1, og derefter trække jernet ud ved elektrolyse. Det virker sikkert fint i en lille kop, men man spørger sig selv hvor meget syre, der bliver brug for til hele Verdens produktion af stål – og hvor skal den komme fra?

Fig. 1: Her kommer fremtidens stål fra.

Et andet genialt forslag, der vil løse landbrugets klimakrise, er at bruge droner til at overflyve markerne. Dronerne vil detektere ukrudtsplanter og kan derefter give dem en målrettet sjat Roundup. Vi er reddet!

Alle disse idémagere lever højt på den syndflod af penge, der i disse år tilflyder alt, hvad der har med klima og grøn omstilling at gøre. Realistisk eller ej, det er underordnet.

Når vi overhovedet vil beskæftige os med Bloombergs artikel her, skyldes det nogle interessante illustrationer af situationen vedr. den grønne omstilling. De siger meget mere end ord, hvad vi er oppe imod.

Den første kurve viser den forventede produktion af grøn brint, dvs. fremstillet ved elektrolyse, fra 2024 til 2030, se fig. 2. Der er forudset en voldsom stigning i produktionen fra nul i dag til 15 millioner tons/år allerede i 2030. Sjovt nok er man bange for, at efterspørgslen slet ikke kan følge med, den er ikke mere end ca. 4 mio. tons i 2030. Hvordan kan det være, taget i betragtning, at det årlige forbrug af brint på verdensplan (det meste bruges i olieraffinaderierne) er oppe på 75 millioner tons?

Fig. 2: Fremskrivninger over produktion af og efterspørgsel på grøn brint, 2024-2030+ I millioner tons/år.

Bloomberg giver selv svaret: Grøn brint er dyrt at fremstille, lagre og håndtere. Nemlig! Brint fra elektrolyse koster 4-5 gange så meget som brint fremstillet ud fra naturgas eller kul + vanddamp. Derfor kan grøn brint eller det afledte Power to X kun afsættes med massiv statsstøtte i ryggen.

Bloombergs anden kurve (fig. 3) viser, at det går lidt trægt med at bruge penge på grøn omstilling. Vi skal op på det firedobbelte beløb pr. år, og det skal være nu. Det er også, hvad IPCC har givet udtryk for. Det værste i den sammenhæng er dog, hvis vi beslutter at forarme os selv med investeringer i det omfang. Efterfølgende vil vi stå med en grøn omstilling, der har ødelagt energiforsyningen, truer vore samfunds (den Vestlige Verdens samfund) sammenhængskraft, og ikke har gjort den mindste forskel på klimaet.

Fig. 3: Globale investeringer i grøn omstilling, realiseret frem til 2022 og det nødvendige omfang i årene frem til 2050. I 1000 milliarder dollars/år.

Endeligt peger Bloomberg også på problemet med at skaffe metaller og råvarer nok til den grønne omstilling, se fig. 4. Her viser man de forventede produktioner og behov for tre nøglemetaller, kobolt, litium og nikkel. I alle tre tilfælde er der brug for meget mere metal, end vi kan trække ud fra minerne, og Bloomberg gør selv opmærksom på vanskelighederne ved at åbne nye miner i tide, en proces der let kan tage 10-20 år med efterforskning, planlægning, myndighedsbehandling, etablering osv.

Fig. 4: Produktion (sorte søjler) og efterspørgsel (hvide kurver) for metallerne kobolt, litium og nikkel, i millioner tons/år.

Kobolt er der meget fokus på pga. børnearbejdet i de illegale miner i Congo. Men i virkeligheden er det næppe det største problem, forbruget er ikke så stort, og kobolt er nok et af de metaller, der lettest kan erstattes af noget andet i f.eks. batterierne. Det er meget værre med kobber, som ikke er vist på figuren. Kobber er et helt uundværligt metal til etablering af hele elektricitets-infrastrukturen, der skal opbygges i forbindelse med hver solcelle- eller vindmøllepark. Kobber er også en nøglekomponent i forbindelse med opkobling af batterier, om det er i en elbil eller til backup i større skala til en strømforsyning.

Måske lidt ufrivilligt, men Bloomberg fortæller os faktisk, at den grønne omstilling er en umulighed. Droner med dråber af plantegift eller jernmalm opløst i syre i en lille kop vil ikke redde den. Det samme gælder alle de andre gode ideer, der er på bordet i den forbindelse.

Del på de sociale medier

En kommentar

  1. JENS JAKOB KJÆR

    Mod religiøst vanvid kæmper selv guderne forgæves. I middelalderen byggede man kæmpe katedraler og forgyldte altre til guds ære, mens befolkningen levede i armod. Det var først da Martin Luther for 500 år siden fik stoppet afladshandlen at vanviddet stoppede. Så det vi skal gøre i dag er at få forbudt afladshandel med CO2.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*