Ledere

Generalforsamling 29 marts 2023, referat

Der blev d. 29/3 2023 afholdt generalforsamling i foreningen Klimarealisme. Mødet fandt sted på Gentofte Bibliotek, Ahlmanns Alle 6. Dagsordenen fra vedtægterne blev fulgt. 25 medlemmer deltog.

Ad. 1: Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Søren Holst Kjærsgård, der konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt nogle dage for sent i forhold til vedtægterne. Generealforsamlingen besluttede, at det ikke var noget problem.

Ad. 2: Bestyrelsens beretning

Beretningen blev forelagt af Karl Iver Dahl-Madsen, formand for foreningen.

Så er vi klar med den anden ordinære GF i Klimarealisme. Det er vi glade for og kan nu igen fortælle noget om, hvordan det er gået med foreningens aktiviteter og hvad vi forventer at gøre i fremtiden.

Vores fora

Klimarealisme har i skrivende stund 154 medlemmer.

Vores vigtigste forum er vores hjemmeside: klimarealisme.dk. Der har vi ca. 8.000 månedlige brugere og ca. 10.000 sessioner pr. måned. Kurven viser udvikling i aktivitet det seneste 2 år.

Vi udsender ca. 1.500 (50 % flere end sidste år) nyhedsbreve en gang om ugen. Endvidere udsender vi jævnligt pressemeddelelser til cirka 140 medier. Hvor jeg kan gentage ordret sidste års bemærkning: ”indtil dato dog uden held, da ikke en eneste af vores (ellers kontante og væsentlige pressemeddelelser) endnu er blevet optaget i en avis! Siger en del om hvad for (manglende) klimadebat vi har i DK.” Ingen medier har faktisk overhovedet reageret på vores pressemeddelelser.

Vores Facebook forum klarer sig fortsat OK og vi er nu oppe på cirka 8. 900 (6.600 sidste år) medlemmer. Vi får stadig nye medlemmer, men ikke så hurtigt som tidligere.

På LinkedIn har vi 99 følgere (inviter gerne jeres kontakter)

Moderation af vores fora

Det går egentligt forholdsvis stille og roligt.

Vi bliver dog jævnligt udsat for anklager om censur, fordi vi sletter opslag og (sjældent) suspenderer typer, der fremturer ved ikke at ville overholde vores regler.

Men sådan er det ikke. Vi sætter blot dagsordenen for diskussionen i gruppen. Som vi både har ret og pligt til.

Og som jeg svarede til et af vores gruppemedlemmer:

”Klimarealismes bestyrelse og vores rådgiverpanel holder benhårdt fast på, at vi vil diskutere klima og energi på et sagligt grundlag. Og ikke spilde tid på alverdens konspirationsteorier.

Vi er i øvrigt ikke en diskussionsklub, da vi for lang tid har fundet ud af hvad vi mener om klima- og klimapolitik. Som det fremgår af vores manifest.

Vi er et kampagneorgan, der skal se at få den klimarealistiske viden bredt ud til folket. Og derfor lukker vi af for al den støj, der ikke tjener det formål”

Øvrige aktiviteter

Vi sender stadig læserbreve ind uden meget held.

Vi henvender os konstant til medier, når de ”alarmerer”

På foredragsfronten er Johannes K. stadig vores es.

Vores redaktør Søren Hansen er fortsat myreflittig og holder vores hjemmeside i god stand. Og har oven i købet også haft tid til at skrive en bog: En grøn drøm. Som I alle bør købe/læse. Til salg til favørpris på mødet.

Vi vil stadig meget gerne have, at I sender os det, I har på hjerte. Hvis I alligevel laver et langt harmdirrende indlæg på FB, kan I lige så godt sende det til redaktøren, så det kan blive bredt bedre ud.

Så havde vi den blandede fornøjelse at deltage i Signe Moldes program, som mange af jer sikkert har set.  Vores vurdering er, at det var umagen værd.

Vi var derfor også på Folkemødet, og vi deltog senere i en klimademonstration på Christiansborgs Slotsplads.

Vores meget aktive medlem, Dines Jessen Petersen, deltog i klimafolkemødet i Middelfart.

Søren Kjærsgaard og hans gode ven, Ib Andersen er bare gode til at komme til orde i Ekstrabladet, om vindmøllernes manglende ”fortræffeligheder”

Kommende aktiviteter

 • Lars Hoffmann, psykolog, vil holde en workshop om hvordan man debatterer klima på en måde som virker. Den er planlagt til den 27/4 og der kommer snart et opslag om dette
 • Der planlægges et rødt/blåt seminar i maj med deltagelse af en række kendisser, både fra det etableredes segment og fra Klimarealisme
 • Foretræde for Folketingets klimaudvalg og nyhedsbreve til relevante Folketingsmedlemmer. Villum C. hjælper
 • Vi er ved at arrangere en international konference om klima på Christiansborg. Den er fastlagt til den 15/9. Vi har brug for hjælp til arrangementet og I må gerne melde jer.
 • Læserbreve. Vi er ved at sætte læserbrevsskrivning i system. Meld jer gerne, hvis I vil sende læserbreve. Vi kommer med et udkast og et forslag til avis, og så skal I bare redigere og sende
 • Folkemødet igen..?
 • Foredrag med Johannes K for medlemmer
 • Vi vil stadig gerne lave en kritisk gennemgang af mediernes dækning af klima. Men vi mangler arbejdskraft= ”we happy few”
 • Der arbejdes både med en hvidbog og en børnebog om klimaet.

Den vigtigste udfordring

Jeg kan kun gentage fra sidste år. Vi mangler at komme ud over rampen. Gode ideer og konkret hjælp i den sammenhæng er meget velkomne.

Vi er mere og mere opsat på at skaffe os opmærksomhed ved at skræmme folk med Blackouts mm. Og det har vi i modsætning til IPCC mm. en saglig grund til. Da tvangsudfasning af den lagrede solenergi vil blive en katastrofe for alle, men især for verdens fattigste.

– – – –

Her sluttede formandens beretning. Der var ikke nogen kommentarer, og beretningen blev vedtaget.

Ad 3: Fremlæggelse af revideret regnskab

Foreningens kasserer, Frank Lansner, gennemgik regnskaberne for tiden siden sidste generalforsamling.

Kassereren fremhævede de mange generøse donationer, foreningen har modtaget, ud over de ordinære kontingentbetalinger. Det medvirker stærkt til at foreningen nu har lidt mere økonomisk styrke.

Der var spørgsmål til den årlige udgift til Sydbank, og det blev foreslået at finde en billigere løsning. Problemet er imidlertid, at foreningen her er meget ny og hvidvaskreglerne gør dokumentationsbehovet stort og kostbart at administrere. Så der vil være meget besvær ved at skifte bank og næppe den store gevinst.

Der blev spurgt til rejseudgifterne for medlemmer, der har deltaget i Folkemødet eller holdt foredrag. Ind til videre har folk selv afholdt udgifterne – som en hjælpende hånd til foreningen.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad. 4: Eventuelle indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Ad. 5: Fastsættelse af kontingent

Det blev vedtaget, at det ordinære kontingent fortsætter på 300 kr., men pensionister kan nøjes med at betale 150 kr., efter eget valg. Studerende har i forvejen et kontingent på 150 kr., det bibeholdes.

Ad. 6: Valg af bestyrelse

Følgende personer i bestyrelsen var på valg i år, og var alle villige til genvalg:

 • Karl Iver Dahl-Madsen
 • Ricky Petersen
 • Ulrike Pielmeier

Alle tre blev genvalgt.

Som suppleant ønskede Jens Morten Hansen at trække sig, og i stedet blev Steen Rasmussen valgt.

Ad 7: Valg af revisor

Revisor Jesper Barfod, ønskede ikke at fortsætte og i stedet blev valgt Thomas Gudmand-Høyer.

Ad. 8: Eventuelt

Det blev foreslået, at vi skulle forsøge at etablere samarbejde med interesseorganisationer, da deres medlemmer i mange tilfælde vil blive hårdt ramt af klimapolitikken. Et par medlemmer af bestyrelsen skal have møde med landbrugets top 3. maj.

Der blev spurgt til annoncering af foredrag, hvor mødet i Aabenraa sidste år ikke blev nævnt officielt på forhånd. Det var der dog en god grund til.

På generalforsamlingen var der udlevering af Klimarealismes visitkort, og alle medlemmer kan rekvirere sådanne til uddeling på arbejdspladser eller hos familie & venner.

Holland lider meget under klima- og miljømål, der truer store dele af deres landbrug. Det blev foreslået, at vi forsøger at etablere et nærmere samarbejde med dem.

En generel kommentar var, at i betragtning af myndighedernes uoverstigelige vanskeligheder med at opkræve ejendomsskatter, hvordan i alverden skal de kunne håndtere en kommende CO2-afgift?

– – – –

Dirigenten takkede for god ro or orden og hævede generalforsamlingen.

Derefter holdt Søren Hansen et foredrag med titlen “Den grønne omstilling – Hvorfor ikke?”. 

Del på de sociale medier

10 Comments

 1. Kristian Petersen

  Hej Søren Hansen
  Tak for et informerende referat. Havde det mon gjort en forskel at lægge Aabenraa mødet op på FB.
  Det tror jeg nu det muligvis havde.

  Bedste hilsner
  Kristian Petersen

  [forkortet af red.]

  • Søren Hansen

   Mht. Aabenraa ville nogle få af foreningens medlemmer bosat i den sydlige del af Jylland nok være dukket op. Men vi havde jo en plan…

 2. Eyvind DK

  Lars Lundsdal:
  Jeg vil snarest muligt – og i samarbejde med Søren – lave en video
  der genfortæller foredraget 😉
  Eyvind

  • Lars Lundsdal

   Tak for tilbagemeldingen Eyvind, det er vi helt sikkert flere der vil se frem til.
   God weekend ja påske
   //Lars

   • Hej
    Tak for jeres gode arbejde. Kunne I ikke se lidt på landbruget og co2? Det er da mærkeligt , at landbruget står for skud , når det udleder 10 millioner ton CO2 men absorberer 13 millioner ton ved sin kornproduktion?
    Bh
    Kim

    • Søren Hansen

     Vi har kigget på landbrugets situation en del gange, ikke mindst i forbindelse med Klimarådets rapporter:

     https://klimarealisme.dk/2023/03/01/klimaraadet-status-2022/

     Landbrugets drivhusgasudledninger er primært hhv. metan og lattergas. Der udledes lidt CO2 fra brug af fossilt brændstof til maskiner og opvarmning, men det er ikke hovedproblemet.

     https://klimarealisme.dk/2021/01/02/metan-og-lattergas/

     Det er rigtigt, at de årlige afgrøder (korn, majs, m.v.) opsuger en masse CO2 i vækstsæsonen, men i princippet bliver al den CO2 sluppet fri igen det følgende efterår og vinter. Afgrøderne spises og omsættes i mennesker og dyr, og strå m.v. afbrændes eller får lov til at rådne på markerne. Så hele cyklussen med dyrkning og høst regnes ikke for at give noget bidrag til CO2-regnskabet, hverken positivt eller negativt. Sådan er det bare….

 3. Erling Petersen

  Det glæder mig -selvfølgeligt-, at det går godt med foreningen. Specielt vores hjemmeside og FB.

  Der en ting, som jeg mener, at vi bør gøre noget mere ved. Når man følger med i dansk presse, så får man det indtryk, at det eneste der betyder noget for det globale klima, er Danmarks produktion af CO2 – og da klimaet er globalt, er det jo ikke helt rigtig. Jeg tror, at vi bør skrive meget mere om hvad der sker uden for Danmarks grænser. F.eks. hvad hjælper det, at Danmark jævner 2-5 kulkraftværker med jorden, når både Kina og Indien vil opføre 300 nye inden 2030? Jeg så meget gerne en artikel om både Kinas og Indiens program for energiforsyning de nærmeste 10-20 år.

  Ulrike har skrevet 2 fremragende indlæg om kernekraftteknik på vores hjemmeside. Jeg kunne godt tænke mig at få dem suppleret med en del oplysninger om, hvem der kan forventes at bygge nogle anlæg og hvornår.

  Vi hører meget om udvikling af PtX, Man får det indtryk, at det kun er Danmark, der bruger penge på udvikling, så derfor må det nødvendigvis blive et historisk eksporteventyr. Jeg så gerne en/nogle artikler om hvad der foregår i udlandet. F.eks som dem Søren har skrevet om de danske udviklingsprojekter.

  Alt sammen for at henlede vores læseres opmærksomhed på, at Danmark ikke er alene i verden.

  Men det kræver jo selvfølgeligt, at man er godt inde i stoffet.

  • Søren Hansen

   Var det en idé for dig at prøve at skrive lidt om udlandets anstrengelser og planer mht. kernekraft og Power to X? Vi bringer gerne sådan et bidrag.

 4. Tak for godt referat.

  Spændende og stærk kalender 💪

  Går ud fra invitationer kører via nyhedsbreve til medlemmer – med pladser til ikke-medlemmer, hvis der bliver plads, så man kan reklamere for foreningen og sprede budskaberne og diskussionen. 🙏

 5. Lars Lundsdal

  Tak for et velskrevet referat Søren.

  Der er blevet spurgt til dit oplæg med Powerpoint slides bliver publiceret her på siden.

  Med venlig hilsen
  Columbo alias Lars Lundsdal

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*