Energipolitik, Klimarealisme i medierne

Hvalernes død

Langs USA’s atlanterhavskyst er op imod 25 hvaler skyllet døde i land siden december sidste år. Det er mange flere end normalt, og der er selvfølgeligt en betydelig interesse i at finde årsagen. Og så er der måske alligevel ikke den store interesse, når det kommer til stykket.

New York Times, som alle danske journalister elsker at referere, fordi den altid har de rigtige holdninger til livets store spørgsmål – ikke mindst klimaet – havde sin egen helt specielle forklaring. Det antages at dødsfaldene skyldes kollisioner mellem hvaler og skibe. Men hvorfor er der flere end normalt? Det er vores skyld, det er internethandelen, der forårsager det. New York Times:

Hvorfor 23 døde hvaler er skyllet op på østkysten siden december
Online-indkøbsvanerne fra pandemien medvirker til en voldsom stigning i antallet af skibslaster, der sidste år nåede frem til havne i New York og New Jersey, nationens travleste. Mange af varerne bliver nu fragtet i langt større skibe – og nogle af dem har ændret rute for at afhjælpe det transport-kaos, der sidste år efterlod tomme hylder i butikkerne. Resultatet er, at flere hvaler har befundet sig i sejlruten fra flere skibe. ’Når hvalerne er i disse sejlruter’, sagde [en ekspert], ’så må man krydse fingre og håbe at der ikke sker sammenstød.’

Strandet hval

Hermed har New York Times gjort deres til at lægge røgslør ud over en meget mere sandsynlig forklaring. Lige i øjeblikket foregår der en intens kortlægning af farvandet ud for kysten i forbindelse med forberedelserne til opstilling af en stribe havvindmølleparker. Der er ikke færre end 12 projekter i gang p.t. Havbunden skal analyseres, og det foregår ved hjælp af sonar, dvs. kraftige lydbølger, som sendes ud, hvorefter man analyserer på de tilbagekastede lydbølger. Det er samme metode, som ubåde bruger til at orientere sig under vandet, og som skibe benytter, når de skal prøve at finde neddykkede ubåde.

Hvalerne er følsomme over for støj, de anvender selv lyd til kommunikation, endda over lange afstande. Det er således meget sandsynligt, at de kraftige lydbølger fra sonarerne forstyrrer hvalerne, måske bliver de midlertidigt døve eller desorienterede på anden vis. Resultatet er så, at de er mindre agtpågivende over for skibe, der nærmer sig med høj fart. Der måles ikke med sonar i sejlruterne – dér skal der jo ikke bygges nogen vindmøller, men måske bliver hvalerne jaget derhen af lydbølgerne.

Man har tidligere – tilbage i 2016 iagttaget et tilsvarende fænomen, hvor døde hvaler viste sig på strandene efter starten på en større kortlægning med sonar.

Men de ansvarlige forsøger stadigvæk at feje problemet ind under gulvtæppet med påstanden om at der ikke er nogen ”forbindelse” mellem sonar-undersøgelser og strandinger af hvaler.

Den amerikanske styrelse for oceaner og atmosfæren, NOAA, har faktisk udgivet materiale om omfanget af gener for hvalerne i forbindelse med sonar-målinger. Men dette materiale er der ingen af medierne, der har lyst til at bruge.

Det blev helt klart i en stribe artikler i USA Today. Her blev journalisterne informeret grundigt om problemstillingen og de udtalte privat, at de selv havde været inde og kigge på NOAA’s tilladelser til brug af sonar. Men i de offentliggjorte artikler, blev emnet overhovedet ikke berørt.

Uviljen til at fremkomme med noget negativt i forbindelse med vindmøller er så åbenbar, det gælder både medierne og myndighederne.

NOAA siger selv igen, at der ikke er nogen ”direkte forbindelse”, hvilket jo er rigtigt nok, fordi sonaren ikke direkte dræber hvalerne. Men mon ikke det var på tide at nogen seriøst så på eventuelle indirekte sammenhænge?

Tak til David Wojick fra WUWT

Del på de sociale medier

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*