Klimapolitik, Klimarealisme i medierne, Storme, Oversvømmelser og Tornadoer, Tørke og Skovbrande

Happer & Lindzen slår til igen

De to gamle kæmper, William Happer og Richard Lindzen, har slået til igen, denne gang med en  gennemgang af hele grundlaget for Netto-Nul – målene, hvor vi i løbet af få årtier skal nedbringe vores udslip af drivhusgasser til ingenting. Happer og Lindzen tager udgangspunkt i hele myten omkring klimaet og gør en del ud af al den svindel, der gribes til, når klima-alarmistiske budskaber skal ud over rampen. Her trækker d’herrer på flere hårrejsende eksempler fra Steven Koonins bog: “Unsettled“. De beskriver hele grundlaget for klimavidenskaben, med de mildt sagt tvivlsomme modeller og alt det omgivende halløj. Og endelig tager de fat i den grønne omstilling, som også vil vise sig at være helt umulig at gennemføre på så kort tid. Her følger en oversættelse af deres sammendrag, hvor hovedpunkterne ridses op:

 • Fortalerne for Netto-Nul fortæller jævnligt, at ekstremvejr er blevet mere alvorligt og hyppigt som følge af klimaforandringerne, hvorimod statistikken ikke viser nogen stigning – og i nogle tilfælde et fald – i sådanne begivenheder.
 • Computermodeller, der underbygger hver eneste Netto-Nul-lovgivning, og billionerne af dollars, der hældes ud i statsstøtte til vedvarende energi, elbiler, elektriske lastbiler og mange andre varer, har ingen virkning.
 • Videnskabelig forskning og studier, der ikke understøtter ”konsensus” om skadelig menneskeskabt global opvarmning bliver rutinemæssigt censureret og udeladt i regeringsrapporter, som f.eks. IPCC eller de nationale klimavurderinger.
 • Konklusioner i IPCC, der er i modstrid med fortællingen om katastrofal global opvamning fra brug af fossile brændstoffer, bliver skrevet om af regeringsbureaukrater i forbindelse med udgivelsen af offentlige rapporter for at understøtte den falske fortælling om Netto-Nul.
 • De mange fordele forbundet med en beskeden opvarmning og stigende indhold af CO2 bliver rutinemæssigt enten ignoreret eller minimeret i regeringsrapporter.
 • Udfasning af fossile brændstoffer og gennemførsel af Netto-Nul -politik og initiativer betyder et ophør af kvælstofgødning og pesticider, baseret på olie eller naturgas, og det vil betyde, at halvdelen af Jordens befolkning ikke har nok at spise. Mange vil sulte.
 • Med målet om Netto-Nul fastholdes afvisningen af overvældende videnskabelig dokumentation for, at der ikke er nogen risiko for katastrofal global opvarmning forårsaget af fossile brændsler og CO2.
 • Netto-Nul er et brud på 300 års videnskabelig praksis, der ellers hele vejen igennem har været basis for den Vestlige civilisations fremskridt.

Rapporten er yderst læseværdi hele vejen igennem, her er et godt eksempel på den dybt politiserede baggrund for IPCC’s rapporter:

IPCC-regeringernes kontrol med de store Vurderingsrapporter blev fint afsløret i forbindelse med omskrivningen af de videnskabelige konklusioner, som uafhængige forskere var nået frem til, og som var blevet medtaget i udkastet til 1995-rapportens kapitel 8. Her er forskernes konklusioner:

 ”Der er endnu ikke noget forskningsresultat ind til nu, der har sammenkædet hele eller dele (af den opvarmning, der er konstateret ind til nu) med (menneskeskabte) årsager.”

”Ingen af artiklerne refereret til her har vist nogen klar dokumentation for, at vi kan sammenkæde de observerede (klima-)forandringer specifikt med stigningen i indholdet af drivhusgasser.”

Men i Sammendraget for Beslutningstagere, skrevet af politiske kræfter, kan man læse det stik modsatte vedrørende menneskelig indflydelse:

”Den samlede viden tyder på, at der er en skelnelig menneskelig indflydelse på det globale klima.”

IPCC havde travlt den gang med at få gang i forretningen, og de danske medier svømmede da også efterfølgende over den ”skelnelige” indflydelse. Siden er det som bekendt bare blevet værre og værre.

Lad os slutte her med en af illustrationerne fra Happer & Lindzens rapport. Den viser indflydelsen af CO2-tilsætningen til atmosfæren, i det tilfælde, hvor vanddamp hverken forstærker effekten eller gør den mindre. Man ser klart, at CO2 på egen hånd stort set har udspillet sin rolle i Jordens drivhuseffekt.

Drivhuseffekten fra CO2 på egen hånd målt som påvirkning (“forcing”) i watt/m2. Tv. indholdet af CO2, th. påvirkningen.
Del på de sociale medier

2 Comments

 1. Bjarne Bisballe

  Der er ikke nogen manipulering der.
  Hvis udganspunktet er 280 ppm er fordoblingen 280 ppm mere.
  Ved fordobling er virkningen logaritmisk aftagende. Hvis klimasensitiviteten er 1, stiger temperature 1 grad ved 280 ppm mere. De næste 280 ppm giver så kun 0,63 grader, de næste igen så kun 0,5 grader osv lavere og lavere… jo større koncentration.

 2. Frederik Jørgensen

  Figuren er typisk for skeptikere og er særdeles misvisende – fordi den tager CO2 niveauer UNDER 280 ppm med i “regnestykket”

  Når vi taler om AGW, er vi selvfølgelig nødt til at tage udgangspunkt i situationen før industriel udledning af CO2 begyndte – d.v.s. 280 ppm.

  Så ser billedet lige pludselig MEGET anderledes ud:

  Så er de 84.1% taget ud af ligningen – og det der er tilbage er således kun ca. 16% Af dem har vi – efter dine tal – nu nået de 3.6%

  D.v.s. at hvis vi kigger RIGTIGT på AGW-problematikken, har vi indtil nu “aktiveret” 22% af den potentielle ekstra varmeeffekt, der kommer ved en stigning fra førindustriel tid til 1000 ppm – IKKE 88%

  Så Happer og Lindzens graf er efter min mening udtryk for grov manipulation – og beskriver HELT SIKKERT ikke mekanismerne ved menneskeudledt CO2

  Mvh Frederik

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*