Ledere

Generalforsamling i Klimarealisme

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Klimarealisme. Berettiget til at deltage er alle medlemmer af foreningen med betalt kontingent. Her er den officielle indkaldelse, sendt pr. email til alle nuværende medlemmer:

Der indkaldes til ordinær generalforsamling

onsdag d. 29. marts kl. 19.30
i
Øregårdssalen 
Gentofte Hovedbibliotek
Ahlmanns Alle 6, 2900 Hellerup (kort)

Dagsorden
1.    Valg af dirigent.
2.    Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3.    Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4.    Eventuelle indkomne forslag.
5.    Fastsættelse af kontingent for indeværende regnskabsår.
6.    Valg til bestyrelse:
       På valg er Karl Iver Dahl-Madsen, Ulrike Pielmeier & Ricky Petersen, alle modtager gerne genvalg
7.    Valg af revisor
8.    Eventuelt

Vedrørende punkt 4 skal forslag være bestyrelsen i hænde senest fredag d. 24. marts.

Efter generalforsamlingen vil der være et foredrag af Søren Hansen om den grønne omstilling. Hvorfor vil den ikke lykkes?

Vel mødt.

Del på de sociale medier

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*