Klimapolitik, Klimarealisme i medierne

Oliens rolle

Artikel skrevet af Ronald Stein og bragt på CFACT.org

De få rige lande, der arbejder på at få deres elforsyning fra vindmøller og solceller, mens de samtidigt forsøger at slippe af med de fossile brændstoffer, har en kort hukommelse vedrørende det faktum, at petrokemiske produkter og den menneskelige opfindsomhed er grunden til at Verdens befolkning er steget fra 1 til 8 milliarder på mindre end 200 år.

Vedvarende energikilder kan måske producere variabel energi fra briser og solskin, men de kan ikke erstatte alt det, der bliver fremstillet ud fra fossile brændstoffer, og som er nødvendigt for vores liv og økonomi rundt omkring i Verden.

Anstrengelserne for at stoppe brugen af olie vil udgøre den største trussel mod civilisationen – det vil ikke være klimaforandringerne – og et stop vil føre Verden mod en tilstand med ekstrem mangel på alting, som vi havde i den CO2-frie Verden i 1800-tallet uden fossile brændsler. Denne stræben mod vedvarende energi uden fossile brændstoffer kan kun bringe os tilbage til kortere levealdre, sygdom, underernæring og dødsfald fremkaldt af ekstremvejr. Det vil være resultatet, hvis man fjerner alle de fossilt baserede produkter, som samfundet nu nyder godt af.

Hvis nul-udlednings-kulten lykkes med at få fjernet alle fossile brændstoffer, vil vindmøller og solceller måske være i stand til at producere variabel elektricitet, men de kan ikke fremstille noget. Elektricitet fra briser og solskin er måske vedvarende, men den er ikke pålidelig. Det er igen et spørgsmål om kort hukommelse vedr. nul-udlednings-samfundet, som vi havde i 1800-tallet.

Alt, hvad der bruger elektricitet, er fremstillet ud fra produkter, der igen er baseret på råolie. Lad os kaste et blik på eksempler på infrastruktur og produkter, der ikke fandtes før 1800-tallet – og som nu skal bruge elektricitet for at fungere:

 • Transport
 • Hospitaler
 • Medicinsk udstyr
 • Husholdningsapparater
 • Elektronik
 • Telekommunikation
 • Kommunikationsudstyr
 • Rumprogrammer
 • Opvarmning og ventilation
 • Militæret

Udfordringen for bevægelsen mod den vedvarende forsyning er, at raffinaderier kun kan overleve økonomisk ved at fremstille benzin og dieselolie til alle Verdens køretøjer, der i 2022 talte ca. 1,446 milliarder stk.

Raffinaderier kan ikke overleve økonomisk kun ved at fremstille bunkerolie til skibe eller flybenzin, og alle de afledte produkter, der er basis for mere end 6000 varer, der er brug for i samfundene.

Et lille udvalg af produkter, der alle fremstilles ud fra olie

Fremtiden ser ikke lys ud, da 20 % af de 700 raffinaderier i Verden efter planerne skal lukke i løbet i de næste 5 år, da de er meget gamle, og det vil resultere i mindre produktion til et stadigt stigende forbrug fra skibe, fly og alle de afledte produkter, som menneskeheden har brug for. Resultatet vil blive mere og mere inflation og mangelsituationer i al fremtid.

 • Det gamle ordsprog ”man kan ikke have sin kage og spise den” fortæller os, at man ikke kan fjerne alle fossile brændstoffer og fortsætte med at have glæde af de produkter og brændstoffer, som der bliver fremstillet ud fra dem.

Af alle de mange køretøjer på vejene er kun 12 millioner biler elektriske i 2021. Dvs. at mindre end 1 procent af alle køretøjer er elektriske, og 99 % skal stadigvæk ”udskiftes”.

I takt med at elektrificeringen af vognparken bevæger sig fremad for at formindske tallet på 99 % ”til udskiftning”, vil der være utilstrækkelig med kapacitet på raffinaderierne til at dække de VIGTIGE behov fra skibsfarten, fly og alle de afledte produkter, som menneskeheden har brug for.

Anstrengelser for at stoppe brugen af råolie kunne være den største trussel mod civilisationen, ikke klimaforandringer, og vil føre Verden ind i en æra med garanteret ekstrem mangel på produkter baseret på fossile brændstoffer, lige som vi havde i 1800-tallet, hvilket kan give milliarder af dødsfald fra sygdom, underernæring og vejr-relaterede dødsfald som følge af forsøget på at leve uden de mere end 6000 produkter, som menneskeheden i dag har glæde af.

I dag har vi brændstofferne til de 50.000 fly, der transporterer mennesker og varer og mere end 50.000 skibe til den globale handel, samt militæret og rumforskningen. Vi har også brændstoffer til alle de lastbiler som skal bruges til at skaffe fornødenheder til de 8 milliarder mennesker på Jorden.

Bare for et par hundrede år siden, før olien, var Verden uspoleret, uden CO2-udledninger og domineret af Moder Natur og de vilde dyr. Der var ingen kulfyrede kraftværker, ingen naturgasfyrede kraftværker og bønderne havde endnu ikke opdaget olie. Der var meget færre mennesker til at konkurrere med dyrene pga. menneskenes begrænsede evner til at overleve, hvad naturen kunne levere. Før olien var livet hårdt og beskidt, med mange vejr- og sygdomsfremkaldte dødsfald.

Vi er nu 8 milliarder, og de fleste mennesker lever meget længere og meget bedre end den ene milliard, som var her, da brugen af fossile brændstoffer begyndte i midten af 1800-tallet. Og hertil kommer, at i takt med vores forøgede velstand er planeten blevet mere og mere grøn.

Lad mig minde om, at vi havde et nul-udledningssamfund i 1800-tallet, hvor der ikke var nogen kulfyrede kraftværker, ingen naturgasfyrede kraftværker og ingen råolie, der kunne blive omdannet til nyttige produkter på raffinaderierne.

Derfor, uden en vel planlagt udskiftning af de ting, der nu fremstilles ud fra fossile brændstoffer, kan vi godt nå nul-udlednings-samfundet, men der vil være et par milliarder mennesker, der dør af hungersnød, sygdom og vejrkatastrofer.

Næsten alt, hvad man ser på billedet her, er fremstillet ud fra, eller ved hjælp af, råolie

Så vidt Ronald Stein. Konklusionen her er, at bestræbelserne på at stoppe udvindingen af olie er livsfarlige for menneskeheden. De forvirrede unge aktivister, der hælder tomatsuppe på kunstværker på museerne kan måske undskyldes, pga. deres uvidenhed og minimale indsigt i Verden omkring dem. Men bankfolk, industriledere og politikere, der også ønsker at reducere CO2-udslippene ved at stoppe investeringerne i fortsat udvinding af olie og gas, har ikke den undskyldning for deres gerninger, der vil føre mod sammenbruddet af vores samfund og civilisation – og i anden omgang dødsfald i ubeskrivelige antal. Hvorfor vil man ikke seriøst erkende situationens alvor? Hele vores samfund er bygget op omkring olie (+ gas og kul) og den kan ikke ”bare lige” erstattes af nogle upålidelige vindmøller og solceller.

Del på de sociale medier

2 Comments

 1. Qnut Lunsen

  Mark Mills förklarar varför den “gröna revolutionen” inte kan lyckas och utan tvekan kommer att misslyckas.
  En absolut klockren video av en forskare & energiexpert av världsklass!
  https://youtu.be/sgOEGKDVvsg

 2. Erling Petersen

  Du behøver ikke at være så nervøs for kloden Søren. Alle taler om klima og elektrificering, men det er kun EU og særligt Danmark, der gør noget ved det. De ”fattige” lande behøver ikke at reducere deres udslip, derfor taler de kun om det – for at få os andre til at gøre det. Alene i Asien har de planer om at bygge 600 kulkraftværker inden år 2030. Derfor kommer planterne næppe til at mangle føde. Der er 57 kernekraftværker under bygning rundt omkring på kloden, og langt de fleste lande i Europa arbejder på højtryk for at komme i gang– men undtagelse af Danmark, Norge og måske Tyskland. Så derfor kommer kloden ikke til at mangle energi. Vi kan bare få en svær periode, inden kul- og kernekraftværkerne er i drift. Hvis vi forsætter ”den grønne omstilling”, bliver resultatet blot, at det meste energikrævende industri bliver flyttet fra EU – og særligt fra Danmark til de ”fattige” lande i Asien. Når vi i fremtiden også lægger afgifter på landbrugsproduktion, flytter den også til de ”fattige” lande. Så må EU og Danmark leve af at lave designermøbler og computerspil. Det kan godt blive lidt surt.

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*