Debatindlæg, Energipolitik

Det er Solens skyld

Solen er sandsynligvis den indirekte årsag til Tysklands og Danmarks forfejlede energipolitik.

Det japanske atomkraftværk Fukushima blev 11. marts 2011 ramt af en alvorlig atomulykke. Et jordskælv ud for Japans kyst frembragte en enorm tsunami, som dræbte 16.000 mennesker og var årsag til atomulykken. Tsunamien oversvømmede digerne og løb ind i anlægget, hvor strømmen forsvandt. Jordskælvet var det største, som nogensinde er registreret i Japan.

Efter ulykken på Fukushima nedsatte den tyske kansler Angela Merkel en såkaldt etikkommission, som skulle komme med forslag til fremtidig energiproduktion i Tyskland.

Kommissionen anbefalede nedlægning af de 8 ældste atomkraftværker. De resterende 9 værker skulle også nedlægges, men det sidste tidligst i 2021. Samtidig skulle Tyskland udbygge med vedvarende energi i kombination med massiv gasimport fra Rusland til afbrænding i traditionelle kraftværker.

I dag har Tyskland 3 fungerende atomkraftværker tilbage, som oprindeligt skulle være lukket i 2022. Krigen i Ukraine og sprængningen af gasrørledningerne fra Rusland har ført til en alvorlig energikrise i Tyskland. Derfor har værkerne midlertidigt fået forlænget deres levetid. For yderligere at skaffe energi har Tyskland været tvunget til at fyre med kul og brunkul samt importere gas i skibe fra oversøiske områder.

Tyskland havde velfungerende atomkraftværker, som man nedlagde for i stedet for at gøre sig afhængig af russisk gas og vedvarende energi. Vedvarende energi kan aldrig i tilstrækkeligt omfang forsyne et stort industriland som Tyskland med el. Hertil kommer, at vedvarende energi er en ustabil energikilde, som kun producerer, når solen skinner og vinden blæser. Oven i hatten har man fået høje elpriser, som ødelægger industriens konkurrencekraft.

Solcyklus 24 (januar 2008 – december 2019) havde ifølge NASA den laveste solaktivitet i de sidste 100 år. Forskerne finder, at der er en sammenhæng imellem lav solaktivitet og alvorlige jordskælv. USGS, som er den amerikanske udgave af GEUS, fortæller, at flest alvorlige jordskælv siden år 1900 indtraf i år 2010, som var et år før jordskælvet bag Fukushima atomulykken.

Som grafikken viser, så var både 2010 og 2011 præget af mange jordskælv:

Fig. 1 Antallet af jordskælv årligt, 2000-2021

I år 2021 er antallet af jordskælv igen højt. Her er vi i starten af en ny solcyklus nr. 25, som ifølge NASA forventes at blive med lige så lav solaktivitet som i solcyklus 24.

Som forskerne fortæller, så er der korrelation imellem solaktivitet og jordskælv, men der er også korrelation imellem jordskælv og naturkatastrofer. Det er fordi naturkatastrofer udløses af et naturfænomen i Stillehavet som hedder La Niña. La Niña udløser ifølge WMO, som er en FN-organisation, oversvømmelser og tørke over hele jorden. Forskerne dokumenterer ligesom med jordskælv en sammenhæng imellem lav solaktivitet og La Niña.

I 2010 og 2011 blev jorden ramt af mange naturkatastrofer, som blev omtalt i danske medier og forklaret som sandt var, at det var naturfænomenet La Niña, som var årsagen.

Temperaturafvigelserne i Stillehavet ved en La Niña

I 2021, 2022 og i starten af 2023 er verden igen ramt af naturkatastrofer. Det er fordi lav solaktivitet har frembragt en ny La Niña episode. Denne gang er La Niña specielt langvarig, fordi La Niña nu har haft 3 perioder i rad og række. Det er ifølge WMO meget sjældent.

Hos danske medier har piben pludselig fået en anden lyd. Nu er det ikke mere La Niña, som er årsagen. I stedet taler medierne om ekstremvejr, klimaforandringer, klimakatastrofer og klimakrise forårsaget af menneskelig udledning af CO2. WMO har netop udsendt informationsmateriale, som fortæller, at La Niña er årsag til de mange naturkatastrofer. Det har intet dansk medie omtalt, for danske medier går ikke længere op i fakta.

Klimakrisen er medieskabt, og det har skabt grobund for, at Danmark er i færd med vanvittige investeringer i en forfejlet energipolitik. Det hele startede ved valget i 2019. Det er blevet kaldt et klimavalg, men det er lidt af en tilsnigelse.

For at sætte fokus på klima som valgtema inviterede Politikens chefredaktør Chr. Jensen det svenske ikon, Greta Thunberg til København for at tale ved Folkets Klimamarch. Det samlede 40.000 demonstranter på Christiansborg Slotsplads.

Før valget var det kun det lille parti Alternativet, som havde en 70% reduktion af CO2, som valgtema. Efter valget vedtog Folketinget en klimalov, som betød, at Danmark skulle reducere CO2 udslip med 70% inden 2030 og i 2050 skulle Danmark være klimaneutral.

Folketinget har lagt storslåede planer for at nå dette mål, selvom der hverken er lavet omkostningsanalyser eller tekniske analyser, som vil vise, om det overhovedet kan lade sig gøre i praksis.

På land skal den grønne strøm 4-dobles. I Østersøen skal havvind 7-dobles og i Nordsøen 10-dobles. I Nordsøen skal bygges en energiø, hvor man vil fremstille brint ved elektrolyse med el fra vindmøllerne. CO2 skal opsamles og begraves i Nordsøen. El-nettet skal fornyes for at levere strøm til et elektrificeret Danmark. Det slutter ikke her.

EU har netop foreslået, at der skal ydes statstilskud til den grønne industri, for at den kan klare konkurrencen fra Kina og USA. Morten Bødskov er positiv, men tager forbehold for at optage kollektive lån.

Fra COVID-pakken ved vi, hvordan det ender. Danmark går med til at optage store kollektive lån, som børn og børnebørn vil skulle betale af på. Det er stadig ikke slut.

På sidste COP-møde blev det besluttet, at gamle rige industrilande skal betale klimaerstatning til sårbare lande, som oplever klimakatastrofer.

Tidligere minister Flemming Møller Mortensen har allerede givet tilsagn herom på FN’s seneste generalforsamling. En ny grøn regning venter danskerne.

Den grønne omstilling i Danmark er ude af kontrol, og det vil i stor udstrækning være fremtidige generationer, som hænger på regningen.

Del på de sociale medier

7 Comments

 1. Allan G Larsen

  Hvornår kommer politikere og “eksperter/journalister” ud af den vildfarelse, at CO2 slår os ihjel?
  Vi har brug for CO2, hvis vi vil overleve, da CO2 optages af planterne og omsættes til ilt, som vi ikke kan undvære.

  Udvinding af træflis/træpiller samt overdreven opsætning af vindmøller og solcelleparker er med til at udrydde skovene, som vi i højeste grad har brug for, hvis vi vil overleve.

  Overbefolkning er et andet af vores store problemer, så der er også noget at tage vare på.

  • Frederik Jørgensen

   Hvad er din pointe? – at den globale temperatur kommer til at falde frem imod 2053?

   Vi er – for længst – forbi det punkt, hvor solaktiviteten og de af den afledte følger kan konkurrere med CO2 om at være styrende for den globale temperatur:

   https://climate.nasa.gov/climate_resources/189/graphic-temperature-vs-solar-activity/

   • Søren Hansen

    Frederik, det er vi jo så ikke så sikre på, fordi CO2-hypotesen jo er alt for primitiv til at beskrive det komplekse klima. CO2 bidrager, men det er også det hele.

    • Frederik Jørgensen

     Hej Søren

     Jo, det er “vi” helt sikre på. CO2-hypotesen, som du kalder den, er videnskabeligt dokumenteret med en direkte effekt på 3,7 W/m2/fordobling, hvilket vil medføre en temperaturstigning i størrelsesordenen ca. 1,0 grad.

     Der hvor der stadig er (en del) usikkerhed, er hvad feedback mekanismer i kraft af øget vanddamp i atmosfæren vil bidrage med. Hvis man kigger på de videnskabelige dokumenter, der er udgivet om det, finder man ikke et entydigt svar, men blandt reelle klimaforskere ligger estimaterne som tidligere nævnt i størrelsesordenen 2,0 – 4,5 grad totalt.

     Dette tal passer også meget fint med, hvad der er observeret af temperaturstigninger sammenholdt med den øgning i CO2, vi har set i den industrielle tidsalder. Dette er selvfølgelig kun en korrelation – ikke en bevist kausalitet. Men når korrelation og teori følges særdeles pænt ad, er der altid grund til at tage dem alvorligt.

     Så jeg vil fastholde min påstand: Solen har udspillet sin rolle som styrende for de globale temperaturer, og der er ikke kommet noget forskning frem (som jeg kender til), der tyder på andet – hverken Svensmark eller Zharkova.

     Men som ofte efterlyst tidligere: Hvad styrer så temperaturen, hvis det ikke (primært) er drivhusgasser? Solen burde i hvert fald trække kraftigt den anden vej – specielt efter 1960, hvor aktiviteten er gået imod et kraftigt lavpunkt. (se mit tidligere link)

     • Og igen kan jeg kun henvise til Javier Vinós og den bunke af videnskabelige arbejder (af “reelle” klimaforskere), der peger på, at solen og Milankovitch-cyklusserne har meget større indflydelse på den globale temperatur, end man umiddelbart skulle tro. Det er jo ikke noget, der er trukket ud af den blå luft.

      Og du har fuldstændigt ret, CO2 på egen hånd kan ikke forklare den nuværende temperaturstigning, derfor har den IPCC-drevne klimaforskning grebet til luftige teorier om vanddampens forstærkende effekt. Og det velvidende, at uden denne forstærkning er der slet ikke nogen “klimakrise”.

 2. Erling Petersen

  Fin artikel, Jørgen. Du glemte bare en vigtig ting. Ved valget i 2019 stemte mere end 90% af vælgerne på et parti, som gik ind for 40% reduktion. Under de efterfølgende regeringsforhandlinger ændrede mere end 90% af Folketinget det til 70%. Så det var ikke et klimavalg.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*