Energipolitik, Klimarealisme i medierne

Nej tak til træpiller

Afbrænding af biomasse er en hjørnesten i de danske klimabestræbelser. Biomassen er den eneste ”vedvarende” energikilde, der tilnærmelsesvist kan de samme ting som de fossile brændstoffer. Biomassefyrede kraftværker kan levere elektricitet og varme, når der er behov for den og til priser, der nogenlunde kan konkurrere med kul og gas. Her er biomassen langt mere egnet til energiforsyning end f.eks. solceller eller vindmøller, der jo leverer, når de kan, og ikke når der er behov for det.

Biomassen har så yderligere den gigantiske fordel for klimaregnskabet, at den producerede CO2 fra afbrændingen ikke tæller med i udledningerne. Grundtanken er, at planternes og træernes vækst har opsuget CO2-en fra luften inden for de senere år, og efter afbrændingen vil der komme nye planter og træer, der igen optager CO2-en. Det er således, på papiret, en proces, der ikke varigt tilfører atmosfæren ekstra CO2.

Danmark har således ombygget en række kraftvarmeværker, så de kan køre på træpiller eller flis. Forbruget er eksploderet over de seneste 20 år, og vi brænder meget mere af, end vi selv kan producere i vores skove eller trævirksomheder. Det har så medført en gigantisk import, især af træpiller, fra stort set hele Verden. P.t. kommer mange af træpillerne fra Nordamerika eller fra de Baltiske Lande.

Der har været kritiske røster på banen, som har udtrykt tvivl om brugen af træpiller. Hvis pillerne f.eks. kommer fra gammel etableret skov, der bare er blevet fældet fra en ende af, så er der ikke umiddelbart nogen udsigt til, at den frigivne CO2 ved afbrændingen bliver optaget igen foreløbigt. Der kan gå op til 50 år eller mere. Og i mellemtiden befinder CO2-en sig i atmosfæren, hvor den bidrager til den katastrofale opvarmning og Jordens undergang.

De danske importører har hårdnakket fastholdt, at de har bæredygtighedscertifikater på alt, hvad de køber, men papir er taknemmeligt, og der er for længst afsløret udbredt svindel i træpille-branchen.

Politikere i EU er begyndt at tale om, at forbrug af biomasse ikke mere skal kunne trækkes fra i klimaregnskabet. Det ville være en katastrofe for Danmarks rolle som foregangsland i klimasagen, da vi ud over biomassen kun har vores solceller og vindmøller, der til sammen kun dækker en lille del af samfundets energiforbrug. 

I EU holder man dog indtil videre fast i biomassens status, den dækker 60 % af EU’s ”vedvarende energi” og bliver støttet massivt med skatteydernes penge.

Nu viser det sig, at Australien har meldt sig på banen som ”foregangsland” blandt foregangslandene. Den australske regering har simpelthen vedtaget, at træpiller ikke længere er ”vedvarende energi”. Dermed kan den udsendte CO2 ikke i fremtiden fratrækkes i klimaregnskabet.

Australien var endnu ikke begyndt på en storstilet træpille-produktion, men man var i gang med forberedelserne, og to store kulfyrede kraftværker var langt fremme med ombygning af kedlerne, så de kunne håndtere træpiller som brændsel. De projekter bliver nu skrinlagt. Andre tilsvarende projekter er også blevet opgivet.

Den australske regering har meget ambitiøse klimamål, og de skal nu opfyldes ved en yderligere udbygning af sol og vind. Det er en streg i regningen for de energiplanlæggere, der havde satset på, at biomassen kunne give elnettet lidt tiltrængt stabilisering. Nu bliver det for alvor svært for Australien at komme videre med den grønne omstilling. Men det er godt for de australske skove og ligeledes for hele samfundet, hvis man fortsætter brugen af kul og naturgas.

Træstammer, der venter på at blive til træpiller – i USA
Del på de sociale medier

6 Comments

 1. Peter I. Hinstrup

  Et forhold omkring brug af træ i energiforsyningen er tilsyneladende overset i debatten.
  Det hævdes, at blot man nyplanter ligeså meget træ, som man fælder, er brugen af træ CO2-neutral. Det er ikke korrekt.
  Hvis døde træer får lov at rådne, bindes en del af træets kulstof i jorden. Noget kulstof kommer tilbage i atmosfæren i form af CO2, men en stor del forbliver i skovens økosystem. Det transporteres ned i jorden af mikroorganismer. Dette kulstof tages med tiden ud af kulstofkredsløbet. I en fjern, fjern fremtid bliver det måske til brunkul eller stenkul, hvis man vel og mærke ville lade skoven være i fred.
  Det er jo en lignende mekanisme, der har skabt de fossile brændsler for hundreder af millioner år siden.
  En skov fungerer kort sagt som en stor CO2-støvsuger, der ikke bare binder atmosfærens kulstof i træmassen, men også i jorden.
  Og det er store mængder CO2, der på denne måde lagres permanent i jorden.
  Denne CO2-støvsugereffekt reduceres, når der høstes til træpiller – og det vel og mærke selvom der genplantes. Intet kulstof kan jo bindes i jorden, når træpillerne brændes af. Træpillerne er uanset hvad ikke CO2-neutrale.

  Men sagen slutter heller ikke her.
  Træ er (set fra ingeniørvinklen) et rigtig dårligt brændsel.
  Det er svært at brænde træ.
  Forbrænding er jo en kemisk proces, der foregår på gasform, så derfor er det ikke det faste træ, der brænder, men de gasser der undslipper træet, når det opvarmes.
  Og undervejs i denne komplicerede proces dannes en række uforbrændte gasser, som forurener vores nærmiljø. Og herudover selvfølgelig også partikler. Jamen, renses der ikke for alt dette i kraftværkerne?
  Utvivlsomt, men noget slipper uden om selv de bedste filtre og ender i den luft, vi indånder i det daglige.
  Det hører vi ikke noget om, undtagen for brændeovnenes vedkommende, som brænder uendeligt lidt træ i forhold til kraftværkerne.
  I vores bestræbelser på at gøre noget godt for klimaet, har vi med andre ord ikke alene skadet det globale klima, men også forværret vores lokale og regionale luftkvalitet.
   
  Konverteringen af de store kraftværker har kostet milliarder og må betegnes som en stor national fejltagelse, hvis negative effekter vil vokse i de kommende år, hvis der ikke gøres noget. Træpilleimporten vil udvikle sig til et uoverskueligt problem.
  Politikerne er stort set alle klar over det, men det bliver svært at redde situationen.
  De fleste partier hoppede med på træpilletoget, da det gik igang og hvad nu.
  En fornuftig ingeniørmæssig løsning kunne være at erstatte træpillerne med naturgas, indtil en permanent helt grøn løsning kan findes.
  Vi er netop nu så heldige, at masser af naturgas vil komme til landet gennem Baltic Pipe, som vil forbinde de norske gasfelter med Danmark og Polen.
  Jeg kender ikke detaljerne, men mon ikke danske kraft- og kraftvarmeværker kunne kobles på denne ledning.
  Det vil på sigt være til gavn for både global opvarmning, regionalt miljø og nærmiljø og de skove, som vi nu ødelægger til ingen verdens nytte.
   

 2. EV Nørgaard

  Om træmasse rådner og formuldes eller bliver benyttet til opvarmning af vand (brændt) giver nøjagtigt samme mængde CO2 til naturen.
  Derfor kan det være en god anvendelse af træmasse når kul/olie/gas-afbrænding ønskes erstattet.
  Tundragas og biogas bør forbruges, da det skader mere end CO2 i naturen.

 3. paul sehstedt

  Jeg har altid beklaget, at der i udlandet fældes skov til fordel for Danmarks grønne identitet. Det samme gælder e-mobiliteten, hvis råstoffer ved udvinding skader miljøet andre steder på Jorden. Men Danmark er jo ak så grøn og ansvarlig over for klimaet. Det er hykleri fra ende til anden.

 4. Sven Ove Thimm

  Hvilken energipolitik Danmark fører, har næppe nogen indflydelse på klimaet.
  Solenergi lyder fornuftigt for Australien, da de har rigeligt af den. Det har Danmark ikke.
  Vind kan heller ikke gøre os “klimaneutrale”, så hvis vi ikke vil have kerneenergi, er biomasse den eneste mulighed.

 5. Mikael Thau

  Der kommer altid en kommentar herfra når talen er om afbrænding af skov og især når det drejer sig om afbrænding af andre landes skove med henblik på at bilde danskerne ind, at vi ikke udleder CO2 i vores kraftværker, hvilket er en hjørnesten i f.eks. København Kommune 0 emissions strategi.

  Det er dybt problematisk og umoralsk at vi i egenskab af foregangsland på den måde opfordrer andre lande til at afbrænde skov.

  Vi har at gøre med beslutningstagere og deres rådgivere med lange uddannelser. Jeg kan ikke tro at der er mangel på viden og indsigt. Man har nok i starten ladet sig lokke af EU’s certificeringsordning for bæredygtig træhugst og ikke tænkt sig nok om. Nu sidder man i saksen med dyre investeringer og løfter om store CO2 reduktioner og kan ikke rigtig gøre andet end at fortsætte, mens man holder EU’s papirtiger som et andet figenblad.

  Et godt råd herfra til beslutningstagerne er at påbegynde planlægningen af en strategi for at få nedbragt importen af træ til afbrænding til et rimeligt niveau.

 6. Jørgen Keinicke

  Folketingets nationalistiske energipolitik skader det globale klima.

  Folketinget tror, at de gavner klimaet ved at fyre med skove i danske kraft/varmeværker for at producere el og varme. Det har mødt modstand fra førende danske klimaforskere. Seneste forskning viser, at skove gavner klimaet udover at optage CO2. Her er et link til en pressemeddelelse fra WEF.

  https://www.weforum.org/agenda/2022/07/forests-cool-earth-deforestation/

  Men det er slet ikke slut med det. Folketinget vil ikke udnytte naturgasreserverne i Nordsøen. Så vil man hellere importere el fra Tyskland produceret på brunkul.

  Folketingets nationalistiske energipolitik tvinger Tyskland til at producere el med kul og brunkul. El produceret med naturgas udleder langt mindre CO2 end el produceret med brunkul, kul og skove. Det tæller ikke med i det danske CO2 regnskab. Derfor fører Folketinget en nationalistisk energipolitik til skade for klimaet.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*