Klimapolitik, Klimarealisme i medierne

Tab og skader

Til mange ulandes tilfredshed blev et nyt begreb lanceret på den nyligt overståede COP27-klimakonference. Det blev forsigtigt nævnt, at de rige lande bør betale de ”fattige” lande penge som en art kompensation for de skader, de har lidt som følge af menneskeskabte ”klimaforandringer”. Historisk er det jo netop den Vestlige Verden, der har stået for broderparten af drivhusgas-udledningerne, så nu må de punge ud. Her følger en let redigeret oversættelse af et opslag fra Jo Nova:

Selvom intet blev opnået på nær en art ferie for 45.000 mennesker, lykkedes det alligevel for COP27 at fremtrylle en ”succes” i det store mediecirkus. De har et dokument, som de kalder et historisk gennembrud, men som i virkeligheden ikke er andet end en ønskeseddel til fremtidige våde drømme i FN. Det er bare en ”anvisning for fremtidig beslutningstagning”, hvilket betyder, at der ikke er truffet nogen beslutninger endnu. Man kan ikke sige noget om hvem, der skal betale og hvem, der vil få penge, eller hvor mange penge det kommer til at dreje sig om, eller præcist hvad pengene skal bruges til. Men de kan erklære, at de vil mødes igen for at finde ud af det.

Det drejer sig om en ny kategori af globaliseret svindel

Her er hvad Reuters skriver:

”…Aftaleteksten lader en række afgørende detaljer være åbne, og de skal behandles nærmere næste år og senere inkl. hvem, der skal indbetale til fonden og hvem, der skal nyde godt af den.”

Men der er endnu ingen enighed om hvad, der skal tælle som ”tab og skader” forårsaget af klimaforandringer – det kunne f.eks. være beskadiget infrastruktur eller ejendom, eller ting, der er sværere at prissætte, som naturlige økosystemer eller kulturarv.

55 sårbare lande udsendte en rapport, hvor de anslår deres samlede klimarelaterede tab over de seneste 20 år til i alt 525 milliarder dollars, eller ca. 20 % af deres samlede bruttonationalprodukt. Der er forskningsresultater, der viser at i 2030 kan sådanne tab nå op på 580 milliarder US$ pr. år.

Så selv med alle overdrivelserne – med 55 lande og 20 års bagudrettede krav, så bliver slutresultatet ikke mere end 26 milliarder dollars pr. år – til deling, hvilket igen er ca. 500 millioner pr. land.

”Tab og skader” er en plan for beskatning af Vesten pga. dårligt vejr i Somalia eller frostvejr i Uruguay.

Hvis det nogensinde bliver til noget som helst, vil de vestlige lande bare flytte penge fra ulandshjælpen og sende dem gennem FN for at gøre dem til endnu mindre gavn for de fattige. Det vil opfede korruptokrater i den 3. Verdens rigmandsghettoer og skaffe brød og honning til fupmagere og svindlere i FN. Der bliver ingen tilskyndelse for diktator-ejede ulande til at bygge diger, stoppe erosionen eller forebygge brande – fordi jo værre katastroferne bliver, desto flere penge kan de forlange for ”tab”. Så regeringerne i den 3. Verden bliver mindre ansvarlige for deres egen inkompetence, da de kan skyde skylden på Vesten, mens de bliver mere afhængige af FN som julemand.

Tak Vesten for at have lukket al den CO2 ud. Betragt det som en gave…

Vesten behøver ikke at betale Verden for påståede ”klimaskader”. CO2 er netto et gode, der er milliarder værd. Den har forøget høstudbytter og plantevæksten og hjulpet med at skaffe føde til Verden. Den har gjort skovene tættere, forøget arealet af mangrover og reduceret arealet af ørkener. Der er nu 18 millioner flere kvadratkilometer grønt i Verden. Skulle temperaturen stige med to grader, og CO2-indholdet ramme 700 ppm, så skønnes det, at majs vil gro 25% hurtigere og sojabønner vil have 31% mere vækst.

Planternes vækst ved forskellige indhold af CO2 i luften omkring dem

Lad os få brændt noget olie og skaffe mad til Verden.

Næsten ni ud af ti øer i blandt de 700 i Stillehavet og Det Indiske Ocean vokser mere end de formindskes, og de 11 % der formindskes, er så små, at der ikke bor nogen mennesker på dem. Så lad os ikke betale noget som helst til nogen som helst for havstigninger, men snarere sende en regning til øerne for de ekstra kvadratmeter byggegrunde?

Hvad har Vesten nogensinde gjort for jer?

Den 3. Verden synes at være tilfreds med biler, lastbiler, elektricitet, antibiotika, benzin og flyvemaskiner. De kan lide deres gødning, polyester/bomuldsstoffer, beton, belagte veje og mobiltelefoner. Spillet om skader og gevinster bagudrettet kan spilles af begge parter.

Som Jacob Rees-Mogg siger:

”Der er ingen grund til at betale erstatninger. Vores gennemførelse af den industrielle revolution bragte velstand til Verden og førte til længere forventede levetider og bedre levestandard.”

I takt med at CO2-indholdet steg, voksede Afrikas befolkning fra 155 millioner for 100 år siden til 1500 millioner nu. En milliard flere afrikanske liv.

CO2 er netto en fordel for livet på Jorden og ligeledes er Vesten.

Tilvæksten i Verdens befolkning opdelt på kontinenter og stigningen i atmosfærens CO2-indhold
Del på de sociale medier

5 Comments

 1. JENS JAKOB KJÆR

  Med så overbevisende argumenter kan man undre sig over at vanviddet kan fortsætte.

  • Frederik Jørgensen

   .. “sjovt” nok ser det ud til, at Setaria Viridis klarer sig bedst med omkring 200 ppm CO2 😉 – og hvad man sjældent ser oplysninger om, er, at stigende CO2 påvirker vores kognitive evner i negativ retning. Vi har haft MEGET lang tid til at tilpasse vores krop til et niveau under 300 – allerede ved 600 ppm er der målbare forringelser.

   Googl evt. selv “co2 effect on cognition”

   [Forkortet af red.]

   • Søren Hansen

    Det er svært at se, hvad sammenhængen mellem CO2 og kognitive evner har med sagen “tab og skader” at gøre. Det er nok bedst, at vi holder os til artiklens emne i kommentarsporet. Og dine påstande om CO2’s skadelige effekter holder vist ikke rigtigt vand. Op til mindst 1000 ppm CO2 er der ingen nedsættelser af betydning af vores hjernefunktioner: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac1bd8

    • Frederik Jørgensen

     Hej Søren

     Mener du ikke tab af kognitive evner hører ind under tab og skader?

     Og: Der er jo altid betydeligt højere CO2 niveau inden døre – hvor de fleste arbejder i dag – end udenfor, så 1000 ppm inden døre i dette århundrede er på ingen måde urealistisk.

     De viste eksempler på vækst af de udvalgte planter er efter min mening dybt manipulerende, da der er medtaget fra 0-300 ppm (fyldende langt over halvdelen af illustrationen), som er irrelevant for debatten, men (tilsyneladende) kun medtaget for at skabe et (forkert) billede af udviklingen af CO2’s indflydelse på plantevækst.

     Det svarer lidt til den ekstrapolation man ofte ser herinde, hvor man tilbageregner såvel CH4 som CO2 til 0 ppm, vor at “vise”, hvor lidt ændring i temperaturforcing de nuværende stigninger udgør.

     I begge tilfælde er der tale om “reverse cherry picking”

     [Forkortet af red.]

     • Selvfølgeligt hører tab af kognitive evner ikke under “tab og skader”. Det er jo det værste sludder! Ja, når man ikke lufter ud, bliver CO2-indholdet indedøres meget højt, og det er der ikke nogen, der tager skade af. Det er hele diskussionen om “tab og skader” dybt uvedkommende.

      Illustrationen med planter har JoNova bare medtaget, uden at man skal lægge for meget i den. Det er for længst påvist, at det forhøjede CO2-indhold i atmosfæren har givet en stor tilvækst i Jordens biomasse (bladarealet er steget), og det er en væsentlig faktor i stigningen i høstudbytterne for langt de fleste afgrøder. Du kan finde mange artikler om emnet her på siden. Gå ind i Videndatabasen og slå op på “En Grønnere Planet”.

      Dine betragtninger om drivhuseffekten forstår jeg slet ikke. Det er almindeligt kendt, at en tilsætning af de første 20 ppm af en drivhusgas til atmosfæren – med udgangspunktet 0 – har en meget kraftigere effekt end en tilsætning af 20 ppm oven i 400 ppm, man havde i forvejen. Det har intet med “cherry-picking” at gøre, men er almindelig bredt anerkendt videnskab. Der er også almindelig enighed om at stigningen fra de 280 til 420 ppm CO2 isoleret set kun ville give en stigning i temperaturen på godt en halv grad. Metans bidrag er forsvindende. Så der er noget andet, der må forstærke effekten, hvis drivhusgasserne skal forklare hele stigningen.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*