Klimarealisme i medierne, Klimavideoer

Klimarealisme i fjernsynet

Til de heldige, der ikke bruger tid på Facebook, må vi lige gøre opmærksom på, at Klimarealisme optræder i en udsendelse i serien “Signe Molde på udebane”. Udsendelsen er i aften på DR2, 25/9 kl. 21, men den kan også streames her i lang tid fremover.

Mød Signe Molde og nogle af koryfæerne i Klimarealisme i en ganske munter omgang!

Del på de sociale medier

16 Comments

 1. JENS JAKOB KJÆR

  Man kan ikke stole på DR når det kommer til klima. Det er jo dem der har drevet kampagnen. I stedet burde Klimarealisterne invitere DR i studiet og stille dem nogle spørgsmål så som “Hvilke klimaforbedringer har den danske befolkning fået for alle de milliarder der er brugt på klima? Og hvorfor har DR bygget DR-byen på den lavestliggende byggegrund på Amager Fælled når DR er så bange for globale vandstigninger?”

 2. Skuffende overfladisk; usammenhængende klippet.
  Signe Molde har hidtil haft en stor stjerne hos mig.
  Det gælder vist ikke længere.

 3. Jeg så udsendelsen men mangler svar på en grundlæggende ting. Når der ikke er mere kul, olie og gas i verden fordi, at vi har opbrugt de ressourcer. Hvad skal vi så varme op med, eller bruge til vores transport? Er pointen vel ikke, at alle ressourcer slipper op meget snart (inden for 100 år) og hvad gør vi så? Vh. Michael

  • Søren Hansen

   Der er ikke udsigt til at nogen som helst ressourcer slipper op i løbet af de næste 100 år. Der er masser af kul, olie og gas at tage af. Har man energi nok, så kan alle andre stoffer også udvindes eller produceres, metaller, cement, gødning osv. Det er rigtigt, at reserverne af de fossile brændstoffer ikke er uendeligt store, og på et tidspunkt bliver det sværere at finde nye forekomster, og det vil drive priserne i vejret. De prisstigninger vil så drive den teknologiske udvikling i retning af nye løsninger, kernekraft på kort sigt, og, hvem ved, fusionskraft på længere sigt (som i øvrigt ville kunne forsyne os med energi i al fremtid).
   Problemet med den nuværende “grønne omstilling” er, at den forceres igennem med teknologi, der slet ikke er moden til opgaven (lagring, brint, Power to X og hvad der ellers drømmes om). Det er en meget farlig vej at gå.

 4. Jan Østergaard

  Ja, det var i den grad meget ærgerligt at Signe Molde fik held med sit forehavende, nemlig at fremstille Klimarealisme.dk som ”en håndfuld ældre herrer, der er blevet bimlende demente”.
  Skulle man en anden gang få en sådan chance for promovering, var det nok værd at overveje, at indgå kontraktlig ret til indsigelse imod offentliggørelse, således at man ikke fremstiller sig i et så latterligt lys!

 5. Jeg så udsendelsen. Der kom nogle gode pointer fra Karl-Iver. F.eks. at mennesker ikke skal poste en masse penge i klimatiltag. Og ikke mindst det faktum, at klimaet sandsynligvis vil opføre sig, som det plejer. Også kommentarerne om vindmøllerne var gode, og næsten profetiske, idet nyhederne i dag til morgen nævner en mulig kontrolleret bølge af “blackouts” gennem den kommende vinter pga manglende vind.
  Så til kritikken.
  Det er pinligt, at klimarealisterne laver en bænk på 6 cms højde, når den rettelig burde være c.75 cm høj (TV2s propaganda bænk minus c.125 cm). I så fald ville den da også være behageligere at sidde på.
  Det er ligeledes pinligt, at klimarealisternes poster med de tre grafer så let kunne skydes ned af Kaas.
  Når nu vi gør en dyd ud af at præsentere og holde os til fakta, så bør sådant ikke kunne ske.

  Der manglede en geolog i udsendelsen. Med al respekt for dygtige ingeniører – og det mener jeg – så er geologien dokumentationen for, hvordan klimaet har ændret sig over tid og fortsat vil ændre sig. Det er imod alle fakta, hvis man påstår, at klimaet ikke ændrer sig. Det er indiskutabelt, at Danmark har ligget under flere hundrede meter vand for 55 millioner år siden i Eocæn inden isdannelsen på Antarktis startede i slutningen af Eocæn. Og det er indiskutabelt, at der for blot 20 000 år siden lå mange meter is over det meste af Danmark (det ville jeg måske kalde klimakrise). Ligesom det er et faktum, at hvis al is på Grønland og Antarktis var væk, ville det globale havniveau være et par hundrede meter højere end i dag. I det hele taget burde den sidste million års 10-12 “istider” have været nævnt. Vi er så heldige at leve i en mellemistid. De varer normalt cirka 20 000 år. Altså endnu c.7 000 år. Med andre ord, så er vi på vej imod en ny istid, som vil kulminere med isfremstød ned over Danmark. Og hvad betyder så “global opvarmning” menneskeskabt klimapåvirkning m.m. til den tid? Om blot 7000 år.

  Vi burde i Klimarealisterne får produceret nogle postere, bare fem plakater til sådanne lejligheder:
  Een der viser iskerne data over temperatur og CO2 i atmosfæren gennem de sidste 800 000 år.
  En der viser samme inklusive hav niveau i Holocæn, altspå nuværende mellemistid.
  En der viser samme for de sidste 550 mill år.
  Een der viser, hvilke mineraler et bilbatteri kræver sammenstillet med hvor store verdens ressourcer af disse mineraler er og hvor de udvindes og hvordan (e.g. børnearbejde i Congo).
  Samme med hvor meget en stor vindmølle indeholder af sådanne mineraler (f.eks. 5 T kobber).
  Og endelig en planche med økonomiske data (hvor mange milliarder har Vestas modtaget fra skatteborgerne de sidte 50 år, hvad er den reelle pris for en kWh produceret på vindmøller, kernekraftværker, kulkraftværker, m.m, hvad er energitætheden i olie,kul,gas, osv).
  Og endnu en til at anskueliggøre tidsreferencen. Det er alt afgørende, at personerne, som debatterer, har den samme tidsreference. Ellers forstår vi ikke hinanden. Ordet “pludseligt” betyder noget helt andet for en geolog end for en bager. Uden samme tids reference taler vi forskellige sprog og vil uvægerlig kunne skændes i dagevis alene af den grund. Pointen for os burde være: Ja, klimaet ændrer sig konstant MEN det foregår langsomt, så langsomt, at der er masser af tid til at tage de nødvendige forholdsregler.
  Altså nogle plancher over videnskabelige fakta, præsenteret så de fleste kan læse og forstå det (jeg ved godt at forbløffende mange stivner i panik, når de ser en graf. Men alligevel).
  Sådanne plancher (det bliver vel nærmere 10 stks) burde være klar til næst givne lejlighed for at komme i TV. Eller til festival o.lign.

  Nu var udsendelsen tilsyneladende kraftigt klippet til, så man bør også en anden gang forlange at se udsendelsen, inden den sendes, for at korrigere den eller evt. at trække den tilbage.
  Denne halve time med Signe Molde efterlod seeren med et indtryk af, at Klimarealisterne er en flok gamle mænd, der ikke er fulgt med tiden, men ønsker alt status qou som i “gamle dage”. Det synes jeg er uheldigt, for det passer jo ikke.

  • Søren Hansen

   Tak for indlægget. Din kritik er ikke helt berettiget, faktisk deltog geolog Jens Morten Hansen også i nogle optagelser, men de blev slet ikke brugt. Udsendelsen havde ikke til formål at præsentere klimarealismen, det er ikke Signe Moldes ærinde, og det vidste vi godt i forvejen. Vi stillede op ud fra betragtningen, at omtale er bedre end ingen omtale. Undervejs i optagelserne fik vi lejlighed til meget grundigt at forklare og dokumentere vores synspunkter, men det blev klippet væk til fordel for mere fængende udsagn.

   Karl Iver og undertegnede fik en mulighed for at se udsendelsen 14 dage før den blev bragt, men reelt havde vi ingen muligheder for at gøre indsigelser. Sådan er det bare.

   Det lyder interessant med dine forslag til plancher, kommer du med nogle oplæg? Send dem til klimarealismedk@gmail.com

   • Søren Hansen Jeg kunne jo ikke vide, at der faktisk var en god geolog med, når han var klippet ud af udsendelsen. Det var synd. Så i udsendelsen var der altså ingen geolog med, og ingen geologiske data blev vist. En anden gang, hvis lejligheden kommer, bør der efter min mening vises data for eksempel i form af de plancher, som jeg foreslår bliver lavet. Det skal jeg gerne stå for; men de findes jo i et utal af variationer på nettet. Det er bare om at google “Eustatic sea level”, “ice cores temperature co2”, osv. Plancher med de økonomiske beregninger o.lign. vil jeg hellere lade en ingeniør lave. Men jeg skal gerne være behjælpelig. Når nu vi slår på, at vi holder os til fakta, så bør vi have dem ved hånden. Så kan diskussionerne og kritikken tage udgangspunkt i dem. Der skal vel noget til, at en kritiker stiller sig op og påstår af klimakurverne fra iskernerne (og i øvrigt fra talrige geologiske studier) er løgn.

   • Søren Hansen Jeg har nu sendt nogle forslag til Klimarealismedk@gmail.com. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg lægger figurer op her på siden; men det skulle være tilstrækkeligt, at I nu har modtaget forslag til plancher m.m. i redaktionen.
    med venlig hilsen
    Claus Beyer

   • jens elkjær

    Jeg er ikke helt sikker på, at omtale nødvendigvis altid er bedre end ingen omtale. Slet ikke, når DR kan “klippe og klistre” sig frem til en udsendelse, der – som jeg ser det – primært havde til formål at udstille og latterliggøre Klimarealisme. Dette fremgår efter min opfattelse også tydeligt af DR-Signes attitude, grimasser, ordvalg mv. Ja, det er så bare min vurdering 🙂

  • Ja – Vi kan jo håbe på, der fra DR eller TV2 kommer tilbud om at lave et meget mere Klimarealistisk betonet program, med udgangspunkt i vort Magnetiske Univers, Solen, Geologien og den Natur, vi selvdestruktive mennesker er en del af……….så det er forståeligt for alle aldersgrupper – fordi det er jo os selv, der fortsat skal tilpasse os Naturen, som ikke lader sig tæmme!

  • Karl Iver Dahl-Madsen

   Det er ikke “pinligt” at vi laver en bænk med 6 cm høje ben. Da vi med den ønskede at illustrere den faktiske vandstandsstigning ved København. Hvilket er korrekt.
   OK, planchen med vandstand var ikke helt retvisende (lineær i stedet for eksponentiel). Men den var heller ikke forkert, idet den, som det væsentlige indhold, illustrerede det forhold, at IPCC for 30 år siden foudså en kraftig stigning af vandstanden fra 1990, som ikke har manifesteret sig. Og derfor er der god grund til at være skeptisk for den samme prognose, nu bare forskudt 30 år. Den vigtige pointe ønskede DR2 ikke at fremhæve.
   Men tak for kritikken og dine forslag til hjælp.

 6. Hans Henrik Hansen

  “Mød Signe Molde og nogle af koryfæerne i Klimarealisme i en ganske munter omgang!”
  – enig: Fint og muntert indslag, der undgik mere drastiske konfrontationer (fraklippet??). Det bliver spændende at følge reaktionerne på udsendelsen.

 7. Erling Petersen

  Glimrende!
  Og så sendte DR2 den samtidig med, at der var landskamp Danmark – Frankrig. Mon det var tilfældigt?

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*