Klimapolitik, Klimarealisme i medierne

Tvekamp

Vi skrev for nyligt om et forsøg fra en behjertet sjæls side på at få arrangeret en debat mellem en klima-konsensus-forsker, Andrew Dessler og så Steven Koonin, forfatteren til bogen ”Unsettled”, hvor hele klimasagen får en større overhaling. Debatten skulle være foregået på Desslers universitet i Texas, men det ville han ikke være med til.

Kombatanterne

Til gengæld lykkedes det at få arrangeret en debat mellem de to i The Soho Forum, der er en diskussionsklub i New York. De afholder månedlige arrangementer, og publikum deltager med spørgsmål samt en afstemning før og efter om et udsagn relateret til debatten.

Mødet fandt sted d. 15. august, og det var meningen at en komplet video skulle slås op på YouTube d. 24/8. Det ventede undertegnede på, men videoen er endnu ikke dukket op (gad vide hvorfor?), så nu skal læserne ikke snydes for et referat (skrevet af Andy May) af mødet.

Det udsagn, publikum skulle tage stilling til, var følgende:

Klimavidenskaben gør det nødvendigt for os at gennemføre store og hurtige reduktioner af vores udledninger af drivhusgasser.

Hver debattør havde i starten 17 minutter til at fremlægge deres sag. Dessler startede. I modsætning til Koonin har han været uvillig til at offentliggøre sine slides, så der er kun, hvad Andy May nåede at se på videoen, der midlertidigt var tilgængelig, men siden blev taget ned igen. Koonin, derimod lagde sine slides ud på nettet.

Dessler lagde ud med en version af hockeystav-kurven, hvorefter han kunne erklære, at den nuværende temperaturstigning på ca. en grad er noget helt specielt.

Derefter talte han om, hvordan sol og vind kan dække størstedelen af Jordens energibehov, måske når der ses bort fra specielle områder som f.eks. luftfart. Sol og vind kan overkomme problemerne med deres svingende karakter, bare man har sammenkoblet store nok områder, og Dessler pegede på Texas, der allerede har det meste af sin kapacitet dækket af de vedvarende energikilder. Men kapacitet er jo ikke det samme som produceret energi, og Texas kom netop i store vanskeligheder i vinteren 2021. Dessler hævdede, at sol og vind i dag er de billigste energikilder, men undlod behændigt at nævne noget om behovet for fuldt dækkende backup.

Til sidst viste Dessler et billede, hvor budskabet var, at alle følgerne af klimaforandringerne er skadelige for menneskeheden.

Koonin lagde ud med det argument, som også Bjørn Lomborg ofte fremfører, at selv med en større stigning i temperatur (5 grader celsius), vil den fossil energi-baserede økonomi være vokset så meget, at tabene er helt forsvindende sammenholdt med stigningen i bruttonationalprodukt, se fig. 1. Vi vinder næsten ingenting ved at bruge en formue på ”grøn omstilling”.

Fig. 1: Det forventede amerikanske bruttonationalprodukt frem til 2090, hhv. med 5 grader celsius opvarmning (grøn kurve) eller ingen opvarmning (blå kurve).

Koonin bemærkede, at Verdens befolkning i dag har et meget bedre liv med hensyn til økonomi, levestandard og gennemsnitlig levetid. Det hænger sammen med vores forbrug af fossile brændstoffer.

Det er afgørende at vores elforsyning er stabil og pålidelig med ingen, eller meget få strømsvigt. Her fordrer løsninger med sol og vind omfattende backup fra batterier eller fra Power to X-teknologi. Når man regner disse omkostninger med, er sol og vind slet ikke de billigste mere, jfr. fig. 2.

Fig. 2: Omkostninger i US$/kWh ved forskellige energiløsninger. Tv. naturgas, kombineret med CO2-opsamling (“CCS”) og/eller vind. Røde søjler: Kernekraft. Gule søjler: Solceller, kombineret med batterier og/eller Power to X (“PGP”). Blå søjler: Vind kombineret med PtX og/eller batterier. Th. sol + vind.

Koonin påviser hvordan det gennemsnitlige energiforbrug i et land nøje hænger sammen med resultaterne i form af middellevetid og velstand.

Koonin sluttede sit indlæg med at vise en overskrift fra Scientific American, hvor Dessler sammen med en perlerække af meningsfæller kommenterede på Koonins bog ”Unsettled”, se fig. 3. Her kan man læse, at Koonin:

er en svindler, der kun bliver taget alvorligt af folk fra den yderste højrefløj, som udbreder desinformation og som er sultne efter alt, hvad der kan give politiske point. Han er bare endnu en benægter, der forsøger at sælge en bog.

Fig. 3: Overskrift og uddrag af artikel i Scientific American vedr. Koonins bog, tv.

Scientific American nægtede efterfølgende at trykke et svar fra Koonin.

Det skal siges til Desslers ros, at han i den efterfølgende debat her i The Soho Forum tog afstand fra den citerede artikel.

Resultatet af afstemningerne var som følgende, i form af svaret på ovenstående udsagn:

Steven Koonin var således en klar vinder af debatten.

Del på de sociale medier

3 Comments

  1. Kasper Almholt

    Nu kan man se hele debatten ovre wattsupwiththat.com, som linker til videoen.

  2. Den debat ligger på Youtube !
    Den er nu ikke særlig god.
    Ikke noget nyt under Solen 😉

    https://youtu.be/4gICW2VL434

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*