Debatindlæg, Klimapolitik

Oraklet fra FN

Før de gamle grækere drog i krig, bad man oraklet i Delfi om rådgivning. I dag er orakler igen kommet på mode. Regeringen og folketingets store flertal har fundet et nyt orakel. Oraklet hedder Antonio Guterres og er generalsekretær for FN. Udtalelser fra Antonio Guterres bliver taget for pålydende af politikere og medier, selvom de ikke er vidensbaserede.

Oraklet i Delfi

For kort tid siden så jeg en Deadline udsendelse, hvor en repræsentant for Extinction Rebellion forsvarede deres ulovlige aktioner med, at Antonio Guterres havde forsvaret dem. Han henviste til et Twitter indlæg fra Antonio Guterres.

I sit Twitter-indlæg skriver Antonio Guterres:

Klimaaktivister er nogle gange betragtet som farlige radikale. Men de virkelig farlige radikale er lande, som forøger produktionen af fossile brændsler. Investering i ny infrastruktur for udvinding af fossile brændstoffer er moralsk og økonomisk galskab.

Oraklet har talt. Regering og folketingets store flertal har besluttet ikke at udnytte potentielle muligheder for at hente mere olie og gas op fra nye felter i Nordsøen, selvom vi kender til store uudnyttede gasfelter. Man har også forbudt eftersøgning og udvinding af olie og gas fra endnu ikke kendte felter.

Europa skriger på naturgas, og EU har deklareret naturgas som grøn energi. Det gør ikke indtryk, muligvis fordi regeringen og størstedelen af folketinget er under indflydelse af det klima-industrielle kompleks og så selvfølgelig Antonio Guterres.

I stedet for naturgas fyrer regeringen med skove for at producere el og varme i varmekraftværker og varmeværker.

Biomasse – forhenværende træer

FN har deklareret biobrændsel som CO2-neutralt. FN tager ikke hensyn til, at erstatningsskov er længe om at vokse ud og endnu mere beklageligt, FN inddrager ikke den nyeste forskning på området, som viser, at skove markant reducerer global opvarmning.

Forskere fra Princeton Universitetet udsendte sidst år en information, som fortalte at anlæg af nye skove er den bedste og mest attraktive måde, som vil løse klimaproblemet. Forskerne har fundet ud af, at skove danner skyer, og at det køler klimaet. Mange andre klimastudier er nået til samme konklusion.

Hvad skal vi så med solcelle- og vindmølleparker?

I foråret omtalte The Guardian et klimastudie, som viste, at skove sænkede den globale temperatur med 1/2 grad og at man dermed undgik effekterne af en klimakrise. Det er sådanne skove, som Dan Jørgensen, regeringen og folketingets store flertal vil hugge ned for at skaffe brænde, som fyres af i kraftvarmeværker og rene varmeværker.

Antonio Guterres tror, at kun CO2 har indflydelse på klimaet, men forskerne er enige om, at nyanlægning af skove samt plantning af træer og andet grønt markant reducerer global opvarmning, fordi det skaber skyer, som køler klimaet. Forskerne bag FN’s 40 forskellige klimamodeller ved ikke i hvilken udstrækning CO2 er årsag til global opvarmning eller hvilken af de 40 modeller, som er den rigtige. Hidtil har modellerne overdrevet opvarmningen sammenholdt med den aktuelle temperaturudvikling. Forskerne fra Princeton og andre universiteter fortæller, at klimamodellerne undervurderer skyers kølende effekt.

Antonio Guterres kommer hele tiden med alarmerende udtalelser, som at jorden har kurs mod selvmord, og at det er sidste afkørsel. Den udtalelse og lignende er helt hen i skoven. Siden 2016 har vi set et fald i global temperatur.

Fattige lande kan kun komme ud af deres fattigdom gennem billig energi. Lande, som på den måde prøver at forbedre levevilkårene for befolkningen gennem billig energi, får af Antonio Guterres at vide, at investering i ny infrastruktur for udvinding af fossile brændstoffer er moralsk og økonomisk galskab. Atomkraft og vedvarende energi er udenfor rækkevidde. Det gælder især vedvarende energi, som skal suppleres med traditionelt fremstillet el, når solen ikke skinner eller vinden ikke blæser. Sådanne lande bliver af Antonio Guterres dømt til evig fattigdom. Tænk, hvis han fortalte dem om betydningen af at rejse ny skov? Det ville være vidensbaseret.

Orakler kan også tage fejl.

Antonio Guterres besøgte den lille Stillehavsø Tuvalu. Med på turen var en fotograf for det store amerikanske magasin Time. Han tog et billede af Antonio Guterres i sin bedste påklædning stående i Stillehavet. Det skulle illustrere, at Tuvalu var ved at synke i Stillehavet på grund af stigende vandstand som følge af klimaforandringer. Det var fup og fidus.

Oraklet gik i vandet

Året før blev det i et klimastudie dokumenteret, at Tuvalu havde forøget sit areal, som det var til fældet med hovedparten af de andre Stillehavsøer.

Det ligner småsvindel og skaber klimaangst blandt unge i hele verden. Antonio Guterres kan have været uden kendskab til studiet, men så har han ikke sat sig ind i forskningen på området. Det burde han, når han slår en falsk begivenhed så stort op.

Del på de sociale medier

2 Comments

  1. Pernille Lemvig Jeppsson

    Hej, har I nogle links mere mere info/ dokumentation om dette?
    ” FN’s 40 forskellige klimamodeller ved ikke i hvilken udstrækning CO2 er årsag til global opvarmning eller hvilken af de 40 modeller, som er den rigtige. Hidtil har modellerne overdrevet opvarmningen sammenholdt med den aktuelle temperaturudvikling.”

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*