Klimapolitik, Klimarealisme i medierne

Automat-alarmisme

Det Amerikanske Meteorologiske Selskab (AMS) har reageret skarpt på højesterettens nylige afgørelse, hvor den amerikanske miljøstyrelse (EPA) fik beskåret sine muligheder for at gribe landsdækkende ind over for energisektoren, f.eks. ved at forlange, at elværkerne skulle skifte fra kul til gas eller noget endnu bedre.

Man skulle tro, at AMS besad en masse sagkundskab om vejr og klima, men deres nyligt udsendte erklæring, dateret 8. juli tyder nu ikke på det:

En speciel udtalelse fra det Amerikanske Meteorologiske Selskab

AMS er dybt bekymret over USA’s utilstrækkelige indsats over for klimaforandringerne og de risici, som de medfører for nationen og alt liv. Denne utilstrækkelighed er på det seneste – men langt fra alene – vist ved højesterettens nylige afgørelse mod EPA.

Klimaforandringer er et problem, der sagtens kan løses, og de løsninger, vi har til rådighed, giver enorme muligheder for forbedringer af samfundet og beskyttelse mod klimaet. Vi hylder de mange mennesker, der i hele landet arbejder konstruktivt på at håndtere klimaforandringerne, inklusive mange regeringsansatte, politikere, almindelige mennesker, videnskabsfolk og folk fra erhvervslivet.

Alle mennesker bør vide at:

1. Klimaforandringerne er ekstraordinært farlige for menneskeheden og alt liv

 • De globale klimaforandringer, der finder sted nu, er større og hurtigere end nogen andre, som menneskeheden vides at have klaret siden vores overgang til landbrug.
 • De fysiske egenskaber af planeten, biologiske systemer og de ressourcer, de stiller til rådighed, er helt afgørende for menneskenes velbefindende og er følsomme over for klimaforandringer.

2. Mennesket ændrer på klimaet

 • Mange af hinanden uafhængige videnskabelige beviser bekræfter, at menneskene er ansvarlige.
 • Opvarmningen som følge af vores drivhusgas-udledninger er påvist ved laboratorieforsøg, vidnesbyrd om klimaændringer i fortiden på Jorden og den rolle, som drivhusgasser spiller på andre planeter.
 • Det mønster af klimaforandringer, som vi ser nu, passer med det, vi ville forvente fra drivhusgasser og ikke de andre mulige kilder til klimaforandringer: Solen, vulkaner, aerosoler [partikler i luften, red.], ændringer i areal-anvendelse eller naturlige variationer.

3. De videnskabelige resultater, der er opsummeret her, er resultatet af årtiers intensiv forskning og undersøgelser.

 • De videnskabelige resultater er blevet bedømt grundigt af uafhængige videnskabelige institutioner og uafhængige eksperter, der tager alle kendsgerninger med i overvejelserne.
 • Præcision er centralt for troværdigheden af videnskabelige institutioner som …. Det Amerikanske Meteorologiske Selskab …. som alle har evalueret klimavidenskaben.
 • Der findes ikke nogen bredt funderede konklusioner fra troværdige videnskabelige organisationer, der modsiger dette.

4. Der findes løsninger og de er meget lovende – hvilket gør optimisme velbegrundet.

 • Drivhusgas-udledninger er en økonomisk skadelig markedsfejl. De, der udsender forurening til atmosfæren, vælter omkostningerne ved klimaskader over på alle andre, inklusive fremtidige generationer. At få udlederne til at betale alle omkostningerne i forbindelse med deres brug af vores atmosfære ville hjælpe med at rette denne fejl og dermed forbedre det økonomiske velvære.
 • Love og regler kan sætte fart på indførelsen af best practice, det kræver teknologi, der er nyttig i alle henseender, fremmer samfundets interesser og vil forbedre ligestilling og retfærdighed.
 • Således vil en nedsættelse af drivhusgas-udledningerne forøge klimasikkerheden, den nationale sikkerhed, de biologiske systemers velbefindende og økonomisk levedygtighed.
 • Nuværende og kommende teknologier som f.eks. solceller på tagene, elektriske biler og elektriske varmepumper kan reducere udledningerne af drivhusgasser, forbedre luftkvaliteten i vores hjem og i vores byer og vil ofte give bedre produkter og tjenesteydelser.
 • Styrkelse af vores modstandsdygtighed mod klimaskader (tilpasning) gør samfundene stærkere og bedre i stand til at håndtere både nuværende sårbarheder og kommende trusler.

Folk ændrer på klimaet og det medfører alvorlige risici for menneskeheden. Der er en lang række muligheder for tiltag, som er velkendte, og mange af dem ville indebære meget brede fordele. Vi bliver nødt til at arbejde sammen for at få den menneskelige opfindsomhed til at tackle klimaforandringerne. Deri ligger der en endnu større mulighed for menneskeheden. His vi kan løse vores klimaproblem, vil vi have en ny skabelon til den lange række af udfordringer og muligheder, som vi står over for lige nu i det 21. århundrede.

Det er alarmisme med gashåndtaget i bund. Vi er lige ved at dø alle sammen pga. klimaforandringerne. Klimavidenskaben er helt enig om dette, ingen mener noget andet. Her må AMS nok have glemt IPCC i farten, de giver jo slet ikke udtryk for så vanvittig en alarmisme.

Hertil kommer AMS’s bud på en løsning. Lidt solceller, elbiler og varmepumper, så er den hjemme, og i tilgift bliver luften omkring os meget renere. Det er jo himmelråbende naivt, åbenlyst har forfatterne absolut ingen indsigt i Verdens energiforsyning og hvordan den er skruet sammen.

Vi er efterhånden langt ude…

Tak til Roger Caizza og WUWT.

Del på de sociale medier

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*